Secţiuni » JURIDICE NEXT » Universitaria
Universitaria
GrileDezbateriCărţiStudenţi

Facultatea de Drept a Universității din București ref. propunerea de exmatriculare a 45 de studenți. UPDATE: Precizări Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu. UPDATE: Precizări Facultatea de Drept a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. UPDATE: Precizări Facultatea de Drept a Universității din Craiova. UPDATE: Exmatriculare. UPDATE: Mulțumiri adresate Facultăților de Drept. UPDATE: Tribunalul Constanța a suspendat decizia de exmatriculare a unui student
18.04.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Selected, UNIVERSITARIA, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 16 aprilie 2021, Tribunalul Constanța a admis cererea studentului C.A.F. și a „dispus suspendarea executării Dispoziţiei Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. 244/04.03.2021 până la pronunţarea instanţei de fond.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, la Tribunalul Constanţa.”

:: Hotarârea

***

Duminică, 7 martie 2021, Facultatea de Drept a Universității din București a dat publicității următorul comunicat: „Facultatea de Drept a Universității din București adresează mulțumiri facultăților din Hexagonul Facultăților de Drept – Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – și Școlii de Drept a Sorbonei pentru solidaritatea manifestată cu Facultatea noastră în contextul deciziilor privind fraudarea examenelor sesiunii de iarnă a anului I al Facultății. Susținerea celor mai apropiați parteneri instituționali ai Facultății noastre din mediul academic ne întărește într-un moment de hotărâri dificile, dar necesare și marchează asumarea apartenenței noastre la o comunitate etică în care corectitudinea și respectul pentru meritul autentic orientează acțiunea socială, calitatea educației, exigența evaluării și valoarea diplomelor pe care le eliberăm. Mulțumim, de asemenea, personalităților din mediul academic sau din lumea juridică, absolvenților noștri, intelectualilor și vocilor de autoritate morală în viața publică pentru sprijinul exprimat în favoarea demersului nostru și adeziunea fermă și deschisă la principiile care întemeiază acest demers.”

***

Marți, 2 martie 2021, prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, a declarat: ”Este o situație care a suscitat atenția întregii opinii publice și cred că este momentul să vin cu o serie de clarificări.

Am analizat cu mare atenție propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o și cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studenților în discuție.

Dovezile care stau la baza deciziilor arată fără niciu dubiu că studenții au încălcat regulamentul facultății în repetate rânduri. Avem și mărturiile unor studenți.

În consecință, Consiliul Facultății a votat cu largă majoritate propunerea de exmatriculare.

Nu aș vrea să trecem ușor peste componenta morală a situației cu atât mai mult cu cât studenții sunt cei care vor înfăptui justiția în viitor.

Validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultății de Drept.

Pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură consecință: exmatricularea.

Voi solicita nu doar colegilor de la Drept, ci colegilor din lumea academică să propună, să discute și să implementeze măsuri în mai multe aspecte.

Niciun soft nu poate suplini integritatea și moralitatea persoanei.

În perioada următoare demarez ample consultări cu studenții astfel încât vocea lor să ne conducă spre cele mai bune decizii pentru universitate. Cred că trebuie să supervizăm mai bine procesul de evaluare a profesorilor de către studenți.”

***

Marți, 2 martie 2021, Facultatea de Drept a Universității din Craiova a dat publicității următorul comunicat: „Facultatea de Drept a Universității din Craiova, parte a Hexagonului Facultăților de Drept, susține demersurile instituționale menite să promoveze competența profesională și să asigure respectarea standardelor de integritate în mediul universitar.

În acest context, Facultatea de Drept a Universității din Craiova reafirmă atașamentul față de valorile esențiale asumate de facultățile membre ale Hexagonului Facultăților de Drept: calitatea actului educațional, excelența în cercetare, integritatea și buna-credință. Standardele academice și imperativul respectării regulamentelor universitare exclud frauda, în toate formele de manifestare ale acesteia, în procesul de evaluare a cunoștințelor și competențelor.

Demersurile colegilor de la Facultatea de Drept a Universității din București sunt în spiritul acestor principii asumate și promovate în comun și asigură exigențele necesare în formarea viitoarelor generații de juriști.”

***

Marți, 2 martie 2021, Facultatea de Drept a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a dat publicității următorul comunicat: Considerăm incompatibilă cu valorile care trebuie să caracterizeze activitatea academică și o societate sănătoasă tolerarea oricăror forme de fraudă organizată a unor examene, indiferent de circumstanțele particulare în care s-au produs. A accepta o conduită care presupune participarea în cunoştinţă de cauză la un sistem organizat de fraudare a mai multor examene dintr-o sesiune, fie şi indirect, prin aplicarea unor sancțiuni minimale, ar însemna să fim complici la degradarea morală a mediului academic, a întregului sistem juridic şi, în cele din urmă, a societății în ansamblul său. În ambientul acestor dezbateri menționăm faptul că și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultății de Drept a Universității Babeş-Bolyai prevede, la art. 81, sancțiunea exmatriculării fără drept de înmatriculare pentru studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă, precum utilizarea sau încercarea de utilizare în timpul examenului a mijloacelor de informare neautorizate de examinator. 

A arăta intransigență față de astfel de comportamente, repetate, reprezintă nu doar un standard moral necesar, dar şi o formă de respect față de marea majoritate a studenților care respectă standardele academice și depun eforturi mari pentru promovarea onestă a examenelor, multe dintre ele foarte dificile. Conducerea Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca își exprimă solidaritatea cu colegii de la Facultatea de Drept din Bucureşti nevoiţi să adopte o astfel de decizie dificilă.”

***

Marți, 2 martie 2021, Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu a dat publicității următorul comunicat: „Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu, membră a Hexagonului Facultăților de Drept, își exprimă solidaritatea față de Facultatea de Drept a Universității din București în demersul acesteia de a nu tolera frauda incontestabilă.

Sistemul educațional, învățământul juridic în particular, trebuie să promoveze în primul rând valori fundamentale – integritate, onestitate, corectitudine, bună-credință.

În lipsa lor, sistemul nu mai are rațiune de a funcționa.”

***

Vineri, 26 februarie 2021, Conducerea Facultății de Drept din cadrul Universității din București a dat publicității următorul comunicat privind decizia Decanului Facultății de Drept și a Consiliului Facultății de Drept de a propune Rectorului Universității din București exmatricularea a 45 de studenți care au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă 2021 a anului I: ”Ca urmare a sesizărilor formulate de o serie de studenți, sesizări însoțite de dovezi certe, pertinente și concludente cu privire la fraudarea unor examene în sesiunea derulată în luna februarie a.c., Consiliul Facultății de Drept și Decanul Facultății de Drept a Universității din București vor înainta Rectorului Universității din București propunerea de exmatriculare a 45 de studenți din anul I.

Studenții pentru care s-a propus exmatricularea au conlucrat pe grupuri de comunicare Whatsapp, în paralel cu desfășurarea examenelor online supravegheate audio/video de profesorii titulari. Scopul conlucrării a fost identificarea răspunsurilor și rezolvarea împreună a subiectelor de la unele dintre examenele scrise susținute online în luna februarie 2021. 

În ședința Consiliului facultății din data de 25 februarie 2021 au fost discutate sesizările, s-au examinat probele și au fost ascultați toți studenții care au dorit să își exprime punctul de vedere cu privire la acuzațiile care li se aduc. În urma acestei ședințe, în cursul zilei de astăzi – 26 februarie 2021- membrii Consiliului și-au exprimat opțiunea cu privire la propunerea de exmatriculare, propunere adoptată cu o largă majoritate. 

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Decanul Facultății de Drept va anula rezultatele obținute de studenții în cauză la examenele pentru care s-a dovedit implicarea lor în fraudă. Totodată, Consiliul Facultății de Drept a hotărât ca, exceptându-se impedimente sanitare certe, începând cu sesiunea din vara anului 2021 – deci actualul an universitar -, examenele și colocviile din toate programele de studii ale Facultății de Drept să se desfășoare față în față, chiar dacă activitatea didactică (cursuri și seminare) va continua online.

Facultatea de Drept a Universității din București transmite opiniei publice că decizia de a propune exmatricularea a 45 de studenți a fost una extrem de grea prin implicațiile sale atât asupra studenților pentru care s-a propus exmatricularea și a familiilor acestora, cât și asupra întregului corp profesoral și a tuturor celorlalți studenți ai Facultății noastre. Prin dimensiunea sa, aceasta este o decizie unică în istoria Facultății de Drept a Universității din București. Totodată, unicitatea acestei decizii exprimă și importanța sa prezentă și viitoare pentru Facultatea de Drept, pentru Universitatea din București, pentru întregul sistem de învățământ juridic superior, dar și pentru societatea românească în ansamblul său.

Prin această decizie, conducerea Facultății de Drept își asumă o alegere foarte clară între just și injust, între fapte dovedite și declarații fără acoperire, între adevăr și minciună. Această decizie este o expresie a curajului de spune NU fraudei la examen. Reprezintă o decizie grea, dar justă, o decizie bazată pe dovezi incontestabile. De asemenea, este decizie care exprimă fără niciun dubiu faptul că Facultatea de Drept, facultate etalon a învățământului juridic superior din România, nu tolerează frauda în rândul studenților care au început un drum lung și greu pentru a desăvârși o carieră de jurist.

În fața fraudei evidente, incontestabile, a închide ochii înseamnă să distrugi spiritul dreptății care ar trebui să caracterizeze atât mediul academic, cât și întreaga comunitate a juriștilor.

Într-un mediu social sănătos din punct de vedere moral, cum ne dorim să fie comunitatea academică a Facultății de Drept din București, atașamentul pentru respectarea regulilor trebuie să învingă tentația de a le încălca prin facilități tehnice. Pentru a putea contribui la înfăptuirea dreptății în societate, juriștii trebuie să se formeze pe căile dreptății, iar sancțiunea legii trebuie să fie dusă la bun sfârșit, altfel legea rămâne literă goală și o simplă unealtă a celor care disprețuiesc dreptatea.

Facultatea de Drept își reafirmă angajamentul ferm pentru salvgardarea unor valori fundamentale precum corectitudinea, rigoarea și echitatea în recunoașterea meritului academic. Respectarea consecventă a acestor valori, esențială pentru funcționarea justă a oricăror mecanisme sociale și pentru promovarea competenței în orice domeniu profesional, este cu atât mai importantă în procesele de evaluare a performanței universitare și de formare a viitorilor făuritori ai justiției și profesioniști ai dreptului. Facultatea de Drept a Universității din București își manifestă încrederea că societatea românească, mediul academic, studenții facultății și mediul juridic susțin aceleași valori și principii și vor colabora pentru întărirea unei societăți deschise și democratice.

Justiția se învață din școală. Dacă școala de drept însăși nu este fermă cu privire la valorile dreptății și echității, justiția nu se poate înfăptui în societate.

Conducerea Facultății de Drept”

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti