Principalele modificări pe care C.A. al C.A.A. le aduce prin Hotărârea 12/2021 privind procedura de eșalonare a obligațiilor la plată restante la fondurile C.A.A., Hotărârii 1/2020: