Secţiuni » Arii de practică » Business » Energie
Energie
CărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Energie Jurisprudență ÎCCJ curentă Note de studiu Procedură civilă RNSJ SELECTED

ÎCCJ. Facturile fiscale emise de furnizorul de utilități publice constituie titlu executoriu

26 iunie 2020 | Bogdan ILIE, Ștefania BOANCĂ
Bogdan Ilie

Bogdan Ilie

Ștefania Boancă

Ștefania Boancă

Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat luni, 22 iunie 2020, prin Decizia nr. 16/2020, faptul că factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu, însă doar pentru contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară celei în care a fost emisă factura curentă, nu și pentru soldul precedent sau majorările/penalitățile de întârziere, acestea urmând a fi recuperate de către creditor în urma intentării unei acțiuni în justiție.

Conținutul sesizării vizează dezlegarea a două chestiuni de drept:

1. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 teza finală din același text normativ, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, în interpretarea art. 31 alin. (1) teza finală din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 241/2006), reprezintă o factură individuală, cu valoare de titlu executoriu, conform prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006 raportat la art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu completările ulterioare (Legea nr. 225/2016)?”

2. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la teza finală din același text normativ, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, considerată ca având caracter individual, în interpretarea prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, constituie titlu executoriu și pentru debitul menționat ca reprezentând sold precedent, ce ar putea include perioada de timp anterioară intrării în vigoare a dispozițiilor în baza cărora factura individuală a dobândit valoarea de titlu executoriu, respectiv Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare (Legea nr. 224/2015), când la data exigibilității debitului factura individuală nu reprezenta titlu executoriu?

În ceea ce privește prima întrebare adresată instanței supreme, aceasta a reținut că problema de drept supusă dezlegării nu este stabilirea caracterului executoriu al facturii individuale, ci dacă factura emisă în baza unui contract colectiv de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare este titlu executoriu.

De asemenea, s-a stabilit că această întrebare pleacă de la premisa, clarificată de instanța de trimitere, potrivit căreia contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare este un contract colectiv, acesta fiind încheiat între furnizorul de servicii, în calitate de creditor și asociația de proprietari, în calitate de debitor și de utilizator colectiv al respectivului serviciu, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 241/2006, interpretat per a contrario.

Dificultatea chestiunii de drept invocate de instanța de trimitere, apreciază Înalta Curte, este generată de lipsa distincției necesare între planul contractului și cel al regimului de facturare.

În oricare dintre cazuri, acela în care furnizorul de servicii emite facturi individuale sau colective, acesta va emite o factură care individualizează consumul lunar, în condițiile art. 31 alin. (15) din Legea nr. 241/2006 sau ale art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006.

Pe de altă parte, chiar dacă în jurisprudență se utilizează termenul de factură colectivă, în legislația aplicabilă în domeniul serviciilor de utilități publice, apă și canalizare, nu operează această denumire, astfel că factura fiscală emisă de un operator ce furnizează astfel de servicii este o factură lunară.

Legea nr. 51/2006 ce reglementează serviciile comunitare de utilități publice, între care și serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, încadrează asociațiile de proprietari în categoria utilizatorilor serviciului public de utilități, astfel că pentru facturile emise în baza contractului de furnizare încheiat între furnizorul de utilități și asociația de proprietari, calificat ca fiind unul colectiv, este aplicabilă prevederea din același act normativ conform căreia „factura emisă pentru serviciile de utilități publice este titlu executoriu” [art. 42 alin. (6)].

Conform dispozițiilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, „factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.”

Deși Legea nr. 241/2006 este lege specială, aceasta nu derogă de la Legea nr. 51/2006 (lege generală), cele două completându-se.

Astfel, conform dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 241/2006: „Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.”

Aceeași concluzie reiese și din deciziile pronunțate de Curtea Constituțională. Instanța de control constituțional a statuat, prin Decizia nr. 188/2017 și Decizia nr. 267/2019, că: „Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu. Prin această reglementare legiuitorul a uniformizat legislația aplicabilă pentru toate serviciile de utilități publice, astfel încât toti operatorii de servicii de utilități publice să poată beneficia de puterea de titlu executoriu a facturilor emise pentru asemenea servicii, fiind exclusă orice situație discriminatorie. Legiuitorul a optat pentru o atare soluție legislativă având în vedere domeniul specific al serviciilor publice, pentru a se putea asigura recuperarea contravalorii serviciilor furnizate, împrejurare față de care se poate asigura și continuitatea acestora.”

În concret, facturile fiscale aferente serviciilor de utilități publice emise de furnizorii acestor servicii sunt, fără nicio altă distincție, titluri executorii prin dispoziția legii, fiind nejustificat a se considera că doar factura fiscală individuală beneficiază de caracter executoriu, prin prisma faptului că dispozițiile legale în baza cărora aceasta reprezintă titlu executoriu sunt cuprinse în legea specială, deoarece legea recunoaște puterea executorie oricărei facturi fiscale emise de un operator sau furnizor de servicii publice.

În ceea ce privește a doua întrebare, Înalta Curte de Casație și Justiție statuează că factura fiscală poate fi valorificată ca titlu executoriu doar în limitele determinării costului serviciilor prestate pentru luna anterioară celei în care a fost emisă, întrucât rațiunea legiuitorului se interpretează în sensul în care caracterul executoriu al facturii fiscale este aplicabil exclusiv pentru aceste debite, in conformitate cu interpretarea restrictivă a normei cu caracter excepțional.

În plus, includerea soldului precedent sau a penalităților ori a altor majorări în factura curentă, aceasta reprezentând un procedeu obișnuit în practicile comerciale, nu poate avea semnificație în planul încuviințării executării silite, ci doar în plan probator pentru executarea sau neexecutarea contractului.

Astfel, aceste creanțe accesorii pot fi recuperate exclusiv pe calea unei acțiuni în realizare, în urma căreia titlul executoriu necesar recuperării sumelor în procedura de executare silită va consta în hotărârea judecătorească, în condițiile legii.

În concluzie, factura care include „sold precedent”, indiferent de perioada pentru care acesta a fost înregistrat, deci inclusiv în situația în care a fost înregistrat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, nu poate fi valorificată ca titlu executoriu ex lege în privința acestui sold, în condițiile art. 666 alin. (5) din Codul de procedură civilă.

Bogdan Ilie, Partener, SCA Nicolescu Zorin & Asociații
Ștefania Boancă, Avocat Colaborator Junior, SCA Nicolescu Zorin & Asociații

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership