Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Banking CJUE Drept civil Dreptul Uniunii Europene Jurisprudență Protecția consumatorilor SELECTED

CJUE. C-484/21 – Caixabank. Termenul de prescripție al unei acțiuni în restituire a unor costuri care au fost achitate de consumator. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, președintă de cameră

26 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost președintă de cameră

Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Contract de împrumut ipotecar – Clauză care prevede plata costurilor legate de contract în sarcina consumatorului – Decizie judecătorească definitivă de constatare a caracterului abuziv – Acțiune în restituire – Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție – Hotărâri ale instanței naționale supreme

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 6 alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13[1].

În anul 2007, reclamanții din litigiul principal, FCC și MAB, în calitate de consumatori, au încheiat cu Caixabank un contract de împrumut ipotecar. Printr‑o hotărâre din data de 2 mai 2019, Tribunalul de Primă Instanță nr. 50 din Barcelona, Spania, a anulat clauza din acest contract care impunea reclamanților din litigiul principal plata tuturor costurilor referitoare la constituirea ipotecii.

La 23 februarie 2021, reclamanții au introdus, la Tribunalul de Primă Instanță nr. 20 din Barcelona, care este instanța de trimitere, o acțiune având ca obiect rambursarea sumelor achitate în temeiul clauzei referitoare la costuri, în ceea ce privește taxa de înregistrare și costurile pentru servicii de administrare, în cuantum de 295,36 euro.

În fața instanței de trimitere, Caixabank a arătat că acțiunea reclamanților din litigiul principal este prescrisă. Potrivit acesteia, termenul de prescripție, care, în conformitate cu Codul civil catalan, este de zece ani, a început să curgă de la momentul constituirii ipotecii în anul 2007, atunci când au fost achitate sumele a căror rambursare face obiectul procedurii principale.

În ceea ce îi privește, reclamanții din litigiul principal au afirmat că, în temeiul concluziei care se desprinde din Hotărârea din 22 aprilie 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313), termenul de prescripție nu a început să curgă decât în momentul în care nulitatea clauzei referitoare la costuri a fost constatată de Tribunalul de Primă Instanță nr. 50 din Barcelona. Aceștia au adaugat că, în Hotărârea din 10 iunie 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19-C‑782/19, EU:C:2021:470), Curtea a declarat că termenul de prescripție nu poate începe să curgă de la momentul încheierii contractului.

Potrivit instanței de trimitere, se ridică problema momentului în care se consideră că consumatorul are cunoștință de faptele pe care se întemeiază acțiunea în rambursarea sumelor plătite în temeiul clauzei anulate, în vederea stabilirii momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție. În opinia sa, nu există nicio îndoială că articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 ar fi respectate, la fel cum ar fi respectat, prin urmare, și principiul efectivității dreptului Uniunii, dacă momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție ar fi stabilit la momentul constatării nulității clauzei referitoare la costuri. Cu toate acestea, s‑ar putea de asemenea să fie luată în considerare fie data la care consumatorul în discuție a efectuat plata acestor sume, fie data la care Curtea Supremă din Spania a pronunțat o hotărâre prin care a declarat abuzivă o clauză standard al cărei domeniu de aplicare ar fi echivalent cu cel al clauzei referitoare la costuri.

În ceea ce privește primul aspect al cererii de decizie preliminară, din decizia de trimitere rezultă că, având în vedere faptul că clauza referitoare la costuri și‑a produs efectele în momentul încheierii contractului, care corespunde celui al plății acestor costuri, stabilirea punctului de plecare al termenului de prescripție al unei acțiuni în rambursarea costurilor menționate la momentul acestei încheieri și al acestei plăți ar avea drept consecință faptul că, la data introducerii acțiunii în restituire a reclamanților din litigiul principal, aceasta ar fi deja prescrisă independent de aspectul dacă consumatorii aveau sau cel puțin puteau în mod rezonabil avea cunoștință de caracterul abuziv al clauzei referitoare la costuri.

Or, în lumina jurisprudenței constante a Curții, este necesar să se considere că data încheierii contractului care conține clauza abuzivă și a plății costurilor în cauză nu poate, ca atare, să constituie momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție.

În schimb, în împrejurări precum cele din cauza principală, la data la care decizia prin care se constată caracterul abuziv al clauzei contractuale în discuție și prin care se declară nulitatea sa pentru acest motiv a rămas definitivă, consumatorul cunoaște în mod cert neregularitatea acestei clauze. Prin urmare, în principiu, de la această dată consumatorul este în măsură să își valorifice în mod util drepturile pe care i le conferă Directiva 93/13 și poate, așadar, să înceapă să curgă termenul de prescripție al acțiunii în restituire, al cărei obiectiv principal este restabilirea în drept și în fapt a situației consumatorului în care acesta s‑ar fi aflat în lipsa clauzei menționate.

Prin hotărârea pronunțată la data de 25 aprilie 2024[2], Curtea a stabilit că articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13, citite în lumina principiului efectivității, trebuie interpretate în sensul că se opun ca termenul de prescripție al unei acțiuni în restituire a unor costuri care au fost achitate de consumator la momentul încheierii unui contract cu un profesionist, în temeiul unei clauze contractuale al cărei caracter abuziv a fost constatat printr-o decizie judecătorească definitivă pronunțată ulterior plății acestor costuri, să înceapă să curgă de la data acestei plăți, independent de aspectul dacă acest consumator avea sau putea în mod rezonabil să aibă cunoștință de caracterul abuziv al acestei clauze încă de la plata menționată.

Referitor la cel de-al doilea aspect din cererea de decizie preliminară, Curtea a reținut că, deși jurisprudența unei instanțe supreme a unui stat membru poate permite, cu condiția unei publicități suficiente, unui consumator să ia cunoștință de caracterul abuziv al unei clauze‑tip inserate în contractul său cu un profesionist, nu se poate aștepta totuși din partea acestui consumator, pe care Directiva 93/13 urmărește să îl protejeze având în vedere situația sa de inferioritate în raport cu profesionistul, să efectueze demersuri care țin de cercetarea juridică.

În plus, trebuie subliniat în această privință că o astfel de jurisprudență națională nu este în mod necesar de natură să permită ipso facto să se declare abuzive toate clauzele de acest tip incluse în toate contractele dintre un profesionist și un consumator în ordinea juridică a acestui stat membru. Atunci când o clauză standard a fost declarată abuzivă de instanța supremă națională, este de asemenea necesar, în principiu, să se stabilească de la caz la caz în ce măsură o clauză inclusă într‑un contract specific este echivalentă cu această clauză standard și trebuie, în același temei ca aceasta din urmă, să fie considerată abuzivă.

Așadar, prin hotărârea pronunțată la aceeași dată, Curtea a stabilit că articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretate în sensul că se opun ca termenul de prescripție al unei acțiuni în restituire a unor costuri care au fost achitate de consumator în temeiul unei clauze dintr-un contract încheiat cu un profesionist, al cărei caracter abuziv a fost constatat printr-o decizie judecătorească definitivă, să înceapă să curgă de la data la care instanța supremă națională a pronunțat o hotărâre anterioară, într-o cauză distinctă, prin care se declară abuzivă o clauză standard care corespunde acestei clauze din acest contract.


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba spaniolă, dar și traducerea în limba română pot fi accesate aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership