Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Banner BA-01
Banner BA-02
Noutăți legislative Proiecte legislative

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 21 decembrie 2023. UPDATE: Actele normative adoptate

21 decembrie 2023 | JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 21 decembrie 2023.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative (PRIMA LECTURĂ)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PRIMA LECTURĂ)
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” -S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă (PRIMA LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind energia eoliană offshore
Conform proiectului aprobat astăzi în Guvern, pentru operaționalizarea investițiilor în energia eoliană offshore, Ministerul Energiei va demara, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, un studiu de specialitate în baza căruia va fi pregătită procedura de concesiune și activitățile de explorare, construcție a centralelor electrice eoliene offshore și exploatare a acestora.
Studiul va determina, între altele, perimetrele maritime pe care Ministerul Energiei le va concesiona, ținând cont de: potențialul eolian al acestora, posibilitățile de evacuare a energiei electrice eoliene offshore, precum și de restricțiile impuse de Planul de amenajare a spațiului maritim, inclusiv cele în materie de protejare a biodiversității și mediului înconjurător. În baza studiului, până la data de 30 iunie 2025, Guvernul va aproba perimetrele eoliene offshore și actele subsecvente de punere în aplicare a legii, urmând apoi ca Ministerul Energiei să inițieze o procedură competitivă de atribuire a contractelor de concesiune.
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere Parlamentului, cu solicitarea de a fi aprobat în procedură de urgență.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bitly.ws/36MMh

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuţii financiare elveţiene nerambursabile acordată României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
Actul normativ aprobat de Guvern stabileşte cadrul financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene.
Cea de-a doua contribuție de care România va beneficia este de 221,5 milioane franci elvețieni și este disponibilă până la 3 decembrie 2029.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ cuprinde o serie de modificări și completări la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Decizia are în vedere implementarea măsurilor prevăzute pentru Componenta 14 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) – Reforma 3 Management performant al resurselor umane din sectorul public, cu termen de realizare în trimestrul al IV-lea din anul 2023, precum și clarificarea procedurală a implementării concursului național și a concursului pe post prevăzute să intre în vigoare în temeiul art. 467 alin. (3)-(9) din Codul administrativ.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://t.ly/7MCkP

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul acordă ajutoare de urgență în valoare totală de 919.500 lei pentru sprijinirea a 208 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate din cauza incendiilor sau fenomenelor meteorologice periculoase, accidente sau situații deosebite din cauza stării de sănătate care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială.
Din aceste fonduri, vor fi acordate ajutoare și pentru familiile celor trei tinere din Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, grav accidentate în urma prăbușirii unui perete la căminul Liceului Teoretic Tamasi Aron, precum și pentru familia tânărului care și-a pierdut viața în această tragedie.
Pentru victimele tragediei de la Odorheiul Secuiesc se acordă în total 36.000 de lei, respectiv: pentru cele două fete rănite câte 8.000 de lei, iar pentru tânăra aflată în comă și familia tânărului care și-a pierdut viața câte 10.000 de lei.
Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024
Zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere pentru personalul instituțiilor şi autorităților publice, a decis Guvernul.
Pentru recuperarea acestor zilele de muncă stabilite ca zile libere, instituțiile şi autoritățile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 mai, 30 august 2024, respectiv 31 ianuarie 2025.
Decizia Executivului nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității și nici magistraților şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024, precum și participanților în aceste procese.
Totodată, în zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024, prin centrala Ministerului Finanțelor, se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Bacău – Paşcani”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B Mihăieşti -Suplacu de Barcău, subsecţiunea 3B2 – Zimbor-Poarta Sălajului km 13+260- km 25+500”, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a municipiului Mediaş, pe DN 14”, judeţul Sibiu
Executivul reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a municipiului Mediaș, pe DN 14”, județul Sibiu.
Obiectivul proiectului este decongestionarea circulației, scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul municipiului Mediaș. Traseul variantei ocolitoare va avea 8,7 km și va cuprinde pasaje, poduri, viaducte, pasarele, o intersecție giratorie suspendată, două noduri rutiere și o intersecție giratorie la nivel.
Valoare totală a investiției este de 1,15 miliarde lei, iar durata de execuție a lucrărilor de 30 de luni.
Finanțarea se asigură din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti”, sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din Judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F, Ia Ioneşti”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Prin acest act normativ, se aprobă suma de 277.900 lei pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de construcție a trei noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A 2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod Rutier Autostrada A1 km 73 + 100 cu DJ 702F, la loneşti”, situate pe raza localității Petresti, din județul Dâmbovița.
Este vorba despre 165 de imobile situate pe o suprafață de 89.458 metri pătrați.
Suma se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” –ROMATSA
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Constanţa – Mangalia”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
Actul normativ aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța-Mangalia”, lucrare de utilitate publică de interes național. Proiectul este inclus în lista proiectelor finanțate prin PNRR – Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Lucrările prevăzute vizează; electrificarea, dublarea şi reabilitarea liniei Agigea Ecluză – Mangalia, în completarea tronsonului Constanţa – Agigea Ecluză; creșterea gradului de siguranță prin reabilitarea liniei, a lucrărilor de artă, realizarea lucrărilor de consolidare necesare şi eliminarea astfel a restricţiilor de viteză; reducerea timpului de călătorie prin creșterea vitezei maxime de circulaţie permise de traseu pe distanţa Constanţa – Mangalia şi eliminarea necesităţii schimbării locomotivei în staţia Constanţa.
Proiectul include: 23 podețe noi, un pod de încrucișare, patru poduri, patru pasaje inferioare, un pasaj pietonal, o substație tracțiune CFR/Enel.
Valoarea totală a investiției este de 1,66 milioane lei, iar durata de execuție a investiției va fi de 24 de luni.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Proiectul ”Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța – Mangalia” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT), aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 666/2016, cu modificările ulterioare.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, situate în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, ca urmare a reevaluării acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Arad – Oradea”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi Drumuri de Legătură”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 2,7944 ha, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. -păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, în domeniul public al comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea, precum şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepţionării unor lucrări de investiţii şi a înscrierii în cartea funciară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice la unele bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului precum şi a unor unităţi aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM – S.A.
Executivul a aprobat prelungirea cu 1 an și 6 luni a Acordurilor de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială și Compania Națională ROMARM S.A., până la data de 29.06.2025.
Conform Acordurilor de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială și C.N. ROMARM S.A., în calitate de contractant, și ca urmare a analizei efectuate s-a constatat imposibilitatea justificată din punct de vedere tehnic și operațional al livrării transferurilor de tehnologii și licențe până la termenul stabilit inițial de 29.12.2023.
Transferul de tehnologii și licențe este operat de Fabrica de arme BERETTA în infrastructura industrială a Uzinei Mecanice Cugir, filială a C.N. ROMARM S.A., printr-un Acord de cooperare.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari
Guvernul majorează, prin Hotărârea aprobată, plafonul până la care pensionarii pot beneficia de compensarea cu 90% a medicamentelor, în concordanță cu majorarea punctului de pensie, pentru a menține accesul cât mai multor pensionari la medicamente cu preț compensat.
Începând cu 1 ianuarie 2024 vor beneficia de compensarea cu 90% a medicamentelor (sublista B din HG nr. 720/2008) pensionarii cu venituri de până la 1.830 de lei/lună (comparativ cu 1.608 lei/lună cât este în prezent).
Noul plafon a fost stabilit prin Hotărârea aprobată astăzi de Guvern în contextul majorării punctului de pensie cu 13,8% începând cu anul viitor, respectiv de la 1.785 de lei la 2.032 de lei.
În cadrul programului social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B, în perioada ianuarie 2023-septembrie 2023, au fost eliberate 2.012.008 rețete pentru un număr de 432.525 pensionari.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor părţi din imobilele 1310 şi 2283 aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituție publică de interes naţional aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 12 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Arad, Bihor, Covasna, Vaslui, Vâlcea şi Suceava, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării adresei poştale şi modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0575 Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0615 Tulcea (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului -Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Se alocă 75 de milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital pentru 23 de județe și Municipiul București. Banii vor merge către 31 comune, 10 orașe, 15 municipii, 3 sectoare ale Municipiului București și 5 consilii județene.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administrației publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
Peste 218 milioane lei, fonduri provenind din sumele încasate din cota de 2% din impozitul pe venit de la nivelul fiecărui județ în perioada 1 august 2023-8 decembrie 2023, se repartizează pentru 68 de instituții de cultură din 32 de județe (ateneu, centre culturale, filarmonici, opere și teatre).
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://t.ly/gEvdO

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii
Se suplimentează bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2023, cu suma de 8,32 milioane lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare. Din această sumă, 4,1 milioane lei vor fi alocați pentru achitarea diferențe salariale conform hotărârilor judecătorești în favoarea personalului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecției Judiciare (2,6 milioane lei), respectiv achitarea dobânzilor aferente diferențelor salariale conform hotărârilor judecătorești (1,48 milioane lei), iar suma de 4,22 milioane lei este destinată plății tranșelor cuvenite în anul 2023 reprezentând diferențe salariale conform hotărârilor judecătorești în favoarea personalului din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri (2,82 milioane lei), respectiv achitarea diferențelor de burse pentru auditorii de justiție și dobânzi aferente diferențelor salariale și de burse, conform hotărârilor judecătorești (1,4 milioane lei).
Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 cu suma de 177.000 lei reprezentând credite de angajament si credite bugetare, în vederea încheierii contractului de închiriere a unui sediu pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
Guvernul a aprobat primul act normativ în procesul de reorganizare a ministerelor. Executivul a adoptat astăzi hotărârea privind reorganizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.
Potrivit actului normativ adoptat astăzi, la nivelul ordonatorului principal de credite (incluzând și entitățile fără personalitate juridică din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului, pentru care SGG are calitatea de angajator) s-au redus 99 de posturi, din care 25 reprezintă funcții de conducere. Astfel, la nivelul ordonatorului principal de credite numărul maxim de posturi va fi 670, din care 53 posturi de conducere (respectiv 7,91%).

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei ,,21 Decembrie 1989″ ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Prin Hotărârea de Guvern a fost aprobată suplimentarea bugetului Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății cu 4,8 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea plăților restante reprezentate, în mare parte, de cheltuieli de judecată.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770″, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului – cadru avansat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte
Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea parteneriatelor pentru tranziţia energetică între Guvernul României şi sectoarele economice româneşti, sub egida Comitetului Interministerial privind schimbările climatice (jalon 414 din Planul naţional pentru redresare şi rezilienţă/PNRR)
Prin acest memorandum, a fost aprobat cadrul de instituire a parteneriatelor pentru tranziția energetică pe care Guvernul s-a angajat, prin jaloanele 413 și 414 din PNRR, să le lanseze cu sectoarele economice din România pentru a stabili împreună modalitățile de realizare a obiectivului de neutralitate climatică asumat la nivel de țară.
Pentru îndeplinirea priorităților în domeniul schimbărilor climatice aferent anului 2023 și anului 2024 referitoare la elaborarea unui Plan industrial al României și la parteneriatele pentru tranziție energetică, memorandumul prevede încheierea unor protocoale de colaborare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
De asemenea, este prevăzută adoptarea unui document de politică publică, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, care să creeze bazele necesare dezvoltării unui Plan industrial al României pe termen mediu și lung în contextul Pactului vede european, precum și dezvoltarea unui cadru metodologic privind elaborarea, monitorizarea și evaluarea parteneriatelor pentru tranziție energetică.

3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea procesului de programare a Fondului Social pentru Climă (FSC)
Fondul Social pentru Climă reprezintă un fond aflat în gestiunea directă a Comisiei Europene, care va fi utilizat pentru protejarea gospodăriilor și microîntreprinderilor vulnerabile, precum și a utilizatorilor de transport vulnerabili la efectele comercializării noilor certificate de emisii pentru clădiri și transport rutier.
În perspectiva procesului de programare a Fondului Social pentru Climă 2026-2032, memorandumul prevede desemnarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene drept responsabil de coordonarea procesului de programare a FSC și de integrare a contribuțiilor ministerelor de linie relevante în vederea elaborării Planului național pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice. Grupul tehnic de lucru pentru elaborarea acestui Plan și de aprobare a calendarului indicativ privind acțiunile de macro-programare a FSC, planificate pentru semestrul I 2024 se va forma prin decizie a Prim-ministrului.
De asemenea, se stabilește că MIPE va solicita accesarea instrumentului de sprijin tehnic (TSI), instituit de către DG Reform.

4. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare pentru luna decembrie 2023 aferente Ministerului Educaţiei
Memorandumul a fost aprobat.

5. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea şi finanţarea din proiectul „Digitalizarea beneficiilor de asistenţă socială gestionate de ANPIS”, jalonul 170 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a unui call center naţional de beneficii sociale şi preluarea personalului specializat din call center-ul înfiinţat prin proiectul „Politici sociale performante – strategie naţională pentru implementarea performantă a politicilor familiale”/cod MySMIS 129604 – SIPOCA 706
Guvernul a aprobat astăzi înființarea și finanțarea, prin proiectul ”Digitalizarea beneficiilor de asistență socială gestionate de ANPIS”, jalonul 170 din Planul Național de Redresare și Reziliență, a unui call center național de beneficii sociale și de preluare a personalului specializat din call center-ului înființat prin proiectului ”Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale/cod MySMIS 129604 – SIPOCA 706”.
Înființarea call center-ului de beneficii de asistență socială dedicat este parte din obiectivele asumate prin PNRR privind creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială.
Prin acest serviciu se asigură creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale în domeniul muncii și protecției sociale, în contextul în care, din 1 ianuarie 2024, ANPIS va acorda un nou beneficiu, Venitul Minim de Incluziune.
Pentru acest proiect se preia personalul specializat din call-center-ul înființat prin alt proiect ANPIS, iar cheltuielile vor fi acoperite din bugetul proiectului ”Digitalizarea beneficiilor de asistență socială gestionate de ANPIS” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

6. MEMORANDUM cu tema: Exceptare de la aplicarea prevederilor art. I alin. (1) şi (2) şi art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru fondurile rambursabile de la Banca Mondială gestionate de Unitatea de Management al ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (CIPN) din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Memorandumul a fost aprobat.

7. MEMORANDUM cu tema: Depăşirea limitelor la plăţi pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Garda Națională de Mediu
Memorandumul a fost aprobat.

8. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
Memorandumul a fost aprobat.

9. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
Memorandumul a fost aprobat.

10. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
Memorandumul a fost aprobat.

11. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
Memorandumul a fost aprobat.

12. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe luna decembrie 2023
Memorandumul a fost aprobat.

13. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pentru Ministerul Public pe luna decembrie 2023
Memorandumul a fost aprobat.

14. MEMORANDUM cu temă: Aprobarea depăşirii plafonului de plăţi la titlu 65 şi titlu 71, aferente lunii decembrie 2023, pentru ordonatorul terţiar de credite – Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)
Memorandumul a fost aprobat.

15. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii plafonului de plăţi la titlul II – ,,Bunuri şi servicii” aferent lunii decembrie 2023, pentru ordonatorul terţiar de credite – Inspectoratul de Stat în Construcţii
Memorandumul a fost aprobat.

16. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pentru luna decembrie 2023 pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale
Memorandumul a fost aprobat.

17. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitei de plați pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu finanțare din venituri proprii
Memorandumul a fost aprobat.

18. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna decembrie 2023
Memorandumul a fost aprobat.

19. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii mediei plăţilor în luna decembrie 2023, stabilite în conformitate cu prevederile art. I alin. (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.

20. MEMORANDUM cu tema: Aprobare suplimentare limite credite bugetare și credite de angajament pentru luna decembrie 2023, încheierea de angajamente legale, precum și depășirea limitei de plăți efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023
Memorandumul a fost aprobat.

21. MEMORANDUM cu tema: Aprobare încheiere angajamente legale la aliniatele bugetare prevăzute la art. II alin. (1) şi respectiv depășirea limitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art.38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare prevăzute la art. II alin. (2) conform prevederilor din art. II alin. (4) din O.U.G. 90/27.10.2023
Memorandumul a fost aprobat.

22. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitei de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002 privind finanțe publice, cu modificările și completările ulterioare
Memorandumul a fost aprobat.

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Guvernul a luat act de această informare.

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 21 decembrie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind energia eoliană offshore

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuţii financiare elveţiene nerambursabile acordată României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative (PRIMA LECTURĂ)
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și pentru modificarea unor acte normative
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PRIMA LECTURĂ)

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Bacău – Paşcani”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B Mihăieşti -Suplacu de Barcău, subsecţiunea 3B2 – Zimbor-Poarta Sălajului km 13+260- km 25+500”, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a municipiului Mediaş, pe DN 14”, judeţul Sibiu
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti”, sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din Judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F, Ia Ioneşti”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” -ROMATSA
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Constanţa – Mangalia”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, situate în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, ca urmare a reevaluării acestora
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Arad – Oradea”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi Drumuri de Legătură”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 2,7944 ha, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. -păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, în domeniul public al comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea, precum şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepţionării unor lucrări de investiţii şi a înscrierii în cartea funciară
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice la unele bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului precum şi a unor unităţi aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM – S.A.
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor părţi din imobilele 1310 şi 2283 aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică de interes naţional aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 12 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Arad, Bihor, Covasna, Vaslui, Vâlcea şi Suceava, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării adresei poştale şi modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0575 Bucureşti
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0615 Tulcea (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului -Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administrației publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei ,,21 Decembrie 1989″ ca fiind de utilitate publică
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770″, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020

IV. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” -S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului – cadru avansat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte
2. MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea parteneriatelor pentru tranziţia energetică între Guvernul României şi sectoarele economice româneşti, sub egida Comitetului Interministerial privind schimbările climatice (jalon 414 din Planul naţional pentru redresare şi rezilienţă/PNRR)
3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea procesului de programare a Fondului Social pentru Climă (FSC)
4. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare pentru luna decembrie 2023 aferente Ministerului Educaţiei
5. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea şi finanţarea din proiectul „Digitalizarea beneficiilor de asistenţă socială gestionate de ANPIS”, jalonul 170 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a unui call center naţional de beneficii sociale şi preluarea personalului specializat din call center-ul înfiinţat prin proiectul „Politici sociale performante – strategie naţională pentru implementarea performantă a politicilor familiale”/cod MySMIS 129604 – SIPOCA 706
6. MEMORANDUM cu tema: Exceptare de la aplicarea prevederilor art. I alin. (1) şi (2) şi art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru fondurile rambursabile de la Banca Mondială gestionate de Unitatea de Management al ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (CIPN) din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
7. MEMORANDUM cu tema: Depăşirea limitelor la plăţi pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Garda Națională de Mediu
8. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
9. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
10. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
11. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale
12. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe luna decembrie 2023
13. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pentru Ministerul Public pe luna decembrie 2023
14. MEMORANDUM cu temă: Aprobarea depăşirii plafonului de plăţi la titlu 65 şi titlu 71, aferente lunii decembrie 2023, pentru ordonatorul terţiar de credite – Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)
15. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii plafonului de plăţi la titlul II – ,,Bunuri şi servicii” aferent lunii decembrie 2023, pentru ordonatorul terţiar de credite – Inspectoratul de Stat în Construcţii
16. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pentru luna decembrie 2023 pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale
17. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitei de plați pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu finanțare din venituri proprii
18. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna decembrie 2023
19. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii mediei plăţilor în luna decembrie 2023, stabilite în conformitate cu prevederile art. I alin. (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
20. MEMORANDUM cu tema: Aprobare suplimentare limite credite bugetare și credite de angajament pentru luna decembrie 2023, încheierea de angajamente legale, precum și depășirea limitei de plăți efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023
21. MEMORANDUM cu tema: Aprobare încheiere angajamente legale la aliniatele bugetare prevăzute la art. II alin. (1) şi respectiv depășirea limitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art.38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare prevăzute la art. II alin. (2) conform prevederilor din art. II alin. (4) din O.U.G. 90/27.10.2023
22. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitei de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002 privind finanțe publice, cu modificările și completările ulterioare

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership