Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul Uniunii Europene, Drepturile omului, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Rezoluția PE referitoare la dezincriminarea universală a homosexualității în lumina recentelor evenimente din Uganda

1 decembrie 2023 | JURIDICE.ro

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C din 1 decembrie 2023 a fost publicată Rezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2023 referitoare la dezincriminarea universală a homosexualității în lumina recentelor evenimente din Uganda (2023/2643(RSP)).

Parlamentul European:

Evoluțiile recente din Uganda

1. condamnă, în termenii cei mai fermi, proiectul de lege adoptat la 21 martie 2023 de parlamentul ugandez, care majorează pedepsele și extinde domeniul de aplicare al legislației Ugandei care incriminează homosexualitatea și identitatea transgen; consideră că adoptarea sa încalcă grav Constituția Ugandei și obligațiile internaționale ale Ugandei care decurg din Carta africană și din arhitectura dreptului internațional al ONU, cum ar fi Declarația universală a drepturilor omului, PIDCP și Carta ONU; subliniază că acest proiect de lege contravine, de asemenea, angajamentelor politice ale țării privind dezvoltarea durabilă, în special ODD 3, 5, 10 și 16, și pune în pericol în mod activ drepturile, sănătatea și siguranța cetățenilor;

2. este alarmat de faptul că doar doi din cei 389 de deputați au votat împotriva proiectului de lege; regretă observațiile președintelui Museveni, care a contribuit și mai mult la retorica ostilă persoanelor LGBTIQ; este preocupat de numărul politicienilor, liderilor religioși și personalităților din mass-media care au incitat la ură; consideră că faptul că majoritatea clasei politice ugandeze tratează persoanele LGBTIQ drept țapi ispășitori constituie o evoluție gravă care afectează principiile democrației, ale statului de drept și ale respectării drepturilor omului recunoscute la nivel internațional; consideră că promulgarea acestui proiect de lege ar afecta în mod inevitabil relațiile dintre UE și Uganda și ar impune Uniunii să își reorienteze atenția;

3. reamintește guvernului din Uganda obligațiile care îi revin în conformitate cu dreptul internațional și cu dispozițiile Acordului de la Cotonou, care prevede respectarea drepturilor universale ale omului și a libertăților fundamentale;

4. își exprimă sprijinul și admirația față de parlamentarii ugandezi și reprezentanții societății civile care au avut curajul de a se apăra și de a se exprima public împotriva proiectului de lege;

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Jurisprudenta

Evenimente juridice

5. consideră că gravitatea situației justifică cel mai puternic răspuns și cea mai fermă condamnare la nivel instituțional și merită o reacție la toate nivelurile diplomației UE;

6. reamintește că acest proiect de lege reprezintă doar ultimul pas al Ugandei pe calea îngrijorătoare pe care o parcurge de mai mulți ani, în contextul unei intensificări a retoricii homofobe în rândul politicienilor, al liderilor religioși și al altor personalități importante din societatea ugandeză, cu o presiune tot mai mare asupra societății civile, precum și cu o intensificare a discursurilor de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTIQ, sponsorizate de stat, care incită la ură și violență; condamnă această bigotism, prejudecată și discriminare în secolul al XXI-lea;

7. reamintește, de asemenea, că violența sexuală împotriva femeilor și fetelor este larg răspândită în Uganda și că există o corelație între ura și violența împotriva persoanelor LGBTIQ și violența împotriva femeilor și lipsa egalității de gen;

8. reamintește că Uganda a fost o deschizătoare de drumuri în lupta împotriva HIV și a stigmatizării asociate acesteia; reamintește că prevalența HIV în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu bărbați a fost de 12,7 % în 2021; constată cu îngrijorare că această prevalență este semnificativ mai mare decât în cazul bărbaților heterosexuali și decât media națională; subliniază că proiectul de lege nu ar trebui utilizat pentru a refuza cetățenilor ugandezi dreptul la servicii și medicamente contra HIV și invită guvernul să asigure un acces mai bun la aceste servicii; face referire la dovezile insurmontabile prezentate de UNAIDS conform cărora legile care incriminează descurajează comunitățile să recurgă la servicii vitale;

9. regretă profund și condamnă ferm decizia Biroului Național al Organizațiilor Neguvernamentale din Uganda din 5 august 2022 de a desființa Sexual Minorities Uganda (Minoritățile Sexuale din Uganda), principala organizație pentru drepturile persoanelor LGBTIQ din țară; își exprimă sprijinul ferm pentru Frank Mugisha, fondatorul și liderul acestei organizații, care și-a dedicat viața luptei pentru drepturile persoanelor LGBTIQ în Uganda;

Situația dezincriminării în lume

10. condamnă fără echivoc toate legile, practicile și pozițiile oficiale care incriminează homosexualitatea și identitatea transgen;

11. consideră că aceste legi contravin legislației internaționale privind drepturile omului și încalcă drepturile omului pentru persoanele LGBTIQ, inclusiv dreptul la viață, la viață privată, libertate, securitate, sănătate și exprimare, precum și libertatea de întrunire pașnică și de asociere; consideră că incriminarea homosexualității și a identității transgen creează o situație de apartheid prin privarea unei părți a populației de protecția statului și a legii, indiferent de sancțiunile prevăzute;

12. insistă asupra faptului că, prin interzicerea existenței lor, incriminarea homosexualității și a identității transgen face din persoanele LGBTIQ o țintă, crește riscul ca ele să fie șantajate de autorități sau de alți cetățeni și încurajează discursurile de incitare la ură, infracțiunile motivate de ură și discriminarea acestora;

13. reamintește riscurile pentru sănătate cauzate de incriminarea homosexualității și a identității transgen, deoarece incriminarea împiedică politicile sanitare locale și împiedică persoanele LGBTIQ să aibă acces la informații fiabile cu privire la sănătatea lor, în special cu privire la pozitivitatea sau negativitatea lor la virusul HIV și la prevenirea, screening-ul, depistarea și tratamentul aferente;

14. reiterează opoziția sa fermă față de pedeapsa cu moartea pentru totdeauna și indiferent de situație; consideră că ea este un tratament inuman și degradant, contrar demnității umane;

15. salută tendința internațională pozitivă de a dezincrimina homosexualitatea, 49 de state membre ale ONU realizând reforme juridice în ultimii 30 de ani, în special Mozambic, în 2015, Belize și Seychelles, în 2016, Trinidad și Tobago și India, în 2018, Botswana, în 2019, Gabon, în 2020, Angola și Bhutan, în 2021, Antigua și Barbuda, Singapore și Barbados, în 2022 și Insulele Cook, în 2023; reamintește, cu toate acestea, că există și țări în care legile care incriminează comportamentul homosexual au fost înăsprite sau reintroduse, cum ar fi Ciad, Brunei, Nigeria și, în fine, Uganda, fapt care subliniază necesitatea unei mișcări universale care să promoveze dezincriminarea; reamintește precedentele în care organisme ale ONU au introdus căi de atac împotriva incriminării, cum ar fi Consiliul pentru Drepturile Omului în cauza Toonen/Australia, în1994, și CEDAW în cauza Rosanna Flamer-Caldera/Sri Lanka, în 2022;

16. reamintește că promovarea ODD este o responsabilitate a celor 193 de state membre ale ONU care au aderat la acestea, inclusiv a Ugandei, și că ele trebuie să servească obiectivului de „a nu lăsa pe nimeni în urmă”; recunoaște legătura inerentă dintre respectarea drepturilor omului pentru persoanele LGBTIQ și ODD și înțelege că orice practică discriminatorie, în special una care prevede pedeapsa cu moartea, se opune radical acestor obiective;

17. respinge teoria elaborată de anumiți lideri politici și religioși potrivit căreia homosexualitatea și identitatea transgen sunt concepte occidentale; reamintește că majoritatea legilor care incriminează homosexualitatea și identitatea transgen în lume își au originea în legile puterilor coloniale occidentale; regretă diseminarea propagandei anti-LGBTIQ de către orice actori străini, inclusiv cei cu sediul în Europa, activi în Uganda; condamnă, de asemenea, în această privință, rolul semnificativ pe care l-au avut în Uganda și în alte țări predicatorii și organizațiile evanghelice din SUA în promovarea legislației anti-LGBTIQ și răspândirea dezinformării nocive;

18. respinge teoria conform căreia dezincriminarea homosexualității și a identității transgen ar contraveni principiilor religioase fundamentale sau ar împiedica libertatea religioasă; salută, în acest sens, declarațiile Papei din 24 ianuarie 2023 care afirmă că legile care incriminează homosexualitatea și identitatea transgen sunt „nedrepte” și că „a fi homosexual nu este o infracțiune”;

19. este îngrijorat de actuala retorică și de mișcările de la nivel mondial împotriva drepturilor, a egalității de gen și a persoanelor LGBTIQ, care sunt alimentate de anumiți lideri politici și religioși din întreaga lume, inclusiv în UE; consideră că aceste mișcări împiedică în mod dramatic eforturile de dezincriminare universală a homosexualității și a identității transgen, deoarece legitimează retorica conform căreia persoanele LGBTIQ sunt mai degrabă o ideologie decât ființe umane; condamnă cu fermitate răspândirea unei astfel de retorici de către unii lideri politici influenți și de unele guverne din UE, cum ar fi Ungaria, Polonia și Italia;

20. își exprimă îngrijorarea cu privire la adoptarea așa-numitelor proiecte de lege de propagandă împotriva persoanelor gay în unele țări, care contribuie la o cultură a intoleranței și discriminării, și atrage atenția asupra modului în care astfel de legi pot avea un efect de propagare în alte țări, deschizând calea pentru adoptarea unor măsuri mai severe, cum ar fi incriminarea relațiilor sexuale între persoane de același sex și a altor aspecte legate de orientarea sexuală, identitatea și exprimarea de gen și caracteristicile sexuale; constată că cercetările recente arată că teoriile conspirației și dezinformarea câștigă tot mai mult teren în numeroase state membre ale UE; este preocupat de faptul că ura, conspirațiile și dezinformarea online conduc la violență offline și pot costa vieți; este preocupat de faptul că, potrivit cercetărilor efectuate de Asociația Internațională a Persoanelor LGBT (Gay, Lesbiene, Bisexuali, Transgen și Intersex), 2022 a fost cel mai violent an pentru comunitatea LGBTIQ ca urmare a discursurilor de incitare la ură și a dezinformării;

21. își exprimă îngrijorarea cu privire la tendința tot mai mare de incriminare a persoanelor LGBTIQ în unele părți ale Africii, cum ar fi Ghana, Niger și Kenya, unde au fost propuse proiecte de lege similare celui din Uganda și care sunt în curs de examinare de către parlamentele țărilor respective, precum și cu privire la probabilitatea ca promulgarea proiectului de lege ugandez să aibă un impact semnificativ asupra rezultatelor acestor proiecte;

22. salută activitatea organizațiilor societății civile de la nivel local axate pe drepturile omului din întreaga lume, care depun eforturi neobosite pentru a proteja și a apăra persoanele LGBTIQ și pentru a combate stigmatizarea și prejudecățile, uneori cu prețul siguranței membrilor lor; consideră că statele membre și UE ar trebui să sprijine aceste organizații ale societății civile și activiștii, inclusiv financiar;

23. reamintește că protejarea drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale în întreaga lume este o prioritate pentru UE și că dezincriminarea universală a homosexualității și a identității transgen este un obiectiv pe care UE ar trebui să îl urmărească în continuare atât timp cât este necesar;

Apel la acțiune

24. solicită dezincriminarea universală a homosexualității și a identității transgen;

25. solicită abolirea universală a pedepsei cu moartea;

26. îndeamnă cele 63 de țări care nu au făcut încă acest lucru să respecte dreptul internațional și să ia toate măsurile necesare, legislative sau de altă natură, pentru a se asigura că orientarea sexuală și identitatea de gen nu mai constituie temeiul sancțiunilor penale;

27. îl invită pe președintele ugandez Yoweri Museveni să nu promulge proiectul de lege și să refuze categoric să își dea acordul cu privire la orice inițiativă similară în viitor, descurajând alte încercări în această direcție; îndeamnă autoritățile ugandeze să promoveze principiile toleranței, acceptării și respectării drepturilor omului și să revizuiască orice lege care incriminează homosexualitatea și identitatea transgen, în special în temeiul secțiunilor 145 și 146 din Codul penal; invită autoritățile ugandeze să ancheteze, să urmărească penal și să pedepsească toate atacurile motivate de ură împotriva persoanelor și a organizațiilor ca urmare a adoptării proiectului de lege și să înceteze orice represalii împotriva organizațiilor societății civile implicate în apărarea drepturilor omului și a persoanelor LGBTIQ, cum ar fi raidurile și blocarea conturilor bancare, întrucât acestea din urmă sunt esențiale pentru furnizarea de servicii la nivelul comunității;

28. invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să utilizeze toate mijloacele diplomatice, juridice și financiare necesare de care dispun pentru a-l convinge pe președintele ugandez să se abțină de la semnarea proiectului de lege adoptat de parlamentul ugandez; invită, de asemenea, UE să utilizeze pe deplin și în mod eficace dialogul politic prevăzut la articolul 8 din Acordul de la Cotonou, precum și setul de instrumente al Consiliului Uniunii Europene pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen (setul de instrumente LGBTI) și orientările aferente în dialogul său cu autoritățile ugandeze, pentru a contribui la promovarea drepturilor omului în Uganda, a dezincrimina homosexualitatea, a reduce violența și a discriminarea și proteja apărătorii drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBT;

29. îndeamnă expertul independent al ONU privind protecția împotriva violenței și a discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen să colaboreze imediat cu președintele și parlamentul Republicii Uganda, cu activiștii LGBTIQ și cu autoritățile ugandeze pentru a obține un acces neîngrădit în țară;

30. în cazul în care proiectul de lege va fi semnat de președintele ugandez:

— invită Comisia să ia în considerare retragerea preferințelor din cadrul programului „Totul fără arme” (EBA) pentru Uganda, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012, pe baza unor încălcări grave și sistemice ale drepturilor omului,

— solicită luarea de măsuri imediate în temeiul clauzei privind „elementele esențiale” din Acordul de la Cotonou,

— invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să ia în considerare declanșarea regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, întrucât el se aplică în mod clar încălcărilor sau abuzurilor prevăzute de proiectul de lege,

— insistă asupra faptului că deciziile luate și sancțiunile adoptate în legătură cu Uganda ar trebui să vizeze și să afecteze, cu prioritate, liderii politici și religioși care au instigat și au sprijinit proiectul de lege; îndeamnă Comisia să își direcționeze cooperarea și sprijinul către consolidarea organizațiilor ugandeze pentru drepturile persoanelor LGBTIQ și pentru drepturile omului și invită SEAE, Delegația UE în Uganda și ambasadele statelor membre din Uganda să sprijine membrii comunității, partenerii și aliații prin intermediul unui pachet specific de sprijin pentru persoanele LGBTIQ,

— invită SEAE să își intensifice eforturile pentru a se asigura că apărătorii drepturilor omului din Uganda au acces la finanțare, sprijin, protecție, relocare, vize și adăpost, după caz, în conformitate cu Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului;

31. invită Comisia, sub supravegherea VP/ÎR, să mobilizeze toate politicile externe ale UE pentru a atinge obiectivul de stabilire a unei strategii a UE pentru dezincriminarea universală a homosexualității și a identității transgen, care să includă următoarele măsuri:

— crearea unei coaliții largi a celor care doresc să sprijine aceste eforturi în cadrul comunității internaționale, axate pe instrumente internaționale precum rezoluțiile Adunării Generale a ONU,

— transformarea dezincriminării într-o cerință pentru accesul la sistemul generalizat de preferințe, inclusiv la sistemul EBA, și retragerea de pe lista EBA a tuturor țărilor care continuă să incrimineze actele sexuale consensuale între persoane de același sex,

— luarea în considerare a includerii unei clauze „fără regrese în ceea ce privește drepturile omului” în acordurile sale internaționale de parteneriat, prin care un parteneriat, inclusiv aspectele sale financiare, ar putea fi suspendat dacă o țară parteneră regresează în materie de apărare a drepturilor omului, inclusiv prin incriminarea homosexualității sau a identității transgen,

— abordarea sistematică a dezincriminării actelor sexuale consensuale între persoane de același sex și a identităților de gen diverse, precum și a terapiilor de afirmare a genului în cadrul reuniunilor la nivel înalt UE-Uniunea Africană, precum și în cadrul fiecărui summit care implică țările în cauză, și plasarea subiectului în centrul discuțiilor viitoare,

— includerea de măsuri împotriva sistemelor de recomandare bazate pe interacțiune pe platformele de comunicare socială în viitorul pachet privind apărarea democrației, deoarece se știe că aceste sisteme amplifică ura și dezinformarea,

— furnizarea unor contribuții proactive și sistematice ale UE la evaluarea periodică universală a fiecărei țări care incriminează încă homosexualitatea și identitatea transgen, solicitând guvernelor lor să abroge o astfel de legislație,

— extinderea sprijinului financiar pentru organizațiile locale care militează pentru drepturile persoanelor LGBTIQ și pentru drepturile omului cu sediul în țări care incriminează homosexualitatea și identitatea transgen și instituirea unui fond specific al UE pentru a oferi asistență financiară, tehnică și juridică acestor organizații, precum și avocaților implicați în contestarea acestor legi în fața instanțelor internaționale,

— inspirarea din decizia din martie 2023 privind sancțiunile bazate pe violența sexuală și alte încălcări ale drepturilor femeilor pentru a concepe o declanșare mai sistematică a regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului împotriva persoanelor și entităților responsabile de perpetuarea sau incitarea la violență împotriva persoanelor LGBTIQ, în special în țările care continuă să aibă și să aplice dispoziții incriminatoare;

32. subliniază importanța unor căi sigure și legale la nivelul UE pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională, inclusiv pentru persoanele LGBTIQ care fug din țări în care riscă să fie persecutate din cauza orientării lor sexuale, a identității sau expresiei lor de gen sau a caracteristicilor lor sexuale;

33. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, președintelui, guvernului și parlamentului Ugandei, traduse și în limba swahili, precum și autorităților din alte 63 de țări care încă incriminează homosexualitatea și identitatea transgen.

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

 

© 2003-2024  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri