« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

CCR pendinte: Legea nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice
08.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Andrei Alexandru Marcu

Andrei Alexandru Marcu

În data de 07.06.2021 s-a constituit un nou dosar (1924D/2021) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile Legii nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.

Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care aceste dispoziții formează obiectul unui control de constituționalitate.

Excepția de neconstituționalitate a fost formulată și trimisă pe data de 07.06.2021 de către Avocatul Poporului (pentru cuprins excepție, a se vedea aici).

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut normativ:

Art. 1
(1) Prezenta lege instituie cadrul normativ pentru protecţia, siguranţa vieţii şi respectarea, în condiţii de egalitate şi nediscriminare, a drepturilor persoanelor diagnosticate, precum şi ale celor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu următoarele boli şi afecţiuni alergice:
a) astm bronşic;
b) rinită alergică;
c) alergie alimentară;
d) rinoconjunctivită alergică;
e) dermatită alergică;
f) anafilaxie.
(2) Prezenta lege nu se aplică persoanelor diagnosticate sau care sunt suspectate a fi diagnosticate cu intoleranţe alimentare sau boală celiacă.

Art. 2
(1) Scopul prezentei legi este de a sprijini îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a integrării sociale a persoanelor care suferă de bolile şi afecţiunile alergice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi de a promova şi susţine diagnosticarea rapidă a persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu astfel de boli şi afecţiuni alergice.
(2) Măsurile prevăzute de prezenta lege au ca obiective:
a) facilitarea şi efectuarea diagnosticării precoce a persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu astfel de boli şi afecţiuni alergice;
b) identificarea, înregistrarea şi evidenţa persoanelor diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice în conformitate cu prevederile art. 6;
c) îmbunătăţirea tratamentului cetăţenilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice, prevenirea apariţiei complicaţiilor şi ameliorarea stării de sănătate;
d) facilitarea integrării persoanelor diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice şi a persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu astfel de boli şi afecţiuni alergice în şcoală, în activităţi sportive şi în muncă;
e) promovarea şi îmbunătăţirea procesului de educaţie pentru sănătate a persoanelor diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice, a familiilor acestora şi a populaţiei în ansamblul său;
f) îmbunătăţirea pregătirii personalului medical şi a personalului didactic şi nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin organizarea de seminare anuale susţinute de medicii alergologi sau de personalul medical desemnat de aceştia, care constau în instruirea personalului respectiv pentru situaţii de urgenţă. Modalitatea de realizare a sesiunilor de seminare este stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit normelor metodologice.
(3) Protecţia persoanelor diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice şi a persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu astfel de boli şi afecţiuni alergice are la bază următoarele principii:
a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;
b) prevenirea şi combaterea discriminării;
c) respectarea principiului egalităţii de şanse;
d) solidaritatea socială;
e) responsabilizarea comunităţii;
f) adaptarea societăţii la persoanele diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice;
g) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;
h) protecţia împotriva neglijării şi abuzului;
i) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii.

Art. 3
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) alergie – reacţie de hipersensibilitate iniţiată prin mecanisme imunologice, ce poate fi mediată prin anticorpi sau prin celule ale sistemului imun;
b) alergene – substanţe străine organismului susceptibile să declanşeze o reacţie imunitară, care pot determina apariţia unei reacţii alergice;
c) antigene – substanţe străine organismului susceptibile să declanşeze o reacţie imunitară, provocând formarea de anticorpi;
d) atopie – tendinţa personală şi/sau familială de a deveni sensibilizat şi de a sintetiza anticorpi de tip imunoglobulina E, denumită în continuare IgE, ca răspuns la expunerea la alergene prezente în mod obişnuit în mediul înconjurător;
e) anticorpi de tip imunoglobulina E – un tip de imunoglobuline produse de organismul uman care sunt implicate în reacţiile alergice;
f) hipersensibilitate – ansamblul semnelor şi simptomelor ce se încadrează într-o reacţie excesivă la un stimul ce este bine tolerat de alţi subiecţi; hipersensibilitatea devine alergică atunci când este mediată imunologic;
g) astm – boală cronică inflamatorie a căilor respiratorii;
h) astm alergic – termen ce descrie astmul cu mediere imunoglobulina E;
i) rinită alergică – manifestarea clinică a unui proces inflamator persistent IgE, mediat la nivelul mucoasei nazale;
j) alergie alimentară – reacţia adversă indusă de alimente, reacţia alergică fiind doar cea care reprezintă un mecanism imunologic;
k) intoleranţă alimentară – reacţie adversă a sistemului digestiv care apare după consumul de alimente;
l) boală celiacă – intoleranţa permanentă la gluten, recunoscută internaţional ca reprezentând o boală sistemică mediată imunologic, indusă de gluten;
m) rinoconjunctivită alergică – reacţie de hipersensibilitate alergică ce afectează mucoasa nazală şi conjunctivală;
n) dermatită de contact alergică – inflamaţie locală cutanată, mediată imunologic, care apare după contactul cu alergene;
o) anafilaxie – reacţie de hipersensibilitate sistemică sau generalizată severă, care poate duce la decesul pacientului;
p) adrenalină pentru autoinjectare – dispozitiv medical autorizat pentru tratamentul de urgenţă al anafilaxiei, destinat utilizării în condiţii de siguranţă de către pacient, însoţitori sau profesionişti din sistemul medical pentru administrarea intramusculară a unei doze prestabilite de adrenalină;
q) teste diagnostice în bolile alergice – investigaţii medicale care conduc la diagnosticarea cu afecţiuni sau boli alergice, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea comisiei de specialitate;
r) Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice – aplicaţie informatică în cadrul unei platforme on-line care conţine evidenţa tuturor persoanelor diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice;
s) persoană diagnosticată cu boli sau afecţiuni alergice – persoana cu privire la care s-a stabilit, în baza unui diagnostic medical, faptul că suferă de o boală sau afecţiune alergică;
ş) persoană suspectată a fi diagnosticată cu boli sau afecţiuni alergice – persoana în cazul căreia medicul alergolog a constatat posibilitatea existenţei unei boli sau afecţiuni alergice, fiind necesară efectuarea de teste de specialitate în vederea diagnosticării;
t) şoc anafilactic – insuficienţa circulatorie acută consecutivă unei alergii severe faţă de alergene.

Art. 4
(1) Persoanelor diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice şi persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice li se garantează accesul la instituţiile şi unităţile prevăzute la art. 6 lit. a)-c) şi e) în condiţii de nediscriminare.
(2) Pentru asigurarea drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanelor diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice şi persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice ori familiilor acestora nu li se solicită bani sau alte foloase în natură, în cadrul instituţiilor şi unităţilor prevăzute la art. 6, fiindu-le permis accesul în incintă cu propria hrană şi propriul tratament, în conformitate cu prevederile art. 7.
(3) Refuzul asigurării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5
(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Prin înfiinţarea Registrului naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, prezenta lege instituie responsabilitatea pentru medicii alergologi de a introduce persoanele diagnosticate în cadrul registrului şi, respectiv, de a modifica starea acestora, în funcţie de diferitele evoluţii, în conformitate cu prevederile alin. (4).
(3) Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice se completează de către medicii alergologi şi se modifică pe parcurs, după caz, în funcţie de rezultatele obţinute la analizele şi testele privind starea de sănătate a fiecărei persoane diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice. Modalitatea de completare şi, respectiv, modificare este stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) În procesul de întocmire şi completare a Registrului naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice se utilizează informaţiile existente în baza de date a medicilor alergologi cu privire la persoanele diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice.

Art. 6
Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) în vederea sprijinirii acestora şi integrării lor în societate, fără discriminare, în ceea ce priveşte raportul acestora cu:
a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau particular, inclusiv cele care funcţionează cu program prelungit şi care asigură sau nu servicii de masă;
b) instituţiile de învăţământ superior de stat sau particular, care asigură servicii de masă în cantine studenţeşti;
c) unităţile spitaliceşti de stat sau private;
d) cabinetele individuale de medicină de stat şi private, inclusiv cabinetele de medicină dentară de stat şi private;
e) unităţile de cazare, de stat sau private, care organizează tabere pentru copii, cu condiţia informării, în prealabil, cu privire la participarea copiilor diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice şi a celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice.

Art. 7
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la art. 6 lit. a) au obligaţia ca, pentru copiii diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi pentru cei care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul alergolog, să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris copilul, sau posibilitatea pentru familie, părinţi, tutore ori reprezentant legal de a aduce în respectivele unităţi alimentele necesare hrănirii copiilor, în recipiente separate, servite individual. Instituţiile care au posibilitatea de pregătire a porţiilor individuale de hrană se asigură de faptul că mesele conţin ingredientele corespunzătoare fişei cu alimente alergene a fiecărui copil, înmânată de familia/părinţii/tutorele/reprezentantul legal al copilului. Fac excepţie de la această obligaţie instituţiile care dau posibilitatea familiei/părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal de a introduce în incinta lor alimentele necesare hrănirii copilului în recipiente individuale, fără îngrădirea, discriminarea sau condiţionarea acestora în vreun fel.
(2) Unităţile de învăţământ superior prevăzute la art. 6 lit. b) au obligaţia ca, pentru studenţii diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi pentru cei care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul alergolog, să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris studentul, sau posibilitatea pentru acesta de a aduce în respectivele instituţii alimentele necesare hrănirii, în recipiente separate, servite individual. Instituţiile care asigură masă în regim de cantină se asigură de faptul că există cel puţin un preparat care conţine ingrediente în conformitate cu fişa cu alimente alergene a fiecărui student, înmânată de acesta. Fac excepţie de la această obligaţie instituţiile care dau posibilitatea studentului de a introduce în incinta lor alimentele necesare hrănirii sale, în recipiente individuale, fără îngrădirea, discriminarea sau condiţionarea acestuia în vreun fel.
(3) Unităţile spitaliceşti prevăzute la art. 6 lit. c) asigură pacienţilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice toate mesele la care au dreptul pe perioada spitalizării, precum şi tratamentul medicamentos specific, potrivit fişei cu alimente alergene a fiecăruia. Porţiile de mâncare sunt pregătite în recipiente separate, cu ustensile separate şi din ingrediente inscripţionate în conformitate cu reglementările prevăzute la alin. (1) şi cu fişa de alergene pentru fiecare pacient. Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a acestor acţiuni, unităţile spitaliceşti primesc instrucţiuni din partea direcţiei de sănătate publică şi, la cerere, pot beneficia de informare şi sprijin din partea asociaţiilor şi societăţilor cu expertiză în domeniu.
(4) Unităţile de cazare prevăzute la art. 6 lit. e) şi unităţile de alimentaţie publică care oferă servicii de masă preşcolarilor, şcolarilor sau studenţilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice sau celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul alergolog, asigură toate mesele, conform programului, garantând hrana cu alimente în conformitate cu fişa medicală cu alergene a fiecărei persoane. În măsura în care acest lucru nu este posibil, unităţile respective permit aducerea şi servirea în incinta lor a porţiilor de hrană specifice. Aceste obligaţii sunt condiţionate de informarea, în prealabil, cu privire la persoanele diagnosticate sau care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.
(5) Cabinetele individuale de medicină de stat şi private, inclusiv cabinetele de medicină dentară de stat şi private, prevăzute la art. 6 lit. d), au obligaţia de a deţine în dotare cel puţin o doză de adrenalină pentru autoinjectare, încadrată în termenul de valabilitate înscris pe ambalaj.

Art. 8
Ministerul Sănătăţii stabileşte anual derularea unor campanii de informare, prin difuzarea de materiale audiovideo şi scrise, pentru conştientizarea, la nivel naţional şi local, a importanţei diagnosticării precoce a bolilor şi a afecţiunilor alergice, campanii ce privesc inclusiv promovarea şi evidenţierea eficacităţii măsurilor de prevenire şi intervenţie în cazul şocului anafilactic sau al reacţiei severe alergice, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 9
(1) Persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice le sunt decontate analizele şi testele specifice necesare diagnosticării.
(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la recomandarea medicului alergolog, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 10
(1) Fiecare persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care prezintă risc de şoc anafilactic beneficiază, anual şi în mod gratuit, de o doză de adrenalină pentru autoinjectare, în baza documentului medical eliberat de medicul alergolog.
(2) Dozele de adrenalină prevăzute la alin. (1) se distribuie cu începere din prima zi lucrătoare a lunii ianuarie şi se decontează potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) În fiecare dintre instituţiile şi unităţile menţionate la art. 6 se impune existenţa a cel puţin unei doze de adrenalină pentru autoinjectare, încadrată în termenul de valabilitate înscris pe ambalaj.

Art. 11
(1) În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează centre regionale de alergologie, în funcţie de numărul persoanelor înregistrate în Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice, a căror organizare şi funcţionare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) În centrele regionale de alergologie prevăzute la alin. (1) funcţionează în mod obligatoriu şi cel puţin o secţie de pediatrie.
(3) Ministerul Sănătăţii sau organele administraţiei locale, după caz, pot înfiinţa, la cerere, în cadrul spitalelor cu profil de pediatrie secţii sau departamente de alergologie pediatrică, în funcţie de numărul pacienţilor înregistraţi în Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice.
(4) Secţiile sau departamentele prevăzute la alin. (3) se înfiinţează, dacă este cazul, prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea comisiei de specialitate şi la cererea spitalelor cu profil de pediatrie.

Art. 12
Lipsa dozei de adrenalină pentru autoinjectare sau existenţa unei doze de adrenalină pentru autoinjectare expirate în una dintre instituţiile şi unităţile prevăzute la art. 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 20.000 lei.

Art. 13
Controlul aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 14
(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, unităţile prevăzute la art. 7 îşi instituie cadrul necesar pentru asigurarea servirii meselor conţinând alimente fără alergeni pentru persoanele diagnosticate cu boli şi afecţiuni alergice.
(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice se completează în cadrul platformei online, devenind funcţional, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 15
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dispozițiile din Constituție în raport de care se va efectua controlul de constituționalitate au următorul conținut normativ:

Art. 1 (extras) – Statul român
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 16 – Egalitatea în drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 22 (extras) – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

Art. 26 – Viaţa intimă, familială şi privată
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Art. 34 (extras) – Dreptul la ocrotirea sănătăţii
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

Andrei Alexandru Marcu
Avocat – Baroul Constanţa

Cuvinte cheie: , ,
Secţiuni: CCR, Drept constitutional, Dreptul sanatatii, JURISPRUDENȚĂ | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD