Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Fiscalitate Noutăți legislative Opinii SELECTED

Deficitul bugetar – argumentul inepuizabil al Guvernului pentru modificarea legislației fiscale. Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal prin OUG nr. 115/2023

27 decembrie 2023 | Larisa-Cătălina IONESCU
Larisa-Cătălina Ionescu

Larisa-Cătălina Ionescu

Preliminarii

Principiul predictibilității impunerii a fost convertit, cu mult timp în urmă în cadrul legislativ din România, din principiu în excepție. Anul 2023 a readus în vogă deficitul bugetar ca argument irefutabil pentru scurtcircuitarea procesului legislativ de către Guvern prin angajarea răspunderii în domeniul fiscal (Legea nr. 296/2023), dar și pentru adoptarea ordonanțelor de urgență în același domeniu (ex. OUG nr. 90/2023, OUG nr. 115/2023).

Din perspectivă constituțională, ne putem întrebare de câte ori poate folosi Guvernul aceeași motivare pentru angajarea răspunderii/adoptarea ordonanțelor de urgență fără a încalcă principiul separației și echilibrului puterilor în stat. Din perspectivă fiscală, din nefericire, pare inutil să mai analizăm principiile care ar trebui să guverneze activitatea de legiferare în această materie.

De aceea, în prezentul articol, vom expune doar sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal prin OUG nr. 115/2023:

1. Introducerea deductibilității unor cheltuieli sociale, în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii, reprezentate de: sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil; în sensul prevederilor prezentului punct, condiţiile acordării sumelor pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, supuse limitării fiscale, sunt cele prevăzute la art. 76 alin. (41) lit. i) Cod fiscal;

2. Sumele aferente cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu social achiziţionat de către contribuabil în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, vor avea o deductibilitate de 50%. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acţionari sau asociaţi, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor art. 25 alin. (4) lit. d) Cod fiscal, fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;

3. Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit (textul vechi prevederea recuperarea integrală în următorii 7 ani consecutivi);

4. Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent al unei persoane juridice străine se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (2) al art. 37 Cod fiscal, şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea valorii de piaţă a unui transfer efectuat între persoana juridică străină şi sediul său permanent, conform prevederilor din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor către sediile permanente, emis de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi publicat pe site-ul acestei organizaţii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf;

5. Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) şi (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) şi (9) Cod fiscal, şi care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât şi cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăşi plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentul în lei a plafoanelor respective este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal. Plafonul de 500.000 euro aferent costurilor excedentare ale îndatorării efectuate cu persoane afiliate nu se aplică instituţiilor de credit – persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, instituţiilor financiare nebancare, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare şi întreprinderilor de investiţii definite potrivit legii;

6. O singură întreprindere în care acționarii/asociații au peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot poate rămâne plătitoare de impozitul pe venit aplicabil microîntreprinderilor;

7. Este introdusă o nouă condiție pe care o persoană juridică română trebuie să o îndeplinească la data de 31 decembrie a anului precedent, pentru a calificată ca microîntreprindere: depunerea în termen a situațiilor financiare anuale, dacă are această obligație potrivit legii. Pentru anul fiscal 2024, termenul pentru depunerea situațiilor financiare este de 31 martie inclusiv;

8. De asemenea limita privind veniturile realizate de o persoană juridică română pentru a fi calificată ca microîntreprindere va lua în calcul și veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Contravaloarea abonamentelor, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, este deductibilă în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană;

10. Sunt stabilite două noi categorii de venituri nedeductibile la calculul impozitului pe venitul realizat din activități independente, respectiv: cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, efectuate potrivit legii și cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii;

11. Diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite și sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților devin venituri impozabile;

12. Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât cel plătit de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut;

13. Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut (textul vechi prevedea o cotă de 40%);

14. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu au obligaţia completării Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile;

15. Notarii publici au obligaţia să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, la organul fiscal teritorial, o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând cel puţin următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie (textul vechi prevedea obligația depunerii semestriale);

16. În materie de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 297, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spaţii de locuit, indiferent de destinaţia acestora, situate în zone rezidenţiale sau în blocuri de locuinţe şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spaţii de locuit, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Av. drd. Larisa-Cătălina Ionescu

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership