Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit
19.03.2021 | Lucian STĂNESCU

Secţiuni: Articole, Content, Fiscalitate, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Lucian Stănescu

Lucian Stănescu

Pentru verificarea situației fiscale a persoanelor fizice a fost desemnată prin art. 1 din OPANAF nr. 3695/2015 Direcţia generală control venituri persoane fizice, entitate care conform art. 1 din OPANAF nr. 3696/2015 este organul fiscal competent pentru exercitarea inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al ţării.

Persoanele supuse acestei verificări sunt desemnate în baza unei analize de risc efectuate de către organul fiscal astfel cum prevede art. 2 din OMFP nr. 675/2018. Datele care stau la baza analizei de risc sunt colectate din bazele proprii de date sau ale terțelor instituții, în temeiul protocoalelor sau al acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, în condiţiile legii, între organele fiscale şi entităţile deţinătoare. Totodată organul fiscal se ajută în efectuarea analizei de risc de informaţii din sursă deschisă, informații transmise de terțe autorități ori rezultate din controale fiscale.

Bineințeles că nu toate persoanele care prezintă risc fiscal sunt supuse verificării întrucât conform art. 13 din OMFP nr. 675/2018 selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării se face din lista persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în ordine descrescătoare a nivelului riscului și a capacității organului fiscal.

Persoana supusă verificării este informată de către organul fiscal, sens în care persoana va fi avizată cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificărilor. Această obligație a organului fiscal reiese din dispozițile art. 15, art. 17 din OMFP nr. 675/2018.

Totodată pot fi supuse verificării și persoanele aflate în diverse grade de rudenie cu subiectul verificat inclusiv soțul, soția sau afinii.

Subiectul supus verificării este obligat în temeiul prevederilor art. 138 alin. (8) din Codul de procedură fiscală coroborate cu dispozițile OPANAF nr. 3704/2015 să întocmească o declarație care va cuprinde detaliat elementele de patrimoniu, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate; elementele de venituri pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului, venituri neimpozabile care ori scutite de impozit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate. Declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare.

Activitatea de verificare presupune, conform dispoziților OPANAF nr. 3704/2015, verificarea elementelor de patrimoniu printre care amintim bunuri imobile; mijloace de transport; bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei; animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei; active financiare aici incluzând conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire; plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate; alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei; poliţe de asigurare. Totodată vor fi supuse verificării și cheltuielile subiectului verificat cum ar fi cheltuieli personale; cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere; datorii.

Organul fiscal pentru a stabili în concret veniturile subiectului cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale apelează la metodele descrise în OMFP nr. 675/2018, mai exact folosește diverse metode indirecte de stabilire a veniturilor.

Pe parcursul derulării procedurii de verificare subiectul se bucură de toate drepturile prevăzute în Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, astfel cum prevăd dispozițile OPANAF nr. 1162/2016. În continuare dorim să amintim câteva dintre aceste drepturi, astfel:

Conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, subiectul are dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale; conform prevederilor art. 141 alin. (3) şi art. 124 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pe toată durata exercitării verificării situaţiei fiscale personale are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică; conform art. 66 din Codul de procedură fiscală, soţul/soţia, rudele ori afinii subiectului până la gradul al 3-lea inclusiv au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri; conform prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, are dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie; dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate potrivit dispoziţiilor art. 138 alin. (17).

La finalul procedurilor de verificare și constatare DGCVPF emite o decizie de impunere prin care se va stabili un impozit suplimentar și accesorii (dobânzi și penalități) rezultat din stabilirea bazei impozabile ajustată, în conformitate cu dispozițiile art. 146, art. 156 alin. (1) şi ale art. 173 din Codul de procedură fiscală, precum şi prevederilor art. 117 din Codul fiscal.

Această decizie de impunere poate fi contestată, în termen de 45 zile de la data comunicării, conform prevederilor art. 268, 269 şi ale art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, la Direcția Generală de Soluționare a Contestaților. Ulterior decizia de soluționare a contestației se poate ataca în cadrul instanțelor de contencios administrativ, mai exact la Tribunalul din raza domiciliului contribuabilului și se va judeca în contradictoriu cu ANAF și nu cu DGCVPF.

Dorim să evidențiem faptul că în această procedură singura entitate care are personalitate juridică respectiv calitate procesuală este ANAF și nu DGCVPF întrucât această ultimă entitate nu are personalitate juridică. Din aceleași considerente decizia de impunere emisă de DGCVPF nu se contestă în procedură prealabilă la nivel local de DGRFP ci la Direcția Generală de Soluționare a Contestaților din cadrul ANAF.

Avocat Lucian Stănescu

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti