Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Banking CJUE Drept civil Dreptul Uniunii Europene Jurisprudență Protecția consumatorilor SELECTED

CJUE. C-714/22 – Profi Credit Bulgaria. Servicii accesorii unui contract de credit. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră

21 martie 2024 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor și președintă de cameră

Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Costul total al creditului pentru consumatori – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Servicii accesorii unui contract de credit – Acordarea unei priorități în examinarea cererii de credit și în punerea la dispoziție a sumei împrumutate – Posibilitatea de a reporta sau de a reeșalona ratele lunare ale creditului – Costuri suplimentare

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 alineatul (1), a articolului 4 alineatele (1) și (2), a articolului 6 alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE[1], a punctului 1 litera (o) din anexa la Directiva 93/13, precum și a articolului 3 litera (g), a articolului 10 alineatul (2) litera (g) și a articolului 23 din Directiva 2008/48/CE[2].

La 10 octombrie 2019, S.R.G. și Profi Credit Bulgaria au încheiat un contract de credit de consum având ca obiect împrumutul sumei de aproximativ 2 500 de euro, pentru o perioadă de 36 de luni, supus unei rate anuale a dobânzii de 41 % și unui cost total al creditului pentru consumator (DAE) de 49,02 %. Suma totală care trebuia rambursată în temeiul acestui contract se ridica la aproximativ 4 400 de euro.

Contractul respectiv prevedea posibilitatea clientul de a achiziționa unul sau mai multe servicii accesorii. Serviciul „Fast” acorda clientului care îl achiziționa o prioritate în examinarea cererii sale de credit și în punerea la dispoziție a fondurilor, care trebuia să intervină în termen de 24 de ore de la primirea de către împrumutător a contractului de credit semnat. Serviciul „Flexi” permitea, în anumite condiții, modificarea planului de rambursare inițial și oferea posibilitatea de a amâna plata unor rate lunare, printre altele, în caz de incapacitate de muncă, de reziliere a contractului de muncă, de concediu fără plată, de pierdere sau de deteriorare a bunurilor ca urmare a unei catastrofe sau a decesului persoanei care contribuia la veniturile gospodăriei.

S.R.G. a ales să achiziționeze serviciile auxiliare „Fast” și „Flexi” la prețul de aproximativ 625 de euro și, respectiv, de aproximativ 1 250 de euro. Întrucât aceste prețuri au fost incluse în planul de rambursare drept componente ale contractului de credit în cauză, ele au majorat suma totală care trebuia rambursată pentru acesta din urmă la aproximativ 6 257 de euro.

S.R.G. a sesizat Tribunalul de Raion din Sofia, Bulgaria, care este instanța de trimitere, cu o acțiune în constatare negativă, solicitând să se declare că nu datorează societății Profi Credit Bulgaria suma totală de aproximativ 3 775 de euro, din care aproximativ 1 900 de euro corespund cuantumului cumulat al dobânzilor contractuale, inclusiv rata anuală a dobânzii și DAE pe toată durata contractului de credit în cauză, și aproximativ 1 875 de euro corespund tuturor sumelor datorate cu titlu de servicii accesorii „Fast” și „Flexi”.

Potrivit instanței de trimitere, este cert că aceste servicii accesorii au fost solicitate în mod liber la încheierea contractului de credit în cauză, fără să se susțină că S.R.G. ar fi fost indusă în eroare în ceea ce privește natura acestui contract și că Profi Credit Bulgaria nu ar fi consimțit la acordarea creditului respectiv în cazul în care serviciile menționate nu ar fi fost achiziționate.

În acest context, instanța de trimitere ridică, în primul rând, problema interpretării Directivei 2008/48, în special cu privire la stabilirea DAE, la consecințele unei indicări inexacte a acestei rate într‑un contract de credit, precum și la caracterul proporțional al sancțiunii prevăzute de reglementarea bulgară în cazul indicării inexacte a ratei respective. În această privință, instanța menționată arată că, potrivit dreptului național bulgar, un contract de credit de consum care nu indică DAE este nul și neavenit, consumatorul fiind obligat numai la plata valorii nete a împrumutului, fără dobânzi sau costuri. Prin urmare, instanța menționată ridică problema dacă, în speță, remunerația convenită pentru serviciile accesorii „Fast” și „Flexi” constituie un cost care ar fi trebuit inclus în formula de calcul al DAE.

În al doilea rând, invocând obligația sa de a controla caracterul abuziv al clauzelor din contractele încheiate cu consumatorii, instanța de trimitere ridică problema interpretării Directivei 93/13, în special a aspectului dacă clauzele unui contract de credit privind servicii accesorii precum cele în discuție în litigiul cu care este sesizată fac parte din obiectul principal al acestui contract de credit și, eventual, dacă prezintă un caracter abuziv.

Prin hotărârea pronunțată la data de 21 martie 2024[3], Curtea a statuat că articolul 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE trebuie interpretat în sensul că costurile referitoare la servicii accesorii unui contract de credit de consum, care acordă consumatorului care cumpără aceste servicii o prioritate la examinarea cererii sale de credit și la punerea la dispoziție a sumei împrumutate, precum și posibilitatea de a amâna rambursarea ratelor lunare sau de a reduce cuantumul acestora, intră în sfera noțiunii de „cost total al creditului pentru consumatori”, în sensul acestei dispoziții, și, în consecință, a celei de „dobândă anuală efectivă”, în sensul acestui articol 3 litera (i), în cazul în care achiziționarea serviciilor menționate se dovedește obligatorie pentru obținerea creditului în cauză sau în cazul în care acestea constituie un aranjament destinat disimulării costului real al acestui credit.

Curtea a mai statuat că articolul 10 alineatul (2) litera (g) și articolul 23 din Directiva 2008/48 trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca, în cazul în care un contract de credit de consum nu menționează o dobândă anuală efectivă care include toate costurile prevăzute la articolul 3 litera (g) din această directivă, contractul respectiv să fie considerat scutit de dobânzi și de costuri, astfel încât anularea sa să determine numai restituirea de către consumatorul în cauză a capitalului împrumutat.

De asemenea, Curtea a hotărât că articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că clauzele privind servicii accesorii unui contract de credit de consum, care acordă consumatorului care cumpără aceste servicii o prioritate la examinarea cererii sale de credit și la punerea la dispoziție a sumei împrumutate, precum și posibilitatea de a amâna rambursarea ratelor lunare sau de a reduce cuantumul acestora, nu fac parte în principiu din obiectul principal al acestui contract, în sensul acestei dispoziții, și nu sunt excluse, așadar, de la aprecierea caracterului lor abuziv.

Totodată, Curtea a hotărât că articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză dintr-un contract de credit de consum care permite consumatorului în cauză să reporteze sau să reeșaloneze ratele lunare ale creditului în schimbul plății unor costuri suplimentare, chiar dacă nu este cert că acest consumator va face uz de această posibilitate, poate avea un caracter abuziv în cazul în care în special aceste costuri sunt vădit disproporționate în raport cu cuantumul împrumutului acordat.

Prin aceeași hotărâre, Curtea a stabilit că articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13, citite în lumina principiului efectivității, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care permite obligarea unui consumator să suporte o parte din cheltuielile de judecată atunci când, în urma constatării nulității unei clauze contractuale din cauza caracterului său abuziv, cererea sa de restituire a unor sume pe care le-a plătit în mod nejustificat în temeiul acestei clauze nu este admisă decât în parte, pentru motivul că este imposibil în practică sau excesiv de dificil să se determine întinderea dreptului acestui consumator la restituirea acestor sume.


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
[2] Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO 2008, L 133, p. 66).
[3] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba bulgară, dar și traducerea în limba română pot fi accesate aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership