Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură penală
Procedură penală
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Articole Opinii Procedură penală SELECTED

Nulitatea absolută a hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală în cauzele judecate pe durata stării de alertă – posibilă sancțiune ca urmare a măsurilor administrative luate de unele organe de conducere ale instanțelor judecătorești

15 mai 2020 | Claudiu MINCIC
Claudiu Mincic

Claudiu Mincic

Începând cu data de 15.05.2020, odată cu încetarea stării de urgență și intrarea în așa-zisa ”stare de alertă”, mecanismul justiției ar trebui să repornească activitatea normal, iar dosarele suspendate să primească termene de judecată.

Vizavi de modul în care se preconizează desfășurarea activității în perioada următoare, prin Decizia nr. 734/12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători s-au stabilit anumite linii directoare menite să ghideze instanțele de judecată.

Din perspectiva subiectului abordat în prezentul articol prezintă importanță art. 1 în care se menționează: „(1) Programul de lucru, inclusiv programul de lucru cu publicul, al instanțelor judecătorești poate fi adaptat prin decizia conducătorului instanței, în scopul prevenirii răspândirii COVID-19 și al protecției persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul instanței.

De asemenea la art. 5 alin. (1) se precizează: „Accesul justițiabililor, al participanților la procesele civile și penale și al publicului în sediul instanței se recomandă a fi permis astfel încât să fie respectat intervalul de timp prevăzut la pct. 3 și poate fi limitat în scopul respectării regulilor de distanțiere socială.

Nu în ultimul rând, art. 6 prevede că: „Pe întreaga perioadă în care se află în incinta instanței, personalul acesteia, justițiabilii ori alți participanți la procesele civile și penale, precum și publicul sunt obligați să poarte echipamentele de protecție individuale, în condițiile stabilite prin decizia conducătorului instanței.

După cum se poate observa, CSM-ul a emis doar recomandări și a lăsat la latitudinea conducătorilor instanțelor de judecată posibilitatea adaptării acestora.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Merită subliniat faptul că CSM-ul a recomandat ca publicul să aibă posibilitatea de a participa la ședințele de judecată cu condiția purtării unor echipamente de protecție.

Așadar, prin Hotărârea CSM nr. 734/2020 nu s-a interzis accesul publicului la ședințele de judecată în materie penală sau civilă ci doar s-a menționat că numărul persoanelor ar putea fi limitat (chestiune normală raportat la situația pandemică din țară, la necesitatea existenței în continuare a unei distanțieri sociale).

Plecând de la recomandările CSM instanțele de judecată au adoptat decizii cuprinzând reguli administrative privind activitatea instanețelor din circumscripția fiecărei curți de apel în parte, măsuri care pot duce la sancțiunea nulității absolute a unor hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Analiza noastră se va raporta la regulile instituite la nivelul Curții de Apel Cluj și a instanțelor aflate în circumscripția acesteia, întrucât aceasta ne este cunoscută, însă situații similare pot fi întâlnite și la alte instanțe din țară.

Astfel, prin Decizia nr. 60/12.05.2020 ora 12,00 Președintele Curții de Apel Cluj a stabilit la art. 3 următoarele: Art. 3 Accesul publicului în sediul Curții de Apel Cluj. (1) Se interzice accesul în Sediul Palatului de Justiție din Cluj, oricărei persoane care nu face parte din personalul angajat al Curții de Apel Cluj, Tribunalului Cluj, Tribunalului Specializat Cluj, Judecătoriei Cluj-Napoca și celorlalte instituții care își au sediul în Palat sau nu are calitatea de parte, de reprezentant legal sau conventional sau participant în orice altă calitate la procesele aflate pe rol în ziua și pentru ora la care se solicită accesul.

În continuare sunt prezentate reguli privind accesul persoanelor citate (doar cu 15 minute înainte de ora stabilită și cu prezentarea citației scrise – fiind greu de zis cum se va realiza accesul în cazul unor citații telefonice), al avocaților (în baza legitimației și a prezentării delegației de avocat- deși în majoritatea cazurilor aceasta este depusă la dosar) etc.

Se mai arată la art. 4 că persoanele din cadrul detașamentului care asigură paza la cele două intrări principale ale Palatului de Justiție vor asigura verificarea temperaturii corporale a tuturor celor care solicită accesul, fiind interzis accesul în cazul persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,5 C. (ne înrebăm dacă măsura se va aplica doar justițiabililor, avocaților sau și personalului instanței, judecători, procurori etc.).

Revenind la art. 3 din Decizia nr. 60/12.05.2020 a Președintelui Curții de Apel Cluj se poate observa foarte clar că printr-o măsură administrativă accesul publicului este INTERZIS pentru participarea la ședințele de judecată.

Printre persoanele enumerate în mod expres și limitativ la art. 3 sunt doar personalul instanțelor, părțile, reprezentanții legali sau convenționali sau persoane cu orice altă calitate în dosare (chestiune care credem noi că se referă la martori, experți, interpreți, nicidecum la public).

Consecința acestei măsuri administrative în materie penală poate fi nulitatea absolută a hotărârilor pronunțate în dosarele judecate în această perioadă întrucât art. 281 alin. (1) lit. c din Codul de procedură penală sancționează cu nulitatea absolută încălcarea regulilor privind publicitatea ședinței de judecată, fără a fi necesară justificarea vreunei vătămări.

După cum se cunoaște regula în materie penală este judecarea cauzelor în ședință publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, astfel cum se arată în art. 352 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Mai mult, la art. 352 alin. (3) și (6) din Codul de procedură penală se arată următoarele:

(3) Dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, interselor minorilor sau ale justiției, instanța, la cererea procurorului, a părților sau din oficiu, poate declara ședința nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.

(6) În timpul cât ședința este nepublică, nu sunt admise în sala de ședință decât părțile, persoana vătămată, reprezentanții acestora, avocații și celelalte persoane a căror prezență ste autorizată de către instanță.

Făcând o paralelă între dispozițiile art. 352 alin. (6) din Codul de procedură penală cu regulile trasate la nivelul Curții de Apel Cluj și a instanțelor arondate acesteia prin Decizia nr. 60/12.05.2020 a Președintelui Curții de Apel Cluj se poate concluziona foarte clar că prin interzicerea accesului publicului în Palatul de Justiție dosarele în materie penală se vor judeca în ședință nepublică.

Această concluzie este întărită de art. 5 alin. (1) și (2) din decizia amintită unde se arată: „(1) Staționarea în sediul Palatului de Justiție este permisă numai până la finalizarea dosarului sau al procedurii pentru care a fost permis accesul. (2) Se interzice staționarea publicului în Palatul de Justiție, după ora 13, cu excepția participanților la procedurile judiciare (justițiabili, avocați, consiglieri juridici, experți etc.) programate în ziua respectivă, a căror derulare exced limitei de timp menționată” sau art. 8 alin. (5), (6) și (7) din decizie care prevăd următoarele: „(5) în timpul desfășurării ședinței de judecată, președintele completului va asigura măsurile de distanțiere social în rândul publicului, solicitând o distanță de cel puțin 1,5 m între participanți. Se va permite accesul în sala de judecată dosar cu respectarea acestei condiții. (6) Publicul care așteaptă intrarea în sala de judecată, va respecta, distanța de minimum 1,5 m între participanți, cu sprijinul efectivelor de jandarmi. (7) În funcție de configurația fiecărei săli de judecată, angajații cu atribuții economico-administrative vor urmări ca distanța de la care publicul (justițiabili, avocați etc.) se adresează completului de judecată, grefierului ori procurorului de ședință să fie de minim. Se va urmări ca această distanță să fie asigurată și între pupitrul judecătorilor, grefierului, procurorului și spațiul în care sunt staționate persoanele private de libertate.

Este trist că avocații și justițiabilii care participă la judecarea unui dosar sunt incluși în categoria de public (categorie în care nu este enumerat și procurorul spre exemplu), pe de o parte.

Pe de altă parte, din cororborarea tuturor prevederilor citate mai sus rezultă foarte clar că judecarea dosarelor se va face separat, doar cu prezența celor din cauza respectivă, în timp ce participanții la celelalte cauze de judecată (inclusiv avocații) vor sta pe coridor, la o distanță de 1,5 m unii de alții, sub lupa unor efective de jandarmi.

Cert este că publicul (în înțelesul uzual al cuvântului și nu în interpetarea nefericită de la art. 8) nu va avea acces iar ședințele de judecată vor echivala cu unele nepublice astfel cum acestea sunt definite de art. 352 alin. (6) din Codul de procedură penală.

Această măsură nu decurge dintr-o lege (astfel cum impune art. 352 alin. (1) din Codul de pocedură penală, cum este cazul dosarelor vizând măsuri preventive sau asiguratorii în faza de urmărire penală supuse atenției judecătorilor de drepturi și libertăți sau de camera preliminară) ci este impusă printr-un act administrativ de uz intern al Președintelui Curții de Apel Cluj.

Totodată, nu credem că ne aflăm în vreuna din situațiile enumerate cu titlu de excepție la art. 352 alin. (4) din Codul de pocedură penală, întrucât nu obiectul dosarului generează măsura, ci o chestiune exterioară acestuia.

În mod cert situația ce a dus la luarea deciziei nu are nicio legătură cu morala, demnitatea, viața intimă a unei persoane, vreun interes al minorilor sau al justiției și nici nu credem că se încadrează în sintagma „atingerea unor interese de stat” care a fost stabilită de legiuitor prin raportare la specificul unor dosare, a persoanelor judecate pentru un anumit timp de infracțiuni și dezbaterilor ce ar putea avea loc în cadrul acestora.

Concluzionând, apreciem că prin interzicerea accesului publicului la ședințele de judecată în materie penală este afectat prncipiul publicității, iar orice hotărâre pronunțată în dosarele judecate în tot sau în parte în aceste condiții poate fi lovită de nulitate absolută în condițiile art. 281 alin. (1) lit. c din Codul de procedură penală.

Av. Claudiu Mincic

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership