« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members
 1 comentariu

S-a stins Profesorul Emil Molcuț. UPDATE: Mesaje de condoleanțe. UPDATE: Ceremonia funerară
12.03.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

UPDATE: Ultimul omagiu: Joi, 11 martie, începând cu ora 09:30 la Biserica Sfântul Nicolae din Chiajna [pentru adresă click aici: https://goo.gl/maps/AjZNcxgKZ5zZzwfz8]. Ceremonia funerară se va desfășura vineri, 12 martie, începând cu ora 11:00.

* * *

Miercuri, 10 martie 2021, sufletul domnului profesor Emil Molcuț a plecat la ceruri.

Dumnezeu să îl odihnească!

* * *

Profesorul emerit Emil Molcuţ a început activitatea didactică în anul 1961, în cadrul Universităţii din Bucureşti, având funcţia de preparator universitar. A parcurs apoi toate treptele universitare, obţinând titlul de profesor universitar doctor în anul 1992. A fost titular al Facultății de Drept din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” şi asociat în cadrul Catedrei de ştiinţe penale şi drept public al Facultății de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu, contribuind la dezvoltarea teoretică a conceptelor, instituţiilor şi fundamentelor dreptului roman.

Domnul profesor Emil Molcuţ a publicat peste 30 de cărţi, monografii, materiale de studii, 24 de articole publicate în reviste cu ISBN şi a participat la 40 de conferinţe interne.

* * *

În anul 2019, Societatea de Științe Juridice i-a acordat prof. univ. dr. Emil Molcuț Diploma de apreciere pentru inegalabil discurs: Pentru inegalabile discursuri adresate generațiilor de studenți și minunatelor sfaturi adresate unor studenți, pentru pasiunea pentru adevăr și puterii de a spune adevăruri înflăcărate.

* * *

Profesorul Emil Molcuţ recită poemul său [Vis de fată], în cadrul evenimentului de lansare a numărului al V-lea al revistei Manifest Româneşte – „Ursit să-i fie zilele moară domnească: Nicolae Popa”

* * *

Revista Manifest Româneşte, al cărei nucleu redacţional este format din studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, este întristată de încetarea din viaţă, în această dimineaţă, a profesorului emerit Emil Molcuţ.

Emil Molcuţ continuă galeria unor personalităţi legendare ale Facultăţii de Drept din Bucureşti în materia dreptului roman şi a istoriei dreptului românesc: Ştefan Longinescu, Constantin Stoicescu, Constantin Tomulescu, Emil Cernea. De altfel, a fost unul dintre puţinii care s-au opus, cu toată puterea, încercărilor – dintre care cele mai recente au fost şi cele mai agresive – de a scoate dreptul roman şi, mai ales, istoria dreptului dintre materiile obligatorii şi trecerea lor în registru opţional.

Exigent, statuar ca un senator roman, Emil Molcuţ a marcat generaţii întregi de studenţi cu marea lui erudiţie şi cu neîntrecutele calităţi retorice şi oratorice. De asemenea, profesorul Emil Molcuţ era un poet dăruit şi o figură a boemei culturale bucureştene, unde era numit cu admiraţie „Ducele de Ghergani”, după locul unde se găseau pământurile părinţilor lui.

Admirator al lui Maiorescu şi iubitor al lui Eminescu, profesorul Molcuţ începea fiecare prim curs al anului I declarând că în Glossa se află tot adevărul de care avem nevoie, punând astfel piatra de căpătâi pentru orice om de drept cu autentică vocaţie.

Una dintre surorile lui a fost Eufrosina (Zina) Molcuţ, profesoară la Filologia bucureşteană, prietenă a unor mari scriitori, printre care şi Romulus Vulpescu, fost coleg de facultate.

Ultima prezenţă publică a profesorului Molcuţ, îndelung aclamată, a fost la evenimentul de lansare a numărului al V-lea al revistei noastre, număr dedicat prietenului său de o viaţă, profesorul Nicolae Popa. După eveniment, într-un cadru restrâns, profesorul ne-a lăsat o amintire de neutat, recitând şi povestind ca nimeni altul.

Primul volum al Istoriei statului şi dreptului românesc a discipolului său, Jean Andrei, i-a fost dedicat profesorului cu ocazia împlinirii a 80 de ani.
Nu ne rămâne decât să deplângem plecarea, grăbită de înfundarea lumii moderne în fleacuri, a unui adevărat magistru, a unui mare român şi a unui înţelept, dar nu putem să nu ne aducem aminte că „[…] acelorași mijloace/ Se supun câte există,/ Și de mii de ani încoace/ Lumea-i veselă și tristă”.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!

Ștefan Paraschiv

* * *

Membrii Catedrei de Drept roman și Istoria dreptului românesc, precum și membrii Departamentului de Drept Public al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti au luat cunoştinţă cu durere de plecarea dintre noi a profesorului emerit Emil Molcuț – personalitate inegalabilă a dreptului roman şi a istoriei dreptului românesc. Emil Molcuţ a fost unul dintre ultimii mari profesori pe care facultatea noastră i-a avut si care, cu efort şi inteligenţă, i-au făurit faima.

Cu o activitate neîntreruptă de 60 de ani în învăţământul universitar juridic, profesorul Emil Molcuţ s-a remarcat prin nobleţea şi claritatea expunerilor, calităţile oratorice şi exigenţa didactică. Profesorul s-a aflat printre cei care nu au coborât nicio clipă ştacheta calităţii, rezistând multiplelor tendinţe de deformare a învăţământului. Chiar şi în contextul dificil al trecerii la învațământul online, profesorul Emil Molcuţ a susţinut toate cursurile, fiind prezent de fiecare dată în amfiteatru.

Emil Molcuţ a fost un om demn, discret, aparţinând unei lumi dispărute a intelectualilor de rasă.

Din păcate, condiţiile impuse de contextul pandemic ne-au împiedicat să îl sărbătorim public la împlinirea vârstei de 80 de ani, în septembrie 2020.

Nu numai lucrările sale vor rămâne fundamentale în studiul dreptului roman şi al istoriei dreptului românesc, dar personalitatea profesorului va rămâne inseparabilă de Facultatea de Drept din Bucureşti.

Dumnezeu să îl odihnească!

* * *

Facultatea de Drept a Universității din București plânge azi, 10 martie 2021, trecerea în neființă a domnului profesor univ. dr. Emil Molcuț, personalitate emblematică atât pentru generațiile de studenți cărora le-a deslușit, an de an, arhitectura magică a Dreptului roman, cât și pentru colegi, cadre didactice, colaboratori și pentru întreaga noastră comunitate academică.

Spirit erudit și rafinat, veritabil reper al unei ținute intelectuale desăvârșite, om nobil și distins, Profesorul Molcuț va rămâne mereu o amintire luminoasă în gândurile tuturor celor care l-au cunoscut.

Întregul corp profesoral, personalul administrativ și auxiliar al Facultății de Drept este alături de familia îndoliată în acest momente grele.

Dumnezeu să îl odihnească pe Profesorul Molcuț! Îngerii vor asculta cum le va recita poezii…

* * *

Cu regret și nemăsurabilă durere, Asociația Universității „Nicolae Titulescu” anunță trecerea în neființă a domnului Prof. Univ. Dr. Emil Molcuț.

Părinte al multor generații, călăuzitor în desfacerea tainelor dreptului roman și al istoriei dreptului românesc, a reprezentat un pilon de bază al construcției educației juridice a mii de studenți.

„Totdeauna, totdeauna,
Umbra ta va fi cu mine
Căci se sparge-n țăndări luna…
Și sfârșitul nu mai vine.”

Cuvintele sunt parte din poezia recitată de domnul Prof. Univ. Dr. Emil Molcuț în cadrul lansării celui de-al V-lea număr al revistei „Manifest Românește”.

Asociația Universității „Nicolae Titulescu” vă mulțumește pentru contribuția de neegalat în formarea studenților!

Drum lin către cer!

* * *

Universitatea Titu Maiorescu din București își exprimă regretul și tristețea la plecarea dintre noi a profesorului universitar Emil Molcuț, personalitate emblematică a învățământului universitar românesc și a științelor juridice.

Profesor universitar de carieră, și-a dedicat întreaga viață catedrei și unei misiuni nobile, de înaltă vocație spirituală și educațională: aceea de a-i pregăti pe tineri în domeniul fundamental al Dreptului, de a-i forma pe viitorii juriști ai Cetății. De-a lungul a aproape șase decenii de activitate, profesorul Emil Molcuț a inițiat în universul Dreptului Roman și al Istoriei Statului și Dreptului Românesc generații de studenți. A fost unul dintre marii profesori de Drept Roman – discipol al profesorului Tomulescu, nume de referință al domeniului –, o personalitate recunoscută în spațiul universitar românesc și în mediile academice internaționale. De la catedră, în amfiteatrele Universității din București și ale Universității Titu Maiorescu, profesorul Emil Molcuț a promovat știința de carte la cel mai înalt nivel, ca un adevărat magistru al Dreptului din tradiția marii universități europene. Profesorul Emil Molcuț a creat o operă științifică prodigioasă, formată din tratate, cărți, cursuri, studii și cercetări, cu titluri fundamentale în bibliografia generală a Dreptului și a bibliografiilor de specialitate, care îl recomandă ca pe un autor de prim rang al domeniului.

Figură marcantă a învățământului academic românesc, profesorul Emil Molcuț a avut ca trăsături distincte ale personalității sale atașamentul profund față de valorile lumii clasice, rigoarea academică și exigența intelectuală, spiritul critic, abordarea morală a existenței, prin prisma unui set de valori etice fundamentale. O notă caracteristică a profilului său intelectual – în virtutea datelor personale, a unui anumit tip de educație și a frecventării unor modele spirituale de prestigiu – a constituit-o deschiderea către cultura enciclopedică. În această configurație spirituală, profesorul Emil Molcuț a fost și un om de cultură, un iubitor rafinat al culturii universale și al culturii românești. Cunoașterea domniei sale se ramifica în mai multe domenii ale spiritului, pe care le aborda de la un înalt nivel academic, ca un mare profesor, cu rădăcinile în mediul universității clasice, dar cu spiritul viu, ancorat în evoluțiile prezentului.

Pentru Universitatea Titu Maiorescu din București, profesorul Emil Molcuț a fost una dintre personalitățile reprezentative, situate în elita academică a instituției. Profesor la Facultatea de Drept, încă de la constituirea acesteia, domnia sa a participat, printr-o activitate sub semnul exigenței și calității, prin nume și prestigiu, la dezvoltarea acesteia până la statutul actual de care se bucură: una dintre cele mai bune facultăți de profil din țară.

Prin plecarea în veșnicie a profesorului Emil Molcuț, învățământul academic și Dreptul românesc suferă o ireparabilă pierdere. În același timp, Universitatea Titu Maiorescu își pierde un Mare Profesor, din galeria fondatorilor, un spirit autentic maiorescian, un mentor și un Magistru al Educației, al Științei Juridice și al Spiritului.

Cu profundă tristețe, întreaga comunitate academică a Universității Titu Maiorescu transmite condoleanțe familiei îndoliate și se roagă pentru sufletul celui care a fost PROFESORUL EMIL MOLCUȚ.

Dumnezeu să-l odihnească și să-L aibă în paza Sa!

* * *

Nu exista lucru mai dureros, astăzi, 10 martie 2021, decât să vorbim despre profesorul Emil Molcuț la timpul trecut.

Bunul nostru prieten și coleg a plecat să-și exprime geniul și sufletul într-o lume departe de noi.

Pentru noi, cei rămași fără el, nimic nu va mai fi la fel:

Colegii vor prețui veșnic memoria bunului lor camarad, iar prietenii vor plânge, rememorând clipe atât de frumoase alături de Emil.

Asistenții domnului profesor vor tânji în fiecare zi după Omul care le-a marcat atât de frumos viața, Omul care le-a fost alături încă din prima zi a carierei didactice, Omul care i-a încurajat, le-a insuflat încredere și le-a servit ca model, știind însă că nu vor putea niciodată să-i egaleze geniul. Acest om minunat nu a încetat niciodată să îi învețe și să le zâmbească!

Studenții nu vor putea uita, fără îndoială, cursurile domnului profesor Molcuț.

Va fi atât de greu să nu îl căutăm în fiecare miercuri în amfiteatrul I!

Mulți dintre noi vom tânji după acest minunat profesor, îl vom prețui dincolo de moarte și vom mulțumi sorții că l-am avut profesor, mentor, coleg, prieten! Geniul îi putea fi egalat doar de sensibilitatea desăvârșită pe care o revela celor privilegiați. Într-adevăr, binecuvântați de Dumnezeu au fost cei care au avut onoarea de a-i fi în preajmă.

Glasul său va răsuna de-a pururi în amfiteatrele Universității „Nicolae Titulescu”, loc unde este și va fi iubit și respectat în vecii vecilor.

Drum lin spre stele, DOMNULE PROFESOR!

* * *

Facultatea de Drept a Universității din Craiova a primit cu profund regret vestea dispariției domnului profesor Emil Molcuț, membru marcant al comunității academice, călăuzitor pentru generații de studenți în tainele dreptului roman, reper de moralitate și colegialitate pentru specialiștii în domeniu din întreaga țară, exemplu de abnegație și dăruire pentru tot corpul profesoral juridic.

Întâlnirile academice vor fi mai triste și lipsite de poezie, dar vor păstra mereu amintirea luminoasă a Domniei Sale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!

* * *

Membrii Asociatiei Magistratilor din Romania, judecatori si procurori, deplang moartea celui care a fost ilustrul nostru profesor dr Emil Molcut, titular, timp de zeci de ani, al Catedrei de Drept Roman din cadrul Universității București.

Spirit cu adevărat enciclopedic, o personalitate științifică și pedagocică, având o memorie fabuloasă și un suflet de o rară sensibilitate, ne fascina prin modul în care trecea cu eleganță de la principiile dreptului roman la filosofie și la marea literatura romana și universală.

Ne simțeam îmbogățiți sufletește după fiecare curs și seminar al Domniei Sale căruia îi aducem acum un ultim omagiu cu respect și recunoștință pentru frumoasele sentimente ce le-a zămislit în noi.

Fie ca Dumnezeu să-l odihnească în Lumina LUI, în pace și să-i aibă sufletul în paza Sa!

Judecător dr. Andreea Ciucă – Președinte AMR

* * *

Victor Alistar şi Romeu Chelariu, reprezentanți ai societății civile în CSM, îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a domnului profesor univ. dr. Emil Molcuţ, un mare nume în mediul învățământului universitar care, prin pasiunea pentru cunoaşterea dreptului, a influențat nenumărate generații de studenți.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească!

* * *

Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a domnului profesor universitar doctor Emil Molcuț şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească!

* * *

Revista Română de Jurisprudență și Editura Universul Juridic își exprimă profunda tristețe pentru plecarea dintre noi a uneia dintre figurile marcante ale dreptului, domnul prof. univ. dr. Emil Molcuț.

Lumea profesioniștilor dreptului este de acum și mai săracă.

Profesorul Emil Molcuț va rămâne în memoria zecilor de generații de studenți pe care i-a format și a actualilor practicieni ai dreptului un spirit profund pentru care principiile sunt cele pe care se poate clădi o carieră adevărată.

Cu discreție a părăsit această lume pe care a încercat să o facă mai bună și să-i deschidă ochii către ceea ce contează cu adevărat: principialitate, valoare și umanitate.

Dumnezeu să-i așeze sufletul lângă îngeri!

Prof. univ. dr. Evelina Oprina, director RRDJ
Lect. univ. dr. Mihaela Cristina Mocanu, redactor-șef RRDJ
Nicolae Cîrstea, directorul Grupului Editorial Universul Juridic

* * *

Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu îşi exprimă profundul regret la plecarea dintre noi a Profesorului Emil Molcuț. Va rămâne în memoria și în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în lumină!

* * *

Baroul Ilfov anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost eminentul Dr. Molcuț Emil, profesor universitar în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” şi a Facultății de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu, în cadrul Catedrei de ştiinţe penale şi drept public, contribuind la dezvoltarea teoretică a conceptelor, instituţiilor şi fundamentelor dreptului roman, precum și la formarea unui număr însemnat de avocați.

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

* * *

Decanul și Consiliul Baroului București aduc la cunoștința corpului profesional vestea tragică a decesului Profesorului Emil Molcuț.

Cadru didactic, cu o experiență de peste 50 de ani la catedră, Profesorul Emil Molcuț a contribuit la formarea a mii de juriști, fiind un etalon al eleganței culturii și distincției academice de-a lungul timpului.

Decanul și Consiliul Baroului București transmit condoleanțe familiei îndoliate.

Pentru avocații care doresc să participe la slujba de înmormântare, în limitele voinței familiei și a regulilor de protecție anti COVID, Consiliul Baroului București informează că trupul neînsuflețit al Profesorului este depus în Capela Bisericii din Chiajna, iar înmormântarea va avea loc vineri, 12 martie 2021, la orele 11.00, la Cimitirul Chiajna.

* * *

Uniunea Juriștilor din România deplânge trecerea în neființă a domnului profesor univ. dr. Emil Molcuț, personalitate marcantă a învățământului juridic românesc, eminent specialist al Dreptului roman si al Istoriei statului și dreptului românesc. Dispariția sa reprezintă o grea pierdere atât pentru studenții Facultății de Drept, colegi, cadre didactice și colaboratori, cât și pentru întreaga comunitate juridică din România.

Suntem alături de familia îndoliată, precum și de toți cei care l-au prețuit și iubit pe profesorul Emil Molcuț și au avut șansa de se bucura de spiritul său erudit și rafinat.

Dumnezeu să îl odihnească pe Profesorul Molcuț!

 
Secţiuni: Content, Selected, UNIVERSITARIA, VIDEO | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “S-a stins Profesorul Emil Molcuț. UPDATE: Mesaje de condoleanțe. UPDATE: Ceremonia funerară

  1. Profesorul meu de drept roman.
    Requiesce in pace!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD