Secţiuni » Arii de practică » Business » Energie
Energie
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Negotiation Games for Lawyers
Citeşte mai mult în legătură cu Articole, Energie, Noutăți legislative, Opinii, Proiecte legislative, SELECTED

Reguli noi privind racordarea la rețeaua electrică

12 februarie 2024 | Mihaela NYERGES, Diana DULAMĂ
Mihaela Nyerges

Mihaela Nyerges

Diana-Alexandra Dulamă

Diana-Alexandra Dulamă

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”) a supus consultării publice un proiect de ordin care modifică regulile de racordare la rețea a noilor capacități de producere a energiei electrice („Proiectul”). Consultările publice vor avea loc timp de 30 de zile.

Proiectul aduce schimbări importante regulilor existente, unele dintre aceste schimbări fiind prevăzute să intre în vigoare imediat, în timp ce alte prevederi, care modifică fundamental sistemul existent, sunt prevăzute să fie puse în aplicare la începutul anului viitor.

1. NOI REGULI PRIVIND GARANȚIA FINANCIARĂ

Conform regulilor existente, dezvoltatorii de noi proiecte trebuie să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea (i) doar dacă racordarea este condiționată de lucrări de întărire a rețelei și (ii) într-un termen maxim de 12 luni de la emiterea avizului tehnic de racordare („ATR”). Valoarea garanției este determinată de la caz la caz de operatorul de rețea, în funcție de cantitatea de lucrări de întărire necesare, fiind limitată la 20% din tariful de racordare.

ANRE intenționează să schimbe mecanismul de garanție după cum urmează:

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

(i) Aplicabilitate extinsă: garanția financiară ar urma să fie aplicabilă tuturor proiectelor noi, indiferent dacă sunt sau nu necesare lucrări de întărire; nu se aplică însă proiectelor aflate în dezvoltare care au obținut deja ATR-ul;

(ii) Condiție pentru emiterea ATR-ului: garanția financiară trebuie constituită înainte de emiterea ATR-ului;

(iii) Valoare fixă: garanția financiară este în valoare de 5% din tariful de racordare;

(iv) Cazuri de executare a garanției: cazurile care îndreptățesc operatorul de rețea să execute garanția nu se modifică fiind, în esență, dacă investitorul (i) nu depune cererea pentru semnarea contractului de racordare, (ii) nu plătește tariful de racordare la termenele stabilite în contractul de racordare sau (iii) nu finalizează proiectul până la termenul limită prevăzut în contractul de racordare;

(v) Cazuri de restituire: cazurile în care garanția este returnată investitorilor sunt ușor clarificate, fiind în principal (i) punerea în funcțiune a proiectului și (ii) finalizarea lucrărilor de întărire.

Extinzând aplicabilitatea garanției la toate proiectele și impunând obligația constituirii acesteia înainte de emiterea ATR-ului, ANRE răspunde cererilor pieței de a implementa un mecanism care să limiteze blocarea artificială a rețelei cu ATR-uri emise pentru proiecte nefezabile sau cărora le lipsesc sursele de finanțare.

Mai mult, procentul unic pentru calcularea valorii garanției elimină îngrijorările exprimate în piață cu privire la caracterul injust al sistemului actual în care operatorul de rețea determină procentul de la caz la caz.

Dintr-o altă perspectivă, stabilirea garanției într-un moment în care fezabilitatea proiectului este încă incertă, coroborată cu executarea acesteia dacă contractul de racordare nu este semnat sau proiectul nu este finalizat (indiferent de motiv), poate crește riscul investițional. Acest lucru se aplică, de exemplu, dacă racordarea depinde de lucrări de întărire care nu sunt incluse în planurile de investiții ale operatorilor de rețea, caz în care, la etapa ATR, investitorul s-ar putea să nu aibă o viziune completă și precisă asupra (i) datei de punere în funcțiune a lucrărilor de întărire sau a (ii) costurilor exacte de întărire care vor trebui suportate pentru a asigura racordarea proiectului respectiv (deoarece tariful de întărire stabilit în ATR (Ti) reprezintă doar o parte din valoarea totală a lucrărilor de întărire necesare).

2. RECALCULAREA CAPACITĂȚII REȚELEI

Conform regulilor actuale, dacă un proiect este finalizat înainte de finalizarea lucrărilor de întărire stabilite prin ATR, operatorul de rețea este obligat să refacă calculele privind capacitatea disponibilă a rețelei pentru proiectul respectiv, luând în considerare doar (i) proiectele operaționale și (ii) proiectele pentru care s-a depus cererea privind inițierea testelor de punere în funcțiune.

Investitorii care își propun să avanseze într-un ritm accelerat propriile proiecte se bazează pe acest mecanism și pe faptul că nu vor mai fi necesare lucrări de întărire ca urmare a noilor calcule. Cu toate acestea, sistemul actual cauzează incertitudini cu privire la modul în care vor fi impactate acele proiecte anterioare celui în cauză, care se dezvoltă într-un ritm mai lent și , prin urmare, nu sunt luate în considerare la recalculare.

Probabil pentru a adresa incertitudinile de mai sus, Proiectul prevede că, la recalcularea capacității rețelei, operatorul va lua în considerare și toate ATR-urile valabile, indiferent de stadiul de implementare a proiectelor respective. Cu toate că modificarea este de principiu pozitivă, considerăm că ar trebui să se ia în considerare doar ATR-urile valabile care au fost luate în considerare în studiul de soluție elaborat pentru proiectul respectiv. În caz contrar, ar fi denaturat principiul “priorității primului venit” aplicabil în procesul de conectare la rețea.

3. PROPRIETATEA ASUPRA NOILOR INSTALAȚII DE RACORDARE

Spre deosebire de primul val de regenerabile (când instalațiile de racordare finanțate de investitori prin tariful de racordare erau deținute de operatorii de rețea) în prezent, instalațiile de racordare aparțin celor care le finanțează – respectiv investitorilor. Acest principiu se aplică indiferent dacă proiectul este racordat la rețeaua de distribuție sau la cea de transport.

În practică au fost exprimate îngrijorări cu privire la faptul că principiul de mai sus încalcă prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 care prevede că rețeaua cu o tensiune nominală mai mare de 110 kV face parte din rețeaua de transport, asupra căreia Operatorul de Transport și de Sistem (OTS) deține monopol.

Drept urmare, Proiectul prevede că, în cazul în care racordarea este prevăzută la o rețea cu o tensiune mai mare de 110 kV, linia și stația de racordare noi sunt parte a rețelei de transport și se califică drept lucrări de întărire. Ca rezultat al acestei calificări, deși nu este menționat în mod expres în Proiect, estimăm că investitorii nu vor mai avea opțiunea de a încheia direct contractul pentru proiectarea/execuția respectivelor instalații de racordare, ci vor avea doar dreptul de a desemna proiectantul/constructorul.

Proiectul conține, de asemenea, o prevedere neclară potrivit căreia noile stații de racordare sunt transferate la operatorii de rețea „cu justă despăgubire”, prevedere care pare aplicabilă indiferent de tensiunea/rețeaua la care este prevăzută racordarea. Sperăm că această prevedere va fi clarificată în procesul de consultare publică.

Principiile de mai sus sunt aplicabile doar proiectelor pentru care ATR-urile nu au fost încă emise.

4. ALOCAREA CAPACITĂȚII REȚELEI PE BAZĂ DE LICITAȚIE

ANRE intenționează să schimbe radical procesul de racordare la rețea a proiectelor cu o capacitate instalată egală sau mai mare de 1 MW prin alocarea capacității pe bază de licitație. Mecanismul se dorește a fi implementat începând cu luna ianuarie 2025.

Proiectul stabilește doar principiile generale, urmând ca OTS să elaboreze normele de punere în aplicare în termen de 60 de zile de la adoptarea Proiectului.

(i) Calendarul licitației: Licitațiile sunt organizate anual (Anul Y), pentru o perioadă de alocare de 10 ani începând cu al doilea an după licitație (Anul Y+2);

(ii) Proces:

– Până pe 15 ianuarie a Anului Y, OTS determină și publică capacitatea disponibilă pentru fiecare zonă a rețelei de transport/distribuție pentru care nu este necesară întărirea rețelei pentru Anul Y+2;

– Până la sfârșitul lunii februarie a Anului Y, investitorii depun cerere pentru alocarea capacității într-o anumită zonă a rețelei și într-un anumit an al perioadei de alocare (respectiv anul în care urmează să fie pus în funcțiune proiectul);

– Până pe 15 martie a Anului Y, OTS înregistrează într-o platformă online dedicată toate cererile complete depuse de investitori pentru fiecare zonă a rețelei și fiecare an al perioadei de alocare;

– Până pe 15 iunie a Anului Y, OTS (i) efectuează un studiu de soluție global pentru a determina lucrările de întărire necesare pentru toate cererile depuse, valoarea estimativă, durata și anul punerii în funcțiune și (ii) publică pentru fiecare zonă de rețea/an de alocare rezultatele studiului, capacitatea disponibilă cu/fără lucrări de întărire, valoarea estimativă a lucrărilor de întărire, prețul de pornire al licitației și data;

– Începând cu 1 iulie a Anului Y, OTS organizează sesiuni zilnice de licitație pentru alocarea capacității disponibile în fiecare an din perioada de alocare de 10 ani.

(iii) Prețul de pornire al licitației: prețul de pornire al licitației este determinat prin raportarea valorii totale estimative a lucrărilor de întărire la care se adaugă valoarea studiului de soluție global, la capacitatea totală în MW solicitată de investitori;

(iv) Garanția de participare: investitorii trebuie să constituie o garanție de participare egală cu 1% din prețul de pornire al licitației, calculată pe baza capacității licitate de fiecare investitor;

(v) Contractul de alocare a capacității: investitorii selectați încheie contracte de alocare tripartite cu OTS și operatorul de distribuție respectând termenii minimi reglementați de ANRE;

(vi) Calculul prețului: prețul datorat de investitori diferă în funcție de capacitatea disponibilă și capacitatea totală licitată, fiind esențial după cum urmează:

– dacă capacitatea disponibilă (fără a fi necesare lucrări de întărire) este mai mare decât capacitatea totală licitată de investitori, toate ofertele sunt acceptate și nu este datorat niciun preț;

– dacă capacitatea disponibilă (rezultată din lucrările de întărire) este mai mare decât capacitatea totală licitată de investitori, toate ofertele sunt acceptate și se datorează prețul de pornire al licitației;

– dacă capacitatea disponibilă (rezultată din lucrările de întărire) este mai mică decât cea licitată, investitorii plătesc prețul licitat;

(vii) Plata prețului: 20% din preț trebuie plătit în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de alocare a capacității, iar restul nu mai târziu de 4 luni de la data semnării acestuia;

(viii) Penalități de întârziere: penalități zilnice de întârziere de 0,01% din preț sunt datorate (i) de operatorul de rețea pentru întârzierile în efectuarea lucrărilor de întărire și (ii) de investitori pentru întârzierile în punerea în funcțiune a proiectelor.

Mihaela Nyerges, Partner Nyerges & Partners
Diana Dulamă, Associate Nyerges & Partners

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories