Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Flux informații Noutăți legislative

Ședință de Guvern – 4 aprilie 2024. UPDATE: Actele normative adoptate

4 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Joi, 3 aprilie 2024, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare
Proiectul de lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare vizează revizuirea cadrului normativ actual, prin abrogarea Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, și adoptarea unui act normativ unitar în vederea îndeplinirii Jalonului 274 (Reforma 5 – Componenta 9) din PNRR.
Principalele reglementări propuse de proiectul de lege:

  • clarificarea parcursului profesional în cariera de cercetător în concordanță cu bunele practici europene, recomandările Comisiei Europene prin mecanismele Policy Support Facility, precum și cu principiile prevăzute în Carta europeană a cercetătorilor, respectiv Declarația de la Bonn privind libertatea cercetării științifice;
  • încadrarea și respectiv promovarea în cariera de cercetător pe bază de concurs public, respectiv examen de promovare în cazul celor cu performanțe deosebite, pentru stimularea excelenței în cercetare și păstrarea în țară a resursei umane înalt specializate;
  • evaluarea periodică a activității cercetătorilor, pe baza unor principii meritocratice, analizându-se cu precădere rezultatele activității de cercetare și impactul acestora în economie și societate.
  • actualizarea drepturilor și obligațiilor cercetătorilor și a personalului suport în acord cu reglementările internaționale în materie;
  • echivalarea funcțiilor didactice universitare cu funcțiile și gradele profesionale ale cercetătorilor în concordanță cu Legea 199/2023, urmărindu-se inclusiv aducerea salariilor cercetătorilor la nivelul salariilor cadrelor didactice universitare prin noua lege cadru a salarizării;
  • promovarea și susținerea accesului liber la infrastructura de cercetare din organizațiile de cercetare pentru studenții doctoranzi;
  • creșterea calității și eficienței actului managerial la nivelul organizațiilor de cercetare prin asigurarea unui management în echipă și evaluarea periodică a performanței manageriale;

Proiectul a fost elaborat în urma colaborării dintre MCID, Academia Română și academiile de ramură, Consiliul Național al Rectorilor și Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România.
Guvernul va transmite proiectul de lege Parlamentului cu solicitarea de a fi analizat în procedură de urgență.
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare – Autostrada A7 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă B – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2024 şi la Luxemburg la 5 februarie 2024
Actul normativ aprobă contractul de finanțare în valoare de 600 milioane euro între România şi Banca Europeană de Investiții, pentru construcția Autostrăzii A7.
Proiectul este unul dintre obiectivele cuprinse în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și face parte din lista proiectelor incluse în Master Planul General de Transport al României.
Proiectul va fi finalizat în anul 2025, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de 48 de luni de la data semnării Contractului de finanțare. Conform prevederilor Contractului, împrumutul poate fi tras în maxim 20 tranșe, valoarea minimă a unei tranșe fiind de 30 milioane euro. Împrumutul acoperă până la 50% din costul total al Proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA şi cele privind exproprierile.
Autostrada A7 între Ploiești și Pașcani va avea o lungime de 319 km, și va avea două benzi de circulație pe fiecare sens. Pentru facilitarea implementării, proiectul a fost divizat în 4 secțiuni, respectiv:
– Ploieşti – Buzău, cu o lungime de 63,25 km;
– Buzău – Focşani, cu o lungime de 82,44 km;
– Focşani – Bacău, cu o lungime de 95,9 km;
– Bacău Paşcani, cu o lungime de 77,39 km.
Realizarea acestei investiții va conduce la călătorii rapide si fiabile pe distanțe lungi, precum şi pe relații de navetă, prin reducerea timpului de călătorie și creșterea viteze. Totodată, va crește siguranța în traficul rutier și impactul negativ asupra mediului.  Implementarea Proiectului va fi asigurată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin C.N.A.I.R., în calitate de agenție de implementare.
Guvernul va transmite proiectul de lege Parlamentului cu solicitarea de a fi analizat în procedură de urgență.
Comunicatul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: https://t.ly/90jV-

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate, cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, precum și pentru modificarea art.155, alin.(1), litera i din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen
Actul normativ stipulează continuarea acordării măsurilor de sprijin, având ca sursă de finanțare Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, pentru categoriile de cupluri mamă-nou-născut defavorizate. Este vorba despre acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, de mamele cu dizabilități, de mamele aflate temporar în situații de risc, mame care nu dețin acte de identitate ș care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturi civile, mamele minore, mamele  cetățeni sau apatrizi proveniți din zone de conflict.
Valoarea tichetului social pe suport electronic este în valoare de 2.000 de lei, într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2024-2027.
Măsura de sprijin material este completată de măsurile auxiliare, care constau în indicații de îngrijire a nou-născutului, consiliere în alăptare, educație sanitară, educație de prim-ajutor pentru nou-născuți, educație cu privire la asigurarea igienei personale și a locuinței, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, recomandări nutriționale pentru bebeluși necesare pentru diversificarea alimentației.
Bugetul măsurii de sprijin este de circa 120 milioane lei, echivalent a 24 milioane euro, iar coordonatorul măsurii este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
Modificarea și completarea OUG nr.29/2022 vizează, în principal, eliminarea blocajului existent în avizarea unui număr de 255 amendamente și a unui număr de 17 notificări pentru studii clinice desfășurate în baza Directivei 2001/20/CE, în contextul în care această directivă a fost abrogată potrivit Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului.
Studiile clinice aflate în desfășurare se pot derula în condițiile Directivei 2001/20/CE până în anul 2025, iar acest blocaj afecta procesul de autorizare al medicamentelor de uz uman și domeniul asistenței medicale.
România are obligația punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014, care reglementează desfășurarea în țara noastră a studiilor clinice de care pot beneficia pacienții din România, cu implicații economice pentru unitățile sanitare care derulează astfel de studii clinice.
Analiza etică şi emiterea de avize conform Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului se efectuează de către Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (CNBMDM), organism independent fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Academiei de Științe Medicale,
Ordonanța de urgență aprobată aduce clarificări privind încasarea tarifelor aferente avizelor emise de CNBMDM pentru analiza etica și avizul emis prin amendament sau notificare, pentru studii clinice care au fost deja autorizate și se află în desfășurare în baza Directivei 2001/20/CE, precum și pentru investigații clinice cu dispozitive medicale.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN 
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Gura Humorului”, judeţul Suceava
Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului. În contextul promovării proiectului drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava este necesară realizarea unei variante de ocolire, care să asigure conexiunea între Lotul 2 Bistrița – Vatra Dornei și Lotul 3 Vatra Dornei – Suceava al drumului de mare viteză și care să contribuie la scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul orașului Gura Humorului.
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții sunt următorii: lungime traseu: 10,142 km, lățime platformă: 23,50 m, lățime parte carosabilă: 2×7,00 m, poduri/pasaje/viaducte: 8 bucăți.
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) se ridică la peste 2,6 miliarde lei, cu o durată de execuție a lucrărilor de 30 de luni.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Comunicatul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: https://t.ly/90jV-
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-Bucureşti- Constanţa şi extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
În cadrul ședinței de Guvern de astăzi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar” cu o valoare totală de 2,16 miliarde lei (inclusiv TVA) și cu durata de execuție a lucrărilor de 36 de luni.
Obiectivul principal al acestui proiect de investiții vizează implementarea sistemului ERTMS (Sistemului european de management al traficului feroviar) nivel 2 pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar.
Lungimea de cale ferată echipată ERTMS nivel 2 (linie dublă) va fi de 369 km.
Realizarea și derularea acestui proiect revine Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., care este beneficiarul investiției.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ,,POD RUTIER LA KM 0+540 AL CANALULUI DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ ŞI LUCRĂRI AFERENTE INFRASTRUCTURII RUTIERE ŞI DE ACCES ÎN PORTUL CONSTANŢA”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul
Prin actul normativ se instituie obligația autorităților publice de a oferi explicații privind modul în care autoritatea publică a luat în considerare interesul publicului de a-i fi furnizată informația, în cazul respingerii cererii de furnizare a informațiilor. Astfel, pe lângă motivele refuzului și informațiile privind procedura de revizuire, autoritatea publică va menționa și modul în care a fost luată în calcul satisfacerea interesului public în legătură cu dezvăluirea informației. Actul normativ contribuie astfel la asigurarea accesului liber şi neîngrădit al persoanei la informații de mediu.
Totodată, actul normativ prevede crearea cadrului legal pentru aprobarea prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului a ”Ghidului autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu”, precum și instituirea obligației autorităților publice de a aplica ghidul în gestionarea cererilor pentru furnizarea informațiilor privind mediul.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2024
Hotărârea aprobată de Executiv are în vedere susţinerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024, pentru creșterea numărului de animale de reproducție deținute și sporirea numărului de produși valorificați de la acestea.
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei. Banii se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024. Cuantumul total al schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:
• producătorii agricoli PFA, II și IF,
• producătorii agricoli societăţi agricole,
• producătorii agricoli persoane juridice.
Cererile de înscriere în Program se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://t.ly/Cg-Bh
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Vedea, judeţul Teleorman
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Codului-cadru de etică şi deontologie universitară
Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, denumit în continuare „Cod”, care reglementează cadrul general privind principiile și normele de etică și deontologie universitară, respectiv valorile fundamentale care trebuie însușite și respectate pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor etice, respectiv descurajarea practicilor imorale și sancționarea abaterilor care pot apărea în comunitatea academică.
Codul-cadru va avea rolul de a asigura și a crește calitatea procesului educațional la nivel instituțional, prin definirea clară a responsabilității actorilor implicați în procesele de etică universitară. De asemenea, incompatibilitățile și conflictele de interese sunt contextualizate prin raportare la profilul universităților (pentru o abordare unitară cu privire la anumite principii și definiții) fără a fi lezată autonomia instituțională, respectiv fără a exista suprareglementare.
La nivelul fiecărei instituții de învățământ superior, se vor înființa comisii de etică universitară, cu un mandat de 4 ani. Comisia de etică universitară acționează independent faţă de orice altă structură sau persoană din cadrul instituţiei de învățământ superior. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară de la nivelul instituțiilor de învățământ superior se va aproba prin ordin al ministrului educației.
De asemenea, codul-cadru conține, în anexă, un set de standarde de referință de etică și deontologie universitară în managementul universitar.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024
Se suplimentează bugetul Ministerului Public pe anul 2024 cu suma de 14,89 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, astfel:
– 891.000 lei în vederea constituirii garanției aferente contractului de închiriere pentru noul sediu în care au fost relocate Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Suma reprezintă credite de angajament și credite bugetare
– 14 milioane lei pentru Direcţia Naţională Anticorupție pentru asigurarea co-finanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pentru asigurarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei desfăşurări a activităților specifice ale instituţiei, precum și pentru achiziționarea de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuinţe şi aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate
Prin actul normativ se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a 375 blocuri de locuințe ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, trecute în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale, precum și trecerea acestor locuințe din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia.
Aceste reglementări sunt necesare pentru a se realiza operațiunile juridice succesive și necesare pentru ca aceste locuințe să poată fi vândute, conform prevederilor legale în vigoare, persoanelor cărora legea le conferă dreptul de ale cumpăra, la cerere.
Consiliile locale stabilesc valorile de vânzare și efectuează operațiunile de publicitate imobiliară pentru locuințele din blocurile de locuințe pentru tineri prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale.
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru comuna Calopăr, judeţul Dolj
Actul normativ prevede acordarea sumei de 2.058.000 lei, la solicitarea Instituției Prefectului – județul Dolj, pentru efectuarea unui studiu geotehnic din localitatea Bâzdâna, necesar pentru determinarea cauzelor și delimitarea arealului cu emanații de gaze, dar și pentru stabilirea măsurilor de punere în siguranță a zonei, ca urmare a emisiei spontane de gaze din scoarța terestră, în urma căreia a avut loc o explozie pe 1 martie 2024.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Mărişel, judeţul Cluj
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, comasarea acesteia la imobilul cu nr. MF 102360, actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilul cu nr. MF 102360 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea unității de administrare pentru o parte din imobilul nr. MF 102360
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 505/2023 pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă şi din unitățile subordonate
Prin actul normativ se prorogă termenul de punere în aplicare a Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile subordonate până la data de 1 ianuarie 2025.
Amânarea termenului de punere în aplicare are ca obiectiv dezvoltarea sistemului de formare conform obiectivelor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru punerea în aplicare a angajamentelor din Programul de guvernare 2021-2024.
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru asigurarea măsurilor necesare în vederea desfășurării normale şi eficiente a acțiunilor de protocol, pentru organizarea şi desfășurarea evenimentului „ROMÂNIA-NATO, 20 de ani” – cu prilejul împlinirii a 20 ani de la aderarea României la NATO, în data de 10 aprilie 2024
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Directia Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov şi trecerea acestora în domeniul public al orașului Covasna, judeţul Covasna
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, precum şi trecerea unei părţi din acest imobil din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Operei Naţionale Române din Iași
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorității pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, în vederea plăţii cheltuielilor generate de preluarea prin dare în plată a activului Fortus SA în executarea obligației stabilite prin Sentința civilă nr. 473/11.07.2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș
Se suplimentează bugetul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului pe anul 2024, cu suma de 4,7 milioane lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare. Fondurile aprobate sunt necesare pentru plata cheltuielilor generate de preluarea prin dare în plată a activului Fortus SA, în executarea obligației stabilite prin sentința civilă pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș.
Suma se alocă din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului.
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a Programului „Săptămâna verde”
Ministerul Educației va primi suma de 100 de milioane de lei, sub formă de finanțare nerambursabilă, din Fondul de mediu, pentru Programul ”Săptămâna verde”, derulat prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Banii vor fi folosiți pentru realizarea acțiunilor multianuale necesare implementării acestui program, pe parcursul anilor 2024 și 2025.
Astfel, se realizează activități educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice și la protejarea mediului.
Programul „Săptămâna verde” contribuie la atingerea obiectivelor educaționale din domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STIAM). Cadrele didactice, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii sunt încurajați  să își manifeste creativitatea și să îmbine, într-un mod atractiv, teoria cu aplicațiile acesteia în viața cotidiană. Programul își propune să dezvolte o formulă modernă de educație de mediu, susținută pe termen lung  prin platforma ”Școli verzi”.
O „Școală verde” presupune atât elemente curriculare, cooperarea cu alți actori, cât și elemente de infrastructură fizică sustenabilă. Școlile din România care nu îndeplinesc toate criteriile asociate unei „Școli verzi”, pot deveni școli sustenabile prin investiții în anumite elemente de infrastructură școlară sustenabilă (eficiență energetică superioară prin izolare termică, sisteme de generare energie din surse regenerabile, planificarea spațiului verde, colectarea și predarea selectivă a deșeurilor etc.).
Metodologia de implementare a Programului „Săptămâna verde” se aprobă prin ordin al ministrului educației.
21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon
Guvernul susține creșterea producției de energie din surse regenerabile, prin tehnologii cu emisii reduse de carbon, și face încă un pas important pentru atingerea țintelor stabilite în Pactul Verde European. În acest sens, a fost adoptat actul normativ ce stabilește cadrul de funcționare a mecanismului de sprijin sub formă de Contracte pentru Diferență bidirecțional.
Prin acest mecanism se asigură finanțare nerambursabilă sub formă de ajutor de operare pentru capacitățile de producere de energie electrică cu emisii reduse de carbon.
Tehnologiile eligibile sunt cele care utilizează resurse eoliene onshore și offshore, solare fotovoltaice, resurse hidro și nucleare, hidrogen și pentru stocarea energiei.
Acordarea acestui tip de ajutor de operare se realizează fie în baza unor scheme de ajutor de stat, fie în baza unui ajutor de stat ad-hoc, notificat și aprobat de către DG Competition.
În perioada următoare va fi anunțat termenul limită pentru depunerea ofertelor.
Schema de finanțare a contractelor pentru diferență în valoare de 3 miliarde de EURO a primit aprobarea Comisiei Europene.
Reprezintă cea mai mare investiție pentru tranziția energetică a României, cu beneficii economice și sociale.
Finalizarea acestor investiții vor contribui la determinarea unui preț mai mic al energiei electrice pe termen mediu și lung și o producție mai mare de energie, produsă din surse curate.
Prin contractele pentru diferență, în urma unei proceduri competitive publice și transparente, se va fixa prețul de vânzare a energiei electrice generată de aceste investiții pentru următorii 15 ani, creându-se un mediu atractiv pentru investitorii din domeniul energiei.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidența prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.
2. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea art. XVII alin. (5) lit. n) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
Memorandumul a fost aprobat.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene ca autoritate națională competentă pentru implementarea platformei ”Tehnologii Strategice pentru Europa” (STEP), informarea Comisiei Europene și demararea coordonării interinstituționale pentru pregătirea implementării
Memorandumul a fost aprobat.
4. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pentru luna aprilie 2024 aferente Ministerului Educației
Memorandumul a fost aprobat.
5. MEMORANDUM cu tema: Acord cu privire la aprobarea de către Ministerul Finanțelor a limitelor de supracontractare în cadrul programelor regionale aferente perioadei de programare financiară 2021-2027
Memorandumul a fost aprobat.
6. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna aprilie 2024 la titlul 59 „Alte cheltuieli” pentru Ministerul Public
Memorandumul a fost aprobat.
7. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament pe luna aprilie 2024 la titlul 60 ,,Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” pentru Secretariatul General al Guvernului
Memorandumul a fost aprobat.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 inițiative legislative

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (1 aprilie 2024)

VII. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului 718 Arad – Gai, identificat în Cartea Funciară nr. 335522 Arad, din domeniul public al municipiului Arad, judeţul Arad, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

***

Miercuri, 3 aprilie 2024, Guvernul României a publicat lista proiectelor de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 4 aprilie 2024, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare – Autostrada A7 România-Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă B – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2024 şi la Luxemburg la 5 februarie 2024

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Gura Humorului”, judeţul Suceava
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-Bucureşti- Constanţa şi extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie ,,POD RUTIER LA KM 0+540 AL CANALULUI DUNĂRE -MAREA NEAGRĂ ŞI LUCRĂRI AFERENTE INFRASTRUCTURII RUTIERE ŞI DE ACCES ÎN PORTUL CONSTANŢA”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2024
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Vedea, judeţul Teleorman
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Codului-cadru de etică şi deontologie universitară
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuinţe şi aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru comuna Calopăr, judeţul Dolj
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Mărişel, judeţul Cluj
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, comasarea acesteia la imobilul cu nr. MF 102360, actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilul cu nr. MF 102360 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea unității de administrare pentru o parte din imobilul nr. MF 102360
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 505/2023 pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă şi din unitățile subordonate
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru asigurarea măsurilor necesare în vederea desfășurării normale şi eficiente a acțiunilor de protocol, pentru organizarea şi desfășurarea evenimentului „ROMÂNIA-NATO, 20 de ani” – cu prilejul împlinirii a 20 ani de la aderarea României la NATO, în data de 10 aprilie 2024
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Directia Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov şi trecerea acestora în domeniul public al orașului Covasna, judeţul Covasna
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, precum şi trecerea unei părţi din acest imobil din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Operei Naţionale Române din laşi
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorității pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, în vederea plăţii cheltuielilor generate de preluarea prin dare în plată a activului Fortus SA în executarea obligației stabilite prin Sentința civilă nr. 473/11.07.2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș

IV. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a Programului „Săptămâna verde”
2. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament pe luna aprilie 2024 la titlul 60 ,,Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” pentru Secretariatul General al Guvernului
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidența prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea art. XVII alin. (5) lit. n) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene ca autoritate națională competentă pentru implementarea platformei ”Tehnologii Strategice pentru Europa” (STEP), informarea Comisiei Europene și demararea coordonării interinstituționale pentru pregătirea implementării
4. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pentru luna aprilie 2024 aferente Ministerului Educației
5. MEMORANDUM cu tema: Acord cu privire la aprobarea de către Ministerul Finanțelor a limitelor de supracontractare în cadrul programelor regionale aferente perioadei de programare financiară 2021-2027
6. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna aprilie 2024 la titlul 59 „Alte cheltuieli” pentru Ministerul Public

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 inițiative legislative

VII. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (1 aprilie 2024)

VIII. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului 718 Arad – Gai, identificat în Cartea Funciară nr. 335522 Arad, din domeniul public al municipiului Arad, judeţul Arad, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership