Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Fiscalitate Opinii SELECTED

Întreprinderi legate şi premeditare între strategie economică şi luptă politică

1 aprilie 2024 | Daniel UDRESCU
Daniel Udrescu

Daniel Udrescu

Cronologia modificărilor fiscale este următoarea:

• OG 16/15.07.2022 modifică art. 47 alin. (1) lit. c), reduce plafonul la 500.000 euro;
• OG 16/2022 modifică art. 47 alin. (2);
• OG 16/2022 introduce lit. f)-h) la art. 47 alin. (1), lit. f)-i) la art. 47 alin. (3), alin. (4) la art. 47, alin. (21);
• Legea 370/2022 modifică art. 47 alin. (1) lit. f)şi introduce alin. (5) și (6) la art. 47 (se aplică începând cu data de 1 ianuarie);
• OUG 74/20.09.2023. La articolul 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică din (4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României și va avea următorul cuprins:(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României, precum și modificările și/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, exclusiv în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene și regulamentelor subsidiare agreate la nivel european;
• Legea 296/26.10.2023. X se opune introducerii prevederii întreprinderilor legate;
• OUG nr. 115/14.12.2023, Y revine şi introduce întreprinderile legate şi pragul de 25%. Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
h) are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu;
• Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
(11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce trebuie să reţinem? Între Y şi X s-a dat o luptă aprigă pentru distrugerea electoratului X compus din mediul de afaceri reprezentat de microîntreprinderi şi clasa de mijloc. Prin OUG 74/2023 s-a schimbat Legea pentru a acoperi strategia economică deficitară a unei guvernări incapabile să promoveze măsuri pozitive. Uciderea segmentului microîntreprinderii este premeditată. De la un plafon de un million, la 500.000, de la 1% la 3%, mai mult decât la multinaţionale (o creştere de impozit de 300%), de la oricâte micro la 3, apoi la una, apoi la întreprinderi legate, trecem prin modificări multianuale, fără să ne mai gândim la condiţii, respectiv art. 115 (6) Ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, dar şi art. 115 (4) adoptarea ordonanţelor de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Ori Codul fiscal se modifică mai des decât lenjeria intimă a domnului Ministru X.

Adaug că nu mi se pare normal ca legea să se modifice pentru incompetenţa care duce la deficit bugetar excedentar, datorat în primul rând fraudelor, pentru că avem mai multe guverne de puşcăriaşi foşti minştri. Modificările și/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, exclusiv în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv nu reprezintă a motivare CONSTITUŢIONALĂ.

Aş vrea să continui cu deconspirarea premeditării distrugerii segmentului clasei de mijloc. Prin introducerea întreprinderilor legate şi modificările succesive nelegale din punctul meu de vedere, se introduce şi segmentul PFA, la calculul plafonului. Deci, pe lângă luarea în considerare a mai multor microîntreprinderi pentru care nu s-a respectat legea, prin măsuri tranzitorii şi timpul necesar aducerii la îndeplinire a modificărilor, mai există şi surpriza confiscării pentru că o altă modificare TRĂZNET, scurtcircuitează dreptul la proprietate.

Dacă nu ai reuşit ceea ce un avocat sau contabil de abia poate în hătişul de modificări fiscale, trebuie să fii atent la veniturile consemnate de ANAF ca nedeclarate, se aplică art. 117 CF „Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.” Nu numai că se impun cu 70%, dar accesoriile după 5 ani pot fi mai mari de valoarea nedeclarată. Ori dacă întreprinderile legate nu sunt determinate corect, treci la 16%, veniturile sunt declarate incorect, vor fi impuse cu 70% plus accesorii (nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere X cu 5 X 365, plus nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere) şi vei avea de plată sume care îţi vor lua casa, maşina, copiii, purceii, nevasta şi vei fi fericit, dacă nu te vaccinezi între timp şi ai făcut un turbo cancer.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Să nu uiţi că legea nu-ţi mai permite tranzacțiile în numerar, deci vei avea banii la bancă, vei fi poprit imediat şi vei rămâne fără resurse.

Să dau un exemplu. Eşti un om de afaceri, ai avut 5 microîntreprinderi în 2021, fiecare cu un plafon de 1%. În baza Legii 24/2000 eşti protejat de art. 26:

Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări. De asemenea, proiectul trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluţionarea conflictului între acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative.

Cele 5 microîntreprinderi au intrat în 2021 într-o asociere pentru construirea unui imobil centru comercial şi locuinţe, ce are termen de finalizare de 3-5 ani de la achiziţie teren la ultima vânzare. Planul iniţial era pentru păstrarea unor obiective, închiriere şi vânzare.  Planul iniţial era o impozitare de 1% pe cifra de afaceri individuală de 1.000.000 euro pentru fiecare din cele 5 microîntreprinderi. TVA era de 5% pentru apartamente şi 19% pentru spaţiile comerciale.

Prin OUG 16/15.07.2022 s-a redus plafonul la 500.000 de euro şi să se limiteze la 3 persoane juridice, fără să se respecte prevederea de la art. 4 alin. (1), pentru că avem OUG. Nelegal Guvernul nu are situaţii extraordinare, dar ocoleşte prevederile cu durata unui an de la 1 ianuarie. Deci fără modificări fiscale un an, nu are decât 19 zile până la 1 ianuarie, deci fără o perioadă de tranziţie cu nerespectarea art. 26 din Legea 24/2000, abia de la 1 ianuarie 2024 ar fi putut intra în vigoare.

Dintr-un patrimoniu potențial de 5.000.000 de euro s-a trecut la 1.500.000 de euro, cu impozitare de 16% la 3.500.000 de euro sau 560.000 de euro în impozit pe profit, decapitalizare patrimonială (presupunând că nu poate aduce cheltuieli), pentru că avea un regim de impozit pe venit de 35.000 de euro.

Prin alt OUG, 115/14.12.2023 la plafonul de 500.000 de euro cu 1% se introduce un plafon intermediar de 60.000 – 500.000 de euro cu 3%, se reduce la o entitate, şi dacă există întreprinderi legate se cumulează veniturile, deci se pierde plafonul de 3% impozit pe venit cu trecere la 16% impozit pe profit, cu penalizare de 70% plus accesorii, pentru impozit nedeclarat sau declarat incorect, fără să se respecte prevederea de la art. 4 alin. (1), pentru că avem OUG. Nelegal Guvernul nu are situaţii extraordinare, dar ocoleşte prevederile cu durata unui an de la 1 ianuarie. Deci fără modificări fiscale un an, nu are decât 19 zile până la 1 ianuarie, deci fără o perioadă de tranziţie cu nerespectarea art. 26 din Legea 24/2000, abia de la 1 ianuarie 2025 ar fi putut intra în vigoare.

Deci din patrimoniul de 5.000.000 de euro, se trece din 14 decembrie la 1 ianuarie 2024, printr-o modificare nelegală ce permite OUG să modifice oricând Codul Fiscal, direct la o impozitare de 16% cu o decapitalizare de 800.000 de euro, neprogramată. În cazul în care persoana nu este un geniu în legislaţia fiscală, să observe toate elementele menţionate, riscă ca veniturile, NU PROFITURILE, să fie impozitate cu 70%.

Adică 5.000.000 de euro sunt veniturile perioadei care se realizează între 2024 şi 2026 (3-5 ani conform proiectului) şi printr-o neatenţie în declaraţii, în loc de 1% respectiv 150.000 de euro, se ajunge la 70% impozit plus dobânzi de 0.02%/zi şi penalităţi de 0,01%/zi, adică confiscarea celor 5.000.000 de euro.

Să presupunem că ai respectat toate modificările şi ai avut PFA, IF sau II şi veniturile tale cumulate la microîntreprindere au depăşit 500.000 de euro. Nu ai fost atent, nu ai declarat şi ai avut peste 500.000 de euro cu 3% adică 15.000 de euro impozit, rezultând un venit de 500.001 euro cu 16% pentru că la PFA ai avut 1 euro, dacă nu ai o bază ajustată cu eventuale cheltuieli. Vei fi impozitat nu cu 16% adică 80.000 de euro, ci 70% plus dobânzi de 0.02%/zi şi penalităţi de 0,01%/zi, adică confiscarea celor 500.000 de euro.

Exemplele sunt cazuri extreme, dar tocmai extremismul lor indică premeditarea crimei infracţiunilor economice cu legea în mână ale unui stat ce îşi distruge baza impozabilă prin genecid economic. În România nu se respectă acumularea de capital. Investitorul nu poate avea o planificare fiscală. Nu există situaţii extraordinare a căror urgenţă nu poate fi amânată, nu există perioade de tranziţie care să acoperă riscul investitorului.

Dacă ai capital în România întâi eşti hoţ, apoi eşti prost şi eşti învinuit că eşti bogat. Mai vine un politician şi vrea finanţare de la tine şi ţi se mai face şi dosar penal. Sau mai rău vine DNA şi în rem are o suspiciune de infracţiune şi te blochează cu investiţia 7 ani. Sau stai şi îţi expiră trei rânduri de avize, sau pentru că un primar general nu îţi dă autorizaţia, procesul verbal la terminarea lucrărilor sau certificatul de edificare în 30 de zile nu poți avea un calendar pe care să-l respecţi.

Pentru că în Codul Fiscal legiuitorul nu a definit direct întreprinderile legate, ci trimite indirect la Legea 346/2004, ascunzând în fapt premeditarea verificărilor fiscale în perioada până la prescripţie, am să prezint şi legislaţia care defineşte întreprinderile legate.

Art. 47 – Definiția microîntreprinderii

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

h) are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu;

(1’1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea 346/2004 a fost modificată de OG 27/2006, modificată de Legea 175/2006:

Art. 2. – În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 4^1Î n funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:

a) întreprinderi autonome;

b) întreprinderi partenere;

c) întreprinderi legate.

Art. 4^4 (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

(2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.

(3) Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2. (4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. (5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

Tipuri de întreprinderi

În temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicata, şi al art. 30 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.

1. Introducere

Scopul prezentelor instrucţiuni îl reprezintă stabilirea modelului de declaraţie pentru întreprinderile care solicită ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, declaraţie prevăzută la art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament.

Definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută la art. 2 alin. (1)-(13) din regulament, face distincţie între trei tipuri de întreprinderi, în funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă.

2.1. Întreprinderi autonome

În această categorie se încadrează întreprinderile care nu corespund nici uneia dintre celelalte două tipuri, respectiv întreprinderi partenere sau legate.

O întreprindere este autonomă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu deţine peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot la o altă întreprindere. La acest procent trebuie să se adauge procentele deţinute de întreprinderile legate cu întreprinderea solicitantă la acea întreprindere;

b) nu este deţinută de o altă întreprindere ori instituţie publică sau deţinută în comun de alte întreprinderi legate ori instituţii publice într-o proporţie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot, cu excepţia cazului în care acest procent este atins ori depăşit de următoarele categorii de investitori, fără ca aceştia să fie legaţi cu întreprinderea care solicită ajutorul de stat:

(i) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventă de investiţii în capital de risc care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;

(ii) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;

(iii) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

(iv) autorităţi locale autonome având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 de locuitori;

c) nu ţine contabilitate consolidată şi nu este inclusă prin consolidare în conturile altei întreprinderi, nefiind astfel o întreprindere legată. În cazul în care legislaţia prevede excepţii de la obligativitatea de a ţine contabilitate consolidată, întreprinderea care solicită ajutorul de stat trebuie să verifice dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. De asemenea, dacă o întreprindere ţine în mod voluntar contabilitate consolidată, aceasta nu înseamnă că acea întreprindere este neapărat legată şi se poate considera doar întreprindere parteneră, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament.

2.2. Întreprindere parteneră

Întreprindere parteneră este întreprinderea care stabileşte parteneriate financiare importante cu una sau mai multe întreprinderi, fără ca una dintre acestea să exercite efectiv, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte/celorlalte, întreprinderi partenere sunt întreprinderile care nu sunt autonome sau legate.

Întreprinderea care solicită ajutorul de stat este parteneră cu o altă întreprindere dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine peste 25%, dar până la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot la o altă întreprindere ori este deţinută de o întreprindere, într-o proporţie de peste 25%, dar până la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot;

b) nu ţine contabilitate consolidată, în care să includă rezultatele contabile ale celeilalte întreprinderi, şi nu este inclusă prin consolidare în contabilitatea celeilalte întreprinderi sau a unei întreprinderi legate de aceasta, ţinându-se seama şi de prevederile pct. 2.1 lit. c) teza a doua.

2.3. Întreprinderi legate

Întreprindere legată este întreprinderea care face parte dintr-un grup, prin controlul direct sau indirect al majorităţii drepturilor de vot sau al capitalului social, inclusiv prin acorduri, sau, în anumite cazuri, prin intermediul acţionarilor, persoane fizice, ori prin posibilitatea de a exercita o influenţă dominantă asupra unei întreprinderi.

Astfel, o întreprindere este legată, atunci când are obligaţia, conform legislaţiei, să ţină contabilitate consolidată sau este inclusă în contabilitatea unei alte întreprinderi prin consolidare, care are această obligaţie.

În cazul în care legislaţia prevede excepţii de la obligativitatea de a ţine contabilitate consolidată, întreprinderea care solicită ajutorul de stat trebuie să verifice dacă îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. O întreprindere este considerată legată cu o altă întreprindere prin intermediul unei persoane sau grup de persoane fizice care acţionează împreună. În aceste cazuri, întreprinderea trebuie să verifice dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament.

Daniel Udrescu, CPA, ECJ, Auditor

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale