« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Minută de practică neunitară. Semnificația sintagmei ”anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori”
11.06.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Problema de drept: interpretarea prevederilor art. 266 alin. 41 din Legea nr. 207/2015 (alineat introdus prin OG nr. 30/2017), respectiv dacă prin anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi, se înţelege desfiinţarea/încetarea obligaţiilor fiscale, sau se referă numai la ştergerea obligaţiilor fiscale restante de pe asocierea sau entitatea fără personalitate juridică radiată şi nu la ştergerea acestora în totalitate, în sensul absolvirii persoanei fizice titulare de obligaţia de plată a acestora (Curtea de Apel Oradea).

Acte normative incidente: art. 266 alin. 4 indice 1 Legea nr. 207/2015, Legea nr. 85/2014

Practica judiciară
Starea de fapt în care a apărut problema de drept este următoarea:
– au fost emise decizii de impunere/referate prin care au fost transferate pe titularul PFA obligațiile fiscale restante ce existau în evidența organului fiscal pe codul de identificare al PFA după radierea acestuia în urma procedurii de insolvență, obligația fiscală existând și la acea dată;
– au fost emise decizii de impunere privind obligații fiscale suplimentare de plată după radierea PFA, la cererea acesteia, obligațiile fiind aferente perioadei în care a desfășurat activitate persoana fizică autorizată.

Legislaţie incidentă
Art. 266 alin. 4 indice 1 din Legea nr. 207/2015:
Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii, se anulează după radiere, inclusiv în situaţia în care obligaţiile au fost preluate de alţi debitori în conformitate cu prevederile art. 23.

Art. 20 alin. 2 din O.U.G. nr. 44/2008:
„În caz de insolvenţă, PFA va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 181 alin. 1 din Legea nr. 85/2015:
Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri frauduloase; în astfel de situaţii, el va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii.

Opinii exprimate în practica judiciară
Problema de drept a fost discutată cu ocazia întâlnirii trimestriale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Oradea şi a instanţelor din= circumscripţia acesteia ce a avut loc în decembrie 2019 și s-au conturat următoarele opinii:

Opinia majoritară este în sensul că trebuie să se facă distincţie între două posibile situaţii juridice, respectiv cazul în care P.F.A. a fost radiat în urma procedurii de insolvenţă şi situaţia în care nu s-a urmat această procedură.

În prima situaţie, în care radierea P.F.A. a avut loc în urma procedurii de insolvenţă, soluţia agreată în unanimitate este aceea că debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment potrivit art. 20 alin. 2 din OUG nr. 44/2008 și art. 181 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Practică judiciară relevantă: decizia nr. 240/15.03.2019 pronunţată în dosar nr. 7114/111/2017.

În cea de doua situaţie, soluţia agreată cu majoritate a fost aceea că textul de lege, susceptibil de a da naştere la practică neunitară, trebuie interpretat în sensul că se anulează obligaţiile fiscale restante numai din evidenţa organelor fiscale ţinută pentru P.F.A., evidenţă ţinută pe codul unic de identificare, obligaţiile urmând însă a fi trecute în evidenţa aferentă persoanei fizice titulare a P.F.A, evidenţă ţinută pe codul numeric personal.

În susţinerea acestei opinii, s-a argumentat că trebuie avute în vedere consideraţiile din nota de fundamentare a O.G. nr. 30/2017 care a modificat Codul de procedură fiscală, prevederile O.U.G. nr. 44/2008, din ansamblul cărora rezultă că subiectul de drept titular al drepturilor şi obligaţiilor asumate de P.F.A. este titularul persoană fizică şi că P.F.A. este numai o formă de activitate economică, persoana fizică titulară fiind răspunzătoare pentru obligaţiile asumate cu întregul său patrimoniu, precum şi considerentele Deciziei în interesul legii nr. 1/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, interpretate prin analogie.

Practică relevantă: decizia nr. 367/24.04.2019 pronunţată în dosar nr. 1579/111/2018.

Opinia referentului
Nu a fost exprimată.

Opinia formatorului INM
Preliminar, din lectura problemei de practică neunitară sesizate de Curtea de Apel Oradea rezultă că, deși se indică ansamblul art.266 alin.41 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, totuși procesele avute în vedere au vizat situația persoanelor fizice autorizate (PFA), ce au fost radiate din registrele în care se găseau înregistrate ca atare.

Tot preliminar, mai constatăm că problema de practică neunitară privește situația în care a intervenit radierea persoanei fizice autorizate, pentru alt motiv decât desfășurarea procedurii insolvenței, în acest din urmă caz Curtea de Apel Oradea comunicând unanimitatea opiniilor exprimate în sensul că debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment potrivit art. 20 alin. 2 din OUG nr. 44/2008 și art. 181 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Astfel, față de limitele analizei ce se impune a fi efectuată în urma precizărilor din precedent, reținem că Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată prin OG nr. 30/2017, prevede la art. 266 alin. 4 indice 1 că „Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii, se anulează după radiere, inclusiv în situaţia în care obligaţiile au fost preluate de alţi debitori în conformitate cu prevederile art. 23.

În acest sens reținem și art. 82 alin. 1 și alin. 6 Cod procedură fiscală, texte potrivit cărora ,,(1) Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este: (…)
b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale; (…)
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; (…)”, respectiv ,,(2) Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la: a) data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică; (…)”, precum și art.90 din același act normativ în sensul că ,,(1) Radierea înregistrării fiscale reprezintă activitatea de retragere a codului de identificare fiscală și a certificatului de înregistrare fiscală. (2) La încetarea calității de subiect de drept fiscal, persoanele sau entitățile înregistrate fiscal prin declarație de înregistrare fiscală potrivit art. 81 și 82 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declarații de radiere.”.

Așadar, identificarea fiscală a persoanei fizice autorizate se face pe baza codului unic de înregistrare atribuit odată cu înregistrarea la registrul comerțului, fiind deci distinctă de identificarea fiscală a unei persoane fizice ce nu are acea calitate și care se identifică pe baza codului numeric personal.

Mai reținem totodată că OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale prevede la art. 20 alin. 1 că ,,Titularul PFA răspunde pentru obligațiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului. Dispozițiile art.31, 32 și ale art. 2.324 alin.(3) din Codul civil sunt aplicabile.

Dintre aceste din urmă texte legale reținem în mod special art. 2.342 alin. 3 Cod civil, potrivit căruia ,,Creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul
acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului.

În acest context normativ, ne însușim interpretarea majoritară propusă de Curtea de Apel Oradea, în sensul că art. 266 alin. 41 Cod procedură fiscală determină, în cazul încetării activității PFA altfel decât prin procedura insolvenței, anularea obligațiilor fiscale restante numai din evidența organelor fiscale ținută pentru persoana fizică autorizată (PFA), anume aferent evidenței ținute pe codul de identificare fiscală corespunzător codul unic de înregistrare, obligațiile urmând să subziste în evidența aferentă persoanei fizice titulare a PFA, aferent codului numeric personal.

În acest din urmă sens, observăm și Nota de fundamentare a OG nr. 30/2017 prin care a fost modificat și completat art. 266 Cod procedură fiscală, potrivit căreia ”Se propune a se reglementa scăderea obligațiilor fiscale din evidența debitorilor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, atunci când aceştia s-au radiat. În condiţiile inexistenţei unei astfel de prevederi se poate înţelege că obligaţiile datorate de aceştia ramân in evidenţa lor fiscală pe toată perioada de prescriptie, chiar dacă asupra acestora statul nu se mai poate îndrepta.”

Reiese astfel că scopul reglementării art. 266 alin .41 Cod procedură fiscală a fost în legătură cu evidența organului fiscal, spre a se evita reflectarea unor obligații fiscale care nu mai corespund unui cod de identificare fiscală actual.

De altfel, se observă că potrivit textului legal o astfel de operațiune nu are ca efect și stingerea creanței fiscale, art. 266 alin. 41 Cod procedură fiscală indicând explicit continuitatea creanțelor fiscale atunci când au fost preluate de alți debitori.

În cazul titularului persoanei fizice autorizate, anume chiar persoana fizică respectivă, atât potrivit reglementării din dreptul comun (general), cât și potrivit normelor speciale din OUG nr. 44/2008, acesta răspunde cu bunurile sale, existând doar o anumită ordine de urmărire a acestora.

În consecință, propunem următorul răspuns în soluționarea problemei sesizate de Curtea de Apel Oradea:
→ art. 266 alin. 41 Cod procedură fiscală privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane fizice autorizate, ulterior radierii acestora din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii, pentru alt motiv decât desfășurarea procedurii insolvenței, are în vedere evidența organului fiscal aferentă codului de identificare fiscală corespunzător codului unic de înregistrare atribuit persoanei fizice autorizate, iar nu însăși existența creanței fiscale.

Punctul de vedere al Secției de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ
Nu au existat observații cu privire la soluția propusă de formatorii INM.

Observaţii primite din partea curţilor de apel şi opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor
Într-o opiniei minoritară, la nivelul Curții de Apel Iași, se arată faptul că anularea obligațiilor fiscale nu implică doar o operațiune tehnico administrativă a organului fiscal referitoare la evidențele fiscale proprii, care presupun doar o scădere a obligațiilor fiscale de pe codul fiscal al debitorului radiat, ci chiar o modalitate de stingere a obligațiilor fiscale.

Răspunderea persoanei fizice pentru obligațiile fiscale înregistrate pentru activitatea autorizată sau profesională desfășurată poate fi angajată în condițiile Codului de procedură fiscală și doar în asemenea situație poate fi urmărită persoana fizică și patrimoniul personal al acesteia, așa cum prevăd Codul civil și OUG nr. 44/2008. Argumentele aduse în favoarea acestei opinii au fost:
– textul de lege instituie o condiţie pentru menţinerea în continuare a creanţei fiscale, respectiv atragerea răspunderii persoanei responsabile;
– problema anulării obligaţiilor fiscale este tratată în capitolul referitor la stingerea obligaţiilor fiscale.

Cu unanimitate, a fost agreată opinia formatorului INM.

Nota J: Opinie redată din cuprinsul Minutei întâlnirii președinților secțiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel București, 17 decembrie 2020, Platforma GoogleMeet, pag. 26-30.

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Secţiuni: C. administrativ, Fiscalitate, Sistemul judiciar | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD