Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Arbitraj
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Arbitraj CJUE Data protection Dreptul sportului Dreptul Uniunii Europene Jurisprudență SELECTED

CJUE. C-115/22 | NADA și alții. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

7 mai 2024 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată

„Trimitere preliminară – Inadmisibilitate – Noțiunea de «instanță» – Comisia națională de arbitraj în domeniul sportului – Neîndeplinirea condiției privind independența”

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (c), a articolului 6 alineatul (3), precum și a articolelor 9 și 10 din Regulamentul RGPD[1].

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri arbitrale între SO, o sportivă de performanță, pe de o parte, și Nationale Anti‑Doping Agentur Austria GmbH (NADA), o agenție independentă antidoping, pe de altă parte, în legătură cu decizia acesteia de a publica sancțiunile aplicate lui SO pentru încălcarea de către aceasta a reglementării naționale antidoping.

SO a fost sportivă de performanță din anul 1998 până în anul 2015. În anul 2021, pe baza rezultatelor unei investigații efectuate de Oficiul Federal al Poliției Judiciare din Austria, NADA a depus la Comisia Juridică Austriacă Antidoping (ÖADR) o cerere de examinare a cazului lui SO, considerând că aceasta a încălcat regulile antidoping.

Prin decizia din 31 mai 2021, ÖADR a constatat că, în perioada mai 2015-aprilie 2017, SO a deținut substanțe a căror utilizare de către sportivii profesioniști era interzisă de Agenția Mondială Antidoping (WADA) în această perioadă, și anume eritropoietina (EPO), genotropin (omnitrope), precum și testosteron (androgel), și că SO le‑a utilizat, cel puțin parțial, în anul 2015.

Pe baza acestor constatări, ÖADR a invalidat toate rezultatele obținute de SO între 10 mai 2015 și data intrării în vigoare a acestei decizii și a retras toate drepturile și/sau primele de participare pe care le obținuse. Totodată, i‑a impus lui SO interdicția de a participa la orice competiții sportive pentru o perioadă de patru ani începând cu data de 31 mai 2021.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

În cursul procedurii în fața ÖADR, SO a solicitat ca decizia în litigiu să nu fie adusă la cunoștința publicului larg, în special prin nedivulgarea și nepublicarea numelui său, precum și a altor caracteristici individuale. ÖADR a respins această cerere.

Împotriva acestei decizii, SO a introdus o cerere de reexaminare la Comisia Independentă de Arbitraj din Viena, Austria (USK), solicitând modificarea acesteia pentru ca publicul larg să nu fie informat cu privire la încălcările în materie de dopaj pe care le săvârșise și la sancțiunea care îi fusese aplicată, prin publicarea numelui său complet pe un site internet accesibil tuturor.

Prin decizia din 21 decembrie 2021, USK a confirmat anularea tuturor rezultatelor obținute de SO în competiții, inclusiv retragerea tuturor titlurilor, medaliilor, premiilor, drepturilor de participare și primelor obținute începând cu 10 mai 2015, precum și suspendarea din toate competițiile pentru o perioadă de patru ani începând cu 31 mai 2021.

USK a decis însă să se pronunțe prin decizie separată cu privire la cererea de a nu publica încălcările în materie de dopaj săvârșite de SO, precum și sancțiunile care decurg din acestea.

În aceste condiții, USK a hotărât să adreseze Curții o cerere de decizie preliminară privind interpretarea dispozițiilor din Regulamentul RGPD apreciate ca fiind necesare pentru soluționarea cererii referitoare la nepublicarea încălcărilor în materie de dopaj.

Prin hotărârea pronunțată la data de 7 mai 2024[2], Curtea respins ca inadmisibilă cererea de decizie preliminară formulată de USK, considerând că aceasta nu întrunește condițiile pentru a fi calificată drept instanță, în conformitate cu articolul 267 TFUE.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a amintit că, pentru a aprecia dacă organismul de trimitere are caracterul unei „instanțe” în sensul articolului 267 TFUE, aspect care ține exclusiv de dreptul Uniunii, Curtea ia în considerare un ansamblu de elemente precum originea legală a acestui organism, caracterul său permanent, caracterul obligatoriu al competenței sale, natura contradictorie a procedurii, aplicarea de către organismul respectiv a normelor de drept, precum și independența acestuia.

În ceea ce privește aceste criterii structurale, reiese din elementele care figurează în dosarul prezentat Curții și din dreptul național că USK îndeplinește criteriile privind originea legală, caracterul permanent, caracterul obligatoriu al competenței sale, precum și natura contradictorie a procedurii desfășurate în fața sa. Se ridică, în schimb, problema dacă USK îndeplinește criteriul de independență.

În această privință, este necesar să se constate că, potrivit regulamentul său de procedură, membrii USK sunt independenți în exercitarea funcțiilor și că sunt supuși principiului imparțialității. În același timp, membrii USK sunt numiți de ministrul federal al artelor, culturii, funcției publice și sportului pentru un mandat de patru ani care poate fi reînnoit și care poate fi revocat anticipat „pentru motive serioase”, fără ca această noțiune să fie definită în legislația națională.

În special, inamovibilitatea membrilor USK nu este garantată de nicio normă specifică. În plus, decizia de revocare a membrilor USK aparține exclusiv ministrului federal al artelor, culturii, funcției publice și sportului, și anume un membru al puterii executive, fără să fi fost stabilite în prealabil criterii sau garanții precise.

Rezultă că legislația națională aplicabilă nu garantează că membrii USK se află la adăpost de presiuni exterioare, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte, care pot genera îndoieli cu privire la independența lor, astfel încât acest organism nu îndeplinește cerința de independență proprie unei instanțe, privită sub aspectul său extern.


[1] Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1, rectificare în JO 2018, L 127, p. 2).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba germană, dar și traducerea în limba franceză pot fi accesate pe site-ul: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285723&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=166792


Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership