Secţiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Curtea de Apel Bucureşti. Obligarea pârâţilor să nu mai comercializeze produse care se confundă cu brandul Burberry
15.04.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Dreptul proprietatii intelectuale, Jurisprudență Curți de Apel, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

DOSAR NR. ____________

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A IV-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 394A

Ședința publică din data de 10.03.2021

Curtea constituită din:

Președinte: L____ E____ F____

Judecător: G_______ L____ Z_____

Grefier: M_______ V________ B___

Pe rol se află soluționarea cererilor de apel formulate de apelanta-reclamantă B_______ B______, împotriva sentinței civile nr. 112/22.01.2020, precum și împotriva încheierilor de ședință din data de 01.03.2019 și 23.10.2019, pronunțate de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr. ____________ și de apelanta-pârâtă Carrefour România SA, împotriva sentinței civile nr. 112/22.01.2020, pronunțată de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr. ____________, în contradictoriu cu intimata-pârâtă A_____ A_____ A__, în cauza având ca obiect „marcă”.

Dezbaterile și susținerile orale au avut loc în ședință publică din data de 17.02.2021, încheierea de ședință de la acel termen făcând parte integrantă din prezenta decizie, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, dar și pentru a da posibilitate părților să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 04.03.2021 și 10.03.2021 când a decis următoarele:

CURTEA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a III–a Civilă sub nr. ____________, reclamanta B_______ B______ a chemat în judecată pe pârâtele Carrefour România S.A. (în continuare Carrefour), A_____ A_____ S.R.L. (în continuare Meltem), pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtelor la: a) interzicerea producerii, importului, exportului, distribuirii, comercializării și oricărui act de folosință în activitatea comercială, desfășurată în orice fel, a produselor reprezentând pilote identificate prin codurile nr. ________ (dimensiunea 150×210 cm) nr. ________ (dimensiunea 180×210 cm) și nr. ________ (dimensiunea 195×201 cm) de pârâta Carrefour și prin codul _____ (dimensiunile 150×210 cm, 180×210 cm, 195×201 cm) de pârâta Meltem, inclusiv prin intermediul website-urilor sau orice alt website, reprezentate grafic în Anexa nr. 4, precum și a oricăror produse purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. _________/19.07.2004, nr. _________/08.10.1996, nr. _________/08.10.2010 și nr. ______/06.01.1986; b) retragerea, de îndată, de pe piață a produselor reprezentând pilote identificate prin codurile nr. ________ (dimensiunea 150×210 cm), ________ (dimensiunea 180×210 cm), ________ (dimensiunea 195×201 cm) de pârâta Carrefour și prin codul _____ (dimensiunile 150×210 cm, 180×210 cm, 195×201 cm) de pârâta Meltem, reprezentate grafic în Anexa nr. 4, din toate sediile și punctele de lucru folosite de acestea, inclusiv de pe website-urile www.meltemtextil.ro și vvwvv.pernepilote.ro, precum și distrugerea acestora și a stocurilor existente, pe cheltuiala pârâtelor; c) furnizarea de informații complete privind proveniența și circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor și ale deținătorilor anteriori ai bunurilor, numele/adresele cumpărătorilor/clienților, cu excepția consumatorilor finali, informații cu privire la cantitatea și valoarea de produse achiziționate și livrate, precum și facturile sau alte documente de achiziție relevante; d) plata despăgubirilor estimate cu titlu provizoriu la suma de 1.500 de euro de la fiecare pârâtă, cu titlu de daune materiale, precum și la plata de despăgubiri morale estimate cu titlu provizoriu ia suma de 3.000 de euro de la fiecare pârâtă, cauzate prin actele de încălcare a mărcilor nr. _________/19.07.2004, nr. _________/08.10.1996, nr. _________/08.10.2010 și nr. ______/06.01.1986, aparținând reclamantei B_______ B______; e) plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.

Pârâta Carrefour România a chemat în garanție pe pârâta S.C. A_____ A_____ S.R.L., pentru situația în care instanța ar admite cererea de chemare în judecată și ar obliga Carrefour la plata unor despăgubiri către Burberry.

Prin sentința civilă nr. 112/22.01.2020, Tribunalul București – Secția a III-a Civilă a respins cererea ca neîntemeiată, a respins cererea de chemare în garanție, ca rămasă fără obiect, a obligat reclamantul să plătească pârâtei Carrefour România SRL. cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 29.512 lei reprezentând onorariu avocat și a obligat pârâta Carrefour România SRL. să plătească pârâtei Tzanos A___ C_______ cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 3.000 lei reprezentând onorariu avocat.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că reclamanta B_______ B______ este titulara următoarelor drepturi exclusive de proprietate intelectuală:

1) dreptul de proprietate intelectuală conferit de marca Uniunii Europene nr. _________/19.07.2004, reprezentată grafic în anexa nr. 5 a cererii de chemare în judecată, culorile revendicate fiind roșu, camel, negru, alb;

2) dreptul de proprietate intelectuală conferit de marca Uniunii Europene nr. _________/08.10.1996, reprezentată grafic în anexa nr. 6 a cererii de chemare în judecată, culorile revendicate fiind maro, bej, alb, roșu, negru;

3) dreptul de proprietate intelectuală conferit de marca Uniunii Europene nr. _________/08.10.2010, reprezentată grafic în anexa nr. 7 a cererii de chemare în judecată, culorile revendicate fiind alb, negru, gri și albastru;

4) dreptul de proprietate intelectuală conferit de marca internațională figurativă, protejată în România sub nr. ______/06.01.1986, reprezentată grafic în anexa nr. 8 a cererii de chemare în judecată, culorile revendicate fiind bej, gri, roșu, negru și alb.

Reclamanta pretinde că pârâtele Carrefour România S.A. și A_____ A_____ S.R.L. au nesocotit drepturile sale exclusive de proprietate intelectuală decurgând din cele patru mărci bidimensionle, figurative, prin aceea că au comercializat pilote care purtau aceleași semne grafice reprezentate de pătratele cu laturile formate din câte trei linii groase, fiecare pătrat fiind împărțit de două linii subțiri, perpendiculare, în patru pătrate mai mici, având aceeași dispunere grafică și, mai mult, aceleași culori, toate aceste semne descriind în mod identic mărcile deținute de reclamantă.

Pilotele comercializate de cele două pârâte sunt expuse în imaginile stocate pe suportul optic de la fila nr. 39 din volumul III al dosarului. Acestea poartă semne grafice reprezentate de pătrate formate din 4 și nu 3 linii groase, iar suprafața acestor pătrate este mai mare decât în cazul mărcilor înregistrate de reclamantă. Pe de altă parte, culoarea dominantă în cazul pilotelor este fie rozul, fie un bej extrem de diluat, mai apropiat de alb decât de bejul pronunțat care își găsește protecția doar sub marca Uniunii Europene nr. _________/08.10.1996.

Așadar, nu există identitate între niciuna dintre cele patru mărci ale reclamantei și pilotele din litigiu. La fel de evidentă este atât lipsa identității, cât și lipsa similarității dintre pilotele în litigiu și mărcile 1), 3) și 4), astfel cum au fost indicate mai sus, deoarece culorile lor dominante sunt camel, gri, respectiv negru, iar nu roz sau bej extrem de diluat.

Rămâne de analizat în cele din urmă dacă se poate reține existența similarității între pilotele în litigiu având culoarea dominantă bej extrem de diluat și marca nr. 2) având drept culoare protejată bejul.

Luând în considerare acțiunea conjugată a patru elemente grafice comune, respectiv bejul, liniile roșii, liniile albastre și pătratele, Tribunalul a reținut că există similaritate doar între pilotele de culoare dominantă bej extrem de diluat și marca nr. 2). Raportul diferit al suprafeței pătratelor, numărul liniilor, în speță 4, în loc de 3, diluția mai accentuată sau, după caz, mai superficială a culorii dominante, nu reprezintă relevanță în analiza similarității, deoarece din perspectiva consumatorului mediu distinctivitatea mărcii nr. 2) este generată în mod esențial de acțiunea conjugată a celor patru elemente grafice comune expuse mai sus și care creionează imaginea de ansamblu a produsului.

Cu toate acestea, similaritatea invocată nu este aptă să declanșeze un risc de confuzie în percepția publicului, pe de o parte, pentru că pilotele din litigiu sunt produse de larg consum, care se vând la prețuri modice de până în echivalentul a 20 de EUR, pe când produsele reclamantei sunt produse exclusiviste, de lux, al căror preț pornește de la câteva sute de EURO până la mii de EUR.

Dacă reclamanta exploatează în România un singur magazin, în centrul Bucureștiului, în proximitatea căii V________ și a altor unități hoteliere de cinci stele, pârâta Carrefour desfășoară activitate de comerț pe întreg teritoriul României în zeci de unități de tip hypermarket și sute de alte unități de tip supermarket sau de proximitate în cartier.

Pe de altă parte, din analiza categoriilor de produse expuse la vânzare pe site-ul ro.burberry._________________________ nu doar că nu comercializează pilote, dar nu expune spre vânzare niciun fel de bunuri din categoria lenjeriei de pat sau privind amenajarea dormitorului: pilote, cearșafuri, perne, plicuri, saltele etc. Din perspectiva analizei riscului de confuzie nu este relevant că marca înregistrată a reclamantei protejează expres și categoria pilotelor, ci important este că reclamanta nu comercializează pilote și nici nu o va face vreodată pentru că aceasta ar contraveni coordonatelor culturale fundamentale ale mărcii Burberry, care în esență își extrag sensul din și gravitează în jurul trenciului.

Trenciul ca articol vestimentar, asemenea tuturor celorlalte articole vestimentare, accesorii sau conexe ale reclamantei, precum genți, parfumuri, bijuterii, make-up etc., are o funcțiune socială cardinală, căci trenciul se poartă în exterior, în cele mai diverse medii sociale, fiind utilizat, așadar, eminamente în raporturile de interacțiune socială. Altfel spus, dacă articolele vestimentare ale reclamantei exprimă o imagine socială, mesajul apartenenței la o anumită categorie socială fiind de esența mărcii Burberry, pilotele din litigiu sunt străine de orice funcțiune socială, utilitatea lor fiind strict una casnică. Așadar, marca Burberry este complet detașată de mediul casnic și profund atașată de mediul social exterior căminului sau intimității budoarului.

Pentru aceste considerente, este fantezistă teza potrivit căreia publicul exclusivist căruia i se adresează marca Burberry ar putea fi indus în eroare de pilotele roz sau bej expuse la preț de 50 RON pe rafturile magazinelor Carrefour. Această teză este o pură speculație și nu are vreun suport în realitatea socială.

În drept, conform art. 36 alin. 2 lit. a), b) și c) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.

Împotriva sentinței au declarat apel reclamanta și pârâta Carrefour România, reclamanta declarând apel în mod distinct și împotriva încheierilor din 1.03.2019 și 23.10.2019, precum și a tuturor celorlalte încheieri.

Reclamanta a criticat încheierea din 23.10.2019 pentru greșita respingere a cererii de îndreptare eroare materială formulată cu privire la obiectivele expertizei contabile și încheierea din 01.03.2019 pentru respingerea probei cu anumite înscrisuri contabile care să fie prezentate de pârâta Carrefour România.

De asemenea, reclamanta a criticat sentința în privința greșitei aprecieri a absenței identității dintre semnul utilizat pe produsele pârâtelor și mărcile reclamantei, ori a absenței similarității cu mărcile 1, 3 și 4 din motive de colorit, precum și greșita analiză făcută cu privire la riscul de confuzie, prin raportare la produsele pentru care reclamanta și-a utilizat până în prezent mărcile (trenciuri) și cele comercializate de pârâte (pilote și lenjerii de pat), la prețurile de vânzare și tipul de unități comerciale unde sunt comercializate – unități hoteliere de cinci stele în cazul reclamantei, hipermarketuri, în cazul pârâtei.

Pârâta critică obligarea sa la cheltuielile de judecată solicitate de chemata sa în garanție, în condițiile în care chemata în garanție a fost chemată în judecată și în calitate de pârâtă de către reclamantă, astfel încât, ar fi trebuit ca reclamanta să fie obligată la plata cheltuielilor acesteia, iar nu pârâta apelantă Carrefour.

Apelurile declarate împotriva sentinței sunt fondate.

Curtea reține în primul rând că este corectă analiza făcută de tribunal asupra chestiunii reprezentate de identitatea/similaritatea dintre mărcile reclamantei și semnul utilizat de produsele pârâtelor. Dacă mărcile reclamantei revendică din punct de vedere grafic pătratele cu laturile formate din câte trei linii groase, fiecare pătrat fiind împărțit de două linii subțiri, perpendiculare, în patru pătrate mai mici, în diferite variante de culori/nuanțe revendicate, în schimb pilotele comercializate de cele două pârâte poartă semne grafice reprezentate de pătrate formate din patru și nu trei linii groase, iar suprafața acestor pătrate este mai mare decât în cazul mărcilor înregistrate de reclamantă. Pe de altă parte, așa cum reține și tribunalul, culoarea dominantă în cazul pilotelor este fie rozul, fie un bej extrem de diluat, mai apropiat de alb decât de bejul pronunțat care își găsește protecția doar sub marca Uniunii Europene nr. _________/08.10.1996.

Prin urmare, deși din punctul de vedere al impresiei globale există o anumită similaritate de geometrie grafică, totuși nu există identitate între niciuna dintre cele patru mărci ale reclamantei și pilotele din litigiu.

Pe de altă parte, în ciuda unei similarități a modelului geometric utilizat, nu există similaritate de colorit între pilotele în litigiu și mărcile 1), 3) și 4), astfel cum au fost indicate mai sus, deoarece culorile lor dominante sunt camel, gri, respectiv negru, iar nu roz sau bej extrem de diluat.

În ciuda argumentelor apelantei reclamante, în sensul că protecția acoperă imaginea de ansamblu a mărcilor și nu combinația de culori, Curtea apreciază în sens contrar:

Însăși reclamanta a simțit nevoia să-și înregistreze patru mărci diferite pe modele geometrice similare, dar cu colorit diferit, ceea ce face ca aspectul culorilor utilizate să devină important, mai ales că aceste culori și nuanțe și modul în care sunt utilizate duc la o impresie de ansamblu diferită.

Pe de altă parte, nu doar din perspectiva coloritului, ci și din cea a modelului geometric, similaritatea cu semnul utilizat de pârâte se regăsește de asemenea, doar în cazul mărcii nr. 2 (nr. _________/08.10.1996), primul având culoarea dominantă bej extrem de diluat, iar cea din urmă având drept culoare protejată bejul.

Luând în considerare acțiunea conjugată a patru elemente grafice comune, respectiv bejul, liniile roșii, liniile albastre și pătratele, Curtea confirmă că există similaritate doar între pilotele de culoare dominantă bej extrem de diluat și marca nr. _________/08.10.1996 amintită. Într-adevăr, raportul diferit al suprafeței pătratelor, numărul liniilor, în speță patru, în loc de trei, diluția mai accentuată sau, după caz, mai superficială a culorii dominante, nu reprezintă relevanță în analiza similarității, deoarece din perspectiva consumatorului mediu distinctivitatea mărcii nr. 2) este generată în mod esențial de acțiunea conjugată a celor patru elemente grafice comune expuse mai sus și care creionează imaginea de ansamblu a produsului.

Curtea reține – cum a făcut-o în mod aluziv și tribunalul – că marca înregistrată a reclamantei protejează expres și categoria pilotelor, astfel încât poate fi reținută identitatea de produse, aspect care este relevant în privința riscului de confuzie ce va fi evaluat pe alte coordonate decât cele în care și-a făcut analiza tribunalul.

Tribunalul consideră că nu este relevant că marca înregistrată a reclamantei protejează expres și categoria pilotelor, ci important este că reclamanta nu comercializează pilote și nici nu o va face vreodată pentru că aceasta ar contraveni coordonatelor culturale fundamentale ale mărcii Burberry, care în esență își extrag sensul din și gravitează în jurul trenciului.

Tribunalul a mai reținut, în aceeași ordine de idei, că trenciul ca articol vestimentar, asemenea tuturor celorlalte articole vestimentare, accesorii sau conexe ale reclamantei, precum genți, parfumuri, bijuterii, make-up etc., are o funcțiune socială cardinală, căci trenciul se poartă în exterior, în cele mai diverse medii sociale, fiind utilizat, așadar, eminamente în raporturile de interacțiune socială. Altfel spus, dacă articolele vestimentare ale reclamantei exprimă o imagine socială, mesajul apartenenței la o anumită categorie socială fiind de esența mărcii Burberry, pilotele din litigiu sunt străine de orice funcțiune socială, utilitatea lor fiind strict una casnică. Așadar, marca Burberry este complet detașată de mediul casnic și profund atașată de mediul social exterior căminului sau intimității budoarului, astfel încât, este fantezistă teza potrivit căreia publicul exclusivist căruia i se adresează marca Burberry ar putea fi indus în eroare de pilotele roz sau bej expuse la preț de 50 RON pe rafturile magazinelor Carrefour.

Curtea consideră că riscul de confuzie la care se referă art. 39 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998 este unul care trebuie evaluat după repere obiective și intrinseci mărcii, semnului și produselor în competiție, iar nu după considerente variabile și subiective, precum prețul și specificul unităților unde sunt comercializate, acestea din urmă având un caracter pur secundar și adițional.

Mărcile sunt protejate inclusiv când, deși destinate unor produse exclusiviste, de lux, ajung să fie copiate, imitate de semne aplicate pe produse ieftine; răspândirea în piață a unor produse ieftine, larg accesibile, purtând un semn care imită o marcă de lux, o diluează pe aceasta din urmă și îi scade prestigiul, tocmai prin faptul că „inflația” de semne similare ieftine face să i se pierde forța de diferențiere valorică pe care o urmărește. Această diluare vine tocmai din riscul obiectiv de confuzie între mărci, chiar dacă confuzia subiectivă, la nivel de consumator, nu se produce; consumatorul poate realizează că nu cumpără un produs Burberry, însă realizează faptul că acesta seamănă cu un produs Burberry și intenționează să profite tocmai de imaginea mărcii parazitate de semnul care o contraface.

În acest sens se produce riscul de confuzie, indiferent dacă consumatorul a fost și el sau nu indus în eroare, ori dacă doar intenționează să profite la rândul său de confuzie prin a induce în eroare mai departe asociindu-se cu un brand cu o destinație exclusivistă, la care caută să acceadă prin mijloace ieftine.

Prin urmare, reținând existența nu doar a similarității între semnul utilizat de pârâte și marca reclamantei și a identității produsului pârâtelor cu unul dintre produsele protejate de marca reclamantei – este indiferent că reclamanta nu a comercializat vreodată un astfel de produs precum pilota, important este că a dorit să protejeze marca sa de a fi diluată prin utilizarea de către terți, inclusiv pe produse pe care ea nu le comercializează sau pe care le va comercializa poate cândva, precum pilotele – ci și riscul de confuzie astfel cum a fost circumscris mai sus, Curtea găsește întemeiată în parte acțiunea.

Urmează ca, admițând apelul conform art. 480 Cod procedură civilă, să fie admisă în parte acțiunea în limita obligării pârâtelor la interzicerea producerii, importului, exportului, distribuirii, comercializării și oricărui act de folosință în activitatea comercială, desfășurată în orice fel, a produselor reprezentând pilote identificate prin codurile nr. ________ (dimensiunea 150×210 cm) nr. ________ (dimensiunea 180 x210 cm) și nr. ________ (dimensiunea 195×201 cm) de pârâta Carrefour și prin codul _____ (dimensiunile 150×210 cm, 180×210 cm, 195×201 cm) de pârâta Meltem, inclusiv prin intermediul website-urilor, precum și a oricăror produse purtând fără drept semne identice sau similare mărcii nr. nr. _________/08.10.1996 și a obligării pârâtelor la retragerea, de îndată, de pe piață a produselor reprezentând pilote identificate prin codurile nr. ________ (dimensiunea 150×210 cm), ________ (dimensiunea 180×210 cm), ________ (dimensiunea 195×201 cm) de pârâta Carrefour și prin codul _____ (dimensiunile 150×210 cm, 180×210 cm, 195×201 cm) de pârâta Meltem, din toate sediile și punctele de lucru folosite de acestea, inclusiv de pe website-urile www.meltemtextil.ro și vvwvv.pernepilote.ro, precum și distrugerea acestora și a stocurilor existente, pe cheltuiala pârâtelor; a obligării pârâtelor la furnizarea de informații complete privind proveniența și circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor și ale deținătorilor anteriori ai bunurilor, numele/adresele cumpărătorilor/clienților, cu excepția consumatorilor finali, informații cu privire la cantitatea și valoarea de produse achiziționate și livrate, precum și facturile sau alte documente de achiziție relevante.

Vor fi respinse, în rest, pretențiile reclamantei referitoare la despăgubiri cu titlu de daune materiale și morale.

În ceea ce privește daunele materiale, Curtea observă că acestea nu au fost explicitate în cadrul acțiunii, ci în cadrul obiectivelor expertizei contabile, potrivit cu care s-au solicitat despăgubiri pentru perioada începând cu data introducerii acțiunii, 12.04.2018 și până la data efectuării expertizei, raportul de expertiză stabilind că pârâta Carrefour nu a achiziționat și nu a vândut în acea perioadă nici o pilotă cu imprimeul imitând marca Burberry, astfel încât nu au fost realizate beneficii din comercializarea acestor produse în raport de care să se poată stabili daune materiale, astfel cum au fost solicitate.

În analiza problematicii daunelor materiale este relevantă și analiza motivelor de apel ale reclamantei referitoare la încheierile prin care i-a fost respinsă solicitarea depunerii anumitor înscrisuri contabile ale pârâtei și îndreptarea erorii materiale în formularea obiectivelor expertizei.

Astfel, reclamanta a pretins, ulterior depunerii raportului de expertiză, că obiectivul propus referitor la cuantificarea veniturilor și beneficiilor pârâtelor din comercializarea pilotelor, a indicat o perioadă greșită – 12.04.2018 până la data efectuării expertizei – dintr-o eroare materială, în realitate perioada corectă fiind cuprinsă între aprilie 2016 și septembrie 2018.

Curtea apreciază că eroarea făcută de reclamantă nu a fost una de natură materială, nu a fost o scăpare de tehnoredactare, ci un alt tip de greșeală, care nu se poate remedia prin constatarea erorii materiale. Că nu a fost vorba despre o eroare materială stă mărturie faptul că în cererea de stabilire a obiectivelor expertizei contabile (fila 48 vol. III dosar tribunal) la pct. 1 este menționată perioada „12.04.2018 – până la data efectuării expertizei”, iar în dreptul datei menționate ca reper de pornire se indică o notiță de subsol, în care se specifică explicit că se are în vedere data introducerii acțiunii ca dată de plecare, ceea ce înseamnă că acest reper temporal a fost cel intenționat, nefiind cazul unei erori materiale neintenționate.

În aceste condiții, devin lipsite de relevanță și înscrisurile contabile solicitate de reclamantă a fi depuse de pârâtă și respinse de tribunal, ceea ce duce la respingerea apelului declarat de reclamantă împotriva încheierilor din 1.03.2019 și 23.10.2019.

De asemenea, va fi respinsă și solicitarea referitoare la acordarea unor daune morale, în condițiile în care nu s-a probat și nu s-a argumentat în acțiune în ce ar consta prejudiciul moral produs reclamantei în concret, despăgubiri cu astfel de izvor putând fi acordate nu doar prin simpla afirmare, ci prin circumstanțierea în afara oricărui dubiu al elementelor care să contureze existența unor astfel de daune morale ce au, în enumerarea art. 14 alin. 2 lit. a din OUG nr. 100/2005, un caracter secundar și care trebuie demonstrate.

Admiterea în parte a acțiunii reclamantei va duce la admiterea cererii de obligare a pârâtelor la plata în parte a cheltuielilor de judecată, respectiv ținându-se cont că acțiunea se compune din două părți majore, prima constând în constatarea contrafacerii și obligarea la încetarea acesteia (admisă), a doua constând în acordarea de despăgubiri (respinsă), cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat, expert și taxe de timbru acordate în limita corespunzătoare admiterii acțiunii.

Obligarea pârâtei Carrefour România la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă și căderea în apărările sale în fața reclamantei ca urmare a unei fapte generate de chemata în garanție o îndreptățește la admiterea cererii de chemare în garanție, cu consecința obligării chematei în garanție la plata cheltuielilor de judecată avansate de pârâtă cu titlu de onorariu avocat, redus la suma de 20.000 lei, întrucât ceea ce depășește acest cuantum reprezintă onorariu excesiv în raport de dificultatea și volumul de muncă corespunzător speței concrete.

Pe cale de consecință va fi respinsă cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor sale de judecată, precum și cererea chematei în garanție de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În baza art. 453 Cod procedură civilă, ca urmare a admiterii apelului, dar cu primirea doar parțială a criticilor, vor fi obligate apelanta pârâtă și intimata pârâtă să plătească apelantei reclamante, în parte, cheltuielile de judecată aferente judecății în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul reclamantei B_______ B______, cu sediul ales la SCA T____&T____ în București, __________________. 17, sector 5 împotriva încheierilor din 1.03.2019 și 23.10.2019, precum și a tuturor celorlalte încheieri pronunțate de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă, ca nefondat.

Admite apelul reclamantei B_______ B______ și al pârâtei Carrefour România cu sediul ales la […], împotriva sentinței civile nr. 112/22.01.2020, pronunțată de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr. ____________, în contradictoriu cu intimata-pârâtă A_____ A_____ A__, cu sediul ales la […].

Schimbă sentința atacată.

Admite în parte acțiunea.

Obligă pârâtele la interzicerea producerii, importului, exportului, distribuirii, comercializării și oricărui act de folosință în activitatea comercială, desfășurată în orice fel, a produselor reprezentând pilote identificate prin codurile nr. ________ (dimensiunea 150×210 cm) nr. ________ (dimensiunea 180 x210 cm) și nr. ________ (dimensiunea 195×201 cm) de pârâta Carrefour și prin codul _____ (dimensiunile 150 x 210 cm, 180 x 210 cm, 195×201 cm) de pârâta Meltem, inclusiv prin intermediul website-urilor, precum și a oricăror produse purtând fără drept semne identice sau similare mărcii nr. nr. _________/08.10.1996;

Obligă pârâtele la retragerea, de îndată, de pe piață a produselor reprezentând pilote identificate prin codurile nr. ________ (dimensiunea 150×210 cm), ________ (dimensiunea 180×210 cm), ________ (dimensiunea 195×201 cm) de pârâta Carrefour și prin codul _____ (dimensiunile 150×210 cm, 180×210 cm, 195×201 cm) de pârâta Meltem, din toate sediile și punctele de lucru folosite de acestea, inclusiv de pe website-urile www.meltemtextil.ro și vvwvv.pernepilote.ro, precum și distrugerea acestora și a stocurilor existente, pe cheltuiala pârâtelor;

Obligă pârâtele la furnizarea de informații complete privind proveniența și circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor și ale deținătorilor anteriori ai bunurilor, numele/adresele cumpărătorilor/clienților, cu excepția consumatorilor finali, informații cu privire la cantitatea și valoarea de produse achiziționate și livrate, precum și facturile sau alte documente de achiziție relevante.

Respinge în rest acțiunea.

Admite cererea de chemare în garanție.

Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 15.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată în prima instanță acordate în parte.

Obligă chemata în garanție să plătească pârâtei Carrefour România suma de 20.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, prin reducerea onorariului conform art. 451 alin. 2 C.p.c.

Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată și cererea chematei în garanție de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor sale de judecată.

Obligă apelanta-pârâtă și intimata pârâtă la plata sumei de 10.000 lei către apelanta-reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziție prin intermediul grefei, azi, 10.03.2021.


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro.


NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, decizia de mai sus putea fi atacată cu recurs, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Tribunalului Bucureşti cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 12114/3/2018.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti