Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

Condițiile de desfășurare a evenimentelor test/pilot din domeniul culturii cu participarea spectatorilor
19.05.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul sanatatii, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 14 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 3028/686/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

Pentru desfășurarea evenimentelor test/pilot din domeniul culturii cu participarea spectatorilor, ordinul stabilește următoarele măsuri de siguranță:

I. Măsuri generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural-creativ

1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală);
b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă;
c) izolarea la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

2. Măsuri care privesc angajatorul în relație cu personalul:
a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare categorie de angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii;
c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
d) plasarea la loc vizibil de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
e) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală (maximum 37,3°C);
f) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului;
g) obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;
h) promovarea măsurilor de igienă individuală;
i) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;
j) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
k) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
l) dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc.;
m) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis;
n) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1 m;
o) încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;
p) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare;
q) montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete;
r) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă;
s) în situația în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
– separarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu;
– încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
– după aerisirea spațiului se realizează curățenia, spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;
– în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp în mai multe încăperi se va aplica procedura pentru fiecare încăpere;
t) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una sau mai multe spații de repetiție, într-un interval mai scurt de 3 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
u) pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor instituțiilor de spectacol și/sau concerte se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020.

3. Măsuri care privesc publicul:
a) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
b) accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1 m;
c) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării unei măști (medicale/non-medicale);
d) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1 m între persoane;
e) vânzarea de bilete se va face exclusiv online;
f) dezinfecția regulată a suprafețelor;
g) evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;
h) biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal, și nu rupte sau atinse cu mâna;
i) intrarea și ieșirea se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:
– accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor/vizitatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol;
– ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;
j) accesul va începe înainte de eveniment, pentru a evita adunarea mulțimilor;
k) spectacolele se vor desfășura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spațiilor;
l) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic sau în urma testării;

4. Măsuri privind amenajarea spațiului și desfășurarea activităților culturale:
a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sală/spațiu;
b) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărui spectacol;
c) asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare;
d) efectuarea dezinfecției și aerisirii periodice a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;
e) efectuarea nebulizării săptămânale, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;
f) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafețelor de contact din săli după fiecare spectacol;
g) punerea la dispoziția publicului de substanțe dezinfectante pentru mâini;
h) respectarea distanței obligatorii de minimum 1 m, în condițiile spațiilor destinate utilizării toaletelor;
i) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;
j) dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanțe biocide autorizate;
k) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;
l) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;
m) funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.

5. Măsuri care privesc artiștii și prestațiile artistice:
a) accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se vor realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori acolo unde este posibil și/sau la intervale orare diferite;
b) se recomandă artiștilor interpreți sau executanți să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc;
c) pentru zona de backstage se respectă măsura de distanțare fizică de minimum 1 m;
d) se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage folosite de echipe diferite;
e) structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente;
f) componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente;
g) scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare în condiții de siguranță și distanțarea fizică să poată fi respectată;
h) personalul artistic nu va purta mască în timpul reprezentațiilor;
i) toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și probelor etc.;
j) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
k) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori este nevoie.

II. Măsuri specifice pentru evenimente test/pilot cu participarea spectatorilor

În condițiile legii, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului la maximum 70% din capacitatea maximă a spațiului interior/ exterior doar ca evenimente test/pilot cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Culturii și cu avizul Ministerului Sănătății.

Evenimentele test/pilot se vor organiza în următoarele instituții:
1. Opera Națională București, Teatrul Național I. L. Caragiale din București, Opera Națională Română din Cluj-Napoca, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:
a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă, cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;
d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;
e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;
f) spectacolul se va desfășura fără pauză;
g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;
h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;
i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);
j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;
k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;
l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.

2. Opera Națională București, evenimente test/pilot organizate în aer liber:
a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;
c) spectacolul se va desfășura cu respectarea numărului maxim de persoane, iar spațiul va fi folosit la 70% din capacitatea sa maximă;
d) spectacolul se va desfășura cu o singură pauză;
e) fiecare grup de 6 persoane va beneficia de o masă (unde vor fi serviți conform normelor HORECA);
f) se va aloca un spațiu de 1,5 m între grupuri;
g) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;
h) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;
i) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;
j) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;
k) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. j);
l) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;
m) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;
n) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti