« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 5 mai 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
06.05.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Miercuri, 5 mai 2021, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 5 mai 2021, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington în data de 24 august 2020 și la București în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
3. HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală și a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni București“
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de modificare și reconfirmare a Acordului de finanțare din data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Fondul European de Investiții, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 şi la București la 24 septembrie 2020
6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Centura municipiului Rădăuţi”, precum și modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012
7. HOTĂRÂRE privind rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti- Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”
8. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Societății Naționale Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara S.A., din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Ploiești-Buzău”, județele Prahova și Buzău
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanța, Vâlcea, Dolj, Covasna, Ilfov și municipiul București
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați, precum și trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
13. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică
14. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice, adresei și anului dobândirii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, respectiv a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
15. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Sânzieni, județul Covasna
18. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
19. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București”, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900 – Lot 2 km 69+000 – km 85+300
20. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul “Terenuri aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusive zonele de siguranță” aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” S.A. Constanța în domeniul public al comunei Cumpăna, jud. Constanța precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
22. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea distribuirii alocărilor financiare ale României aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană între programele Interreg la care va participa România în perioada de programare 2021-2027 și mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în procesul de reajustare a acestor sume
2. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023
3. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Ministerului Educației în calitate de Autoritate Națională și a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în calitate de Agenție Națională, pentru implementarea Programului Erasmus+ și a Corpului European de Solidaritate (CES) în România, în perioada 2021-2027
4. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 17 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative

***

Miercuri, 5 mai 2021, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 5 mai 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare (SE REDISCUTĂ)
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative (SE REDISCUTĂ)
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington în data de 24 august 2020 și la București în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală și a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni București“
Proiectul poate fi consultat aici
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de modificare și reconfirmare a Acordului de finanțare din data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Fondul European de Investiții, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 şi la București la 24 septembrie 2020
Proiectul poate fi consultat aici
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Centura municipiului Rădăuţi”, precum și modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012
Proiectul poate fi consultat aici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti- Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”
Proiectul poate fi consultat aici
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Societății Naționale Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara S.A., din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Ploiești-Buzău”, județele Prahova și Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-7.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanța, Vâlcea, Dolj, Covasna, Ilfov și municipiul București
Proiectul poate fi consultat aici
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați, precum și trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Proiectul poate fi consultat aici
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat aici
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice, adresei și anului dobândirii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, respectiv a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Proiectul poate fi consultat aici
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Proiectul poate fi consultat aici
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
Proiectul poate fi consultat aici
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Sânzieni, județul Covasna
Proiectul poate fi consultat aici

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea distribuirii alocărilor financiare ale României aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană între programele Interreg la care va participa România în perioada de programare 2021-2027 și mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în procesul de reajustare a acestor sume
Proiectul poate fi consultat aici
2. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023
Proiectul poate fi consultat aici
3. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Ministerului Educației în calitate de Autoritate Națională și a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în calitate de Agenție Națională, pentru implementarea Programului Erasmus+ și a Corpului European de Solidaritate (CES) în România, în perioada 2021-2027
Proiectul poate fi consultat aici
4. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor
Proiectul poate fi consultat aici

IV. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 17 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat aici

 
Secţiuni: Anunțuri, Lege 9, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD