Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

Curtea de Apel Alba Iulia. Concluziile studiului privind percepția publică asupra activității de judecată


01.04.2021 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 1 aprilie 2021, Curtea de Apel Alba Iulia a dat publiciatății concluziile studiului realizat în urma activității de sondare a opiniei publice cu privire la percepția activității de judecată din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, potrivit unui comunicat.

În perioada noiembrie-decembrie 2020, din inițiativa președintelui Curții de Apel Alba Iulia, dl. judecător Liviu Gheorghe Odagiu, a fost derulată în premieră o activitate de sondare a opiniei publice privind percepția asupra activității instanței, prin intermediul unui chestionar propriu. Principalele obiective ale chestionării participanților la activitatea de judecată au fost: identificarea tipurilor de servicii accesate de publicul instanței, furnizarea unui feedback din partea beneficiarilor referitor la calitatea serviciilor furnizate, stabilirea gradului de încredere în actul de justiție realizat la nivelul Curții de Apel Alba Iulia, identificarea modalităților de îmbunătățire a activității la nivelul instanței.

În urma procesării și analizării celor 101 chestionare completate, majoritatea în format electronic, au rezultat următoarele aspecte relevante, atât pentru evaluarea managerială a activității instituției și a personalului, cât și pentru implementarea unor soluții administrative concrete de îmbunătățire a funcționării instanței și a calității serviciilor oferite, prin raportare la așteptările directe ale principalilor beneficiari.

1. Majoritatea participanților la activitatea de judecată ce au răspuns la chestionar (68,3%) au avut calitatea de profesioniști în cauzele aflate pe rol (avocat 34,7%, expert 20,4%, consilier juridic 10,2%, practician în insolvență 2%, traducător 1%), în timp ce 27,6% dintre respondenți au fost parte într-un proces iar aproximativ 4% au reprezentat alte categorii de participanți la actul de judecată sau interesate de justiție (împuternicit, martor, jurnalist, student).

2. Referitor la utilizarea de către respondenți a surselor de informare cu privire la activitatea instanței, procesele aflate pe rol sau alte informații de interes public, se constată că aproximativ 75% dintre respondenți utilizează Portalul Curții de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro), care reprezintă cel mai vechi și mai cunoscut mijloc de informare electronică de la nivelul instanțelor de judecată. În condițiile în care ne aflăm încă în stare de pandemie, este îmbucurător să constatăm că peste 70% dintre respondenți au ales să folosească pentru accesarea conținutului dosarului de judecată aplicația Dosar Electronic, în locul studierii dosarului în Arhiva instanței, în timp ce pentru procedura de citare/comunicare electronică a actelor prin intermediul aplicației Transmitere Document Securizat au optat deja aproximativ 25% dintre respondenți. Celelalte mijloace de informare directă dezvoltate în ultimul timp de către Curtea de Apel Alba Iulia, site-ul propriu www.curteadeapelalbaiulia.ro și pagina oficială de Facebook sunt de asemenea utilizate de peste 40%, respectiv 20% dintre respondenți, în timp ce informarea prin adresare directă la Biroul de informare și relații publice din cadrul instanței a fost preferată de aproximativ 20% dintre persoanele chestionate.

3. Din analiza răspunsurilor furnizate cu privire la accesul la serviciile publice și facilitățile oferite de clădirea instanței rezultă că majoritatea respondenților au fost total de acord că accesul a fost ușor în instanță și la sălile de judecată (52,1%), la Registratură (62,2%), la Arhivă (51,8%) în timp ce restul respondenților au fost doar parțial de acord sau în dezacord. În același timp, doar o parte dintre respondenți au apreciat fără rezerve ca fiind adecvate pentru desfășurarea activității spațiul oferit în prezent de clădirea instanței (33,7%), respectiv dotările instanței care deservesc publicul: spațiul de așteptare, mobilierul aferent, grupurile sanitare, mobilierul din sala de judecată (29,3%). Concluzia care se desprinde este că, deşi majoritatea respondenţilor (peste 70%) au fost de acord total sau parţial că în prezent accesul la instanţă şi compartimentele publice se face relativ uşor, se impune îmbunătăţirea facilităţilor oferite de clădirea instanţei, în special cele ce ţin de spaţiu, dotări sau îndrumarea publicului.

4. Cu privire la calitatea serviciilor oferite de compartimentele publice ale instanței, marea majoritate a respondenţilor au apreciat că au fost trataţi cu amabilitate şi respect de personalul din cadrul compartimentului Registratură (74,4% acord total) şi Arhivă (68,8% acord total), care au oferit sprijin corespunzător la toate solicitările (acord total 70,8% pentru Registratură, respectiv 70,4% pentru Arhivă), în timp ce 63,3 % dintre respondenți au fost de acord (total sau parțial) că serviciul de accesare directă a informațiilor prin intermediul Biroului de informare și relații publice a fost foarte util. De asemenea, au fost de acord (total sau parțial) cu utilitatea informațiilor accesate prin intermediul aplicațiilor Dosar Electronic și Transmitere Document Securizat 83,7% dintre respondenți iar cu privire la Portalul instanței și pagina de Facebook a instanței, 88,9%, respectiv 48,8% dintre respondenți.

5. Răspunsurile formulate cu referire strict la activitatea de judecată au evidențiat următoarele aspecte:

– pentru activitatea premergătoare judecății, marea majoritate a respondenților au apreciat că informațiile despre dosare au fost actualizate permanent iar durata de soluționare a cererilor cu caracter administrativ (certificate grefă, copii hotărâri, etc) a fost rezonabilă, doar 9,6%, respectiv 6,8% dintre respondenți au fost de altă părere. Cu privire la durata rezonabilă a termenelor acordate cu ocazia amânărilor sau a perioadei de timp scurse de la data înregistrării acțiunii până la primul termen de judecată, un număr ceva mai mare de respondenţi, 28,5%, respectiv 29,4% au fost în dezacord total sau parţial.

– referitor la activitatea din sala de judecată, marea majoritate a respondenţilor au apreciat (acord total sau parţial) că judecătorii au respectat ora programării cauzei (63,1%,), au menţinut ordinea în sala de judecată (64,2%), au demonstrat profesionalism şi cunoaşterea prevederilor legale (66,7%) şi au dat dovadă că cunosc bine dosarul (69,8%), în timp ce peste 70% dintre respondenţi au fost de acord că judecătorii s-au comportat într-o manieră neutră faţă de părţile din proces (72,6%), respectuos faţă de toată lumea (72,3%) şi s-au făcut uşor înţeleşi (74,7%). Despre comportamentul şi atitudinea grefierilor în sala de judecată, 84,2% dintre respondenţi au fost de acord (total sau parțial) că grefierii de şedinţă au dat dovadă de profesionalism iar 85,3% dintre respondenţi că aceştia s-au comportat respectuos faţă de toată lumea.

– despre activitatea ulterioară finalizării judecării cauzelor 64,5% dintre respondenţi au considerat (acord total şi parţial) că dosarele au fost motivate în limitele termenelor legale iar 74,2% au apreciat că hotărârea motivată de judecătorii Curții de Apel Alba Iulia a fost clară și precisă iar argumentația coerentă și uşor de înțeles.

6. Majoritatea respondenților au concluzionat că au multă (48 % dintre respondenți) sau foarte multă încredere (30% dintre respondenți) în actul de justiție de la nivelul Curții de Apel Alba Iulia, în timp ce 22% dintre respondenți au opinat că au încredere puțină (10%), deloc (10%) sau că nu știu (2%).

7. Referitor la modul de organizare și funcționare al Curții de Apel Alba Iulia, 66% dintre respondenți au apreciat că instanța și-a îmbunătățit activitatea față de anul anterior, în timp ce 17%, respectiv 12,4% dintre aceștia nu au observat schimbări sau nu pot aprecia și doar un procent de 4,1% au considerat că organizarea și funcționarea instanței a fost mai puțin bună față de anul trecut.

8. 49 dintre respondenți au exprimat la finalul chestionarului observații sau sugestii concrete de îmbunătățire a activității instanței, care au fost analizate cu atenție și structurate. O primă concluzie ce se desprinde este că o mare parte dintre observațiile exprimate s-au referit la aspecte ce țin de facilitățile clădirii și mai ales de spațiul actual aflat la dispoziția instanței, pe care l-au apreciat ca fiind insuficient, cu câteva propuneri concrete de modificare: un birou mai mare destinat studierii dosarelor (Arhiva), cel actual fiind inadecvat ca mărime, amenajarea unui spațiu destinat avocaților sau consilierilor juridici care își așteaptă rândul la cauze, mai multe locuri de parcare, facilitarea accesului la compartimentele publice aflate majoritatea la etajul clădirii și care în prezent se realizează cu dificultate, mai ales pentru persoanele cu handicap sau cu afecțiuni locomotorii. Au fost formulate sugestii concrete și cu privire la activitatea de judecată, o parte dintre respondenți dorind termene mai scurte, intervalele orare de desfășurare a cauzelor mai precise sau motivări mai clare ale hotărârilor judecătorești dar au fost exprimate și deziderate mai generale, cum ar fi ca judecarea cauzelor și aplicare legii să nu fie influențată de poziția socială a petenților/pârâților. S-au exprimat observații și cu privire la aplicația Dosar Electronic, solicitându-se continuarea procesului de digitalizare, scanarea integrală a documentelor din dosare, procesarea mai rapidă a cererilor de acces și a documentelor depuse la dosar, găsirea unei soluții pentru depunerea în format electronic a dosarului de urmărire penală, verificarea scanări documentelor pentru identificarea lipsurilor la scanare, în timp ce o parte dintre respondenți au propus introducerea posibilității de judecare a cauzelor în sistem videoconferință, fără prezența în sala de judecată. De asemenea, o parte dintre respondenți s-au arătat interesați de practica judiciară a instanței și modalitățile de unificare a practicii, propunând reluarea publicării Buletinelor de jurisprudență și utilizarea mai frecventă a procedurii recursului în interesul legii.

Concluzii și perspective

În primul rând, este important de remarcat că activitatea de sondare a opiniei publice, prin numărul de respondenți dar mai ales prin diversitatea categoriilor de persoane care și-au exprimat punctul de vedere și implicarea acestora în formularea răspunsurilor, inclusiv prin critici constructive și propuneri concrete de îmbunătățire, și-a atins scopul inițial de a reprezenta un instrument relevant de referință, o radiografie utilă a percepției publice față de activitatea Curții de Apel Alba Iulia.

La fel de important este ca datele rezultate din procesarea chestionarelor să fie avute în vedere în mod concret la organizarea și îmbunătățirea activității instanței. În acest sens, dar și în  semn de mulțumire și respect față de persoanele care au participat voluntar la activitatea de sondare a opiniei publice subliniem că toate propunerile exprimate au fost centralizate și analizate corespunzător, o parte dintre ele fiind deja implementate sau în curs de aplicare, în funcție de resursele disponibile în prezent:

– Activitatea de digitalizare și facilitare astfel a accesului la justiție la nivelul Curții de Apel Alba Iulia continuă, la începutul acestui an fiind implementată, cu sprijinul colegilor de la Tribunalul Arad, o nouă aplicație foarte utilă, LISTA DE ȘEDINȚE, accesibilă la toate instanțele din circumscripția teritorială pe Portalul http://portal.just.ro/. Referitor la problemele sau lipsurile sesizate la scanarea documentelor în aplicația Dosar electronic, reamintim că la Curtea de Apel Alba Iulia a fost introdusă deja o procedură de identificare și remediere a problemelor de acces la Dosarul electronic, în condițiile în care, dat fiind volumul suplimentar de muncă necesar pentru scanarea și procesarea tuturor documentelor, e foarte posibil să apară și erori. Prin urmare, recomandăm ca atunci când se constată o problemă de acces sau alte dificultăți legate de funcționarea aplicației, persoanele interesate să se adreseze direct și imediat (telefonic sau prin e-mail) Biroului de informare și relații publice din cadrul instanței, urmând ca problema să fie verificată și remediată în cel mai scurt timp.

– O observație interesantă ce se desprinde din analiza unor răspunsuri din chestionar este că, pentru succesul procesului de informatizare și un efect pozitiv, inclusiv asupra duratei procedurilor judiciare, este nevoie și de implicarea participanților la actul de justiție și de asumarea deopotrivă a acestui progres tehnic inevitabil.

Astfel, un procent semnificativ dintre respondenți (aproximativ 30%) și-au exprimat nemulțumirea cu privire la durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor sau a perioadei de timp scurse de la data înregistrării acțiunii  până la primul termen de judecată. În același timp, doar 25% dintre respondenți declară că au optat până în prezent pentru procedura electronică Transmitere Document Securizat, care ar permite inclusiv transmiterea citațiilor, a întâmpinărilor și a altor documente în format electronic și astfel ar determina în cauzele respective o economie de timp importantă față de comunicarea în format hârtie prin intermediul serviciilor poștale. Altfel spus, creșterea nivelului de utilizare al aplicației Transmitere Document Securizat la nivelul la care este de exemplu utilizată în prezent aplicația Dosar Electronic (peste 70% dintre respondenți) ar putea avea un impact pozitiv asupra scăderii duratei procedurilor judiciare.

În concluzie, recomandăm tuturor persoanelor care au procese pe rol și doresc proceduri mai rapide și termene mai scurte să opteze pentru procedura de citare și comunicare electronică prin aplicația Transmitere Document Securizat.

– Cu privire la propunerile de îmbunătățire a procedurii de stabilire a intervalului orar de judecare al cauzelor menționăm că, în acest scop, din inițiativa conducerii Curții de Apel Alba Iulia, a fost finalizat recent „Ghidul pentru stabilirea de ore diferenţiate în vederea judecării cauzelor la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia teritorială” realizat în urma unui dialog interprofesional judecători-grefieri-avocaţi și care va fi implementat în perioada următoare la nivelul tuturor instanțelor din circumscripția teritorială.

– Accesul la practica judiciară a instanței este o preocupare constantă a Curții de Apel Alba Iulia iar în acest sens recomandăm persoanelor interesate să acceseze secțiunea special creată pe site-ul propriu curteadeapelalbaiulia.ro unde pot fi vizualizate inclusiv recursurile în interesul legii promovate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia dar și sesizările adresate ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile sau cererile preliminare adresate CJUE. De asemenea, recent a fost relansată realizarea Buletinelor de Jurisprudență anuale ale Curții de Apel Alba Iulia menționate de unii respondenți și care vor fi publicate în curând prin toate mijloacele de informare.

– Referitor la facilitarea accesului la compartimentele publice și sălile de judecată aflate majoritatea la etajul II al Palatului de Justiție precizăm că în prezent la Curtea de Apel Alba Iulia se află în derulare proiectul de „Montare a două ascensoare de persoane pe structură metalică proprie lipite de clădire”, care sperăm să fie finalizat în acest an, după ce anul anterior s-a reușit contractarea serviciului de proiectare și s-au obținut avizele și autorizațiile necesare.

– Nu în ultimul rând, referitor la situația spațiului de care dispune Curtea de Apel Alba Iulia, este o realitate observată și de respondenți că în prezent acesta este insuficient şi impropriu utilizării corespunzătoare, prin raportare la standardele din domeniu și așteptările justițiabililor. Cu toate eforturile întreprinse în ultimii ani, de modernizare, refuncționalizare și optimizare a spațiilor disponibile, proiectul managerial al conducerii instanței de reorganizare (astfel încât clădirea să redevină cu adevărat un Palat al justiţiei, cu mai mult spațiu pentru Arhivă și celelalte compartimente, inclusiv pentru un birou al avocaților și al consilierilor juridici) va putea fi finalizat doar pe măsura eliberării clădirii de către instituţiile cu care împărțim în prezent folosinţa imobilului.

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti