Secţiuni » Arii de practică » Business » Insolvenţă
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Articole Insolvență Note de studiu RNSJ SELECTED

Necesitatea cercetării temeinice a creanței din perspectiva condițiilor impuse de lege pentru deschiderea procedurii insolvenței: certitudine, lichiditate, exigibilitate

18 aprilie 2024 | Cătălina APETRĂCHIOAEI
Cătălina Apetrăchioaei

Cătălina Apetrăchioaei

Cererea creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenței poate fi depusă în circumstanțe specifice și trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi acceptată de către instanță. Una dintre condițiile esențiale pentru deschiderea procedurii insolvenței este existența unei creanțe certe, lichide și exigibile împotriva debitorului. Aceste trei condiții descriu natura și statutul creanței și trebuie analizate ca un tot unitar, întrunirea lor fiind una cumulativă. În practică însă se întâlnesc situații când analiza este efectuată în mod superficial, accentul fiind pus pe valoarea prag a creanței, pe caracterul ei cert și lichid, condiția exigibilității fiind deseori doar amintită, fără a fi analizată.

Conform art. 5 pct. 20 din Legea cu nr. 85/2014: „creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul…”

Creanţa este exigibilă conform dispozițiilor art. 662 alin. (4) Cod de procedură civilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Exigibilitatea unei creanțe se referă la faptul că aceasta este scadentă și că debitorul este deja în întârziere în ceea ce privește plata sau îndeplinirea obligației. Exigibilitatea este esențială pentru a determina momentul în care creditorul poate acționa în vederea recuperării creanței și poate influența aplicarea unor măsuri legale sau contractuale pentru asigurarea încasării creanței.

Verificarea exigibilității creanței implică stabilirea dacă aceasta este scadentă sau dacă au intervenit alte condiții care activează obligația de plată a debitorului. Este esențial să se determine momentul exact când creanța devine exigibilă, pentru a lua măsura deschiderii procedurii insolvenței nefiind suficientă dovedirea certitudinii și lichidității creanței.

Opinăm că judecătorul sindic trebuie să fie în prezența unei dovezi certe privind exigibilitatea creanței de mai mult de 60 de zile, creditorul care promovează cererea privind deschiderea procedurii trebuind să anexeze înscrisuri în dovedirea respectării termenului privind exigibilitatea creanței.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

În situația contractelor de credit, instituțiile bancare au temei contractual și legal pentru declararea exigibilităţii anticipate, înregistrarea de restanțe în mod continuu pe o perioadă de 90 de zile consecutive este singura condiție legală de îndeplinit, pentru ca un creditor să devină îndreptățit să invoce exigibilitatea împrumutului prin declararea scadenței anticipate.

Se observă că legea oferă creditorului doar posibilitatea, fără să instituie în acest sens vreo obligativitate, de a declara „scadență anticipată”: nici nu îl obligă să o declare, iar atunci când creditorul decide totuși să o declare, nici nu este obligat să o facă într-un moment anume, ce ar fi fost prescris de lege. Singura constrângere legală constă în faptul că un creditor nu poate lua în considerare „scadența anticipată” decât în situațiile în care se înregistrează restanțe în mod continuu, timp de cel puțin 90 de zile consecutive.[1]

Potrivit art. 1417 alin. (1) din Codul civil, debitorul decade din beneficiul termenului dacă se află în stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolvenţă declarată în condiţiile legii, precum şi atunci când, cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa garanţiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie garanţiile promise.

Legiuitorul stabilește la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 că la data deschiderii procedurii, contractele în derulare se consideră menținute, art. 1.417 C. civ. nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desființare a contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilității anticipate, pentru motivul deschiderii procedurii, sunt nule.

Așadar exigibilitatea anticipată trebuie declarată înaintea formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței, ”De lege lata, prin intermediul mecanismului stabilit de către legiuitor, creanța dobândește caracter exigibil, iar decăderea din beneficiul termenului va opera de drept ori de câte ori se va putea stabili că debitorul este în insolvență sau în stare de insolvabilitate ori dacă, prin conduita sa culpabilă, procedează la diminuarea garanțiilor constituite sau nu constituie garanțiile promise”.[2]

În concluzie, o cercetare temeinică a creanței în conformitate cu condițiile impuse de lege-certitudinea, lichiditatea și exigibilitatea, este esențială pentru protejarea drepturilor și intereselor atât ale creditorului, cât și ale debitorului și pentru asigurarea unui proces eficient și echitabil.


[1] Câteva observații cu privire la „declararea scadenței anticipate” și „dobânzile penalizatoare” reglementate la art. 38 al OUG nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Dan JALBA, https://www.juridice.ro/699203/cateva-observatii-cu-privire-la-declararea-scadentei-anticipate-si-dobanzile-penalizatoare-reglementate-la-art-38-al-oug-nr-50-din-9-iunie-2010-privind-contractel.html
[2] Scadenţa anticipată a creanţelor neajunse la termen. Compatibilitatea art. 1.417 din Codul Civil cu prevederile legilor insolvenţei, Mihaela Sărăcuț, https://www.universuljuridic.ro/scadenta-anticipata-a-creantelor-neajunse-la-termen-compatibilitatea-art-1-417-din-codul-civil-cu-prevederile-legilor-insolventei/


Consilier juridic Cătălina Apetrăchioaei

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership