Secţiuni » Arii de practică » Business » Insolvenţă
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Articole Insolvență Opinii SELECTED

Debitorii își pot deschide insolvența în perioada stării de urgență. Creditorii nu au mijloace eficiente de atac sau suspendare

1 mai 2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE
Cătălin I. Radbâță

Cătălin I. Radbâță

Vlad Nicolae

Vlad Nicolae

SUMAR:

Prin Hotărârea nr. 707 din 30.04.2020 (Hotărârea CSM nr. 707), Consiliul Superior al Magistraturii a completat lista cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, listă cuprinsă inițial în Hotărârea nr. 417/24.03.2020. Din perspectiva procedurii insolvenței, urmează să fie judecate cererile debitorilor de deschidere a procedurii insolvenței. De asemenea, se vor judeca suspendările măsurilor contestate ale administratorului judiciar, sau alte cereri pentru care nu se impune citarea părților.

Pe de altă parte, ca regulă, nu se vor judeca opozițiile creditorilor sau apelurile altor părți interesate împotriva încheierii de deschidere a procedurii – toate aceste căi de atac se judecă cu citarea părților și nu au fost incluse în noua lista din Hotărârea CSM nr. 707. De asemenea, creditorii nu au nici posibilitatea suspendării efectelor încheierii de deschidere a procedurii insolvenței, astfel de cereri fiind inadmisibile.

În prezentul articol vom analiza aceste aspecte și implicațiile ce decurg din ele.

***

Încă de la debutul stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 și a restrângerii activității judiciare pe care aceasta a adus-o cu sine, am subliniat un paradox important în materia insolvenței: administratorii societăților aflate în stare de insolvență aveau în continuare obligația de a cere deschiderea procedurii, însă judecarea acestor cereri era suspendată și deci demersul în sine era inutil (exceptând, desigur, punerea administratorilor statutari la adăpost de consecințele nerespectării termenului instituit de art. 66 din Legea nr. 85/2014). Mai mult decât atât opțiunea de a priva participanții la circuitul comercial de protecția pe care deschiderea procedurii insolvenței o poate oferi apărea ca cel puțin bizară în contextul economic actual.

Deși cu o întârziere de mai bine de o lună, CSM a abordat în sfârșit această problemă prin Hotărârea nr. 707/30.04.2020 și a adăugat listei cauzelor ce se judecă pe durata stării de insolvență două categorii de cereri din materia insolvenței, respectiv:

– cererile de deschidere a procedurii insolvenței întemeiate pe prevederile art. 66 alin. (10) din Legea 85/2014 – cererile de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorilor și

cererile de suspendare a măsurilor contestate ale administratorului judiciar/ lichidatorului prevăzute de art. 59 alin (7) din Legea nr. 85/2014 – cererile de suspendare a măsurile adoptate de administrator/lichidator și cuprinse în raportul de activitate.

La acestea se adaugă cererile de suspendare a executărilor întemeiate pe prevederile art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014 (cereri ce erau deja prevăzute în Hotărârea CSM nr. 417/24.03.2020), numărul cauzelor specifice procedurii insolvenței care se judecă în perioada COVID-19 ajungând la trei.

În acest context, există câteva aspecte importante pe care atât creditorii, cât și debitorii trebuie să le aibă în vedere.

1. Tribunalele vor judeca cererile debitorilor de deschidere a procedurii

În mod evident, prima consecință a Hotărârii CSM nr. 707 este aceea că cererile debitorilor de deschidere a procedurii insolvenței vor fi judecate. Astfel de cereri se soluționează în termen de 10 zile de la înregistrare, în camera de consiliu, fără citarea părților. Prin urmare, toate cererile debitorilor înregistrate până acum în perioada de urgență vor trebui soluționate până la 11.05.2020. De asemenea, vor fi judecate cu celeritate toate cererile debitorilor care vor fi formulate de aici înainte.

Este de subliniat și faptul că, potrivit art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare și măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor împotriva debitorului. Așadar, deschiderea procedurii insolvenței ar putea reprezenta un remediu pentru acei debitori asaltați cu proceduri de executare silită, pentru a încerca să se redreseze financiar.

2. Creditorii pot avea interes să formuleze și ei cereri de deschidere a procedurii debitorilor

Prevederile Hotărârii CSM nr. 707 sunt clare în sensul că numai cererile debitorilor vor fi soluționate de instanțe, nu și cererile creditorilor. Cu toate acestea, creditorii pot avea interes să formuleze și ei cereri, pentru a propune administratorul judiciar.

Cererile creditorilor pot fi formulate chiar dacă debitorul nu a formulat-o încă pe a sa. În astfel de cazuri, potrivit art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, dacă debitorul formulează o cerere ulterior, se va judeca cererea debitorului, însă cererea anterioară a creditorului are prevalență în ceea ce privește desemnarea administratorului judiciar [art. 45 alin. (1) lit. d)]. Așadar, chiar dacă cererile creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței sunt încă afectate de suspendare, prin formularea unei astfel de cereri se poate asigura numirea practicianului în insolvență pentru situația în care debitorul va formula în perioada imediat următoare o cerere proprie (cerere care, în baza Hotărârii CSM nr. 707, va fi judecată).

Totodată, cererile creditorilor se pot formula și după depunerea cererii de către debitor. În acest caz însă, creditorii trebuie să fie diligenți și să își înregistreze cererile imediat ce debitorul a depus acțiunea sa. Subliniem în acest sens că, potrivit prevederilor art. 66 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, dacă ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluționarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. Din nou, în privința numirii practicianului, creditorul va avea prevalență.

Așadar, creditorii care sunt interesați să numească administratorul judiciar trebuie să fie diligenți în urmărirea debitorilor, fie pentru a formula anticipat cereri proprii de deschidere a procedurii insolvenței, fie pentru a interveni în timp util în cadrul cererilor formulate de debitori.

3. Opozițiile creditorilor sau apelurile părților interesate la deschiderea procedurii nu se vor judeca pe perioada stării de urgență

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creditorii pot formula opoziție la încheierea de deschidere a procedurii insolvenței în termen de 10 zile de la primirea notificării prin care sunt informați despre deschidere. De asemenea, părțile interesate care nu sunt creditori (de exemplu acționarii), pot formula apel împotriva aceleiași încheieri (potrivit art. 46 alin. 1). Creditorii nu pot formula apel împotriva încheierii de deschidere, astfel de cereri fiind inadmisibile (a se vedea în acest sens, între altele, Decizia nr. 518 din 01.10.2019 a Curții de Apel Cluj).

Cu toate acestea, deși astfel de căi de atac pot fi formulate, ele se judecă cu citarea părților și nu sunt excluse de la suspendarea generală a activității judiciare, așa că nu vor fi judecate în această perioadă. Pe cale de consecință, pe durata stării de urgență, soluțiile de deschidere a procedurii insolvenței nu vor putea fi atacate de creditori în mod eficient.

 4. Creditorii nu pot suspenda încheierile de deschidere a procedurii la cererea debitorului

În plus față de imposibilitatea creditorilor de a ataca eficient încheierile de deschidere a procedurii, ei nu pot nici suspenda astfel de încheieri. Această imposibilitate nu este cauzată însă numai de starea de urgență, deși este adevărat că cererile de suspendare nu s-ar putea judeca în această perioadă (se judecă cu citarea părților și nu sunt menționate ca proceduri de urgență deosebită).

În orice caz, suspendarea încheierii de deschidere a procedurii urmare a cererii debitorului este inadmisibilă de plano, raportat la dispozițiile art. 43 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. Mai exact, acest articol enumeră exhaustiv cazurile când hotărârile judecătorului sindic pot fi suspendate. Cu privire la deschiderea procedurii, lit. a) din acest articol prevede că doar sentința de deschidere a procedurii împotriva debitorului poate fi suspendată, nu și încheierea de deschidere a procedurii pronunțată urmare a cererii debitorului (pentru detalii a se vedea Decizia nr. 409 din 31.07.2019 a Curții de Apel Cluj).

Așadar, urmare a Hotărârii CSM nr. 707, deși cererile debitorilor se judecă, creditorii nu pot face eficient opoziție, părțile interesate nu ar putea apela eficient, iar suspendarea încheierii de deschidere este inadmisibilă. În acest context, cu atât mai mult poate apărea ca utilă formularea unei cereri și pentru creditor, prin prisma numirii practicianului în insolvență.

5. Termenele de decădere și de prescripție aferente procedurii insolvenței rămân suspendate

Chiar dacă cererile debitorilor de deschidere a procedurii insolvenței se vor judeca, iar noi proceduri de insolvență vor putea fi deschise, termenele procedurale precum depunerea declarațiilor de creanță sau formularea de contestații rămân în continuare suspendate. Desigur, face excepție termenul de 30 de zile pentru formularea cererii de deschidere a procedurii, prevăzut de art. 66 alin. (1) din Legea insolvenței.

Subliniem că, deoarece termenele de decădere pentru formularea declarațiilor de creanță nu încep să curgă pe durata stării de urgență, această împrejurare ar putea duce la imposibilitatea întocmirii tabelului preliminar de creanțe. Așadar, deși procedura propriu-zisă poate fi acum deschisă, ea nu s-ar desfășura în ritm normal întrucât fără tabel preliminar nu poate avea loc prima adunare a creditorilor și nu poate fi confirmat/numit administratorul judiciar definitiv, iar creditorii nu își pot exercita drepturile în cadrul procedurii.

Cu toate acestea, în practică, orice hotărâre de deschidere a procedurii insolvenței stabilește și termenele de formulare a declarației de creanțe, de întocmire a tabelului preliminar și de întrunire a primei adunări a creditorilor. În acest context, chiar dacă termenul pentru formularea declarației de creanță nu a început să curgă, este totuși probabil că administratorii judiciari vor respecta termenele impuse de instanță. Așadar, pentru conservarea drepturilor lor, este important ca orice creditor să respecte termenul de formulare a cererii de înscriere la masa credală. În caz contrar, există riscul să fie întocmit un tabel preliminar inițial, din care vor face parte doar creditorii mai diligenți, iar cei care au așteptat bazându-se pe faptul că termenele nu curg, să poată participa abia mai târziu în procedură.

Av. Cătălin I. Radbâță, RN LEX Litigation & Insolvency, Baroul Brașov
Av. Vlad Nicolae, RN LEX Litigation & Insolvency, Baroul Bucureşti

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership