« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea de „rază de 100 km” (transport de lemne, Judecătoria Miercurea-Ciuc)
17.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Judecătorul român se întreabă cu privire la noțiunea de „rază de 100 km” (C-13/21).

Situația de fapt

1. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Miercurea-Ciuc la data de 25 sept. 2020, Pricoforest SRL a formulat, în contradictoriu cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, plângere contravenţională împotriva procesului-verbal seria ISCTR nr. 201018093, solicitând anularea acestuia sau, în subsidiar, înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

2. În motivare, a arătat că în data de 2 sept. 2020, ora 9:43, pe DJ 125, km 16,
ansamblul de vehicule utilizat de petentă la transportul de material lemnos, format din autovehiculul cu numărul de înmatriculare NT 89 YZO şi semiremorca cu numărul de înmatriculare NT 69 YZO, condus de a fost oprit de un echipaj de control al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier care i-a solicitat cartela tahograf. Ulterior a fost comunicat la sediul petentei procesul-verbal contestat prin care i-a fost aplicată o amendă pentru depăşirea cu 5 ore şi 56 de minute a perioadei maxime de conducere zilnică în perioada 17-18.08.2020 şi pentru diminuarea cu mai mult de 2 ore a perioadei de odihnă zilnică în data de 25.08.2020.

3. Petenta a arătat că O.G. nr. 37/2007 (privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora) se aplică doar conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului nr. 561/2006, iar acesta din urmă stabileşte că se exceptează de la aplicarea prevederilor sale operaţiunile de transport efectuate cu vehicule utilizate sau închiriate fără conducător auto de întreprinderi forestiere, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediu, dispoziţie care se regăseşte şi în dreptul naţional.

4. În subsidiar, a solicitat înlocuirea amenzii cu avertisment.

5. În drept, a invocat actele normative menţionate mai sus.

6. În probaţiune a depus procesul-verbal contestat şi alte înscrisuri şi a propus audierea martorului.

7. Intimatul Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal de contravenţie contestat ca legal şi temeinic.

8. În motivare, a arătat, în esenţă, că petenta a săvârşit contravenţia de depăşire cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore şi cea de diminuare cu două ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus. De asemenea, a mai arătat că agentul constatator a descris fapta contravenţională cu arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei, că procesul-verbal încheiat se bucură de prezumţia de legalitate şi de veridicitate, precum şi că nerespectarea perioadelor de conducere şi de odihnă este o faptă cu pericol social mare, deoarece pune în pericol siguranţa circulaţiei şi a celorlalţi participanţi la trafic, oboseala şi neodihna fiind principalele cauze ale accidentelor rutiere.

9. În drept, a indicat Regulamentul CE nr. 561/2006, Decizia CE 959/2009, H.G. nr. 1088/2011, O.G. nr. 26/2011, O.G. nr. 37/2007, OMTI nr. 980/2011, O.G. nr. 27/2011, Regulamentul CE nr. 1071/2009, Regulamentul CE 1072/2009, Regulamentul CE 1073/2009.

10. În probaţiune, a depus înscrisuri şi planşe foto.

11. La 6 nov. 2020, intimatul a depus note scrise prin care a precizat că excepţia de la art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul CE nr. 561/2006 se referă la transporturi efectuate strict pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, care se află în satul Pitiligeni din jud. Neamţ, iar vehiculul a fost oprit spre verificare în oraşul Bălan, jud. Harghita, care se află la 130km de sediu.

13. Asupra situaţiei de fapt, instanţa a reţine că prin procesul-verbal seria ISCTR
nr. 201018093 s-a reţinut că la data de 2 sept. 2020, ora 9:43, pe DJ125, km 16, localitatea Bălan, jud. Harghita a fost oprit şi verificat în trafic ansamblul de vehicule format din autovehiculul cu numărul de înmatriculare NT 89 YZO şi semiremorca cu numărul de înmatriculare NT 69 YZO, utilizat de petentă în baza copiei conforme nr. 1836044 a licenţei de transport, condus de conducătorul auto : (…) , care efectua un transport rutier contra cost de mărfuri (material lemnos) în trafic naţional. La momentul controlului, în urma verificărilor efectuate şi a analizării datelor descărcate din cadrul tahograf ce aparţine şoferului, cu ajutorul programului TachoScan Control s-a constat depăşirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă depăşirea acesteia astfel: în intervalul 17.08.2020, ora 05:15 -18.06.2020, ora 19:23, conducătorul auto a efectuat o perioadă de conducere de 15 ore şi 56 de minute faţă de o perioadă maximă de conducere zilnică de 10 ore, mai exact cu 5 ore şi 56 de minute. Acest lucru s-a datorat faptului că în respectivul interval orar conducătorul auto trebuia să efectueze legal o perioadă de odihnă zilnică de minim 9 ore, dar cea mai lungă perioadă a fost de doar 6 ore şi 48 de minute. Pentru această faptă, petenta a fost sancţionată cu o amendă de 9000 de lei (sau 4500 de lei dacă contravenientul achită în termen de 15 zile). De asemenea s-a mai reţinut că a fost diminuată cu 2 ore sau mai mult perioada minimă de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore astfel: în data de 25.08.2020, în intervalul orar 00:54- 04:24, conducătorul auto a efectuat o perioadă de odihnă zilnică de doar 3 ore şi 30 de minute faţă de o perioadă zilnică de minim 9 ore pe care trebuia să o efectueze legal, adică a diminuat această din urmă perioadă cu 5 ore şi 30 de minute. Pentru această faptă, petenta a fost sancţionată cu o amendă de 4000 de lei (sau 2000 de lei dacă contravenientul achită în 15 zile).

14. Sediul societăţii petente este în comuna Pipirig, jud. Neamţ.

15. Petenta a depus la dosar 3 avize de însoţire a mărfii (transport de lemne), unul din data de
17.08.2020 efectuat pe raza localităţii Tg. Neamţ (distanţă rutieră de aproximativ 30 km de sediu), unul pentru data de 25.05.2020, pe ruta comuna Pipirig, jud. Neamţ – Rădăuţi, jud. Suceava (distanţă rutieră de aproximativ 120 km) şi unul din data de 2.09.2020 pentru ruta Sândominic, jud. Harghita – Bogdăneşti, jud. Suceava (distanţă rutieră de aproximativ 180 km).

Ce a determinat instanța să realizeze o trimitere preliminară? Ne spune chiar ea:

16. Raportat la prima întrebare formulată, instanţa a decis să sesizeze CJUE, deoarece noţiunea de rază poate însenina distanţă până la care se exercită o acţiune în jurul centrului de unde porneşte. Intr-o astfel de interpretare, un transport poate să nu depăşească o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, dar vehiculul să parcurgă totuşi mai mult de 100 km dacă tronsonul de drum nu este în linie dreaptă. Cu toate acestea, o interpretare în spiritul Regulamentului nr. 561/2006 ar fi că noţiunea de rază trebuie se referă de fapt la distanţa parcursă efectiv de vehicul (distanţa rutieră), întrucât regulamentul urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru lucrătorii cărora li se aplică, precum şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere în general. Aceste scopuri nu pot fi atinse dacă noţiunea de rază din cuprinsul art. 13 alin. 1 lit. b s-ar referi la transporturile efectuate într-un cerc cu raza de 100 km cu centrul la sediul întreprinderii, deoarece, în concret, ar putea fi efectuate transporturi pe o distanţă rutieră mult mai mare, fără a se ieşi din acest cerc, în funcţie de segmentul de drum pe care se circulă.

17. Confuzia reglementării este accentuată de celelalte referiri la distanţe din regulament:
– Pct. 24 din preambul face referire la traseu care nu depăşeşte 50 km, în acest caz este
certă intenţia legiuitorului european că este vorba despre o distanţă rutieră;
-Art. 3 lit. a vorbeşte despre vehicule utilizate pentru transportul de călători prin servicii
regulate, traseul liniei nedepăşind 50 km;
-Art. 3 lit. f se referă la vehicule specializate pentru depanări care acţionează pe o rază
de 100 km de la baza de staţionare;
– Art. 5 alin. 2 lit. a conţine o prevedere despre transportul rutier se efectuează în interiorul unui stat membru pe o rază de cincizeci de km de la baza de staţionare a vehiculului şi pe teritoriul unităţilor administrative locale al căror centru se află pe această rază;
– Art. 16 alin. 1 lit. b face referire la serviciile regulate internaţionale de transport călători, ale căror capete de traseu se găsesc la o distanţă de până la cincizeci de km în linie dreaptă de la frontiera dintre două state membre şi al căror traseu nu depăşeşte o sută de km;

18. Astfel, legiuitorul face referiri clare în cuprinsul pct. 24 din preambul şi în cuprinsul art. 3 lit. a, unde se referă la traseu (adică la distanţă rutieră, parcursă efectiv de vehicul), precum şi în art. 16 alin. 1 lit. b, în care face referire la faptul că cele două capete de traseu trebuie să găsească în linie dreaptă la maxim 50 km, precum şi că traseul nu trebuie să depăşească 100 km. în schimb, în celelalte situaţii, legiuitorul vorbeşte de noţiunea de rază, care, interpretată strict literal ar însemna că indiferent de distanţa parcursă de un conducător auto şi de timpul efectuării unui transport, nu ar fi aplicabile prevederile regulamentului, ceea ce, în viziunea instanţei nu corespunde cu scopul reglementărilor.

19. Litigiul dintre părţi depinde de rezolvarea acestei probleme de drept, deoarece este posibil ca transporturile pe care petenta susţine că le-a efectuat prin actele depuse să nu depăşească cercul cu o rază de 100 de km cu centrul la sediul acesteia, însă distanţa efectiv parcursă de vehicul poate depăşi în unele transporturi 100 km.

20. În ceea ce priveşte cea de a doua întrebare, aceasta este justificată de faptul că Regulamentul nr. 561/2006 conţine prevederi referitoare nu doar la odihna zilnică, ci şi la odihna săptămânală. În contextul exceptării situaţiei de la art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr. 561/2006 de la aplicarea acestui regulament printr-o dispoziţie naţională şi al efectuării de transporturi dintre cele prevăzute în această normă, dintre care unele pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, iar unele cu depăşirea acestei raze se pune problema dacă se poate aplica regulamentul doar pentru aceste din urmă transporturi. În concret, nu este de neimaginat posibilitatea aplicării fracţionate a regulamentului doar pentru zilele în care sunt efectuate acest gen de transporturi cu privire la timpii de repaus zilnic, însă, o astfel de aplicare fracţionată ar face imposibilă verificarea perioadelor de repaus săptămânal. Astfel, excepţia de la art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr. 561/2006 ar trebui mai degrabă interpretată fie în sensul că o întreprindere care desfăşoară de obicei activităţi de transport fără depăşirea razei de lOOkm este exceptată de la aplicarea regulamentului şi pentru transporturile efectuate cu depăşirea razei, fie în sensul că efectuarea cel puţin a unui transport cu depăşirea acestei raze în determină în mod automat aplicarea regulamentului pentru toate transporturile efectuate de întreprinderea în cauză.

21. În speţa de faţă, cu toate că contravenţiile reţinute vizează nerespectarea timpului de conducere zilnic şi a perioadei zilnice de odihnă, răspunsul la întrebarea formulată influenţează rezultatul cauzei deoarece o excludere totală a tuturor transporturilor efectuate în speţă de la aplicarea regulamentului, chiar dacă unele sunt efectuate în afara razei de 100 km ar atrage constatarea nevinovăţiei petentei.

Întrebările adresate

1. Noţiunea de „rază de 100 km” din cuprinsul art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr. 561/2006 trebuie interpretată în sensul că o linie dreaptă trasată pe hartă între sediul întreprinderii şi destinaţie trebuie să fie mai mică de 100 km sau în sensul că distanţa efectiv parcursă de vehicul trebuie să fie mai mică de 100 km?

2. Dispoziţiile art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr. 561/2006 trebuie interpretate în sensul că efectuarea de transporturi dintre cele prevăzute în această normă, dintre care unele pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, iar unele cu depăşirea acestei raze, într-un interval de timp de o lună, în contextul exceptării situaţiei de la art. 13 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr. 561/2006 de la aplicarea acestui regulament printr-o dispoziţie naţională, presupune exceptarea tuturor transporturilor respective de la aplicarea regulamentului, doar a celor efectuate cu depăşirea razei de 100 km sau a niciunuia dintre ele?

Instanța a trimis, la solicitarea Curții, și o erată:

Vă confirmăm presupunerea dumneavoastră în ceea ce priveşte existenţa unei erori materiale la cea de-a doua întrebare, astfel că forma corectă este următoarea:
„…..presupune exceptarea tuturor transporturilor respective de la aplicarea regulamentului, doar a celor efectuate fără depășirea razei de 100 km sau a niciunuia dintre ele?”

:: originalul (5 pagini)

:: traducerea în franceză (8 pagini)

 
Secţiuni: CJUE, Dreptul Uniunii Europene, Transporturi | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD