Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Drept penal Familie Note de studiu Noutăți legislative RNSJ SELECTED

Despre extinderea aplicării ordinului de protecție

26 martie 2024 | Dermina-Petronela DANCIU, Mădălina-Maria DASCĂL
Dermina-Petronela Danciu

Dermina-Petronela Danciu

Mădălina-Maria Dascăl

Mădălina-Maria Dascăl

Secțiunea I. Ordinul de protecție

Prin acte de violență se înțelege, conform primului articol din Legea 26/2024 privind ordinul de protecție:

a) orice lovire sau act de violență cauzator de suferințe fizice;

b) orice act de violență de natură sexuală;

c) amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

d) fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim, ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau a altor tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise, creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;

e) orice act de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații și date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;

f) încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;

g) orice alte acte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.

Următorul articol, ne dezvăluie informații cu privire la ordinul de protecție provizoriu ce se emite de îndată, la cererea scrisă a victimei actelor de violență sau, după caz, a tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, de către polițiștii care, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iau cunoștință de săvârșirea unui act de violență, iar din evaluarea situației de fapt rezultă că există risc iminent cu privire la săvârșirea unui alt act de violență îndreptat împotriva victimei, care pune în pericol viața, integritatea fizică ori libertatea acesteia.

Prin ordinul de protecție provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința comună;

b) reintegrarea victimei și, după caz, a membrilor familiei acesteia în locuința comună;

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

d) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

e) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

f) obligarea agresorului de a preda poliției armele, componentele esențiale și munițiile deținute, documentele în care acestea sunt înscrise, precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia[1].

Procurorul va confirma ordinul de protecție provizoriu. În termen de 48 de ore de la emitere, acesta va putea fi contestat la instanța de judecată.

Ordinul de protecție, potrivit articolului 12, orice persoană a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol prin acte de violență din partea unei alte persoane poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție.

Sub aspectul măsurilor aplicabile, ordinul de protecție va putea cuprinde una ori mai multe dintre măsurile aplicabile și în cazul ordinului provizoriu de protecție, dar și interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează într-un mod periodic. Instanța poate dispune și alte măsuri decât pe cele amintite. Cu titlu de exemplu, poate solicita internarea voluntară a agresorului sau internarea nevoluntară a acestuia, după caz. Iar din punct de vedere al judecății, aceasta se va face de urgență, iar asistarea victimei și asistarea agresorului va fi obligatorie.

Secțiunea a II-a. Extinderea aplicării ordinului de protecție

(i) Faza de proiect de lege

La inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat un proiect de lege revoluționar pentru protejarea victimelor violenței împotriva agresorilor: Legea privind ordinul de protecție. A fost o inițiativă considerată esențială în societatea noastră, pentru a combate violența și care asigură cadrul necesar pentru profesioniști, polițiști, procurori, judecători, pentru a preveni cazuri grave de violență, multe dintre ele dezbătute public în societatea românească[2].

Proiectul de lege este rezultatul a doi ani de consultări și dezbateri cu reprezentanți ai instituțiilor publice de resort și ai mediului asociativ care au vizat identificarea celor mai eficace instrumente pentru extinderea categoriilor de beneficiari ai ordinului de protecție și ai ordinului de protecție provizoriu, limitat la victimele violenței domestice[3].

Elaborarea propunerii legislative a avut în vedere două principii:

– Statul român datorează tuturor cetățenilor săi același grad de protecție în fața unei amenințări. Indiferent de natura relației dintre victimă și agresor.

– Atunci când avem la dispoziție un mecanism care funcționează, eficient, care salvează vieți, nu trebuie să rămână la nivel de „nișă”, restrâns doar la cazurile de violență domestică, acesta trebuie extins pentru a combate toate formele de violență[4].

Monitorizarea agresorului cu brățară electronică, va reprezenta una dintre măsurile ce se vor aplica în cazurile de violență. Astfel, cu ajutorul acestui mecanism, recunoscut ca fiind dintre cele mai moderne, se vor putea evita cazuri grave de violență.

(ii) Legea 26/2024 privind ordinul de protecție

Ordinul de protecție se va aplica și în alte cazuri de violență, nu doar în cele domestice. Luând în calcul eficiența ce s-a dovedit până în prezent de ordinul de protecție aplicabil în cazul violenței domestice, Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice[5], prin prevederile noii legi, Legea 26/2024 privind ordinul de protecție, s-a stabilit extinderea aplicării ordinului de protecție, provizoriu sau încuviințat de procuror, și în acele cazuri de violență petrecute în afara familiilor sau relațiilor de concubinaj.

Măsurile prevăzute de noua lege, nu va împiedica aplicarea Legii 217/2013, în situațiile în care acestea sunt incidente.

Legea 26/2024 se aplică din data de 31 august 2024.

Concluzie

Legea 26/2024 privind ordinul de protecție marchează un pas semnificativ în legislația românească, prin extinderea mecanismelor de protecție ale victimelor violenței, consolidând cadrul juridic în această luptă, punând accent pe protecția și siguranța cetățenilor. Acesta vizează atât prevenirea actelor de violență, cât și oferirea unei reacții legale rapide și eficiente, care să vină în ajutorul victimelor și să prevină repetarea actelor de violență.

De asemenea, monitorizarea electronică a agresorilor, cu ajutorul brățărilor electronice și a altor astfel de măsuri moderne, vor contribui la diminuarea incidenței violenței și la îmbunătățirea siguranței publice.


[1] A se vedea Legea nr. 26 in 28 februarie 2024 privind ordinul de protecție, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 în 4 martie 2024, postat pe pagina Portal Legislativ, la linkul https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/279559, vizitat în data de 20 martie 2024.
[2] A se vedea Proiectul de lege privind ordinul de protecție a fost aprobat de Guvern, pe pagina oficială a Ministerului de Justiție, la linkul https://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-ordinul-de-protectie-a-fost-aprobat-de-guvern/, vizitat în data de 20 martie 2024.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] Pentru mai multe detalii, a se vedea Legea nr. 217 din 22 mai 2003 republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, publicată în Monitorul Oficial nr. 948 din 15 octombrie 2020, postat pe pagina Portal Legislativ, la linkul https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014, vizitat în data de 21 martie 2024.


Avocat Dermina-Petronela Danciu
Avocat Mădălina-Maria Dascăl

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale