Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contravenţii
Contravenţii
CărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
CCR Contencios contravențional Drept constituțional Jurisprudență Note de studiu RNSJ SELECTED

CCR. Dreptul poliţiei locale de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar. Constituționalitate

6 martie 2024 | Irina RIMARU
Irina Rimaru

Irina Rimaru

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 29 februarie 2024 a fost publicată Decizia nr. 545/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010.

Excepţia de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva unui proces-verbal privind constatarea şi sancţionarea unei contravenţii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate referitoare la atribuţia poliţiei locale de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, cu dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, permit crearea unor „superpoliţisti”, în raport cu angajaţii Poliţiei Române şi nu numai, situând poliţiştii locali deasupra oricăror alte legi. Se susţine că nu toţi poliţiştii, angajaţi ai Serviciului rutier sau ai Poliţiei Române, au competenţă de poliţişti rutieri. În schimb, prin interpretarea eronată a art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, tuturor poliţiştilor locali li se permit controlul şi aplicarea de sancţiuni cu privire la încălcarea regimului circulaţiei pe drumurile publice.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010: „În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, prin care se stabileşte atribuţia poliţiei locale de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, reprezintă opţiunea legiuitorului în ceea ce priveşte instituirea cadrului necesar pentru buna şi fluenta desfăşurare a traficului rutier.

Curtea reţine, de asemenea, că prevederile legale criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 521 din 12 decembrie 2013, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate. Cu acel prilej, analizând critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 în raport cu normele constituţionale referitoare la dreptul de proprietate privată, Curtea a reţinut că textul de lege criticat reglementează o măsură tehnico-administrativă menită să asigure desfăşurarea circulaţiei pe drumurile publice în condiţii de siguranţă, prin îndepărtarea de pe spaţiul rezervat circulaţiei rutiere a autovehiculelor staţionate în acea zonă în pofida regulilor stabilite prin lege privind oprirea şi staţionarea acestora.

Curtea a mai constatat că nu poate reţine critica referitoare la încălcarea dreptului de proprietate privată, întrucât dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări rezonabile. Astfel, în cauză, nu se pune problema unei privări de proprietate, ci doar a limitării a două dintre atributele dreptului de proprietate, şi anume posesia şi folosinţa, rămânând neafectată prerogativa dispoziţiei, care este de esenţa dreptului de proprietate. Mai mult, această limitare a posesiei şi folosinţei este doar temporară, încetând de îndată ce proprietarul autovehiculului staţionat neregulamentar achită contravaloarea cheltuielilor necesitate de ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia. De altfel, măsura ridicării vehiculului staţionat neregulamentar reprezintă o sancţionare a atitudinii culpabile a conducătorului auto care a nesocotit normele legale referitoare la oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor.

Aşadar, având în vedere scopul urmărit, mijloacele folosite, precum şi existenţa unui just echilibru între interesele individuale şi cele generale, Curtea a constatat că prin textele legale criticate legiuitorul a reglementat o limitare rezonabilă a atributelor de posesie şi folosinţă ale dreptului de proprietate, ceea ce reprezintă o expresie a textului constituţional referitor la competenţa legiuitorului de a stabili limitele dreptului de proprietate privată.

Neintervenind elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţată de Curte prin decizia menţionată, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauză.

Distinct de aceste considerente, în ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate raportate la art. 21 şi 52 din Constituţie, Curtea reţine că prevederile legale criticate nu îngrădesc dreptul persoanei vătămate de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor sale. Astfel, împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la circulaţia pe drumurile publice, contravenientul poate depune plângere la judecătorie.

Referitor la ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, Curtea observă că această măsură se poate dispune de poliţistul local, potrivit regulilor cuprinse în procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de art. 2031-2034 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (a se vedea, în acest sens, dispoziţiile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, potrivit cărora: „Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”). Astfel, ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţia de ridicare a poliţistului local. Dispoziţia de ridicare are natura juridică a unui act administrativ, care poate fi supus controlului judecătoresc, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În consecinţă, întrucât persoana vătămată beneficiază de accesul la justiţie în faţa unei instanţe judecătoreşti, independente şi imparţiale, precum şi de garanţiile desfăşurării unui proces echitabil, Curtea constată că nu poate fi reţinută încălcarea dispoziţiilor art. 21 şi 52 din Constituţie.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Irina Rimaru, JURIDICE.ro

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership