« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Votarea Planului de reorganizare de către creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul
19.03.2021 | Răzvan DOBRIN

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Răzvan Dobrin

Răzvan Dobrin

Context

Prin prezentul articol, vom prezenta în ce măsură creanțele deținute de creditorii aflați sub incidența art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 (creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul) vor fi avute în vedere pentru cvorum și procentul minim de 30% de aprobare a planului, în cadrul ședinței Adunării creditorilor ce are pe ordinea de zi aprobarea Planului de reorganizare al debitoarei.

Pentru a fi considerat confirmat un plan de reorganizare al unei debitoare insolvente, este obligatoriu, printre altele, ca Adunarea creditorilor să voteze aprobarea Planului de reorganizare în ședința convocată în acest sens. Această etapă este anterioară confirmării Planului de reorganizare de către judecătorul sindic, în lipsa unui vot pozitiv acordat de către Adunarea creditorilor, judecătorul sindic urmând a nu confirma planul de reorganizare și a dispune intrarea debitoarei în procedura falimentului.

Referitor la votarea planului de reorganizare în cadrul ședinței Adunării creditorilor având pe ordinea de zi aprobarea acestuia, ca regulă generală, orice creditor înscris în tabelul definitiv al creanțelor are dreptul de a aproba sau nu Planul de reorganizare al debitoarei insolvente, conform art. 138 alin. (2) din Legea insolvenței.

Interdicția votării Planului de reorganizare de către unii creditori

Totuși, prin art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, legiuitorul a instituit o excepție de la această regulă, conform căreia creditorul care, direct sau indirect, controlează, este controlat sau se află sub control comun cu debitorul are dreptul să voteze doar dacă îndeplinește două condiții (creditor denumit în continuare “creditorul X”):

“Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puțin decât ar primi în cazul falimentului și ca orice astfel de plăți să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a).”

Prin intermediul acestei restricții, legiuitorul a avut în vedere situația creditorilor care, având anumite legături cu societatea debitoare, pot fi avantajați prin redactarea planului de reorganizare în favoarea lor, în special a programului de plăți.

Astfel, din interpretarea per a contrario a dispoziției de mai sus reiese fără dubiu faptul că acei creditori care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul nu pot vota cu privire la planul de reorganizare programul de plăți dacă acesta le oferă o sumă mai mare decât ar primi în cazul falimentului și dacă plata le este acordată în alte condiții decât conform ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a).

Întrebare și argumentare

Ca urmare a celor de mai sus se naște întrebarea, respectiv dacă creanțele acestor creditori X vor trebui eliminate din calculul cvorumului și procentelor de votare pentru aprobarea planului de reorganizare, în cazul în care se încadrează în ipoteza cuprinsă în art. 138 alin. (5) din Legea insolvenței, în condițiile în care nu sunt obligați să accepte să primească (1) nici mai puțin decât în faliment și (2) nici ca plata să aibă loc potrivit ordinii de preferință a creanțelor subordonate?

Din punctul nostru de vedere, răspunsul nu poate fi altul decât în sensul în care în cadrul ședinței adunării creditorilor de aprobare a planului de reorganizare creanțele deținute de creditorii X nu vor fi avute în vedere nici pentru calculul cvorumului și nici pentru procentul de votare, fiind înlăturate de la vot prin efectul legii.

Răspunsul are în vedere următoarele motive:

– pe lângă argumentele de text, în cazul în care nu s-ar interpreta în acest mod, am ajunge în situația în care un creditor X deținând peste 70% din masa credală ar putea bloca votarea planului prin faptul că nu este de acord cu modificarea creanței sale, chiar dacă reorganizare ar fi posibilă și preferabilă, această soluție nefiind, cu siguranță, intenția legiuitorului. Mai mult, acest creditor se poate afla în imposibilitate obiectivă de a fi de acord cu modificarea creanței sale, de exemplu, în cazul în care există o interdicție impusă de o instanță penală, iar o eventuală acceptare a unei sume mai mici ar echivala cu o intenție de micșorare a activului. Un asemenea creditor chiar dacă ar dori să voteze aprobarea planului de reorganizare nu ar putea;

– în cazul unei interpretări contrare s-ar aduce atingere atât prevederilor art. 2 din Legea nr. 85/2014, care reglementează scopul legii insolvenței, ca fiind reprezentat de instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia. Or, pentru fi îndeplinit scopul declarat al Legii insolvenței este obligatorie adoptarea planului de reorganizare, atunci când acesta poate conduce către reorganizare debitoarei;

– dispozițiile legale trebuie interpretate coroborând atât scopul legii insolvenței anterior amintit, precum și principiile statuate în cadrul art. 4 din Legea insolvenței printre care:

• acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de reorganizare judiciară;

• asigurarea unui grad ridicat de transparență și previzibilitate în procedură;

– ar contraveni și dreptului la a doua șansă a debitoarei, drept statuat de Directiva emisă de Parlamentul European și Consiliul nr. 2016/0359, privind cadrele de restructurare preventivă;

– mai mult, în condițiile în care legea interzice dreptul de vot al acestor creditori, ar fi absurd să se țină cont și de procentele deținute și de aceștia în condițiile în care dacă ar vota votul acestora ar fi fără efect.

În sensul acestei interpretări, art. 49 alin (1) din Legea insolvenței, articol ce este considerat norma generală în cadrul ținerii adunării creditorilor, arată că majoritatea creditorilor trebuie să se raporteze la totalul creanțelor cu drept de vot:

„Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele adunării creditorilor au loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. Votul condiționat este considerat vot negativ. Sunt considerați prezenți și creditorii care au votat valabil prin corespondență.”

În consecință, creditorii aflați în ipoteza art. 138 alin. (5) din Legea insolvenței nu vor putea vota (nu au drept de vot) cu consecința neluării creanțelor lor în calcul, întrucât se ține cont de valoarea totală a creanțelor cu drept de vot.

În doctrina de specialitate[1] aferentă Legii nr. 85/2014, s-a reținut în același sens:

În ipoteza în care planul de reorganizare nu respectă condițiile reglementate de art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 în mod evident creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul, nu vor putea să voteze în cadrul adunării creditorilor, aspect ce va determina modificarea majorităților și a procentelor stabilite prin tabelul definitiv, fiind necesară scoaterea totală din calcul a acestor creditori cărora ne le este permisă votarea planului.

Mai mult, dacă am avea în vedere creanțele acestor creditori, am putea ajunge în situații în care planul de reorganizare ar fi imposibil de aprobat (de ex. creditorul X care are o creanță de peste 70% din masa credală și care nu este de acord cu modificarea creanței, nu va putea vota planul de reorganizare, cu consecința neîntrunirii procentului de minim de 30%[2] necesar aprobării planului, consecința fiind intrarea în faliment).

Simulări

Pentru a exemplifica cele de mai sus, vom reda mai jos două simulări. Prima se referă la situația în care procentul creditorului X va fi avut în vedere pentru votarea planului, iar a doua variantă nu va ține cont de procentul acestuia. Ambele simulări au în vedere aceeași structură de tabel definitiv, și aceeași modalitate de votare a categoriilor:

I. Varianta în care procentul deținut de creditorul X va fi avut în vedere la votarea planului

Grupa creanțelor garantate                                    Procent din masa credală

În această variantă, în cazul în care se va ține seamă de votul creditorului X, Planul de reorganizare nu poate fi aprobat întrucât aceasta deține un procent de 71% din masa credală, nefiind întrunit procentul minim de 30% din masa credală.

II. Varianta în care procentul deținut de creditorul X nu va fi avut în vedere la votarea planului

În cele ce urmează avem același tabel definitiv, însă nu vom lua în considerare votul creditorului X pentru stabilirea procentului minim de 30%. Prin urmare, situația ar fi astfel:

Grupa creanțelor garantate                                    Procent din masa credală

Neavând drept de vot este evident că procentele deținute de creditorul X vor fi înlăturate, iar planul de reorganizare va fi considerat aprobat de către Adunarea creditorilor cu un procent de 93% dintre creditorii cu drept de vot.

Așadar, în situația luării în considerare a procentelor creditorului care se află sub incidența art. 138 alin. (5) din Legea insolvenței, s-ar ajunge la situații absurde, precum cea din varianta 1 de mai sus, planul va fi considerat respins de către adunarea creditorilor, fiind întrunit un procent de 27% în sensul aprobării planului de reorganizare.

Concluzie

În concluzie, creanțele deținute de creditorii aflați sub incidența art. 138 alin. (5) din Legea insolvenței nu vor fi avute în vedere pentru cvorum și procentul minim de 30% de aprobare a planului, în cadrul ședinței Adunării creditorilor ce are pe ordinea de zi aprobarea Planului de reorganizare al debitoarei.

Această concluzie este valabilă inclusiv în situația în care valoarea de evaluare a activului debitoarei este superior masei credale și toți creditorii primesc prin programul de plăți integral sumele înscrise la masa credală.


[1] Gheorghe Piperea, Codul insolvenței – Note, Corelații, Explicații, Ed. CH. Beck 2017, p. 758
[2] Conform art. 139 alin. (1) lit. A, B, și C din Legea nr. 85/2014.


Av. Răzvan Dobrin

Cuvinte cheie: , , , ,
Secţiuni: Articole, Insolvență, RNSJ, SELECTED TOP LEGAL, Studii, _CONTENT | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD