« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 16 iunie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
17.06.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Miercuri, 16 iunie 2021, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 16 iunie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)
2. PROIECT ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PRIMA LECTURĂ)

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către Statul Român prin Ministerul Sănătății
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021
3. HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000
4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
6. HOTĂRÂRE pentru desființarea activității ”Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
7. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 București”
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție în cazarma 2845 Târgoviște”
9. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Skachkov Evghenii ”
10. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite
11. HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Orchestra Simfonică București ca fiind de utilitate publică
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
13. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apața, județul Brașov
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, județul Arad
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, județul Alba
18. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Ucraina și Republica Serbia, precum și acordarea unor servicii medicale, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 31/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de secetă
20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
21. HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării ACORDULUI între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în România și la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unitățile de învățământ liceal din România
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timișoara – Moravița (RO) și drumul de mare viteză Belgrad – Vatin (RS)”
3. MEMORANDUM cu tema: Identificarea celei mai bune soluții pentru vânzarea/valorificarea participației României de pe platforma CIM Krivoi Rog cu toate drepturile și obligațiile aferente

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcțiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală și administrativ” și a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focșani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focșani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative
2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară

***

Miercuri, 16 iunie 2021, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 16 iunie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat aici

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 25 din  Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene
Proiectul poate fi consultat aici
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
Proiectul poate fi consultat aici
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desființarea activității ”Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
Proiectul poate fi consultat aici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 București”
Proiectul poate fi consultat aici
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție în cazarma 2845 Târgoviște”
Proiectul poate fi consultat aici
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Şcolii Naţionale de Grefieri
Proiectul poate fi consultat aici
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Skachkov Evghenii ”
Proiectul poate fi consultat aici
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat aici
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Orchestra Simfonică București ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat aici
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Proiectul poate fi consultat aici
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești
Proiectul poate fi consultat aici
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apața, județul Brașov
Proiectul poate fi consultat aici
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, județul Arad
Proiectul poate fi consultat aici
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat aici
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, județul Alba
Proiectul poate fi consultat aici

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării ACORDULUI între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în România și la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unitățile de învățământ liceal din România
Proiectul poate fi consultat aici
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timișoara – Moravița (RO) și drumul de mare viteză Belgrad – Vatin (RS)”
Proiectul poate fi consultat aici
3. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de Președinte al Părții române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială și tehnico-ştiinţifică
Proiectul poate fi consultat aici

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcțiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală și administrativ” și a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea
Proiectul poate fi consultat aici
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focșani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focșani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat aici

VI. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară
Proiectul poate fi consultat aici

Cuvinte cheie: ,
Secţiuni: ANUNTURI, Lege 9, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD