Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Dreptul muncii Drepturile omului Opinii SELECTED

Modificarea Codului Muncii și a legislației privind discriminarea. Completări aduse în ceea ce privește discriminarea în contextul relației de muncă

13 august 2020 | Marta POPA
Marta Popa

Marta Popa

Codul Muncii modificat la art. 5, art. 59 și art. 260

În Monitorul Oficial al României nr. 658/24.07.2020 a fost publicată Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vigoare începând cu data de 27.07.2020 („Legea 151/2020”).

Noua reglementare modifică definițiile stabilite pentru conceptul de „discriminare” (atât directă cât și indirectă), completând, printre altele, criteriile stabilite de Codul Muncii pentru a aprecia care acte/ fapte sunt considerate discriminare.

De asemenea, Legea 151/2020 introduce noțiunile de „hărțuire”, „discriminare prin asociere” și „victimizare” și stabilește, totodată, că orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute de Codul Muncii, împotriva uneia sau mai multor persoane, este considerat discriminare.

Completările aduse includ și precizarea situațiilor care nu sunt considerate discriminare, acestea vizând anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante care pot justifica excluderi sau deosebiri în privinţa unui anumit loc de muncă legate de natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.

În plus, Legea 151/2020 aduce completări interdicției de concediere a angajaților stabilită de art. 59 litera a) din Codul Muncii, prin alinierea criteriilor vizate cu cele prevăzute pentru interdicția disciriminării.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

În final, noua reglementare stabilește sancțiunea contravențională corelativă nerespectării prevederilor indicate, fiind introdusă sanțiunea amenzii între 1.000 lei și 20.000 lei.

Legea hărțuirii morale, intrată în vigoare la 12.08.2020. Completări aduse O.G. 137/2000[1] și a Legii 202/2002[2]

În Monitorul Oficial al României nr. 713/07.08.2020 a fost publicată Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea O.G. 137/2000 precum şi pentru completarea art. 6 din Legea 202/2002, în vigoare începând cu data de 12.08.2020 („Legea 167/2020”).

Separat față de modificările aduse de legiuitor Codului Muncii în baza Legii 151/2020, mai sus menționată, prevederile Legii 167/2020 aduc completări și legislației specifice în materia discriminării.

Astfel, Legea 167/2020 introduce conceptul de “hărțuire morală” în cuprinsul O.G. 137/2000, stabilind, printre altele, ce comportament este considerat ca fiind hărțuire morală (formele acesteia incluzând conduita ostilă sau nedorită, comentarii verbale, acțiuni sau gesturi, stres și epuizare fizică).

Sunt stabilite obligații specifice în sarcina angajatorilor, în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, cum ar fi:

a. obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă (inclusiv prin prevederea în regulamentul intern de sancţiuni disciplinare aferente);

b. interdicția de a stabili, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.

Legea 167/2020 prevede o serie de sancțiuni specifice aplicabile (i) atât angajaților care săvârșesc acte de hărțuire morală (care pot fi sancționați cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei), cât și (ii) pentru nerespectarea obligațiilor specifice stabilite în sarcina angajatorilor în acest context (nivelul amenzilor variind între 30.000 lei și 200.000 lei).

De asemenea, Legea 167/2020 stabilește și măsurile specifice pe care instanța de judecată (sau, în anumite situații, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării) le poate dispune, în măsura în care se constată săvârşirea unei fapte de hărţuire morală la locul de muncă, dintre care menționăm:

a. obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;

b. obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale;

c. obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului.

Cât privește modificările aduse Legii 202/2002, art. 6 al acesteia a fost completat prin adăugarea interdicției de hărțuire morală la locul de muncă pe criteriul de sex, dispozițiile O.G. 137/2000 fiind aplicabile în mod corespunzător și pentru astfel de cazuri.

Implicații practice și recomandări

În contextul precizat, se impune o revizuire a diverselor prevederi din regulamentele și/sau politicile interne ale angajatorilor care adresează chestiunile legate de discriminare, aplicabile la nivelul angajatorilor, cu scopul de a alinia principiile stabilite la nivel intern cu cerințele legale în vigoare.

În concret, se impun clarificate și/sau detaliate, între altele, situațiile care constituie discriminare (conform criteriilor completate din Codul Muncii), interdicțiile privind hărțuirea și hărțuirea morală și interdicțiile privind victimizarea.

Devine necesară și stabilirea măsurilor efective în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă precum și a sancțiunilor aplicabile pentru eventualele încălcări, din partea angajaților, a prevederilor în vigoare.

Tot în acest context, este recomandabilă realizarea unei informări adecvate a angajaților în privința cerințelor legale aferente, precum și o evaluare a remediilor/ procedurilor care au legătură cu soluționarea diverselor chestiuni legate de discriminarea la locul de muncă pentru a se asigura protecția eficientă a drepturilor angajaților din această perspectivă.


[1] Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
[2] Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.


Av. Marta Popa,

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale