Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Afaceri transfrontaliere CJUE Dreptul Uniunii Europene Jurisprudență Procedură civilă SELECTED

CJUE. C-183/23 – Credit Agricole Bank Polska. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Instanța competentă pentru acțiunea introdusă împotriva unui consumator, resortisant al unui stat terț, cu ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul unui stat membru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră

11 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor și președintă de cameră

Trimitere preliminară – Cooperarea judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Acțiune introdusă împotriva unui consumator, resortisant al unui stat terț, cu ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul unui stat membru – Instanța competentă

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 6 alineatul (1) și a articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012[1].

Printr‑o acțiune introdusă la 22 decembrie 2021 la Tribunalul Districtual Varșovia‑Centru din Varșovia, Polonia, care este instanța de trimitere, Credit Agricole Bank Polska urmărește să obțină obligarea lui AB, resortisant al unui stat terț, având calitatea de consumator, la plata unei sume de bani de aproximativ 2 250 de euro, majorată cu dobânzile aplicabile, precum și a cheltuielilor de judecată. Această acțiune se întemeiază pe un contract de credit de consum încheiat la 16 iulie 2020 între reclamanta din litigiul principal și pârâtul din litigiul principal în vederea cumpărării de către acesta din urmă a unui telefon mobil. Adresa pârâtului respectiv, indicată în cererea introductivă, corespundea celei menționate în acest contract.

La 30 martie 2022, grefierul de la instanța de trimitere a emis o somație de plată împotriva lui AB, prin care l‑a obligat pe acesta din urmă la plata către reclamanta din litigiul principal a sumelor solicitate. O copie a acestei cereri introductive și a somației de plată menționate, precum și alte informații adresate pârâtului din litigiul principal au fost trimise prin poștă la adresa acestuia, indicată în cererea respectivă. La 5 mai 2022, această scrisoare a fost returnată deoarece nu fusese ridicată de către destinatar.

Grefierul a însărcinat mandatarul reclamantei din litigiul principal să notifice pârâtului din litigiul principal, prin intermediul unui executor judecătoresc, în conformitate cu dreptul polonez, o copie a cererii introductive și a somației de plată, sub sancțiunea suspendării procedurii. Prin scrisoarea din 15 septembrie 2022, mandatarul menționat a informat instanța de trimitere că notificarea în cauză nu a putut fi realizată, întrucât pârâtul nu era cunoscut la adresa indicată.

Printr‑o ordonanță din 4 octombrie 2022, grefierul a desemnat un curator în beneficiul pârâtului amintit. La 26 octombrie 2022, acest curator a formulat opoziție la somația de plată emisă la 30 martie 2022, pentru motivul că reclamanta din litigiul principal nu demonstrase că era creditoare a sumei solicitate. Curatorul menționat a arătat, de asemenea, că nu era în măsură să stabilească locul de reședință al pârâtului din litigiul principal, însă nu a invocat nicio excepție referitoare la competența internațională a instanței de trimitere de a soluționa cauza principală, în temeiul articolelor 17 și 18 din Regulamentul nr. 1215/2012.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Demersurile efectuate de această instanță, precum și de mandatarul reclamantei din litigiul principal și de curatorul pârâtului din litigiul principal nu au permis identificarea reședinței sau a domiciliului acestuia din urmă. Acestea au permis numai să se constate că pârâtul respectiv a ajuns în Polonia la 29 septembrie 2017, că el a plecat definitiv de la adresa la care era înregistrat în acest stat membru în cursul anului 2018 și că, la data verificărilor astfel efectuate, nu era lipsit de libertate pe teritoriul statului membru amintit. Potrivit instanței menționate, nu este exclus ca pârâtul din litigiul principal să fi părăsit teritoriul polonez, fără ca această împrejurare să poată fi stabilită cu certitudine, având în vedere lipsa controalelor la anumite frontiere terestre ale Republicii Polone.

Instanța de trimitere ridică mai întâi problema dacă, având în vedere articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012, este obligată să își stabilească competența în conformitate cu normele de drept intern sau în conformitate cu normele de competență uniforme prevăzute de acest regulament.

Potrivit acestei instanțe, reiese din jurisprudența rezultată din Hotărârea din 17 noiembrie 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745), și din Hotărârea din 15 martie 2012, G (C‑292/10, EU:C:2012:142), că aplicarea normelor naționale în locul normelor de competență uniforme nu este posibilă decât dacă instanța sesizată dispune de indicii doveditoare care să îi permită să concluzioneze că pârâtul, cetățean al Uniunii nedomiciliat în statul membru de care aparține această din urmă instanță, domiciliază efectiv în afara teritoriului Uniunii Europene. Instanța de trimitere ridică problema dacă această jurisprudență ar trebui să se aplice și într‑o situație precum cea din litigiul principal, în care pârâtul în cauză este o persoană care nu are cetățenia niciunui stat membru, dar care are probabil domiciliul pe teritoriul unui stat membru.

Instanța de trimitere mai ridică problema dacă, având în vedere articolul 26 din Regulamentul nr. 1215/2012, se poate considera că pârâtul din litigiul principal s‑a înfățișat și, în consecință, a acceptat competența instanței sesizate atunci când procedura se desfășoară în prezența curatorului acestui pârât. În această privință, instanța de trimitere arată că litigiul principal se distinge de cel în care s‑a pronunțat Hotărârea din 10 octombrie 1996, Hendrikman și Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380), în care Curtea a statuat că înfățișarea unui reprezentant numit în mod nelegal pentru un pârât nu poate fi considerată ca fiind o înfățișare a acestui pârât. Astfel, în speță, curatorul pârâtului din litigiul principal a fost numit în conformitate cu dreptul polonez, acest curator fiind abilitat să îndeplinească toate actele referitoare la cauza principală în numele acestuia, a cărui reședință a rămas necunoscută în cursul procedurii.

Prin hotărârea pronunțată la data de 11 aprilie 2024[2], Curtea a stabilit că articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că, atunci când ultimul domiciliu cunoscut al unui pârât, resortisant al unui stat terț și având calitatea de consumator, se află pe teritoriul statului membru al instanței sesizate, iar aceasta nu reușește să identifice domiciliul actual al pârâtului respectiv și nici nu dispune de indicii doveditoare care să îi permită să concluzioneze că acesta domiciliază efectiv pe teritoriul unui alt stat membru sau în afara teritoriului Uniunii Europene, competența de a soluționa acest litigiu este determinată nu de legislația statului membru de care aparține instanța amintită, ci de articolul 18 alineatul (2) din acest regulament, care conferă competența de a soluționa un astfel de litigiu instanței în circumscripția căreia se află ultimul domiciliu cunoscut al pârâtului respectiv.

Având în vedere interpretarea reținută și dat fiind că problema prorogării de competență prin efectul înfățișării consumatorului pârât sau, dacă este cazul, a curatorului său se ridică numai în situația în care instanța sesizată nu își întemeiază competența de a soluționa litigiul respectiv pe alte dispoziții decât articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012, Curtea a apreciat că nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare preliminară.


[1] Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba polonă, dar și traducerea în limba română pot fi accesate aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership