« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 

Consideraţii privind aplicarea deciziei nr. 7/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
23.03.2021 | Elena Daniela OPRESCU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Elena Daniela Oprescu

Elena Daniela Oprescu

Analiza de faţă urmăreşte să identifice modul de calcul al majorărilor pentru gradaţia de merit şi pentru dirigenţie, cuvenite cadrelor didactice, astfel cum rezultă acesta din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cât şi din deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în interpretarea acestei legi, în special din decizia nr. 7/2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

1. DISPOZITIVUL DECIZIEI NR. 7/2021

Prin Decizia nr. 7/2021 s-au stabilit următoarele: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 175/89/2020, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017[1] privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018[2] privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, drepturile salariale reglementate de art. 5[3], respectiv de art. 8[4] din anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017, intră sub incidența prevederilor art. 38 alin. (41) din această lege.

2. PREVEDERI LEGALE INCIDENTE ÎN PRIVINŢA SALARIZĂRII CADRELOR DIDACTICE

ÎN ANUL 2016

Anterior aplicării Legii, nr. 153/2017, salarizarea personalului didactic a fost reglementată de O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art. 3 indice 3 alin. (4) OUG nr. 57/2015 prevedea, cu titlu de sporuri şi indemnizaţii:

– gradaţia de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

– indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);

ÎN ANUL 2017

a. 01.2017 – 30.06.2017

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 a avut loc o majorare a salariului de bază cu 15% şi s-a menţinut cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor, conform dispoziţiile indicate în Decizia nr. 41/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 33 şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute pentru personalul din învăţământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015.

b. 07.2017 – 31.12.2017

La data de 01.07.2017 a intrat în vigoare Legea nr. 153/2017, care s-a aplicat etapizat conform art. 38. În perioada iulie-decembrie 2017 s-au menţinut drepturile salariale în plată din luna iunie 2017, conform art. 38 alin. (2):

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017: a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

ÎN ANUL 2018

a. 01.2018 – 01.03.2018

În perioada 01.01.2018 – 01.03.2018 personalul didactic a beneficiat de o majorare cu 25% a drepturilor salariale avute în decembrie 2017, conform art. 38 alin. (3) lit. a):

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; b) (…) c) (…).

b. 03.2018 – 31.12.2018

În perioada 01.03.2018 – 31.12.2018 personalul didactic a beneficiat de o majorare suplimentară, cu 20% a drepturilor salariale avute în februarie 2018, conform art. 38 alin. (3) lit. d):

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: (…) d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, inclusiv unităţile conexe, precum şi personalul din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6);

ÎN ANUL 2019

Conform art. 38 alin. (4^1) din Legea nr. 153/2017, personalul didactic a beneficiat de o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază: a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018;

Astfel cum se poate observa, aceste dispoziţii legale nu reglementează decât majorarea salariului de bază, ci nu şi a sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, motiv pentru care s-a ridicat problema modului în care se calculează acestea din urmă.

În cauzele ce fac obiectul prezentei analize prezintă relevanţă sporul pentru gradaţia de merit (25% din salariul de bază) şi indemnizaţia de dirigenţie (10% din salariul de bază).

În primul rând, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2015 se observă o modificare a naturii juridice a acestor elemente salariale; astfel, în timp ce conform legislaţiei anterioare acestea reprezentau spor, respectiv indemnizaţie, în Legea nr. 153/2017 sunt reglementate drept majorări şi creşteri ale salariului de bază[5]. Diferenţa privind natura juridică a fost evidenţiată în Decizia nr. 7/2021 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Considerăm că această modificare a naturii juridice devine aplicabilă numai în momentul în care drepturile salariale se stabilesc conform anexelor la Legea nr. 153/2017, respectiv în anul 2022 sau, după 01.01.2018, când salariul de bază atinge nivelul celui din anul 2022, potrivit art. 38 alin. (6).

Anterior aplicării salariului de bază stabilit pentru anul 2022, salariaţilor li se aplică sistemul de salarizare reglementat de legislația anterioară, majorat cu procentele aferente fiecărui an, conform art. 38.

Argumentele pentru această opinie, sunt următoarele:

1. Din definiţiile salariului de bază şi a salariului lunar din art. 7 lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 153/2017 rezultă că majorările salariului de bază se aplică faţă de suma de bani prevăzută de anexele I-IX. Cum salariul de bază nu se stabileşte, începând cu 01.01.2019, conform anexelor (decât pentru cei care au ajuns la nivelul din 2022), majorarea prevăzută de articolele art. 5 şi 8 din anexa nr. I nu se poate stabili raportat la salariul de bază în plată, întrucât astfel s-ar nesocoti definiţiile salariului de bază şi salariului lunar din Legea nr. 153/2017, aplicându-se unui salariu de bază din legislaţia anterioară majorările din prezenta legislaţie de salarizare. Acest mod de calcul al salariului de bază, în care se combină valoarea salariului de bază din legislaţia anterioară cu majorările din legislaţia actuală, nu rezultă din nici o dispoziţie a legii nr. 153/2017.

2. Dacă am considera că majorările salariului de bază prevăzute de art. 5 şi 8 din anexa nr. 1 devin aplicabile începând cu 01.01.2018, aplicarea 38 alin. (4^1) lit. a) din Legea nr. 153/2017 ar determina un calcul absurd. Astfel, în vederea aplicării creşterii prevăzute de articolul menţionat s-ar calcula salariul de bază aferent anului 2022 care ar fi majorat cu 10%, (majorare pentru dirigenţie) şi cu 25% (majorare pentru gradaţie de merit), din acesta s-ar scădea salariul de bază aferent lunii decembrie 2018 şi la rezultatul scăderii s-ar aplica, din nou, majorările de 10%, respectiv de 25%, ceea ce ar determina o dublă valorificare a aceloraşi majorări.

3. Modalitatea de aplicare etapizată a legii, în sensul că celor care nu au ajuns la nivelul salariului de bază din 2022 li se aplică sistemul de salarizare reglementat de legislația anterioară, majorat cu procentele aferente fiecărui an, conform art. 38 rezultă în mod expres din Decizia nr. 27/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii[6]:

„67. Este corectă interpretarea potrivit căreia dispozițiile anexei nr. VIII cap. II lit. A secțiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 se aplică doar în situația personalului salarizat potrivit art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, nu și în situația celui salarizat în conformitate cu art. 38 alin. (3) și (4).

68. Argumentul adus în favoarea acestei interpretări este acela că doar personalul căruia i se aplică dispozițiile art. 38 alin. (6)[7] din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv cel care a ajuns la nivelul grilei de salarizare din anul 2022, poate fi considerat ca fiind salariat în baza acestei legi, fiindu-i aplicabile în întregime dispozițiile legii, inclusiv cele referitoare la sporuri. Per a contrario, celorlalți salariați li se aplică sistemul de salarizare reglementat de legislația anterioară, majorat cu procentele aferente fiecărui an.

69. Cu alte cuvinte, pentru a putea fi acordat un spor prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 este necesar ca persoana plătită din fonduri publice să beneficieze de salariul prevăzut în anexa legii, conform algoritmului de calcul prevăzut de aceasta.”

Faţă de aceste argumente, în anul 2019, prin aplicarea art. 38 alin. (4^1) lit. a) din Legea nr. 153/2019, diferenţele salariale nu rezultă din majorările prevăzute de art. 5 şi 8 din anexa nr. 1 aplicate salariului de bază aflat în plată la data de 01.01.2019, ci din majorarea salariului de bază conform modului de calcul prevăzut în acest articol de lege.

În ceea ce priveşte valoarea sporului pentru gradaţia de merit, respectiv a indemnizaţiei pentru dirigenţie, păstrate în structura salariului şi prevăzute de legislaţia anterioară, care au natura juridică a unor sporuri şi indemnizaţii, cuantumul acestora se menţine, în baza art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018: (2) Începând cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Constatăm că modul de calcul al diferenţelor salariale indicat mai sus (diferenţele salariale rezultă din majorarea salariului aferent anului 2022 cu majorările pentru dirigenţie şi pentru gradaţie de merit, ci nu din majorările prevăzute de art. 5 şi 8 din anexa nr.1 aplicate salariului de bază aflat în plată la data de 01.01.2019) este conform atât dispozitivului cât şi considerentelor Deciziei nr. 7/2021.

Cu toate acestea, trebuie clarificat motivul pentru care instanţa supremă a precizat că art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 nu se referă la majorările prevăzute de art. 5 şi art. 8 din anexa nr. 1, în condiţiile în care pentru aplicarea creşterilor salariale din anul 2019 nu prezintă relevanţă prevederile art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018, întrucât creşterile se calculează prin raportare la salariul de bază aferent anului 2022 majorat şi la salariul aferent lunii decembrie 2018.

ÎN ANUL 2020

Conform art. 38 alin. (4^1) lit. b) din Legea nr. 153/2017, personalul didactic a beneficiat de o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază: b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018.

Considerente indicate pentru calculul drepturilor salariale în anul 2019 se aplică şi în anul 2020, pentru identitate de raţiune, cu menţiunea că prevederile art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 au fost modificate corespunzător, făcându-se referire la luna ianuarie 2020, respectiv la cuantumul acordat pentru luna decembrie 2019.

 ÎN ANUL 2021

Conform art. 38 alin. (4^1) lit. b) din Legea nr. 153/2017, personalul didactic a beneficiat de o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază: b) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

4. DIFICULTĂŢI PRIVIND INTERPRETAREA DECIZIEI NR. 7/2021

4.1. În primul rând, trebuie observat că în considerentele de la punctul 135 al deciziei se face referire la personalul didactic care beneficiază de gradația de merit la care se referă art. 5 sau de majorarea de 10% instituită prin art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017.

Întrucât prevederile Legii nr. 157/2017 se aplică etapizat, conform art. 38, de gradația de merit la care se referă art. 5 sau de majorarea de 10% instituită prin art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 beneficiază numai cei care au ajuns la nivelul salariului de bază prevăzut în anexa la lege pentru anul 2022 şi cărora li se aplică integral prevederile Legii nr. 153/2010.

Ceilalţi, care nu au ajuns la nivelul salariului de bază din anul 2022, beneficiază de drepturile salariale stabilite conform legislaţiei anterioare Legii nr. 153/2017 (care cuprind şi indemnizaţia pentru dirigenţie, respectiv sporul pentru gradaţia de merit) şi de creşterile salariale acordate în perioada de aplicare etapizată a legii, conform art. 38.

Din dispozitivul Deciziei nr. 7/2021 rezultă că drepturile prevăzute de art. 5 (gradaţia de merit) şi art. 8 (majorarea de 10%) menţionate intră sub incidenţa art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017 conform cărora: personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ beneficiază: a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018 (…).

Aşadar, începând cu 01.01.2019, creşterea salarială se calculează prin raportare la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022, la care se aplică majorările prevăzute de art. 5 şi 8 (de 25%, respectiv de 10%), şi salariul de bază din luna decembrie 2018.

Nu se poate acorda atât creşterea salarială prevăzută de 38 alin. (41), care cuprinde majorările cu 25% şi 10%, cât şi o majorare, din nou, cu aceleaşi procente, a salariului de bază în plată, rezultat după aplicarea art. 38 alin. (41), astfel cum s-a arătat mai sus.

Aplicarea în anul 2019 a prevederilor art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 privind menţinerea la nivelul din decembrie 2018 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice nu are niciun efect asupra modului de calcul al creşterilor salariale, întrucât se face diferenţa între salariul de bază din anul 2022 şi cel din decembrie 2018, astfel încât analiza făcută de către ICCJ cu privire la art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 care plafonează sporurile aplicabile este rezultatul modului în care a fost formulată întrebarea de către instanţa de trimitere, acest articol nefiind relevant pentru calcularea diferenţelor rezultate din majorarea salariului de bază.

Referirea la art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 în dispozitivul ICCJ poate fi şi rezultatul unor inadvertenţe relevate de considerentele deciziilor instanţei supreme pronunţate în interpretarea prevederilor Legii nr. 153/2017, precum şi de deciziile Curţii Constituţionale.

Aceste neconcordanţe ale considerentelor induc ideea că de la data de 01.01.2019 ar deveni aplicabile prevederi din anexele la lege care reglementează drepturile salariale şi în lipsa unor prevederi exprese în acest sens, deşi nici o soluţie de interpretare, pronunţată în dispozitiv, nu confirmă această idee.

De exemplu, prin decizia nr. 27/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se arată în mod expres că salariaţilor care nu au ajuns la nivelul salariului de bază din anul 2022 li se aplică sistemul de salarizare reglementat de legislaţia anterioară, majorat cu procentele aferente fiecărui an şi că sporurile prevăzute de anexe nu se acordă mai devereme de data la care salariul ajunge la nivelul anului 2022.

De asemenea, în această decizie se arată că afirmaţiile din deciziile ICCJ şi ale Curţii Constituţionale potrivit cărora, începând cu anul 2019, celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 153/2017 (sporuri, indemnizaţii, majorări, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevăzute în conţinutul legii şi în anexe asupra salariului de bază, rezultând cuantumul acestora care va fi acordat anual, nu sunt acoperite explicit de art. 38 alin. (4):

“74. O aserțiune similară, dar cu referire la anul 2019, este inserată în paragraful 81 teza a II-a din Decizia nr. 82/2018, menționată anterior, sub următoarea formă: „Începând cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 (sporuri, indemnizații, majorări etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevăzute în conținutul legii și în anexe asupra salariului de bază, rezultând cuantumul acestora care va fi acordat anual. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat, cu respectarea principiului sustenabilității financiare, prevăzut de art. 6 lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017.”

75. De asemenea, prin Decizia Curții Constituționale nr. 700 din 31 octombrie 2019, se reia această aserțiune: „Începând cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 (sporuri, indemnizații, majorări etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevăzute în conținutul legii și în anexe asupra salariului de bază, rezultând cuantumul acestora, care va fi acordat anual. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat, cu respectarea principiului sustenabilității financiare, prevăzut de art. 6 lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017.”

76. Aceste afirmații, neacoperite explicit de conținutul art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, nu sunt suficiente pentru a conduce la concluzia că, începând cu anul 2019, se majorează exclusiv salariul de bază stabilit potrivit legislației anterioare, la care se aplică sporurile din anexele la lege, în condițiile în care creșterea respectivă și data de aplicare la care se face trimitere prin considerentele citate anterior au fost amânate prin legile anuale de salarizare. (…)

80. În susținerea acestei opinii nu poate fi utilizată ca argument dezlegarea dată prin Decizia nr. 82/2018, chiar dacă trimiterea la această decizie a fost făcută nu doar de instanțele de judecată în decizii de speță, ci și prin Decizia nr. 37/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, întrucât, astfel cum s-a menționat la momentul analizei admisibilității recursului, instanța supremă nu a examinat, în respectiva hotărâre, aplicabilitatea normei tranzitorii din perspectiva sporului pentru condiții vătămătoare, ci din aceea a unei majorări a salariului de bază la care dispozițiile tranzitorii se referă în mod expres.»

În considerentele aceleiaşi decizii se arată că prin art. 38 alin. (3) lit. d)[8] din Legea nr. 153/2010 s-au acordat SPORURI prevăzute de Legea nr. 153/2017, deşi această reglementare acordă personalului didactic o nouă majorare de 20% a drepturilor salariale, similară celei acordate prin art. 38 alin. (3) lit. a)[9] tuturor categoriilor de personal. Prin urmare nu se poate interpreta această dispoziţie în sensul că personalului didactic i se aplică integral prevederile Legii nr. 153/2017, mai ales în condiţiile în care prin art. 38 alin. (41) s-a instituit o aplicare etapizată a creşterilor salariale aplicabile în cazul personalului didactic.

În considerentele deciziei nr. 82/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept se reţin următoarele:

83. Interpretarea sistematică, logică și gramaticală a dispozițiilor art. 38 alin. (2)(3)(4) și (6) privind aplicarea etapizată a legii, mai sus prezentate, impun concluzia că majorarea salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii, prevăzută de dispozițiile Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, pentru funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, nu poate fi acordată de la momentul intrării în vigoare a legii, 1 iulie 2017 până la sfârșitul anului 2017 sau pentru anul 2018, pentru că s-ar încălca prevederile art. 38 alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind menținerea în plată a drepturilor salariale în anul 2017, la nivelul celor din luna iunie 2017, precum și prevederile art. 38 alin. (3) din același act normativ, care determină majorarea în anul 2018 a drepturilor salariale avute în luna decembrie 2017 cu un procent de 25%. Această majorare va deveni aplicabilă și va fi acordată în momentul în care salariile de bază vor fi determinate utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, anexă prin care se instituie majorarea de 15%, începând cu anul 2019, în condițiile detaliate prin art. 38 alin. (4) din actul normativ menționat.

În concluzie, din considerentele deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în interpretarea Legii nr. 153/2017 rezultă că majorările salariului de bază, respectiv sporurile prevăzute în anexele la lege nu vor fi acordate decât în momentul în care salariile de bază vor fi stabilite conform anexelor (cu alte cuvinte, se vor aplica salariile de bază stabilite pentru anul 2022). Anterior acestui moment, majorările (nu şi sporurile) vor fi acordate în baza art. 38, respectiv prin aplicarea acestora la salariul de bază din anul 2022, din care se scade salariul de bază aferent lunii decembrie 2018.

5. CONCLUZII

A. Legea nr. 153/2017 se aplică etapizat:

– în anul 2017 se menţin drepturile salariale aferente perioadei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017;

– în anul 2018 drepturile salariale ale personalului didactic (salariul de bază, precum şi sporurile, compensările, indemnizaţiile, etc.) se majorează de două ori, o dată în luna ianuarie, cu 25% şi încă o dată în luna martie, cu 20%;

– în anul 2019 se majorează salariul de bază cu ¼ din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022, la care se aplică majorările pentru dirigenţie şi pentru gradaţia de merit prevăzute de art. 5 şi art. 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 153/2017, şi salariul aferent lunii decembrie 2018. Gradaţia de merit şi indemnizaţia de dirigenţie, care sunt acordate în baza legislaţiei anterioare Legii nr. 153/2017, se menţin în acelaşi cuantum, întrucât au natura juridică a unor sporuri şi indemnizaţii, iar art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 prevede menţinerea cuantumului lor.

B. Interpretarea art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 prin decizia nr. 71/2021 a ICCJ este consecinţa faptului că instanţa de trimitere a solicitat şi interpretarea acestei dispoziţii, chiar dacă aceste prevederi nu împiedică aplicarea majorărilor prevăzute de art. 5 şi art. 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 153/2017 la salariul de bază aferent anului 2022, în funcţie de care se stabilesc majorările salariului de bază conform art. 38 alin. (4^1).

Astfel, prevederile art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2019 în anul 2019 plafonează cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar la nivelul acordat pentru luna decembrie 2018, însă creşterile prevăzute de art. 38 alin. (4^1) lit. a) şi b) nu se calculează prin raportare la drepturile (sporuri, compensaţii, etc.) la care face referire art. 34 alin. (2), ci prin raportare la drepturile aplicabile pentru anul 2022 (salariu de bază şi majorări) şi salariul de bază din luna decembrie 2018.

Interpretarea art. 34 alin. (2) din OUG nr.114/2019 prin dispozitivul deciziei nr. 7/2021 nu conduce la concluzia că art. 5 şi 8 din anexa nr. 1 ar trebui aplicate la salariul de bază aflat în plată, înainte ca salariul de bază să ajungă la nivelul anului 2022, întrucât această concluzie nu rezultă expres din dispozitivul sau din considerentele acestei decizii şi este contrazisă în mod expres prin considerentele şi dispozitivele Deciziilor nr. 82/2018 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept şi nr. 27/2020 a ICCJ – Completul competent să soluţioneze recursul în interesul legii. Mai mult, o astfel de concluzie ar contraveni prevederilor art. 7 din Legea nr. 153/2017 care definesc salariul de bază şi salariul lunar şi ar conduce la majorări care exced celor prevăzute de art. 38 în perioada de aplicare etapizată a legii (2017-2022).


[1] Art. 38 alin. (41) din Legea nr. 153/2017 : Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ beneficiază:  a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018; b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018; c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.
[2] Art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018: Începând cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
În prezent, în urma modificării prin OUG nr. 1/2020, art. 34 alin. (2) menţionat se referă la perioada începând cu luna ianuarie 2020 şi la cuantumul acordat pentru luna decembrie 2019.
[3] Art. 5: (1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
[4]Art. 8: Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.
[5] Art. 5, respectiv art. 8 din anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017.
[6] Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 71 din 22 ianuarie 2021.
[7] Art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017: În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.
[8]Art. 38 alin. (3) lit. d): prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul didactic din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, inclusiv unitățile conexe, precum și personalul din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6).
[9] Art. 38 alin. (3) lit. a): cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.


Jud. Elena Daniela Oprescu, Curtea de Apel Bucureşti

Cuvinte cheie: , , , ,
Secţiuni: Articole, Dezlegarea unor chestiuni de drept, Drept civil, Dreptul muncii, JURISPRUDENȚĂ, Jurisprudența ÎCCJ, RNSJ, SELECTED TOP LEGAL, Studii, _CONTENT | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD