Secţiuni » Articole
Articole
EssentialsOpiniiRNSJNote de studiuStudii
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Business Note de studiu RNSJ SELECTED

Secretele comerciale: Strategii de protecție și importanța lor în afaceri

26 martie 2024 | Diana Maria BEJENARU, Teodora Ioana STANCU
Diana Maria Bejenaru

Diana Maria Bejenaru

Teodora Ioana Stancu

Teodora Ioana Stancu

1. Introducere

Protejarea secretelor de afaceri în cadrul mediului comercial contemporan este esențială pentru succesul și stabilitatea unei companii. Aceste informații valoroase, cunoscute sub denumirea de secrete comerciale, pot influența avantajul competitiv și pot genera valoare semnificativă pentru întreprindere.

În acest context, conform normelor legale și etice, implementarea și respectarea unor măsuri adecvate de protecție devin imperative. Prin adoptarea unor politici și proceduri specifice, precum și prin semnarea acordurilor de confidențialitate, companiile pot asigura integritatea și confidențialitatea informațiilor lor strategice, contribuind la consolidarea poziției lor pe piață și la evitarea riscurilor asociate divulgării neautorizate a secretelor de afaceri.

2. Definirea secretului comercial

În primul rând, ce condiții ar trebui sa îndeplinească o informație sau o tehnologie pentru a fi considerată secret comercial?

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Acest lucru este reglementat de art. 2 din Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (denumită în continuare Directiva 2016/943) astfel:

a) sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;

b) au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;

c) au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;

În al doilea rând, pentru existenta unei uniformizări la nivelul legislației statelor membre ale Uniunii Europene, Romania a transpus Directiva 2016/943 prin  Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului şi a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, care face trimitere pentru definirea secretelor profesionale la art. 1 indice 1 litera d) din Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind concurenta neloiala[1].

Dar ce poate fi considerat, concret, secret comercial?

Lista nu este una exhaustivă, dar iată câteva dintre posibilele informații ce nu pot fi protejate corespunzător printr-un alt mod de apărare a proprietății intelectuale, care pot fi considerate secrete comerciale:

– invenții aflate la început, care nu întrunesc încă condițiile necesare pentru acordarea unui brevet de invenție,

– procese de fabricație,

– chiar și liste de furnizori și clienți.[2]

Cu toate acestea, secretul comercial s-ar putea considera mai slab din punct de vedere al protecției pe care îl poate oferi, având în vedere că nu există drepturi exclusive asupra unei astfel de informații, dacă sunt întrunite condițiile de la art. 3 alin. (1) din Directiva UE 2016/943[3].

3. Exemplu practic

Pentru a exemplifica conceptul de secret comercial și importanța unei astfel de informații în mediul de afaceri, voi da un exemplu clasic, acela al companiei Coca Cola, respectiv procesul de fabricație al faimoasei băuturi.

Aceasta este o formulă secretă, cunoscută și sub numele de “Merchandise 7X”[4]. Deși ingredientele generale (apa carbonatată, zahăr, cafeină etc.) sunt cunoscute de public, cantitățile exacte și anumite ingrediente sunt ținute secrete. Aceasta este o informație valoroasă pentru companie, deoarece îi conferă un avantaj competitiv. Pentru a menține acest secret, Coca-Cola are măsuri stricte de securitate și confidențialitate. De exemplu, se spune că doar câteva persoane cunosc rețeta completă, și că acestea nu sunt autorizate să călătorească împreună.

4. Modalități de protejare a secretelor comerciale

În continuare, pornind de la acest exemplu, iată câteva dintre modalitățile prin care secretele comerciale pot fi protejate:

– Cel mai cunoscut mod de păstrare a secretului comercial este prin semnarea unor acorduri de confidențialitate. Aceste acorduri ar trebui să stipuleze că informațiile nu pot fi divulgate altor persoane și că utilizarea informațiilor în afara scopurilor de serviciu este interzisă, altfel ar intra sub incidența prevederilor legale de la art. 4 alin. (3) din Directiva UE 2016/943 care se referă la dobândirea, utilizarea și divulgarea ilegală de secrete comerciale[5].

– Având în vedere faptul că ne aflăm în era tehnologizării, pentru a securiza secretele comerciale se pot lua măsuri în vederea securizării digitale cum ar fi criptarea datelor (sau bineînțeles, păstrarea acestora în clasicul seif).

– Dar chiar dacă sunt date criptate sau se află într-un seif, cum ne asigurăm că sunt manipulate așa cum trebuie? Prin instruirea angajaților cu privire la păstrarea secretelor comerciale și la riscurile la care se pot supune în cazul în care acestea sunt divulgate, și prin monitorizarea periodică a accesului la acestea și a funcționalității sistemelor digitale (pentru că oricine poate fi subiectul unor scurgeri de date având în vedere competiția din mediul de afaceri).

– Limitarea accesului intern la utilizarea secretelor comerciale, prin acordarea accesului către angajați exclusiv dacă acestea sunt necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

– Stabilirea în cadrul Regulamentului intern al companiei reguli privind protejarea caracterului confidențial al secretelor comerciale, inclusiv procedură de transmitere, manipulare, inscripționare adecvată (de exemplu, inserarea mențiunii “confidențial” în antetul/subsolul paginilor care conțin astfel de informații).

6. Ipoteze de risc în derularea afacerilor

Cele mai întâlnite situații în care există un risc de divulgare a secretelor comerciale sunt, de exemplu:

– datele și documentele transmise de viitori parteneri de afaceri pe durata procedurii de negociere a contractelor,

– participarea operatorilor economici la proceduri de achiziții publice (unde informațiile din dosarul achiziției au, de principiu, caracter public),

– ipoteza executării efective a raporturilor contractuale,

– un alt factor de risc de divulgare a secretelor comerciale este reprezentat de documentele transmise de companii în cadrul litigiilor comerciale pe rol, dacă părțile sunt, de asemenea, societăți comerciale concurente, deoarece dosarul cauzei poate fi consultat de oricare dintre părți.

Deși, în toate ipotezele de mai sus, instinctul general al operatorilor economici este de a dezvălui cât mai multe informații privind programele și procedurile proprii, astfel încât să ajungă la rezultatul urmărit (încheierea contractului, câștigarea cauzei etc.), prețul dezvăluirii secretelor comerciale poate fi mult mai mare decât rezultatul în sine.

În acest sens, recomandăm acordarea unei atenții speciale ipotezelor de mai sus înainte de transmiterea informațiilor proprii și analiza necesității efective de divulgare a secretelor comerciale de la caz la caz.

6. Concluzii

Orice afacere are nevoie de secrete comerciale, care sunt esențiale pentru a menține un avantaj competitiv și a fi inventiv într-un mediu de afaceri din ce în ce mai competitiv. Companiile pot contribui la succesul și durabilitatea pe termen lung prin păstrarea datelor strategice și importante în siguranță și confidențialitate, luând măsurile mai sus menționate.

Pentru a consolida poziția unei companii pe piață și pentru a preveni efectele negative ale pierderii sau expunerii secretelor comerciale, este esențial să se implementeze și să se respecte măsurile adecvate de protecție, dar și să înțeleagă legislația în domeniu și cum se aplică.

Afacerile pot menține un avantaj competitiv semnificativ și pot stimula inovarea și dezvoltarea în industrie prin gestionarea corespunzătoare a secretelor comerciale.


[1]d) secret comercial – orice informație care, total sau parțial, nu este în general cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obișnuit cu acest gen de informație și care dobândește o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru care deținătorul legitim a luat măsuri rezonabile ținând seama de circumstanțe, pentru a fi menținută în regim de secret; protecția secretului comercial operează atât timp cât condițiile enunțate anterior sunt îndeplinite în mod cumulative”
[2] https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-secrets/index_ro.htm
[3] “(1) Dobândirea unui secret comercial este considerată legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin oricare dintre următoarele mijloace:
(a) descoperirea sau crearea independentă;
(b) analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;
(c) exercitarea dreptului lucrătorilor sau al reprezentanților lucrătorilor la informare și la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii și legislațiile și practicile naționale;
(d) orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale.”
[4] Hyland, E. (2019), Secret Formula, https://blogs.furman.edu/ehyland/2019/04/28/secret-formula/
[5] „(3) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
(a) a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
(b) încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
(c) încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.”


Avocat Diana Maria Bejenaru
Paralegal Teodora Ioana Stancu

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale