Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia consumatorilor
Protecţia consumatorilor
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Afaceri transfrontaliere CJUE Dreptul Uniunii Europene Jurisprudență Protecția consumatorilor SELECTED

CJUE. C-724/22 – Investcapital. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră

29 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor și președintă de cameră

„Trimitere preliminară – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Principiul efectivității dreptului Uniunii – Control din oficiu efectuat cu ocazia emiterii somației de plată – Decăderea din dreptul de invocare a caracterului abuziv al unei clauze contractuale în faza executării somației de plată”

La 23 iulie 2018, Investcapital a introdus o cerere de somație de plată îndreptată împotriva lui G.H.R., prin care îi solicita acestuia plata sumei de 5 774,84 euro pe baza unei creanțe care îi fusese cesionată de Servicios Financieros Carrefour EFC SA. Această creanță provenea dintr‑un contract de credit de consum de tip revolving.

În susținerea cererii sale, Investcapital a prezentat acest contract de credit și un certificat de creanță întocmit de ea însăși, fără nicio atestare contabilă referitoare la acest certificat sau care să fi fost emisă de Servicios Financieros Carrefour cu privire la creanța în cauză. În certificatul menționat, cuantumul creanței solicitate era defalcat în „capital neplătit”, în sumă de 5 517,27 euro, și în comisioane și cheltuieli de recuperare, în sumă de 257,53 euro. Nu era furnizată nicio defalcare a „capitalului neplătit”.

La 17 decembrie 2018, Investcapital și G.H.R. au fost invitați de instanță să formuleze observații cu privire la eventualul caracter abuziv al clauzelor referitoare la dobânzile, la costurile și la comisioanele cuprinse în contractul de credit. Cu acea ocazie, Investcapital a declarat că renunță la suma solicitată cu titlu de comisioane și de cheltuieli de recuperare, cererea de somație privind numai cuantumul capitalului neplătit, și anume 5 517,27 euro. G.H.R. nu a formulat observații. Instanța nu a constatat existența unor clauze contractuale abuzive.

În consecință, prin decizia grefierului din 9 iulie 2019, procedura de somație de plată a fost închisă.

La 16 decembrie 2021, Investcapital a introdus la Tribunalul de Primă Instanță nr. 2 din Léon, Spania, care este instanța de trimitere, o cerere de executare, întemeindu‑se pe decizia din 9 iulie 2019, considerată a fi titlul executoriu.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Această instanță arată că „experiența instanțelor” demonstrează că lipsa oricărei atestări sau a oricărui document contabil privind suma solicitată cu titlu de „capital neplătit”, precum și lipsa unei defalcări a acestei sume constituie un element care poate evidenția o practică de ocultare a unor eventuale clauze abuzive cuprinse în contractul de credit, din moment ce această sumă ar putea să nu corespundă sumei datorate cu titlu de creanță principală. Acesta este motivul pentru care instanța menționată a considerat că controlul privind caracterul eventual abuziv al clauzelor acestui contract, care avusese loc în cursul procedurii de somație de plată, fusese realizat fără a dispune de toate informațiile necesare în acest scop.

Această apreciere a determinat instanța de trimitere să întrebe părțile în litigiu cu privire la posibilitatea de a efectua un nou control al caracterului eventual abuziv al clauzelor contractului de credit. Investcapital a considerat că un al doilea control în această privință ar încălca principiul decăderii din dreptul de efectuare a unui act de procedură ca urmare a împlinirii termenului stabilit în acest scop. G.H.R. a susținut că un nou control, în faza de executare, continuă să fie posibil în raport cu Directiva 93/13[1].

În acest context, instanța de trimitere ridică problema dacă articolul 7 din Directiva 93/13, citit în lumina principiului efectivității, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care nu îi permite, ca urmare a decăderii din termenele de control al caracterului eventual abuziv al clauzelor contractuale, să efectueze, în cadrul procedurii de executare a unei somații de plată, un nou control în acest sens dacă apreciază că există clauze abuzive care nu au fost detectate în cadrul procedurii de somație de plată care a condus la emiterea titlului a cărui executare îi este solicitată. Această instanță ridică totodată problema dacă, pentru a efectua un astfel de control, este conform cu cerințele impuse de acest articol să solicite, în cadrul procedurii de executare a unei somații de plată, documente suplimentare față de cele solicitate în cadrul procedurii de somație de plată.

Potrivit Curții, controlul exercitat de o instanță cu privire la caracterul eventual abuziv al clauzelor contractuale cuprinse într‑un contract încheiat între un consumator și un profesionist este conform cu principiul efectivității din perspectiva Directivei 93/13, pe de o parte, dacă consumatorul este informat cu privire la existența acestui control și la consecințele pe care pasivitatea sa le determină în materie de decădere din dreptul de invocare a caracterului eventual abuziv al clauzelor contractuale și, pe de altă parte, dacă decizia luată în urma controlului menționat este motivată în mod suficient pentru a permite identificarea clauzelor examinate cu această ocazie și rațiunile, fie și sumare, pentru care instanța a apreciat că aceste clauze nu au caracter abuziv. O hotărâre judecătorească ce îndeplinește aceste cerințe se bucură de autoritate de lucru judecat și poate să aibă, pe cale de consecință, efectul de a împiedica efectuarea unui nou control al caracterului eventual abuziv al clauzelor contractuale în cadrul unei proceduri ulterioare.

Relativ la momentul la care un astfel de control este efectuat în cursul procedurii somației de plată, Curtea a constatat că având în vedere principiul autonomiei procedurale, statele membre sunt libere să își organizeze sistemul procedural astfel încât un control în temeiul Directivei 93/13 să poată fi efectuat nu numai cu ocazia deciziei prin care se închide o procedură de somație de plată, ci și în orice moment al acestei proceduri, cu condiția să fie efectuat de o instanță și să fie conform cu principiul efectivității.

Prin hotărârea pronunțată la data de 29 februarie 2024[2], Curtea a stabilit că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13, trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale care, ca urmare a decăderii, nu permite instanței sesizate cu executarea unei somații de plată să controleze, din oficiu sau la cererea consumatorului, caracterul eventual abuziv al clauzelor cuprinse într-un contract de credit încheiat între un profesionist și un consumator atunci când un astfel de control a fost deja efectuat de o instanță în stadiul procedurii de somație de plată, sub rezerva ca această instanță să fi identificat în decizia sa clauzele care au făcut obiectul acestui control, să fi expus, fie și sumar, rațiunile pentru care aceste clauze nu aveau caracter abuziv și să fi indicat că, în lipsa exercitării în termenul stabilit a căilor de atac prevăzute de dreptul național împotriva acestei decizii, consumatorul va fi decăzut din dreptul de invocare a caracterului eventual abuziv al clauzelor menționate.

Curtea a mai hotărât că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13, citit în lumina principiului efectivității, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care nu permite instanței sesizate cu executarea unei somații de plată să adopte din oficiu măsuri de cercetare judecătorească pentru a stabili elementele de fapt și de drept necesare în vederea controlării caracterului eventual abuziv al clauzelor cuprinse într-un contract de credit încheiat între un profesionist și un consumator atunci când controlul efectuat de instanța competentă în stadiul procedurii de somație de plată nu îndeplinește cerințele principiului efectivității în raport cu această directivă.


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba spaniolă, dar și traducerea în limba română pot fi accesate aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale