Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia consumatorilor
Protecţia consumatorilor
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
CJUE Protecția consumatorilor SELECTED

CJUE. C-140/22 – mBank (Declarația consumatorului). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, președintă de cameră

7 decembrie 2023 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost președintă de cameră.

„Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Efectele constatării caracterului abuziv al unei clauze – Nulitatea contractului – Acțiuni în restituire – Dobânzi legale”

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 6 alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE[1].

La 18 februarie 2009, SM și KM au încheiat cu mBank un contract de împrumut ipotecar cu dobândă variabilă, exprimat în zloți polonezi și indexat în funcție de francul elvețian. Potrivit termenilor acestui contract, SM și KM erau obligați să plătească în zloți polonezi rate lunare al căror cuantum era stabilit prin aplicarea cursului de vânzare al francului elvețian publicat în tabelul cursurilor de schimb ale mBank la data plății ratelor respective.

Întrucât au considerat clauzele de conversie ca fiind abuzive, la 4 iulie 2019, SM și KM au depus o reclamație la mBank, solicitând rambursarea, în termen de 30 de zile, a ratelor lunare ale creditului primite în mod necuvenit de această bancă având în vedere nevaliditatea contractului de împrumut. Printr‑o scrisoare din 16 iulie 2019, mBank a răspuns la această reclamație precizând că contractul de împrumut era licit, valid și nu conținea clauze abuzive.

La 31 iulie 2019, SM și KM au depus la Tribunalul Districtual Varșovia‑Centru, Polonia, care este instanța de trimitere, o cerere de conciliere prin care solicitau ca mBank să le plătească sumele anterior menționate. La 4 decembrie 2019, mBank a răspuns la această cerere în sensul că nu i se părea posibil să ajungă la un acord. Prin urmare, această instanță a constatat că nu a fost încheiat niciun acord și a dispus închiderea dosarului de conciliere.

La 10 august 2020, SM și KM au arătat că erau de acord ca respectivul contract de împrumut să fie declarat nul în totalitate, considerau că anularea acestui contract le era favorabilă și acceptau consecințele nulității, inclusiv consecințele juridice și financiare.

După ce instanța de trimitere i‑a informat pe SM și KM cu privire la consecințele anulării contractului de împrumut, aceștia din urmă au declarat, în ședința care a avut loc la 27 octombrie 2020 în fața instanței menționate, că înțeleg aceste consecințe și că acceptă anularea contractului în discuție. Instanța amintită constată că clauzele de conversie care figurează în contractul de împrumut sunt abuzive și că acest contract nu ar putea rămâne în vigoare dacă respectivele clauze ar fi anulate.

În acest context, prin intermediul întrebării preliminare, astfel cum a fost reformulată de Curte, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretate în sensul că, în contextul anulării integrale a unui contract de împrumut ipotecar încheiat cu un consumator de o instituție bancară pentru motivul că acest contract conține o clauză abuzivă în lipsa căreia nu poate continua să existe:

– se opun interpretării jurisprudențiale a dreptului național potrivit căreia exercitarea drepturilor conferite consumatorului de această directivă este condiționată de prezentarea de către consumatorul respectiv, în fața unei instanțe, a unei declarații prin care să afirme, în primul rând, că nu consimte la menținerea acestei clauze, în al doilea rând, că are cunoștință, pe de o parte, de faptul că nulitatea clauzei în discuție implică anularea contractului menționat, precum și, pe de altă parte, de consecințele acestei anulări și, în al treilea rând, că consimte la anularea aceluiași contract;

– se opun ca compensația solicitată de consumatorul vizat cu titlu de restituire a sumelor pe care le‑a achitat în executarea contractului în cauză să fie diminuată cu echivalentul dobânzilor pe care instituția bancară respectivă le‑ar fi primit în cazul în care acest contract ar fi rămas în vigoare.

Cu titlu prealabil, Curtea a respins argumentele mBank, în sensul că întrebarea preliminară urmărește, în esență, să obțină din partea Curții interpretarea unor norme de drept polonez, și a constatat că este competentă să răspundă la aceasta.

Curtea a amintit că revine instanțelor naționale sarcina de a înlătura aplicarea clauzelor abuzive pentru ca ele să nu producă efecte obligatorii pentru consumator, cu excepția cazului în care acesta se opune. Posibilitatea rezervată unui consumator de a se opune aplicării Directivei 93/13 nu poate fi însă înțeleasă în sensul că îi impune, în scopul valorificării drepturilor pe care i le conferă această directivă, obligația pozitivă de a invoca dispozițiile directivei menționate prin intermediul unei declarații formalizate prezentate în fața unei instanțe.

Totodată, Curtea a amintit jurisprudența sa potrivit căreia dispozițiile din Directiva 93/13 se opun unei interpretări jurisprudențiale a dreptului unui stat membru potrivit căreia instituția bancară menționată are dreptul de a solicita consumatorului o compensație care să depășească rambursarea capitalului pus la dispoziție în executarea aceluiași contract, precum și plata dobânzilor de întârziere la rata legală de la data punerii în întârziere (a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 iunie 2023, Bank M., C‑520/21, EU:C:2023:478).

Prin hotărârea pronunțată la data de 7 decembrie 2023[2], Curtea a răspuns afirmativ cu privire la ambele aspecte ale întrebării preliminare.


[1] Directiva 93/13/CEE  a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba polonă, dar și traducerea în limba română pot fi accesate pe site-ul: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280429&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5089541


Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership