Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
CCR Drept comercial Dreptul sanatatii Jurisprudență Note de studiu RNSJ SELECTED

CCR. Instituirea unor condiţii pentru funcţionarea unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. Constituționalitate

29 martie 2024 | Irina RIMARU
Irina Rimaru

Irina Rimaru

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 27 martie 2024 a fost publicată Decizia nr. 670/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.

Excepţia de neconstituționalitate a fost ridicată în stadiul procesual al apelului declarat împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, într-o cauză având ca obiect o plângere formulată împotriva rezoluţiei directorului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 sunt neconstituţionale, întrucât modalitatea prin care s-a reglementat funcţionarea cabinetelor medicale şi a societăţilor cu acest profil, prin avizarea funcţionării incluzând şi constituirea, înfiinţarea şi înregistrarea în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului doar a societăţilor comerciale al căror administrator sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de medic, reprezintă o limitare evidentă în exercitarea accesului liber al persoanei la o activitate economică. Învederează că administratorul cabinetului medical şi al societăţii comerciale este acea persoană ce are calitatea de mandatar al asociaţilor şi asigură gestiunea activităţii societăţii, respectiv administrează bunul mers al societăţii, iar în acest sens arată că dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990 stabilesc că în sarcina administratorului se regăsesc strict obligaţii de natură executivă, fără a i se impune acestuia şi obligaţia deţinerii unei calităţi ce îi permite să desfăşoare activitatea regăsită în obiectul de activitate al societăţii. În altă ordine de idei, susţine că buna funcţionare a unităţii medico-sanitare nu este asigurată de existenţa unui administrator calificat sau de calitatea de medic a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie al acesteia, întrucât administratorul sau consiliul de administraţie al unei persoane juridice nu ia parte la actul medical în sine, aceştia, potrivit Legii nr. 31/1990, fiind însărcinaţi cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, iar nu cu atribuţii specifice calităţii de medic.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, potrivit cărora:
„Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;”.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. De asemenea, potrivit art. 1 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003, furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităţilor medicale cu personalitate juridică înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată. Potrivit art. 3 din aceleaşi norme, cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înfiinţa şi vor funcţiona fie în structura instituţiilor, unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 1 din norme, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic. Totodată, art. 23 alin. (1) şi art. 24 alin. (2) din aceleaşi norme prevăd că unităţile medicale cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, iar înregistrarea unităţii se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990 îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată.

Aşadar, în măsura în care societatea se constituie pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în actul constitutiv, iar pentru exercitarea acestor activităţi, respectiv pentru funcţionarea societăţii, legea prevede necesitatea îndeplinirii unei condiţii legate de deţinerea calităţii de medic de către administratorul societăţii, satisfacerea acestei cerinţe trebuie verificată încă de la momentul înmatriculării societăţii.

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Raportat la criticile din prezenta cauză, Curtea menţionează că art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 stipulează că unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, ce se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, vor funcţiona cu îndeplinirea anumitor condiţii, şi anume: să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici; să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

În acest context, Curtea apreciază că nu există nicio contrarietate între reglementarea criticată şi dispoziţiile art. 45 din Constituţie, întrucât, aşa cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 162 din 8 februarie 2011), principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor (a se vedea şi Decizia nr. 394 din 15 septembrie 2022, paragraful 26). Potrivit art. 45 din Constituţie, este garantată exercitarea „în condiţiile legii” a accesului liber al persoanelor la o activitate economică, iar textul de lege criticat nu face altceva decât să instituie obligativitatea respectării anumitor exigenţe legale. Accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertăţii economice, statul având obligaţia să impună reguli de disciplină economică menite să creeze un cadru adecvat înfiinţării şi desfăşurării activităţii de către unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, iar legiuitorul având competenţa de a stabili condiţiile pentru exercitarea corespunzătoare a acestui drept.

Prin urmare, Curtea apreciază că instituirea, prin lege, a unor condiţii pentru funcţionarea unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică (societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990), precum aceea a calităţii de medic a administratorului unic sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate, ce garantează exercitarea „în condiţiile legii” a accesului liber al persoanelor la o activitate economică.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea:
– Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Irina Rimaru, JURIDICE.ro

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale