Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Avocați Flux informații

UNBR validează rezultatele examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2024

19 iunie 2024 | JURIDICE.ro

Consiliul UNBR, în ședința din 13 iunie 2024, a ratificat Decizia Comisiei Permanente nr. 153 /17-18 mai 2024 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2024.

***

Miercuri, 22 mai 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 153 din 17-18 mai 2024 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2024.

***

Uniunea Națională a Barourilor din România, în cadrul ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 17-18 mai 2024, a validat rezultatele examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024, pe baza raportului Președintelui Comisiei Naționale de Examen. S-a luat act de faptul că au fost prezenți la examen un număr de 1.559 de candidați (1.338 – la stagiari, respectiv, 121 la definitivi) și au fost declarați admiși 359 la stagiari (26,83%), respectiv, 14 la definitivi (11,57%). Au fost respinse contestațiile depuse de doi candidați după etapa soluționării contestaților la barem și la punctaj. Decizia de validare a examenului va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.

:: Minuta (pct. 2)

***

Vineri, 26 aprilie 2024, Comisia Națională de Examen a dispus următoarele:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat și punctajul rezultat în urma reverificării.

II. În baza opiniei comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj, se resping toate contestațiile formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Lista cu rezultatele obținute de candidați, publicată la data de 15 aprilie 2024, devine lista finală a rezultatelor obținute la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2024.

***

Luni, 15 aprilie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat rezultatele obținute de candidați:

:: Pentru dobândirea calității de avocat stagiar
:: Pentru dobândirea calității de avocat definitiv

***

Joi, 11 aprilie 2024, Comisia națională de examen a dispus următoarele:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat stagiar, se resping toate contestațiile la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 7 aprilie 2024 (stagiari).

2. Față de prevederile pct. 1, se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului profesional de avocat stagiar astfel cum a fost publicat la data de 7 aprilie 2024, care devine barem final.

3. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept civil” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (23), Grila 2 (33), Grila 3 (37), Grila 4 (40).

Drept urmare:

Potrivit art. 22 alin. (4) al Regulamentului-cadru de examen, la întrebarea menționată se acorda 1 punct numai candidaților care au indicat ca răspuns corect numai varianta de la lit. c)

4. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (81), Grila 2 (89), Grila 3 (93), Grila 4 (88).

Drept urmare:

Potrivit art. 22 alin. (5) al Regulamentului-cadru de examen, la întrebarea menționată se acorda punct candidaților care au indicat ca răspuns (i) lit. a) si b) sau (ii) lit. a) sau (iii) lit. b).

5. Se resping celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024 (definitivi).

6. Se republică baremul de evaluare la testul tip grilă pentru toți candidații la examenul de primire în profesia de avocat – stagiari și definitivi – care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024, cuprinzând modificările prevăzute la pct. 3 și 4 de mai sus.

7. În baza prevederilor art. 22 alin. (7) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un termen de 24 de ore, cu începere de la data de 11.04.2024 ora 23,30 până la data de 12.04.2024 ora 23.30, numai pentru candidații de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor și care vor putea formula contestație numai cu privire la întrebările/răspunsurile ce au format obiectul modificării de către comisia de contestații la barem.

8. Evaluarea lucrărilor probei de examen din data de 7 aprilie 2024, în baza baremelor finale publicate, pentru toți candidații (pentru calitatea de avocat stagiar și pentru calitatea de avocat definitiv), se va realiza numai după finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor prevăzută la pct. 7 de mai sus.

9. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se comunică vicepreședintelui Comisiei de examen.

***

Duminică, 7 aprilie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Subiectele şi Baremele la proba scrisă tip grilă la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024

STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4

DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

***

Joi, 4 aprilie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024, va avea loc la data de 07 aprilie 2024 în spațiile Facultății de Drept a Universității din București (Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46), potrivit unui comunicat.

Repartizarea candidaților pe săli de examen va fi publicată în timp util.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 07.04.2024
– Cu începere de la ora 06.30 și până la ora 08.15, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen (clădirea Facultății de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sectorul 5), potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată.
– Accesul în curtea și în clădirea Facultății de Drept, precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
● actului de identitate
● legitimației de examen, tipărită de candidat, înainte de examen, din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA -uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 08.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 08.30.
– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului, dacă le au asupra lor.
– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 7 aprilie 2024 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
– Candidații nu vor putea preda lucrarea şi părăsi sala de examen, pentru niciun motiv, mai devreme de o oră de la începerea probei. După acest moment candidații vor putea preda lucrarea şi părăsi sala în orice moment.
– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și curtea Facultății de Drept; până la ora 14:00 este interzisă staționarea în curtea Facultății de Drept a candidaților sau însoțitorilor lor.
– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

***

Miercuri, 3 aprilie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2024.

:: Candidații

***

Vineri, 29 martie 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat tabelele cuprinzând candidații la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

:: Candidații

***

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2024.

Data desfășurării examenului este 7 aprilie 2024, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.

Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 88 din 26-27 ianuarie 2024.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 19 februarie 2024 (ora 8.00) – 15 martie 2024 (ora 16.00), în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/08.06.2023.

În perioada 18 martie 2024 – 22 martie 2024 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2024”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024”.

:: Anunțul

***

Comisia Permanentă a UNBR, întrunită în ședința din 26-27 ianuarie 2024, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat din sesiunea aprilie 2024 și a adoptat următoarea decizie:

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 7 aprilie 2024, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Decizii[1].

(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021 și Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 351/8 iunie 2023.

Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.

(2) La data de 22 martie 2024, I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 29 martie 2024, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere„.

Art. 3.(1) Cererea de înscriere la examen se depune de candidat, în modalitatea prevăzută la alin. (6), în intervalul 19 februarie 2024 (ora 8.00) – 15 martie 2024 (ora 16.00), la baroul la care acesta urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererea va fi însoțită de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 18 martie 2024 – 22 martie 2024 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anii 2023 și 2024 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților și de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic[2].

Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1.800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2024”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului şi soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

(6) În baza mandatului primit de la Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă îndeplinește atribuțiile Consiliului U.N.B.R. privind și celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării Consiliului U.N.B.R.

Art. 5.(1) Prezenta Decizie se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R.

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei decizii pe paginile de web ale acestora.


[1] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.
[2] Candidații admiși la examenul din data de 7.04.2024 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2025, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2025.


:: Decizia

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership