Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, REPUBLICA MOLDOVA

Rezoluția PE referitoare la provocările cu care se confruntă Republica Moldova

1 decembrie 2023 | JURIDICE.ro

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C din 1 decembrie 2023 a fost publicată Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2023 referitoare la provocările cu care se confruntă Republica Moldova (2023/2595(RSP)).

Parlamentul European:

1. își exprimă solidaritatea cu poporul Republicii Moldova în această perioadă dificilă și își reiterează sprijinul de neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova; condamnă cu fermitate încercările repetate ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, guvernul și societatea acesteia, încercări care includ utilizarea mijloacelor hibride, utilizarea ca armă a aprovizionării cu energie, încălcările repetate ale spațiului său aerian, campaniile de dezinformare și înscenarea de proteste, precum și amenințarea cu forța; invită autoritățile ruse să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să înceteze provocările și încercările de a destabiliza țara, să își retragă forțele militare de pe teritoriul Republicii Moldova, să asigure evacuarea în condiții de siguranță sau distrugerea completă, sub supraveghere internațională, a tuturor munițiilor și echipamentelor de la depozitul din Cobasna și să sprijine o soluționare pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, în conformitate cu principiile dreptului internațional și cu respectarea frontierelor Republicii Moldova recunoscute la nivel internațional;

2. invită UE și statele sale membre să monitorizeze cu atenție situația din Republica Moldova și să ia măsuri pentru a contracara acțiunile hibride ale Federației Ruse; invită UE să își intensifice sprijinul acordat Republicii Moldova, inclusiv prin asigurarea mai multor resurse tehnice, a asistenței financiare și a competențelor în combaterea dezinformării, a atacurilor cibernetice și a altor atacuri hibride; invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să îmbunătățească comunicarea strategică despre UE în Republica Moldova; invită Comisia și statele membre să sprijine în continuare independența mass-mediei din Republica Moldova, precum și eforturile de îmbunătățire a culturii mass-mediei și a competențelor de analiză critică la nivelul întregii societăți, pentru a ameliora capacitatea populației de a depista dezinformarea;

3. consideră binevenite spiritul de conducere și curajul politic al președintei Maia Sandu, precum și hotărârea și responsabilitatea cu care autoritățile din Republica Moldova au reușit să expună și să contracareze încercările susținute de Rusia de a destabiliza guvernul; invită Consiliul, Comisia și SEAE să analizeze în detaliu măsurile de sprijin existente, ținând seama de riscurile de securitate sporite pentru Republica Moldova și de necesitatea de a consolida reziliența instituțiilor de stat, a forțelor armate și a societății din Moldova în fața încercărilor externe de destabilizare și provocare; salută propunerea președinției suedeze de a se institui în Moldova o misiune civilă în cadrul politicii externe și de securitate comune (Misiunea de parteneriat a UE în Moldova – EUPM Moldova) pentru a acorda sprijin în combaterea amenințărilor cibernetice și hibride și a dezinformării; invită statele membre să instituie și să lanseze rapid o misiune civilă consultativă ambițioasă în cadrul politicii de securitate și apărare comune a UE și, prin urmare, să acorde prioritate lansării misiunii în cadrul Consiliului Afaceri Externe din 22 mai 2023 și să asigure personalul și finanțarea corespunzătoare a acestei misiuni;

4. invită Comisia și SEAE să intensifice în continuare cooperarea cu Republica Moldova pentru a îmbunătăți reziliența țării în fața amenințărilor hibride, inclusiv prin elaborarea în comun a unei strategii de protejare a integrității și a securității alegerilor locale din 2023, ale alegerilor prezidențiale din 2024 și ale alegerilor parlamentare din 2025, cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a organizațiilor societății civile care încearcă să combată dezinformarea; invită Comisia și autoritățile moldovene să își intensifice comunicarea strategică cu populația Moldovei, inclusiv în regiunea transnistreană a Republicii Moldova; invită, de asemenea, platformele de comunicare socială să elaboreze, să adapteze și să pună în aplicare măsuri specifice de moderare a conținutului online, care să țină seama de contextul dezinformării din Republica Moldova;

5. salută condamnarea clară de către autoritățile din Republica Moldova a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și salută angajamentul guvernului de a se alinia la măsurile restrictive adoptate de UE împotriva Rusiei; invită Comisia să sprijine Republica Moldova în punerea în aplicare a acestor măsuri și să-i ofere sprijin pentru atenuarea eventualelor consecințe negative; felicită Moldova pentru solidaritatea constantă de care dă dovadă față de persoanele care fug din Ucraina din cauza războiului de agresiune al Rusiei și pentru decizia sa recentă de a le acorda protecție temporară în conformitate cu legislația aplicabilă a UE; invită Comisia să ofere în continuare sprijin umanitar prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, sprijin pentru gestionarea frontierelor prin intermediul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și al EUBAM (transferată), precum și sprijin pentru transferul de persoane către statele membre ale UE în contextul Platformei de solidaritate; își reiterează apelul adresat Comisiei și autorităților moldovene de a lua în considerare nevoile speciale ale copiilor refugiați din Ucraina care se află în prezent în Moldova și de a institui programe de sprijin pentru femeile refugiate, în special pentru cele care au nevoie de sprijin specializat pentru victimele violenței de gen, și de a le asigura accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă;

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Jurisprudenta

Arbitraj comercial

6. evidențiază rolul Republicii Moldova de garant al securității regionale, în special de la invazia masivă a Ucrainei de către Rusia; salută creșterea sprijinului acordat Republicii Moldova în cadrul Instrumentului european pentru pace în 2022 pentru a contribui la modernizarea forțelor armate moldovene; invită statele membre să majoreze contribuțiile pe care Republica Moldova le primește din Instrumentul european pentru pace, prin alocări anuale previzibile și pe termen mai lung, care, printre altele, ar permite Moldovei să își îmbunătățească supravegherea aeriană și apărarea aeriană și, prin urmare, să îmbunătățească, de asemenea, securitatea UE la frontierele sale;

7. sprijină activitatea desfășurată permanent în cadrul dialogului politic și de securitate la nivel înalt dintre UE și Republica Moldova dedicată intensificării cooperării în domeniul politicii externe și de securitate, discuțiilor privind problemele de securitate și stabilitate regională ce suscită îngrijorare și discuțiilor privind posibilitatea unei coordonări strânse și a unor măsuri eficace de asistență și sprijin; își exprimă aprecierea față de participarea Republicii Moldova la misiunea de instruire organizată de UE în Mali și intenția sa de a contribui la misiunea UE de instruire în Somalia și la EUFOR ALTHEA în Bosnia și Herțegovina, precum și de a intensifica cooperarea privind contracararea amenințărilor hibride;

8. solicită UE și statelor sale membre să extindă domeniul de aplicare al regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pentru a include sancționarea actelor de corupție care subminează securitatea, stabilitatea, ordinea constituțională și instituțiile democratice ale unei țări; invită UE și statele sale membre să instituie imediat sancțiuni împotriva celor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova, să submineze securitatea, stabilitatea și ordinea constituțională a acesteia sau să corupă instituțiile sale politice și economice; invită UE, în acest context, să sancționeze personal oligarhii fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc și, dacă este cazul, să sancționeze întreprinderile și organizațiile lor politice; invită statele și teritoriile gazdă respective să-i extrădeze pe Ilan Șor și pe Vladimir Plahotniuc pentru a putea fi judecați în Republica Moldova;

9. își reafirmă angajamentul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană; consideră că aceasta ar reprezenta o investiție geostrategică într-o Europă unită și puternică; recunoaște progresele realizate de guvern în ceea ce privește reformele și nivelul de aliniere la acquis-ul UE și îl încurajează să își intensifice eforturile în vederea punerii în aplicare depline și efective a Acordului de asociere și a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare; încurajează liderii UE și ai statelor membre să continue să investească în dialogul politic cu Republica Moldova și să viziteze această țară, inclusiv ca o modalitate de a demonstra angajamentul UE față de viitorul european al Moldovei; invită Comisia să prevadă criterii și repere clare, măsurabile și consecvente pentru cele nouă etape identificate pentru ca Republica Moldova să avanseze pe calea aderării la UE;

10. salută eforturile considerabile depuse de autoritățile din Republica Moldova pentru a avansa în realizarea agendei de reforme și hotărârea lor de a pune în practică cele nouă etape identificate în avizul Comisiei, în pofida presiunii exercitate de Rusia și a crizelor declanșate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; încurajează Republica Moldova să continue să aplice ferm agenda sa de reformă privind democrația și statul de drept; încurajează guvernul să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a realiza o reformă profundă, durabilă și cuprinzătoare în domeniile justiției și combaterii corupției, în conformitate cu recomandările UE și ale Comisiei de la Veneția; salută măsurile hotărâte adoptate de guvern pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului judiciar, inclusiv progresele înregistrate în procedura de verificare prealabilă a noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ai Consiliului Superior al Procurorilor; încurajează toți actorii vizați, în special Adunarea Generală a Judecătorilor, să se asigure că posturile rămase în cadrul CSM sunt ocupate rapid și în conformitate cu standardele înalte stabilite pentru integritatea membrilor săi; salută măsurile luate în domeniul combaterii corupției, cum ar fi punerea în aplicare a legislației privind judecarea în lipsă și progresele înregistrate de procuratură cu privire la o serie de cazuri de corupție răsunătoare și la cele legate de frauda bancară în valoare de 1 miliard USD; invită autoritățile din Republica Moldova să își continue și să își consolideze eforturile de combatere a corupției, în special prin clarificarea mandatelor instituțiilor specializate în combaterea corupției din această țară și prin consolidarea eficacității Centrului Național Anticorupție și a Autorității Naționale de Integritate; reamintește importanța stabilirii unui bilanț credibil al urmăririlor penale și al condamnărilor pentru corupție, pe baza unor anchete proactive și eficiente, aceasta fiind o chestiune de maximă prioritate;

11. încurajează eforturile Republicii Moldova de a combate criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate internațională și transnațională; invită Comisia să mărească asistența acordată autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova pentru prevenirea acestor tipuri de infracțiuni; salută cooperarea consolidată dintre Republica Moldova și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și Frontex, și invită Comisia și Consiliul să asigure o prezență mai pronunțată a acestor instituții în Republica Moldova; salută cooperarea strânsă în cadrul Centrului de sprijin al UE pentru securitatea internă și gestionarea frontierelor în Moldova și solicită consolidarea platformei de sprijin a UE, inclusiv prin desemnarea și menținerea unor puncte de contact în instituțiile responsabile ale UE și prin acordarea unei asistențe financiare suplimentare din partea UE pentru activitățile sale operative; invită UE și statele sale membre să își intensifice sprijinul acordat Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei și să îmbunătățească cooperarea cu Republica Moldova în ceea ce privește schimbul de informații clasificate;

12. salută angajamentul Republicii Moldova de a-și intensifica eforturile pentru a respecta cerința de „dezoligarhizare” inclusă în avizul Comisiei; salută proiectul de lege privind „dezoligarhizarea”, legislația privind proprietatea asupra mass-mediei și adoptarea noii strategii pentru perioada 2022-2030 privind gestionarea proprietăților de stat, a întreprinderilor de stat și a entităților cu capital de stat; îndeamnă, cu toate acestea, autoritățile să dea curs recomandărilor Comisiei de la Veneția de a adopta o abordare sistemică menită să consolideze instituțiile și legislația referitoare la prevenirea monopolurilor, la politica în domeniul concurenței, la partidele politice, la alegeri, la impozitare și la combaterea corupției și a spălării banilor; invită Comisia Europeană să clarifice procesul de „dezoligarhizare” descris în cele nouă etape;

13. își reiterează apelul pentru o interacțiune inovatoare, complementară și flexibilă între punerea în aplicare a Acordului de asociere și procesul de negociere în vederea aderării, care să permită integrarea treptată a Republicii Moldova pe piața unică a UE, pe baza unui plan de acțiuni prioritare și a programelor sectoriale corespunzătoare, și care să ofere acces la fondurile UE relevante, astfel încât cetățenii moldoveni să beneficieze de avantajele aderării pe toată durata procesului, nu doar la finalizarea acestuia;

14. evidențiază importanța realizării de progrese în procesul de reformă din Republica Moldova, pentru a se îmbunătăți nivelul de trai al populației, în special al celor mai vulnerabile grupuri ale populației și al populației din regiuni, și pentru a le oferi generațiilor mai tinere perspective atractive de viață și de muncă în țară; reamintește, de asemenea, că Republica Moldova trebuie să își respecte angajamentele de a îmbunătăți egalitatea de gen și de a combate violența împotriva femeilor, astfel cum se menționează în cele nouă etape identificate în avizul Comisiei;

15. așteaptă cu interes îndeplinirea de către Republica Moldova a celor nouă etape identificate în avizul Comisiei și în evaluarea Comisiei, care fac parte din pachetul de extindere pentru 2023; invită, în acest context, Comisia și Consiliul European să înceapă negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2023, după îndeplinirea celor nouă etape;

16. solicită UE și statelor sale membre să sprijine integrarea Republicii Moldova prin includerea acestei țări în programele, instrumentele și agențiile UE, cum ar fi programul privind piața unică a UE, programul Europa digitală, mecanismul de protecție civilă al UE, Agenția Europeană de Mediu, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Agenția Europeană de Apărare, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), DiscoverEU, Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială și altele, precum și să intensifice participarea Republicii Moldova la programele la care a aderat deja, cum ar fi Erasmus Mundus;

17. invită UE și statele sale membre să ofere în continuare sprijin politic, economic și umanitar Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul Platformei de sprijin pentru Moldova, lansată în 2022, și să promoveze statul de drept, democrația și reformele în această țară; invită UE și statele sale membre să intensifice asistența financiară și tehnică pentru a asigura o integrare rapidă și eficientă a Republicii Moldova în UE și solicită acordarea de asistență financiară Republicii Moldova, în special sub formă de sprijin bugetar direct; solicită să se transmită Republicii Moldova informări politice înaintea reuniunilor Consiliului și după acestea, în conformitate cu practica actuală pentru țările din Balcanii de Vest;

18. recunoaște importanța pachetului cuprinzător de sprijin al UE, care a mobilizat, începând din octombrie 2021, peste 1,09 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și granturi pentru a consolida reziliența Moldovei; salută plata de către Comisie a unui grant în valoare de 10 milioane EUR la 5 aprilie 2023, în cadrul celei de a doua tranșe a asistenței macrofinanciare (AMF) în curs pentru Republica Moldova, în valoare totală de 150 de milioane EUR, în privința căreia se așteaptă să fie plătită în totalitate fără întârziere; se așteaptă ca plata unei noi tranșe de 40 de milioane EUR sub formă de împrumuturi să aibă loc la începutul lunii mai 2023; invită Comisia să transfere rapid sprijinul bugetar în valoare de 105 milioane EUR anunțat în noiembrie 2022, pentru a sprijini eforturile de stabilizare macroeconomică și financiară ale Republicii Moldova; salută majorarea suplimentară cu 145 de milioane EUR a asistenței macrofinanciare, propusă de Comisie, și își confirmă disponibilitatea de a sprijini această măsură; solicită adoptarea rapidă a acestei propuneri, pentru ca fondurile să poată fi plătite în cursul anului 2023;

19. invită Comisia să pregătească pachetul de sprijin pentru Republica Moldova, solicitat de Consiliul European la 23 martie 2023, cel târziu până la reuniunea Consiliului European din 29 iunie 2023, pentru a consolida reziliența, securitatea, economia și aprovizionarea cu energie a țării și pentru a sprijini procesul de aderare a acesteia la UE;

20. subliniază că este important să se asigure accesul Republicii Moldova la instrumentele financiare de preaderare ale UE cât mai curând posibil; invită Comisia să prezinte așadar o propunere de revizuire a Regulamentului IPA III cât mai curând posibil, inclusiv o propunere de majorare, în măsură suficientă, a bugetului global al IPA III; evidențiază importanța asigurării unor sinergii între programele UE și resursele suplimentare acordate de UE și de instituțiile financiare internaționale, de statele membre și de alți donatori;

21. salută măsurile temporare de liberalizare pentru a sprijini economia Republicii Moldova prin acordarea unor contingente tarifare anuale scutite de taxe vamale, care să compenseze pierderea piețelor sale de export din Rusia, Belarus și Ucraina; solicită UE să ia rapid măsuri semnificative în vederea liberalizării permanente a contingentelor sale tarifare, pentru a asigura previzibilitatea și a crește atractivitatea Republicii Moldova pentru investitori pe termen mediu și lung, conform solicitării guvernului Republicii Moldova; constată că, întrucât agricultura este un sector economic esențial pentru Republica Moldova, măsurile menționate mai sus ar trebui, de asemenea, să fie însoțite de un sprijin pentru sustenabilitatea producției agricole a Republicii Moldova; solicită UE, având în vedere structura economiei mici a Republicii Moldova și evaluările de audit pozitive, să permită și importul unor bunuri suplimentare de origine animală din Republica Moldova și să includă fermierii moldoveni în mecanismul de compensare destinat producătorilor afectați de perturbarea pieței cauzată de războiul din Ucraina;

22. condamnă continuarea șantajului energetic al Rusiei și își exprimă sprijinul pentru eforturile Republicii Moldova de a-și spori securitatea energetică prin diversificarea surselor de aprovizionare, reducerea consumului și achiziționarea de energie pe piața europeană, dezvoltarea infrastructurii de interconexiuni (de exemplu, liniile electrice de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești și Suceava-Bălți), precum și pentru protejarea de către Moldova a cetățenilor săi printr-un plan de compensare destinat celor mai vulnerabile grupuri, prin intermediul Fondului pentru vulnerabilitate energetică; invită UE și statele sale membre să sprijine în continuare Republica Moldova în realizarea independenței energetice, inclusiv prin creșterea capacității sale de generare, a conectivității, a diversificării, a atragerii de investiții în surse regenerabile de energie și în eficiența energetică, asigurând în același timp sustenabilitatea mediului și urmărind neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, în conformitate cu prioritățile strategice ale Moldovei; îndeamnă UE să utilizeze fonduri de urgență pentru a consolida conectarea Republicii Moldova la rețeaua de energie electrică a UE și pentru a-i reduce dependența de energia produsă în regiunea Transnistria; atrage atenția asupra caracterului critic al contribuțiilor UE și ale partenerilor la atenuarea impactului războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra prețurilor energiei din Republica Moldova și solicită acordarea unei asistențe suplimentare, conform necesităților; încurajează Republica Moldova să utilizeze pe deplin mecanismul de achiziționare în comun a gazelor prin intermediul Platformei energetice a UE, pentru a-și asigura securitatea aprovizionării și accesul la energie la prețuri abordabile; invită instituțiile UE să sprijine Republica Moldova în acest efort;

23. solicită UE și instituțiilor sale să sprijine eforturile Republicii Moldova de modernizare a sistemului său de plăți, pentru a îndeplini condițiile de integrare în zona unică de plăți în euro (SEPA), și să ia măsurile necesare pentru a realiza obiectivul eliminării taxelor de roaming între Republica Moldova și UE, începând prin extinderea la Republica Moldova a politicii UE de roaming la tarife naționale;

24. salută prelungirea Acordului dintre UE și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri până la 30 iunie 2024, ceea ce va permite Republicii Moldova să utilizeze pe deplin rutele de export alternative pentru a-și sprijini economia; salută implicarea Republicii Moldova în activitatea Comunității transporturilor și încurajează continuarea cooperării pentru a deschide calea către aderarea deplină a Republicii Moldova la Tratatul de instituire a Comunității transporturilor, precum și către înființarea unui birou de reprezentare a Comunității transporturilor la Chișinău; invită secretariatul Comunității transporturilor să sprijine elaborarea unui plan de acțiune pentru transpunerea acquis-ului UE din domeniul transporturilor în legislația națională;

25. solicită UE să sprijine în continuare reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare din Republica Moldova, precum și a portului Giurgiulești, ca parte a unei soluții pentru preocupările regionale și globale legate de securitatea alimentară și ca modalitate de sprijinire a economiilor Republicii Moldova și Ucrainei;

26. salută aderarea Republicii Moldova la programul EU4Health și invită Comisia să ofere sprijin suplimentar Moldovei pentru lansarea și punerea în aplicare a programului;

27. încurajează organizarea de reuniuni parlamentare bilaterale între parlamentele statelor membre și Parlamentul Republicii Moldova, precum și între Comisie și Guvernul Republicii Moldova și recomandă să se examineze modalități de a devansa momentul în care observatorii din Republica Moldova și-ar putea prelua locurile în Parlamentul European, de exemplu prin corelarea sa cu încheierea negocierilor în anumite domenii; își exprimă disponibilitatea de a contribui la sprijinirea și consolidarea democrației parlamentare în Republica Moldova, inclusiv prin intermediul dialogului Jean Monnet, atunci când este cazul în contextul intern al țării;

28. reamintește că consolidarea capacității administrative a Republicii Moldova este o cerință esențială prevăzută în avizul Comisiei din 17 iunie 2022; ia act de impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra capacităților bugetare și administrative suprasolicitate ale Republicii Moldova; invită, în acest sens, autoritățile din Republica Moldova să își continue eforturile de creștere a calității și capacității personalului din administrația publică implicat în procesul de aderare la UE; încurajează Comisia să detașeze funcționari ai UE în ministerele din Republica Moldova; invită Comisia, având în vedere provocările cu care se confruntă Republica Moldova și statutul său de țară candidată pentru aderarea la UE, să își sporească și mai mult efectivele de personal care gestionează și sprijină procesul de aderare a Republicii Moldova, atât la Bruxelles, cât și la Chișinău, și să înființeze în cadrul Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) a Comisiei o unitate specifică pentru Republica Moldova;

29. subliniază că cooperarea cu societatea civilă și participarea acesteia la procesul decizional vor sta la baza realizării cu succes a reformelor necesare pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de UE; invită instituțiile UE și statele membre să acorde un sprijin mai mare societății civile din Republica Moldova;

30. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizației Națiunilor Unite, precum și Președintei, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova și Federației Ruse.

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

 

© 2003-2024  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri