Secţiuni » Barouri
UNBR. INPPA. Barouri
Official partner: Uniunea Naţională a Barourilor din România

UNBR. Examen de primire în profesia de avocat / 19 septembrie 2021, ROMEXPO. UPDATE: Rezultate examen. UPDATE: Validare examen
28.10.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Selected, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 27 octombrie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 280 din 21-22 octombrie 2021 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2021.

***

Luni, 27 septembrie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității rezultatele obţinute de candidaţi:

:: Pentru dobândirea calității de avocat stagiar
:: Pentru dobândirea calității de avocat definitiv

Candidații respinși vor putea formula contestații la punctaj  timp de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 28 septembrie 2021, ora 12.00. Prin „punctaj” se înțelege modul în care sistemul informatic al examenului a reținut răspunsul/răspunsurile marcate de candidat. În consecință, prin contestația la punctaj nu va putea fi formulată/reiterată o obiecțiune privitoare la baremul de corectare.

Contestațiile pot fi depuse prin email la adresa contestatie@inppa.ro și vor fi redactate prin utilizarea acestui formularul-tip

Formular depunere contestații: DOCX / PDF

***

Joi, 23 septembrie 2021, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că pot formula contestații doar candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 6 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem) până cel târziu vineri, 24 septembrie 2021, ora 14:00.

Contestaţiile se pot depune prin email la adresa contestatie@inppa.ro și vor fi redactate după modelul formularului de mai jos.

:: Formularul pentru contestaţii

***

Joi, 23 septembrie 2021, Comisia națională de examen, analizând contestaţiile la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru calitatea de avocat stagiar și de la examenul pentru calitatea de avocat definitiv, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații stagiari, se admite contestaţia la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” de la proba scrisă pentru avocații stagiari: Grila 1 (70), Grila 2 (61), Grila 3 (63), Grila 4 (74).
Drept urmare:
– Se anulează întrebarea menţionată mai sus și, potrivit art. 22 alin. (6) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaţilor.

2. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații stagiari, se admite contestaţia la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru avocații stagiari: Grila 1 (88), Grila 2 (95), Grila 3 (86), Grila 4 (86).
Drept urmare:
– La întrebarea menţionată mai sus se consideră corectă indicarea literelor a) și b) ca variantă corectă de răspuns. În consecinţă, potrivit art. 22 alin. (5) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare atât candidaţilor care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera a) și b), cât și candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera a) sau litera b).

3. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații stagiari, se admite contestaţia la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru avocații stagiari: Grila 1 (94), Grila 2 (85), Grila 3 (84), Grila 4 (89).
Drept urmare:
– La întrebarea menţionată mai sus se consideră corectă indicarea literei b) ca singură variantă corectă de răspuns. În consecinţă, potrivit art. 22 alin. (4) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b).

4. Se resping toate celelalte contestaţii la baremul de evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă din data de 19 septembrie 2021 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

5. Se republică baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații stagiari, cuprinzând modificările prevăzute la pct. 1 – 3 de mai sus.

6. În baza prevederilor art. 22 alin. (7) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un termen de 24 de ore, cu începere de la data de 23.09.201 ora 14.00 până la data de 24.09.2021 ora 14.00, numai pentru candidații de la examenul pentru avocații stagiari al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor și care vor putea formula contestație exclusiv cu privire la întrebările/răspunsurile anulate.

7. Se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații definitivi astfel cum a fost publicat la data de 20 septembrie 2021, ora 13, care devine barem final.

8. Evaluarea lucrărilor probei de examen din data de 19 septembrie 2021, în baza baremelor finale publicate, pentru toți candidații (pentru calitatea de avocat stagiar și pentru calitatea de avocat definitiv), se va realiza numai după finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor prevăzută la pct. 6 de mai sus.

9. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică consultantului tehnic al examenului. .

***

Luni, 20 septembrie 2021, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că în grila de examen de la examenul de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021, dintr-o eroare de operare în sistemul informatic s-a preluat greșit răspunsul de la întrebarea cu nr. 78 de la Grila 1 (care are corespondent în întrebarea nr. 66 de la Grila 2, întrebarea nr.  77 de la Grila 3 și întrebarea nr. 66 de la Grila 4) și la care variantele de răspuns corecte sunt a) și c).

Baremul rectificat se găsește AICI.

***

Duminică, 19 septembrie 2021, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că la întrebarea 56 de la grila 1 – Stagiari, corespondență întrebarea 59 la G2, întrebarea 52 la G3 și respectiv întrebarea 59 la G4, răspunsurile corecte sunt B și C (în loc de C).

Baremul rectificat se găsește AICI.

***

Duminică, 19 septembrie 2021, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a informat că termenul limită de depunere a contestațiilor la barem este luni, 20 septembrie 2021, ora 15:00.

Contestaţiile se pot depune prin email la adresa contestatie@inppa.ro.

:: Formularul pentru contestaţii

***

Duminică, 19 septembrie 2021, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat subiectele şi baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 19 septembrie 2021 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, septembrie 2021.

STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

***

Marți, 14 septembrie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care:

a) nu au depus/înregistrat on-line dosarul de înscriere la examen;

b) care s-au prezentat la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de normele de securitate epidemiologică în contextul măsurilor de prevenire a infectării cu virusul Covid-19, anunțate de Comisia națională de examen.

Se restituie parțial (700 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care:

a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen;

b) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.

Se restituie parțial (500 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei după momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.

:: Hotărârea

***

Duminică, 12 septembrie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Hotărârea nr. 5/12.09.2021 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, împreună cu anexele.

:: Hotărârea

***

Sâmbătă, 11 septembrie 2021, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat instrucțiunile, regulile și procedurile sanitare pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI

Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 19.09.2021
– Cu începere de la ora 6.30 și până la ora 9.00, candidaţii se vor prezenta la porțile de acces A și B ale complexului expozițional ROMEXPO, după cum urmează:
• la poarta A – candidații cu numele de familie de la lit. A până la litera M inclusiv;
• la poarta B – candidații cu numele de familie de la lit. N până la litera Z inclusiv
Harta cuprinzând localizarea porților de acces în complexul expozițional ROMEXPO este atașată prezentei.
– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:
• actul de identitate
• legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
• declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
• certificatul de vaccinare (certificat digital european COVID) sau, alternativ, dovada testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, dovada infectării cu COVID în ultimele 6 luni, eliberate de instituțiile competente
• mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă
• un recipient cu substanță dezinfectantă
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.
– Este strict interzis accesul în pavilionul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 9.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– Examenul începe la ora 10.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen

REGULI ȘI PROCEDURI SANITARE

– Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
• Accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO va fi permis numai la porțile A și B, conform repartizării indicate mai sus.
• În cazul formării de cozi la poarta de acces, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.
• La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet gura și nasul.
• Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.
• Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta complexului expozițional ROMEXPO. Nu se face distincție după cum candidatul se află în pavilionul de examen sau pe căile exterioare de acces, aflate în incinta complexului expozițional.
• La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul:
– va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
– va preda declarația pe proprie răspundere, anexată prezentei, completată și semnată
– va prezenta certificatul de vaccinare (certificatul digital european COVID) sau, alternativ, dovada testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, dovada infectării cu COVID în ultimele 6 luni
– va arăta că deține mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă
• Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic care:
– nu prezintă documentele menționate mai sus
– cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ;
– cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată
• Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul sanitar de la poarta de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite comisiei naționale de examen, prin email la adresa admitere@unbr.ro, o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.
• Candidaților care îndeplinesc condițiile sanitare de participare la examen li se va permite accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO, în baza ștampilării de către personalul sanitar a legitimației de examen.
o Candidații se vor deplasa către pavilionul de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Accesul către pavilionul de examen și ieșirea din acesta către ieșirea din spațiul complexului expozițional se vor realiza pe trasee diferite.
• La intrarea în pavilionul de examen, candidații vor prezenta actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele electronice amplasate în pavilionul de examen.
• La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.
• Toate spațiile de examen sunt igienizate iar mobilierul de examen este curățat cu substanțe dezinfectante.
• Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în spațiile de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
• Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
• În incinta pavilioanelor de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.
• După începerea examenului, la expirarea primelor 2 ore candidații își vor schimba masca cu masca de rezervă.
• După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului (cu referire specială la grile); candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise).
• După predarea lucrării, candidații vor părăsi pavilionul de examen și spațiul complexului expozițional, pe traseul indicat de organizatori.
• După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în spațiul complexului expozițional. La sesiunea de examen din 19 septembrie 2021 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
• Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen sau, după caz, din incinta complexului expozițional, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

***

Miercuri, 18 august 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a anunțat prelungirea până la data de 25 august (inclusiv) 2021 a perioadei de depunere a dosarelor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021.

Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului UNBR nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021 rămân aplicabile.

***

Miercuri, 14 iulie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021.

Data desfășurării examenului este 19 septembrie 2021 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic (față în față).[1]

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021.[2]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8.00) – 20 august 2021 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.


[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.
[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.


***

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 14 mai 2021, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2021 și a adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. (1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru  Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va  desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 19 septembrie 2021, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față).

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri.

Art. 2. (1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia  Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus și situația în care acesta este „cadru didactic universitar.”

(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 și prevederile Regulamentului de examen susmenționat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidențele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A., până la data de 26 august 2021, propunerile avizate privind membrii Comisiei naționale de  examen, având în vedere și experiența anterioară a celor propuși.

(4) La data de 3 septembrie 2021 I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 10 septembrie 2021, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat.” Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere.

Art. 3. (1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8.00) – 20 august 2021 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2021 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

Art. 4. (1) Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr.  RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021.”

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului şi soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 5. (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R.

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară. 

Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

:: Tematica

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti