Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Negotiation Games for Lawyers
Citeşte mai mult în legătură cu Articole, Dreptul Uniunii Europene, Note de studiu, Noutăți legislative, RNSJ, SELECTED

Ajutoare de stat. Noile reglementări în materia ajutorului de minimis, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2024

12 februarie 2024 | Ioan LAZĂR
Ioan Lazăr

Ioan Lazăr

Ajutoarele financiare în valoare mică acordate întreprinderilor din fondurile publice sunt exceptate de la prevederile art. 107 alin. (1) TFUE, precum și de la obligația de notificare a măsurii de ajutor către Comisie, conform art. 108 alin. (3) TFUE.

Adoptarea regulamentelor privind stabilirea categoriilor de ajutoare de stat exceptate de la notificare[1] îi revine Comisiei, Consiliul UE[2] stabilind categoriile de ajutoare exceptate de la cerinţa notificării, pe considerentul că ajutoarele de minimis nu îndeplinesc toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) TFUE și, prin urmare, nu fac obiectul procedurii de notificare[3].

Regula de minimis stabileşte o valoare a pragului pentru ajutor sub care se poate aprecia că prevederile art. 107 alin. (1) TFUE nu sunt aplicabile, ținând cont de faptul că sumele mici de ajutor nu au un impact asupra comerţului şi concurenţei între statele membre[4].

În numeroase decizii, Comisia a clarificat noțiunea de ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) TFUE și și-a expus politica privind un plafon de minimis sub care prevederile menționate nu se aplică. Inițial, Comisia a făcut acest lucru în Comunicarea sa privind ajutoarele de minimis[5] și, ulterior, în Regulamentele (CE) nr. 69/2001[6], (CE) nr. 1998/2006[7] și (UE) nr. 1407/2013[8] ale Comisiei și, începând cu 1 ianuarie 2024, Regulamentul (UE) 2023/2831.

Expertiza dobândită în decursul timpului, şi în special în urma aplicării Regulamentului (CE) nr. 1998 din 2006, a permis Comisei să constate necesitatea revizuirii anumitor condiţii prevăzute în acest Regulament şi înlocuirea lui cu un nou regulament prin care se urmărea o veritabilă reformă în privinţa ajutoarelor de minimis: Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1407 din 18 decembrie 2013. Acesta din urmă menţinea vechile criterii, care exceptau ajutoarele cu un cuantum de până la 200.000 euro per întreprindere pentru o perioadă de trei ani fiscali.

Politica Comisei în privinţa ajutoarelor de minimis, promovată prin Regulamentul nr. 1407 din 2013, conferea eligibilitate companiilor care se confruntau cu dificultăţi finan­ciare pentru a primi ajutoare de minimis, în timp ce definiţia conceptului de întreprindere a fost simplificată şi clarificată[9]. Totodată, menţinea plafonul de 200.000 euro pentru cuan­tumul ajutoarelor de minimis pe care o întreprindere unică le putea primi pe o perioadă de trei ani din partea unui stat membru[10]. Începând cu data de 31 decembrie 2023 acest regulament a ieșit din vigoare, fiind înlocuit de Regulamentul (UE) 2023/2831, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024 și se va aplica până la 31 decembrie 2030.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

La finele anului 2023, Comisia Europeană a adoptat două regulamente care modifică regulile generale pentru ajutorul de minimis (Regulamentul de minimis) și cel referitor la Serviciile de interes economic general (Regulamentul SIEG de minimis). Reglementările revizuite scutesc sumele mici de ajutor de la controlul ajutoarelor de stat din UE, deoarece se consideră că nu au un impact asupra concurenței și comerțului pe piața internă. Actele normative au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024 și se vor aplica până la 31 decembrie 2030.[11]

Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE ajutoarelor de minimis[12] aduce ca principale modificări[13]:

– creșterea plafonului pe companie de la 200.000 EUR (aplicabil din 2008) la 300.000 EUR pe trei ani fiscali, pentru a răspunde inflației[14];

– introducerea unei obligații pentru statele membre de a înregistra ajutoarele de minimis într-un registru central stabilit la nivel național sau unional, începând cu 1 ianuarie 2026, reducând astfel obligațiile de raportare pentru companii[15];

– introducerea unor porturi sigure pentru intermediarii financiari[16], pentru a facilita în continuare ajutorul sub formă de împrumuturi și garanții, fără a fi necesară transferarea completă a avantajelor de la intermediarii financiari către beneficiarii finali.

Regulament de minimis privind SIEG (Regulamentul (UE) 2023/2832[17]) stabilește o sumă minimă de compensare pentru furnizorii SIEG, sub care compensația este considerată fără ajutor și scutită de normele UE privind ajutoarele de stat. Modificările adoptate includ următoarele[18]:

– creșterea plafonului pe companie de la 500.000 EUR (aplicabil din 2012) la 750.000 EUR pe trei ani fiscali, pentru a face față inflației[19].

– introducerea unei obligații pentru statele membre de a înregistra ajutoarele de minimis într-un registru central stabilit la nivel național sau unional, începând cu 1 ianuarie 2026, reducând astfel obligațiile de raportare pentru companii.

Noile reglementări își regăsesc aplicabilitatea și în privința subvențiilor stăine. În general, Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine, arată[20]subvențiile străine care se situează sub un anumit prag să fie considerate neproblematice, deoarece este improbabil să provoace perturbări ale bunei funcționări a pieței interne. Perspectiva Comisiei relevă că subvențiile străine cu o valoare mai mică sau egală cu cea a pragului impus acordării ajutorului de minimis nu sunt în măsură să perturbe buna funcționare a pieței interne. La finele anului 2023 pragul valoric al ajutorului de minimis a fost de 200 000 EUR., iar începând cu 1 ianuarie 2024 cuantumul s-a majorat după cum am menționat la 300 000 EURO, după data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2023/2831.


[1] În conformitate cu articolul 108 alin. (4) TFUE.
[2] În temeiul art. 109 TFUE.
[3] Pct. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1407 din 2013, publicat în JO seria L nr. 352 din 24 decembrie 2013, pp. 1‑8.
[4] A se vedea Ghidul Legislaţia comunitară privind ajutoarele de Stat (Vademecum), Comisia Europeană, Bruxelles, 2008, p. 58, disponibil pe http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ studies_reports.
[5] Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de minimis (publicată în JO seria C nr. 68 din 6 martie 1996, p. 9).
[6] Regulamentul (CE) nr. 69/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratatul CE ajutoarelor de minimis ( publicat în JO seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001, p. 30).
[7] Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis (publicat în JO seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006, p. 5).
[8] Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (publicat în JO seria L nr. 352 din 24 decembrie 2013, p. 1).
[9] Ibidem, pct. (4) şi art. 2 alin. 2.
[10] A se vedea pct. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1407 din 2013. Experienţa Comisiei acumulată în urma aplicării prevederilor anterioare în materia ajutoarelor de minimis, cât şi a celor trei consultări publice realizate în vederea elaborării Regulamentul nr. 1407 din 2013 nu a constatat necesitatea unor plafoane mai ridicate de 200.000 euro.
[11] A se vedea și https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_23_6567.
[12] Publicat în JO seria L nr. 2831 din 15 decembrie 2023.
[13] A se vedea https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_23_6567.
[14] Art. 3 alin. 2) din Regulamentul (UE) 2023/2831 privind ajutoarelor de minimis. Inflație cu care UE s-a confruntat în decursul ultimilor 15 ani. În opinia noastră, inflația monedei EURO a crescut semnificativ pe fondul crizei generate de falimentul băncii americane de investiții: Lehman Brothers, urmată de blocajul activității economice pe perioada pandemiei Covid cât și a efortului financiar și economic a susținerii de către UE, alături de SUA, a Ucrainei în războiului cu Rusia.
[15] Art. 6 alin. 1) din Regulamentul (UE) 2023/2831 privind ajutoarelor de minimis.
[16] „Intermediar financiar” înseamnă orice instituție financiară, indiferent de forma și de dreptul său de proprietate, care funcționează pe bază de profit; se consideră că băncile publice de promovare sau instituțiile publice de promovare nu se încadrează în această definiție în cazul în care acționează ca autorități care acordă ajutorul și nu există nicio subvenționare încrucișată a activităților întreprinse pe propriul risc și pe cont propriu. A se vedea art. 2 alin. 1) lit. h) din Regulamentul (UE) 2023/2831.
[17] Regulamentul (UE) 2023/2832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (publicat în JO seria L nr. 2023/2832 din 15 decembrie 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
[18] A se vedea https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_23_6567.
[19] Art. 3 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2832.
[20] A se vedea: Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine, pct. 4.1.3.


Conf. univ. dr. Ioan Lazăr, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Avocat, Baroul Alba

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

 

© 2003-2024  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri