Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Dreptul Uniunii Europene Drepturile omului

Prioritățile UE pentru cea de a 68-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor

28 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Joi, 8 februarie 2024, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 68-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor (2023/2973(RSP)).

Parlamentul European,

1. adresează Consiliului recomandările următoare:

(a) să reconfirme angajamentul de neclintit al UE față de Platforma de acțiune de la Beijing și față de conferințele de reexaminare ulterioare, precum și față de gama de acțiuni pentru egalitatea de gen propuse de acestea;

(b) să asigure implicarea deplină a Parlamentului și a Comisiei sale pentru drepturile femeii și egalitatea de gen în procesul decizional privind poziția UE în cadrul celei de a 68-a sesiuni a Comisiei ONU pentru statutul femeii, să se asigure că Parlamentul dispune de informații adecvate și în timp util și de acces la documentul de poziție al UE înainte de negocieri și să îmbunătățească în continuare cooperarea interinstituțională și consultarea informală, inclusiv înainte și în timpul negocierilor, astfel încât prioritățile Parlamentului să fie încorporate în mod corespunzător;

(c) să sublinieze importanța unui rezultat pozitiv al celei de a 68-a sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor, care va avea loc în perioada 11-22 martie 2024, inclusiv prin adoptarea unui set de angajamente ambițioase și orientate spre viitor prezentate în declarația politică;

(d) să se angajeze să sprijine ferm activitatea desfășurată de ONU Femei, care este un actor central în sistemul ONU de promovare a drepturilor femeilor și fetelor în întreaga lor diversitate și în reunirea tuturor părților interesate relevante pentru a produce schimbări în domeniul politicilor și a coordona acțiunile; să invite toate statele membre ale ONU, împreună cu UE, să asigure o finanțare adecvată direcției ONU Femei;

(e) să se asigure că UE conduce prin puterea exemplului și își îndeplinește cu fermitate rolul de lider, adoptând o poziție unitară cu privire la importanța emancipării femeilor și fetelor în toată diversitatea lor și a realizării egalității de gen în lume;

(f) să asigure egalitatea de șanse în educație, pe piața muncii, precum și în procesul decizional politic și economic, cu acces egal la serviciile economice și financiare;

(g) să pledeze pentru conducerea femeilor și fetelor și pentru participarea lor deplină, egală și semnificativă la toate nivelurile procesului decizional, întrucât implicarea femeilor în viața publică și politică și în procesul decizional este esențială pentru buna guvernanță și elaborarea politicilor;

(h) să aplice integrarea perspectivei de gen, precum și integrarea dimensiunii de gen în buget în toate domeniile de politică ale UE și ale statelor membre, deoarece acestea sunt instrumente recunoscute la nivel mondial de punere în aplicare a drepturilor femeilor și de realizare a egalității de gen;

(i) să creeze și să adapteze politicile și programele interne și externe ale UE pentru a capacita mai bine femeile și fetele în toată diversitatea lor, pentru a respecta, proteja și îndeplini drepturile lor și pentru a asigura egalitatea de gen;

(j) să abordeze multiplele cauze sistemice profunde ale sărăciei în rândul femeilor la nivel mondial, cum ar fi suprareprezentarea femeilor în locurile de muncă slab remunerate, precare și cu fracțiune de normă, întreruperile de carieră ale femeilor pentru îngrijirea copiilor și a altor membri ai familiei, lipsa accesului la piețele muncii și la ocuparea forței de muncă, diferențele de remunerare și de pensii între femei și bărbați, precum și subreprezentarea femeilor în procesul decizional politic și economic;

(k) să sublinieze importanța promovării capacitării femeilor și fetelor prin educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, care sunt vitale pentru a combate stereotipurile dăunătoare și inegalitățile persistente care duc la sărăcie, precum și pentru a aborda rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor și subreprezentarea în anumite sectoare, cum ar fi știința, tehnologia, ingineria și matematica (STIM) și inteligența artificială (IA);

(l) să sprijine și să promoveze antreprenoriatul femeilor la toate nivelurile, prin creșterea participării acestora pe piața muncii, îmbunătățirea independenței lor financiare și prin recunoașterea și promovarea femeilor ca modele, mentori și creatori de locuri de muncă;

(m) să se asigure că viitoarele strategii, programe și inițiative politice ale UE includ acțiuni concrete și angajamente bugetare adecvate pentru a aborda diferitele aspecte și cauze ale sărăciei în rândul femeilor, astfel cum au fost semnalate în Strategia UE privind egalitatea de gen;

(n) să sublinieze și să sensibilizeze opinia publică cu privire la consecințele devastatoare ale violenței de gen în societate și în conflictele armate care exacerbează excluziunea socială și sărăcia femeilor și să pună în evidență necesitatea de a avea cadre legislative naționale și internaționale solide și de-i a aduce în fața justiției pe autorii acestor violențe pentru a răspunde pentru faptele lor, precum și de a garanta dreptul victimelor la căi de atac și despăgubiri efective;

(o) să combată practicile tradiționale dăunătoare, cum ar fi căsătoriile copiilor și căsătoriile forțate și mutilarea genitală a femeilor;

(p) să asigure măsuri pentru evita ca fetele să lipsească de la școală în timpul menstruației, îmbunătățind serviciile de alimentare cu apă, de salubritate și de igienă, precum și facilitățile de igienă menstruală în școli și combătând stigmatizarea în această privință, inclusiv prin educarea și formarea pentru toți; să asigure sinergii mai mari între programele care abordează sănătatea, SRHR și serviciile de alimentare cu apă, de salubritate și de igienă din școli și sprijinul personal pentru fete;

(q) să aplice principiile Pilonului european al drepturilor sociale prin punerea în aplicare a unei abordări bazate pe drepturi pentru a garanta protecția socială fundamentală;

(r) să se asigure că statele membre pun în aplicare sisteme solide de securitate socială, inclusiv explorarea unui venit minim, pentru a asigura o plasă de siguranță pentru toate femeile, în special pentru cele mai expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, în urma solicitărilor exprimate de cetățenii UE în cadrul Conferinței privind viitorul Europei;

(s) să se asigure că statele membre acordă prioritate investițiilor în infrastructuri sociale și locuri de muncă ecologice pentru a asigura bunăstarea și capacitarea femeilor;

(t) să îmbunătățească serviciile publice, inclusiv serviciile de sănătate, educația publică și transportul public de calitate și la prețuri accesibile și să recunoască rolul vital al unui transport public accesibil și fiabil în facilitarea participării femeilor la viața profesională și în societate;

(u) să promoveze locurile de muncă verzi și să investească în participarea deplină a femeilor la tranziția verde, deoarece este esențial să se avanseze către o economie durabilă, asigurând în același timp egalitatea de gen în sectoarele noi și emergente;

(v) să recunoască faptul că sărăcia energetică afectează în mod disproporționat femeile și să propună măsuri specifice de sprijinire a persoanelor aflate în situații vulnerabile, asigurând în același timp accesul tuturor la energie electrică, încălzire și răcire în tranziția către energia verde;

(w) să asigure accesul la SRHR, inclusiv la o educație privind sexualitatea și relațiile completă și adecvată vârstei pentru toți, la contracepție modernă și la servicii de avort sigure și legale și la alte servicii SRHR ca servicii de sănătate maternă de calitate;

(x) să promoveze, să sprijine și să ia măsuri concrete pentru a realiza dreptul oricărei persoane de a se bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică și mintală, inclusiv prin asigurarea accesului universal la SRHR;

(y) să ia măsuri ferme pentru a denunța fără echivoc actualul regres și atacurile împotriva egalității de gen și a SRHR, inclusiv din partea organizațiilor de extremă dreaptă și a mișcărilor antidemocratice, pentru a submina drepturile fundamentale ale femeilor, autonomia și emanciparea acestora în toate domeniile;

(z) să consolideze și să sprijine organizațiile societății civile și ONG-urile care sprijină drepturile femeilor și capacitarea acestora;

(aa) să accelereze punerea în aplicare a angajamentelor internaționale deja asumate, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), Declarația universală a drepturilor omului, Convenția de la Istanbul, Convenția OIM nr. 190 și RCSONU 1325; să sprijine noi măsuri de capacitare a femeilor și a fetelor, combătând astfel sărăcia și excluziunea socială a acestora;

(ab) să depună eforturi pentru a promova conceptul de combatere a formelor multiple și intersecționale de discriminare în toate organismele ONU și în UE și statele sale membre;

(ac) să reafirme că UE trebuie să aibă un rol de lider la nivel multilateral în promovarea diplomației feministe, pentru a materializa acordurile internaționale privind drepturile și capacitarea femeilor și ale fetelor; invită UE, statele sale membre, Comisia și SEAE să se angajeze să avanseze către o politică externă, de securitate și de dezvoltare feministă, care să implice o viziune transformatoare din perspectiva genului și să facă din egalitatea de gen o parte esențială a acțiunilor și priorităților lor externe;

(dd) să țină seama de necesitatea de a consolida integrarea perspectivei de gen și de a utiliza mai eficient principiile integrării dimensiunii de gen în buget, inclusiv în politicile externe ale UE, pentru a aborda inegalitatea de gen la nivel mondial;

(ae) să pună în aplicare pe deplin Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen III și să se asigure că 85 % din toate acțiunile noi din cadrul relațiilor externe până în 2025 vor contribui la egalitatea de gen și la capacitarea femeilor; să aplice abordarea globală și durabilă a unei politici externe feministe în toate acțiunile și politicile sale externe;

(af) să asigure date comparabile și defalcate pe vârstă, sex și gen, care să reflecte situația persoanelor care se confruntă cu forme multiple și intersecționale de discriminare pentru a îmbunătăți analiza datelor și furniza informații pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, întrucât mai puțin de jumătate din datele necesare pentru monitorizarea ODD 5 sunt disponibile în prezent;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și reprezentantului special al UE pentru drepturile omului.

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership  
 

© 2003-2024 JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri