« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii

Regimurile matrimoniale derogatorii de la regimul comunității legale
20.04.2021 | Cristina Diana TOMA

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Cristina Diana Toma

Cristina Diana Toma

Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, readuce în actualitate posibilitatea alegerii regimului matrimonial de către viitorii soți, cât și modalitățile prin care se poate realiza aceasta ca o derogare de la regimul comunității legale.

Astfel, Codul civil reglementează două posibilități prin care soții pot deroga de la regimul matrimonial al comunității legale cu privire la bunurile comune, bunurile proprii și veniturile din muncă și cele asimilate acestora.

– regimul separației de bunuri art. 360 – 365 Cod civil;
– regimul comunității convenționale art. 366 – 368 Cod civil.

Regimul separației de bunuri are în vedere:

– regimul bunurilor;
– inventarul bunurilor mobile;
– bunurile proprietate comună pe cote – părți;
– folosirea bunurilor celuilalt soț;
– răspunderea pentru obligațiile personale;
– dreptul de retenție.

Regimul comunității convenționale are în vedere:

– domeniul de aplicare;
– obiectul convenției matrimoniale;
– alte dispoziții aplicabile.

Ambele modalități de alegere a regimului matrimonial ca o derogare de la regimul comunității legale trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru încheierea unei convenții matrimoniale valabile:

– încheierea unei convenții matrimoniale;
– convenția matrimonială să fie încheiată prin înscris autentificat de notarul public;
– la încheierea convenției matrimoniale este necesar consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială având conținut predeterminat.

În ceea ce privește momentul încheierii convenției matrimoniale, Codul civil reglementează două momente. Deosebirea dintre acestea fiind data producerii efectelor.

– convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie;
– convenția matrimonială încheiată în timpul căsătoriei.

În ceea ce privește încheierea unei convenții matrimoniale de către soți prin simulație, sancțiunea este inopozabilitatea actului secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite regimurile de publicitate prevăzute de lege, față de terții de bună – credință.

Art. 332 Cod civil ce reglementează obiectul convenției matrimoniale prevede două condiții negative:

– nu se poate deroga, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege;
– convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale.

Clauza de preciput constă în aceea că prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, obținute în devălmășie sau în coproprietate.

Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei.

Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii.

Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce fac obiectul clauzei.

Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Cazurile de caducitate ale clauzei de preciput:

1. când comunitatea încetează în timpul vieții soților;
2. când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp;
3. când bunurile care au făcut obiectul clauzei au fost vândute la cererea creditorilor comuni.

Regimul publicității convenției matrimoniale.

Pentru opozabilitate față de terți, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

Art. 334 alin. 4 Cod civil prevede și alte mijloace de publicitate ale convențiilor matrimoniale încheiate între soți independente de înscrierea obligatorie de către notarul public în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, notarea în cartea funciară, registrul comerțului, alte registre de publicitate prevăzute de lege (ex. Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare).

Regimul separației de bunuri

În cazul regimului separației de bunuri fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată.

Prin convenția matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare.

Dacă părțile nu au convenit astfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură.

La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire cât și un inventar pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri, inventar care se anexează la convenția matrimonială supunându-se acelorași formalități de publicitate pentru opozabilitate față de terți.

În lipsa inventarului se prezumă, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor, până la proba contrară.

Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege.

Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote – părți, în condițiile legii.

Dovada coproprietății se face în condițiile inventarierii bunurilor.

Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar.

De la această prevedere legea instituie trei excepții:

– inventarierea bunurilor uzufructuarului:
– răspunderea uzufructuarului pentru prejudicii;
– constituirea garanțiilor pentru îndeplinirea obligațiilor uzufructuarului.

Soțul este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial.

Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun folosindu – se, în tot sau în parte de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune – interese de la soțul dobânditor.

Proprietatea nu poate fi reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit. De la această regulă legiuitorul a instituit o excepție în cazul în care terțul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soț.

În ceea ce privește antrenarea răspunderii pentru obligațiile personale, niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț.

Răspunderea soților este solidară pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor.

În cazul încetării regimului matrimonial sub forma separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul față de celălalt.

Regimul comunității convenționale

Regimul comunității convenționale se aplică atunci când se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Obiectul convenției matrimoniale:

a) includerea în comunitate, în tot sau în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei;
b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei;
c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare;
d) includerea clauzei de preciput;
e) modalități privind lichidarea comunității convenționale.

În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind regimul comunității legale.

Indiferent care este regimul matrimonial ales de soți acesta poate fi înlocuit sau modificat prin două modalități: modificarea convențională sau modificarea judiciară.

Avocat Cristina Diana Toma

Cuvinte cheie: , , ,
Secţiuni: Articole, Drept civil, Opinii, RNSJ, SELECTED TOP LEGAL | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD