« Selected
Flux noutăţi
AnunţuriSistemul judiciarUNBR BarouriNotariatExecutoriUniversitariaInternaţionalJURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 7 aprilie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
07.04.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Miercuri, 7 aprilie 2021, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 7 aprilie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. MEMORANDUM cu tema: Susținerea de către Guvernul României a organizării Celei de-a 6-a ediții a concursului internațional Solar Decathlon, la București, în 2023 (PRIMA LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia

2. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș și Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș și Centrul Județean Olt, precum și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole „Horting”

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timişoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes național

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

7. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății

8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din municipiul București, municipiul Timișoara și județele Alba, Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt şi Suceava, în vederea protecției populației afectate de noul Coronavirus

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ”Dr. Nicolae Kretzulescu” și Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

13. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați) și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne

14. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17. HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

18. HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

19. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale

20. HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA

23. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

24. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

26. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. ”în insolvență”, pentru anul 2021

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2021

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
2. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării Planului național de redresare și reziliență și a cererii de împrumut prevăzută la art. 14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului
3. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor bugetare și de angajament reținute în proporție de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: capitolul 81.01 “Combustibili și energie”, titlul 55 “Alte transferuri”, art. 55.01 “Transferuri interne”, alin. 55.01.46 “Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 21 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative

***

Miercuri, 7 aprilie 2021, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 7 aprilie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Proiectul poate fi consultat aici

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș și Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș și Centrul Județean Olt, precum și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole „Horting”
Proiectul poate fi consultat aici

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației
Proiectul poate fi consultat aici

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timişoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes național
Proiectul poate fi consultat aici

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”
Proiectul poate fi consultat aici

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
Proiectul poate fi consultat aici

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății
Proiectul poate fi consultat aici

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat aici

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din municipiul București, municipiul Timișoara și județele Alba, Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt şi Suceava, în vederea protecţiei populaţiei afectate de noul Coronavirus
Proiectul poate fi consultat aici

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ”Dr. Nicolae Kretzulescu” și Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)
Proiectul poate fi consultat aici

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
Proiectul poate fi consultat aici

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
Proiectul poate fi consultat aici

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați) și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Proiectul poate fi consultat aici

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
Proiectul poate fi consultat aici

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale
Proiectul poate fi consultat aici

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat aici

2. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor
Proiectul poate fi consultat aici

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 21 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat aici

 
Secţiuni: Content, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD