Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Dreptul Uniunii Europene Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Războiul din Ucraina

Eficacitatea sancțiunilor UE împotriva Rusiei 

8 mai 2024 | JURIDICE.ro

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 8 mai 2024 a fost publicată P9_TA(2023)0397 – Eficacitatea sancțiunilor UE împotriva Rusiei – Rezoluția Parlamentului European din 9 noiembrie 2023 referitoare la eficacitatea sancțiunilor UE împotriva Rusiei (2023/2905(RSP)).

Parlamentul European:

1. condamnă din nou în termenii cei mai fermi războiul de agresiune neprovocat, ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și implicarea regimului Lukașenka din Belarus; invită din nou Rusia să înceteze imediat toate activitățile militare din Ucraina și să își retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întregul teritoriu recunoscut la nivel internațional al Ucrainei, să pună capăt deportării forțate a civililor ucraineni și să îi elibereze pe toți ucrainenii deținuți și deportați, îndeosebi pe copii;

2. subliniază că obiectivul sancțiunilor UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este de a slăbi strategic baza economică și industrială a Rusiei, mai ales complexul militar-industrial, pentru a submina capacitatea Federației Ruse de a continua războiul, de a ataca populația civilă și de a încălca integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru a împiedica accesul Rusiei la tehnologii și componente militare și a viza elitele politice și economice ruse cu scopul de a ataca sprijinul pe care acestea îl acordă regimului;

3. reamintește că eficacitatea sancțiunilor internaționale depinde de fermitatea, coeziunea, cooperarea, sinceritatea și respectarea angajamentelor statelor care le-au adoptat; cere statelor membre să identifice clar activele străine rusești supuse sancțiunilor și deținute în jurisdicțiile lor și să se asigure că accesul entităților ruse la acestea este blocat efectiv; evidențiază că este nevoie de o abordare mai armonizată și de o transparență mai mare în ceea ce privește localizarea și valoarea totală a activelor înghețate;

4. subliniază că, având în vedere că sancțiunile UE împotriva Rusiei sunt un instrument de politică externă menit să pună capăt unui război ilegal, eludarea acestor restricții la exportul de bunuri critice pentru război ar putea fi considerată, în anumite cazuri grave, complicitate la crimele de război comise de Rusia și urmărită penal ca atare;

5. invită UE și statele sale membre să consolideze și să centralizeze, la nivelul UE, supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor și să dezvolte un mecanism de prevenire și monitorizare a eludării sancțiunilor pentru a limita capacitatea Rusiei de a eluda sancțiunile; invită autoritățile statelor membre să coopereze mai strâns la anchetarea încălcărilor sau eludării sancțiunilor și să demonstreze care sunt consecințele unor astfel de încălcări prin prevenirea și urmărirea penală dinamică și fermă a încălcărilor sancțiunilor UE; invită, în acest context, instituțiile UE să ajungă rapid la un acord referitor la directiva ambițioasă privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii; reliefează că sancțiunile ar trebui să rămână proporționale, dar și îndeajuns de mari pentru a avea un efect disuasiv; invită Consiliul European să adopte o decizie de extindere a competențelor Parchetului European astfel încât să includă infracțiunea de încălcare a măsurilor restrictive ale Uniunii, ceea ce ar permite o mai mare armonizare și urmărirea penală consecventă și uniformă a acestor infracțiuni în întreaga UE;

6. se declară profund îngrijorat de continuarea comerțului cu bunuri critice pentru război între statele membre și Rusia; regretă lipsa gravă a unei culturi a respectării regulilor referitoare la sancțiunile UE împotriva Rusiei; condamnă practica prin care bunuri din UE supuse sancțiunilor sunt vândute unor firme sau persoane din țări terțe și apoi sunt expediate direct din UE în Rusia; invită UE și statele sale membre să creeze sisteme prin care informațiile privind tranzacțiile să poată fi partajate mai eficient pentru a îmbunătăți asigurarea respectării sancțiunilor privind produsele militare și produsele cu dublă utilizare; invită autoritățile statelor membre să furnizeze întreprinderilor informațiile și asistența necesare pentru a îmbunătăți respectarea sancțiunilor UE și să colaboreze cu firmele ale căror produse sunt exportate către Rusia pentru a reduce la minimum riscul de încălcare a controlului exporturilor în necunoștință de cauză; invită statele membre să investigheze temeinic respectarea de către firme a restricțiilor la exportul de bunuri aflate pe listă și să impună sancțiuni disuasive;

7. invită statele membre să extindă controlul exporturilor pentru a acoperi mai multe categorii de bunuri, să alinieze controlul exporturilor între jurisdicții și să aplice în mod consecvent măsuri pentru a închide portițele; invită UE și statele sale membre să ia măsuri speciale pentru ca produsele tehnologice avansate care sunt exportate în țări din afara UE să nu ajungă în Rusia, să monitorizeze constant evoluțiile, astfel încât să identifice modul în care funcționează sistemele de eludare a sancțiunilor și să adapteze regimurile de sancțiuni în consecință;

8. cere insistent firmelor din UE și din țările candidate și potențial candidate la UE să își înceteze activitatea în Rusia și să dea dovadă de vigilență deosebită atunci când exportă bunuri al căror export în Rusia este interzis; subliniază că firmele din UE și filialele lor despre care s-a constatat că încalcă măsurile restrictive ale UE trebuie neeligibile pentru finanțare, inclusiv pentru licitații și alte forme de finanțare în cadrul Mecanismului pentru Ucraina și a altor programe de reconstrucție a Ucrainei; consideră că firmele care recurg la derogări de la aplicarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei și, ca atare, mențin activități comerciale cu Rusia nu ar trebui să beneficieze de niciun fel de finanțare din partea UE, nici de asistență tehnică și nici să participe la proiecte finanțate de UE; consideră că aceste firme ar trebui automat incluse în sistemul de detectare timpurie și de excludere și că statutul lor în instrumentul de notare a riscurilor Arachne ar trebui actualizat în consecință; consideră că același principiu ar trebui să se aplice, mutatis mutandis, achizițiilor publice, prin care administrațiilor publice sau autorităților locale nu ar trebui să li se permită să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii de la firme care beneficiază de derogări de la sancțiunile UE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului;

9. invită UE și statele sale membre să îmbunătățească comunicarea strategică a UE cu privire la sancțiunile UE împotriva Rusiei și să combată dezinformarea cu privire la acestea; invită Comisia și statele membre să facă mai multe eforturi pentru a informa publicul larg despre măsurile restrictive ale UE împotriva Rusiei, în special despre obiectivul acestora, și să se folosească, în acest sens, experiența trimisului pentru sancțiuni al UE pentru a convinge partenerii internaționali, organizațiile și sectoarele-cheie de necesitatea de a împiedica eludarea eforturilor menite să reducă veniturile disponibile pentru continuarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

10. invită insistent toate țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE să se alinieze cu strictețe la sancțiunile UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ca semn al gradului lor de pregătire pentru a-și asuma obligațiile pe care le presupune aderarea la UE;

11. condamnă comportamentul statelor, prestatorilor de servicii juridice, entităților și persoanelor fizice care ajută Rusia să evite efectele sancțiunilor UE; reamintește că încălcarea sancțiunilor reprezintă o infracțiune la nivelul UE și are un impact grav asupra intereselor financiare ale UE; invită statele membre și instituțiile UE, inclusiv trimisul pentru sancțiuni al UE pentru punerea în aplicare a sancțiunilor UE, să își intensifice activitatea pentru a limita evaziunea și eludarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei, care afectează grav eficacitatea sancțiunilor UE și îngreunează eforturile internaționale de a pune capăt războiului; reliefează că activele confiscate ca urmare a încălcării sancțiunilor trebuie folosite pentru a despăgubi victimele agresiunii ruse, precum și pentru reconstrucția infrastructurii și reforme, în cadrul Mecanismului pentru Ucraina; invită UE și statele membre să își reevalueze relațiile cu țările care nu depun suficiente eforturi pentru a limita evaziunea și eludarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv asistența financiară acordată acestor țări și orice acces preferențial la piețele UE; se declară îngrijorat de relatările potrivit cărora Azerbaidjanul „albește” gazele rusești; cere insistent UE și statelor sale membre să folosească toate instrumentele posibile pentru a convinge guvernul Azerbaidjanului să nu mai uneltească cu regimul rus;

12. invită instituțiile UE și statele membre să lucreze activ la menținerea unității pe tema sancțiunilor și cere deci să se prevadă sistematic perioade de cel puțin 12 luni de reînnoire a tuturor regimurilor de sancțiuni ce țin de acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei și să se adopte alte pachete de sancțiuni menite să limiteze strategic capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul; îl încurajează pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să contribuie în continuare la unitatea pe termen lung și la creșterea eficacității prin exercitarea amplă a dreptului său de a prezenta propuneri;

13. invită Comisia să își revizuiască interpretarea sancțiunilor care determină sechestrarea și confiscarea obiectelor și a vehiculelor destinate exclusiv uzului personal; reliefează că această conformare excesivă discreditează obiectivul și instrumentul sancțiunilor;

14. invită UE și statele sale membre să consolideze și să intensifice coordonarea în ceea ce privește asigurarea respectării sancțiunilor existente privind exporturile de petrol rusești; solicită UE și statelor sale membre să închidă complet piața UE pentru combustibilii fosili de origine rusă; solicită testarea armonizată a originii importurilor de combustibili fosili, GNL și combustibili fosili rafinați pentru a împiedica reexportarea energiei provenite din Rusia către UE;

15. invită UE și statele sale membre să colaboreze cu G7 pentru a scădea substanțial plafonul de preț pentru petrolul și produsele petroliere rusești, pentru a impune un embargo asupra importurilor de GNL rusesc și de gaz petrolier lichefiat în UE și asupra importurilor de combustibil și de alte produse petroliere din țări terțe în cazul în care aceste produse au fost fabricate utilizând petrol rusesc și pentru a interzice transportul exporturilor rusești de petrol și GNL pe teritoriul UE; solicită UE să introducă plafoane de preț și de volum pentru importurile de îngrășăminte din Rusia și Belarus în UE;

16. invită UE și statele sale membre să impună sancțiuni tuturor marilor companii petroliere rusești, Gazprombank, filialelor acestora, precum și consiliilor de administrație și conducerii acestora; invită UE și statele sale membre să extindă sancțiunile împotriva Rusiei la importurile de aluminiu și să introducă sancțiuni împotriva proiectului „Arctic-2” în domeniul GNL; invită UE și statele membre să propună o restricție asupra serviciilor petrolierelor și un embargo asupra vânzării de petroliere către Rusia, precum și o restricție privind serviciile europene de asigurare pentru petroliere, dacă acestea sunt utilizate pentru exportul de petrol rusesc; invită țările Coaliției pentru plafonarea prețurilor să interzică transbordarea petrolului și a GNL din Rusia în apele lor teritoriale și în zonele lor economice exclusive; invită UE și statele membre să asigure aplicarea în mai mare măsură a plafonării prețului petrolului și mai buna asigurare a respectării acestei plafonări, mai ales prin impunerea cerinței ca certificarea prețurilor plafonate pentru navele cargo care transportă petrol din Rusia să poată fi făcută numai de un comerciant de pe o listă de comercianți aprobați și ca toate petrolierele care tranzitează apele teritoriale europene să verifice dacă dețin o asigurare adecvată pentru scurgerile de petrol („P&I”);

17. invită Comisia și statele membre să extindă sancțiunile pentru a include interzicerea totală a comercializării și tăierii diamantelor de origine rusă sau a celor reexportate de Rusia în UE; invită UE și statelor sale membre să sancționeze compania de stat Alrosa și să introducă la scară largă sisteme de urmărire a originii diamantelor bazate pe noile tehnologii;

18. invită UE și statele sale membre să își limiteze cât mai curând cooperarea cu Rosatom, cu conducerea și filialele acesteia, la strictul necesar pentru securitatea energetică a UE; invită Comisia și Agenția de Aprovizionare a Euratom să analizeze cooperarea actuală cu Rosatom și să ofere sprijin pentru înlocuirea combustibililor, pieselor de schimb și serviciilor rusești cu posibile alternative, ținând seama de experiența de succes a Ucrainei; invită UE și statele sale membre să împiedice intrarea navelor filialei Atomflot a Rosatom în porturile UE și să facă mai multe presiuni la nivel internațional pentru a se pune capăt ocupării centralei nucleare de la Zaporijia și, în sens mai larg, pentru a se garanta siguranța centralelor atomice afectate de conflicte; invită UE și statele sale membre să interzică importul de produse nucleare ruse;

19. este îngrijorat de faptul că Rusia este în măsură să își procure numeroase componente informatice necesare pentru a produce rachete balistice și de croazieră cu ajutorul programului său spațial (Roscosmos), acesta fiind un mijloc prin care această țară achiziționează tehnologii cu aplicații atât civile, cât și militare; invită UE și statele sale membre să înceteze imediat livrările de astfel de componente către Rusia și să adopte măsuri suplimentare care ar perturba și mai mult lanțul de aprovizionare al armatei Rusiei și să vizeze actori externi care încearcă să sprijine efortul de război al Rusiei, inclusiv prin producția de drone și rachete;

20. invită UE și statele sale membre să găsească căi legale care să permită confiscarea activelor rusești înghețate și folosirea lor pentru a reconstrui Ucraina și a despăgubi victimele agresiunii Rusiei; salută anunțul guvernului belgian privind impozitarea veniturilor obținute din activele blocate deținute de Rusia și aflate în posesia Euroclear;

21. cere ca măsurile restrictive împotriva Belarusului să fie în totalitate aliniate la cele în vigoare împotriva Rusiei, întrucât regimul Lukașenka este un complice important la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

22. invită Serviciul European de Acțiune Externă, împreună cu Comisia, să reexamineze în amănunt sancțiunile UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și să prezinte propuneri privind modurile de îmbunătățire în continuare a pregătirii, menținerii, monitorizării punerii în aplicare și asigurării respectării sancțiunilor UE, precum și coordonarea acestora cu aliații transatlantici, cu partenerii din G7 și G20, cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune și cu membrii ONU în general; își reiterează poziția privind menținerea unei cooperări transatlantice solide între UE și SUA în ceea ce privește sancțiunile, închizând orice portițe care ar putea permite Rusiei să se sustragă sancțiunilor și raționalizând controlul exporturilor;

23. invită Consiliul să se grăbească să ajungă la un acord în vederea adoptării rapide a propunerii de regulament privind măsurile restrictive împotriva actelor grave de corupție; invită Consiliul să impună rapid sancțiuni în cadrul acestui nou regim persoanelor fizice și juridice responsabile de acte de corupție în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și care urmăresc să sprijine regimul rus;

24. invită Consiliul și Comisia să își mărească transparența și profesionalismul în ceea ce privește modul în care identifică persoanele care ar trebui vizate sau eliberate de sancțiuni personale; afirmă din nou că modul de operare actual afectează reputația regimului de sancțiuni existent;

25. evidențiază faptul că eficacitatea limitată a sancțiunilor pune în evidență necesitatea unei abordări mai cuprinzătoare față de Rusia; cere deci ca sancțiunile impuse de UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei să fie integrate într-o strategie politică și diplomatică cuprinzătoare față de Rusia, care să includă, de asemenea, sprijinirea opoziției ruse aflate în exil, a societății civile, a mass-mediei independente și a ziariștilor independenți din Rusia care se opun războiului, coordonarea cu partenerii internaționali în combaterea ingerinței Rusiei în procesele democratice și în conflictele internaționale, precum și o cooperare multilaterală eficace pentru a contracara obstrucționarea sau utilizarea abuzivă de către Rusia a instituțiilor sau mecanismelor multilaterale; invită Comisia și statele membre să reducă la minimum consecințele negative pentru societatea civilă rusă și belarusă și pentru reprezentanții opoziției din Rusia și Belarus aflați în exil, deoarece consecințele respective nu contribuie la atingerea obiectivului declarat al sancțiunilor, și anume limitarea capacității Rusiei de a-și purta războiul de agresiune împotriva Ucrainei;

26. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Președintelui, guvernului și Radei Supreme a Ucrainei, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și autorităților ruse și belaruse.

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership  
 

© 2003-2024 JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri