Secţiuni » Arii de practică » Business » Transporturi
Transporturi
CărţiProfesionişti

Norme revizuite privind taxarea rutieră. UPDATE: Adoptare de către Consiliul UE. UPDATE: Publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
07.03.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Dreptul mediului, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Sustenabilitate, Transporturi
JURIDICE - In Law We Trust

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L69 din 4 martie 2022 a fost publicată Directiva (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Prezenta Directivă actualizează normele UE privind taxarea rutieră în ceea ce privește:

1. Taxe de trecere bazate pe distanță și taxe de utilizare bazate pe durată (viniete)

Vinietele bazate pe durată pentru vehiculele grele vor fi eliminate treptat din rețeaua centrală TEN-T în termen de opt ani de la intrarea în vigoare a directivei. În cazurile în care aplică un sistem de viniete comun, cum ar fi Tratatul privind eurovinieta, statele membre vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a adapta sau a întrerupe sistemul respectiv.

Drumurile care fac obiectul eliminării treptate reprezintă principalele rute pe care se derulează cea mai mare parte a tranzitului internațional al vehiculelor comerciale. Statele membre pot continua să aplice viniete pe alte părți ale rețelelor lor.

Derogările de la eliminarea treptată a vinietelor sunt permise în cazuri justificate în mod corespunzător, cum ar fi cazurile de densitate scăzută a populației sau cazul în care o vinietă se aplică unei secțiuni limitate de drum, după notificarea Comisiei.

Statele membre vor avea, de asemenea, opțiunea de a institui un sistem combinat de taxare pentru vehiculele grele sau pentru anumite tipuri de vehicule grele, care ar reuni elemente legate de distanță și de durată și ar integra cele două instrumente bazate pe variație (cel nou bazat pe emisiile de CO2 și cel existent bazat pe clasele EURO). Acest sistem va permite punerea în aplicare deplină a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”, permițând totodată statelor membre flexibilitatea necesară pentru a-și concepe propriile sisteme de taxare rutieră.

Totuși, ca principiu de bază al taxării rutiere, statele membre își păstrează libertatea de a aplica taxe de trecere și taxe de utilizare pentru diferite categorii de vehicule, cum ar fi vehiculele grele, vehiculele grele de marfă, autocarele și autobuzele, vehiculele ușoare, vehiculele utilitare ușoare, microbuzele și autoturismele, în mod independent unele față de altele. De exemplu, statele membre pot decide să nu perceapă deloc taxe pentru autobuze.

În temeiul normelor privind perioadele de valabilitate a vinietelor, vinietele vor trebui, de asemenea, să fie puse la dispoziție pentru o zi, pentru o săptămână sau zece zile ori ambele variante. Statele membre pot însă limita folosirea vinietei zilnice numai în scopul tranzitului.

2. Înverzirea sistemului de taxare rutieră

Va fi introdus un nou instrument la nivelul UE pentru a varia taxele de utilizare a infrastructurii și taxele de utilizare pentru vehiculele grele în funcție de emisiile de CO2. Variația se va baza pe standardele existente în materie de emisii de CO2.

Inițial, sistemul se va aplica numai camioanelor celor mai mari, dar poate fi extins treptat la alte tipuri de vehicule grele. De asemenea, poate fi adaptat în mod regulat la progresul tehnologic.

Textul include garanții pentru a asigura faptul că vehiculele hibride nu sunt recompensate de două ori și pentru a evita orice posibile suprapuneri ale variației pe baza emisiilor de CO2 cu alte instrumente de stabilire a prețului carbonului.

Variația taxelor de trecere sau a taxelor de utilizare în funcție de performanța de mediu se va aplica camionetelor și microbuzelor începând din 2026, în cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic.

3. Taxa bazată pe costurile externe

Taxarea costurilor externe pentru poluarea atmosferică va deveni obligatorie pentru vehiculele grele după o perioadă de tranziție de patru ani, în cazul în care se aplică taxe de trecere. Cu toate acestea, statelor membre li se va permite să nu aplice această taxă, după notificarea Comisiei, în cazul în care aceasta ar conduce la o deviere a traficului care ar avea consecințe negative nedorite. Această taxare obligatorie nu va aduce atingere opțiunii statelor membre de a aplica oricum o taxă bazată pe costurile externe pentru emisiile de CO2.

4. Taxare opțională

Statele membre vor utiliza veniturile generate de taxele de congestionare opționale sau de echivalentul lor ca valoare financiară pentru a soluționa problemele de congestionare sau pentru a dezvolta în general transporturile și mobilitatea durabile. O serie de dispoziții specifice clarifică în ce moment se consideră că această obligație este îndeplinită atunci când astfel de venituri sunt alocate bugetului general.

În plus, noile norme vor permite statelor membre să aplice un supliment mai ridicat (de până la 50%) taxei de utilizare a infrastructurii percepute pe anumite sectoare rutiere unde traficul este foarte congestionat, dacă toate statele membre afectate sunt de acord.

5. Derogări

Directiva include o serie de derogări de la normele de taxare, referitoare, de exemplu, la contractele de concesiune existente, la persoanele cu handicap și la zonele slab populate.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 25 martie 2024.

Intrare în vigoare: 27 martie 2022

***

Marți, 9 noiembrie 2021, Consiliul UE a adoptat norme mai stricte și mai cuprinzătoare privind taxarea rutieră (Directiva privind eurovinieta) pentru a stimula desfășurarea de operațiuni de transport mai nepoluante și mai eficiente, potrivit unui comunicat.

Jernej Vrtovec, ministrul sloven al infrastructurii, președintele Consiliului: „Aceste noi norme de tarifare rutieră și un nou regim de abordare a emisiilor de CO2 reprezintă un pas înainte important pentru îndeplinirea obiectivelor UE în materie de climă. Stimularea utilizării vehiculelor celor mai nepoluante și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil va face transportul mai durabil.”

Actul legislativ trebuie să fie adoptat de Parlamentul European înainte de a fi publicat în JOUE.

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani de la intrarea în vigoare a directivei pentru a include dispozițiile în legislația lor națională.

***

Miercuri, 16 iunie 2021, negociatorii din partea Consiliului și a Parlamentului European au ajuns la un acord politic asupra unor norme revizuite privind taxarea rutieră (Directiva privind eurovinieta), pentru a aborda emisiile de gaze cu efect de seră și alte efecte asupra mediului, congestionarea traficului și finanțarea infrastructurii rutiere.

Pedro Nuno Santos, ministrul portughez al infrastructurii și locuințelor, președintele Consiliului: „Acordul de astăzi privind tarifarea rutieră, cu norme mai stricte și mai cuprinzătoare și un nou sistem de abordare a emisiilor de CO2, este un element esențial pentru decarbonizarea transporturilor și îndeplinirea obiectivelor climatice în conformitate cu Pactul verde european și cu Acordul de la Paris. Prin stimularea operațiunilor de transport mai puțin poluante, acesta oferă producătorilor de vehicule și transportatorilor rutieri un semnal clar și securitate juridică pentru următorul deceniu, astfel cum au solicitat industria, organizațiile de mediu și alte părți interesate. Încheierea negocierilor cu privire la această propunere a reprezentat o prioritate majoră pentru președinția portugheză.”

Vinietele în funcție de durată vor fi eliminate treptat pentru vehiculele grele din rețeaua TEN-T centrală, în termen de opt ani de la intrarea în vigoare a directivei. În cazurile în care statele membre aplică un sistem de viniete comun, cum ar fi Tratatul privind eurovinieta, acestea vor avea la dispoziție doi ani suplimentari pentru a adapta sau a dizolva sistemul respectiv.

Drumurile care fac obiectul eliminării treptate reprezintă principalele rute pe care se derulează cea mai mare parte a tranzitului internațional al vehiculelor comerciale. Statele membre pot continua să aplice viniete pe alte părți ale rețelelor lor.

Derogările de la eliminarea treptată a vinietelor sunt permise în cazuri justificate în mod corespunzător, cum ar fi cazurile de densitate scăzută a populației sau cazul în care o vinietă se aplică unei secțiuni limitate de drum, după notificarea Comisiei.

Statele membre vor avea, de asemenea, opțiunea de a institui un sistem combinat de taxare pentru vehiculele grele sau pentru anumite tipuri de vehicule grele, care ar reuni elemente legate de distanță și de durată și ar integra cele două instrumente bazate pe variație (cel nou bazat pe emisiile de CO2 și cel existent bazat pe clasele EURO). Acest sistem va permite punerea în aplicare deplină a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”, permițând totodată statelor membre flexibilitatea necesară pentru a-și concepe propriile sisteme de taxare rutieră.

Totuși, ca principiu de bază al taxării rutiere, statele membre își mențin discreția de a aplica taxe de trecere și taxe de utilizare pentru diferite categorii de vehicule, cum ar fi vehiculele grele, vehiculele grele de marfă, autocarele și autobuzele, vehiculele ușoare, vehiculele utilitare ușoare, microbuzele și autoturismele, în mod independent unele față de altele. De exemplu, statele membre pot decide să nu perceapă taxe pentru autobuze deloc.

Normele privind proporționalitatea prețurilor vinietelor pentru autoturisme vor include obligația de a aplica o vinietă zilnică pentru autoturisme sau pentru călătorii ocazionali aflați în tranzit.

Va fi introdus un nou instrument la nivelul UE pentru a varia taxele de utilizare a infrastructurii și de utilizare pentru vehicule grele pe baza emisiilor de CO2, astfel cum se prevede în poziția inițială a Consiliului. Variația se va baza pe standardele existente în materie de emisii de CO2. Inițial, sistemul se va aplica numai camioanelor de mari dimensiuni, dar poate fi extins treptat la alte tipuri de vehicule grele și poate fi adaptat periodic la progresul tehnologic prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Au fost aduse unele îmbunătățiri poziției Consiliului, acestea fiind concepute pentru a garanta că vehiculele hibride nu sunt recompensate de două ori și pentru a evita orice posibile suprapuneri ale variației pe baza emisiilor de CO2 cu alte instrumente de stabilire a prețului carbonului.

Variația taxelor de trecere sau a taxelor de utilizare în funcție de performanța de mediu se va aplica camionetelor și microbuzelor începând din 2026, în cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic.

Taxarea costurilor externe pentru poluarea atmosferică va deveni obligatorie pentru vehiculele grele după o perioadă de tranziție de trei ani, în cazul în care se aplică taxe de trecere. Cu toate acestea, statelor membre li se va permite să nu aplice această taxă, după notificarea Comisiei, în cazul în care aceasta ar conduce la o deviere a traficului care ar avea consecințe negative nedorite. În orice caz, statele membre pot aplica o taxă bazată pe costurile externe pentru emisiile de CO2.

Principiile de bază pentru alocarea veniturilor provenite din taxele rutiere vor rămâne neschimbate. În general, statele membre ar trebui să aloce veniturile provenite din taxele de utilizare a infrastructurii și din taxele bazate pe costurile externe unor proiecte din sectorul transporturilor, în special pentru sprijinirea rețelei transeuropene de transport. Ele nu sunt însă obligate să procedeze astfel. În ceea ce privește veniturile generate de taxele de congestionare opționale sau de echivalentul lor ca valoare financiară, statele membre le vor utiliza pentru a aborda problemele de congestionare sau pentru a dezvolta transporturile și mobilitatea durabile în general.

Normele vor permite statelor membre să aplice un supliment mai ridicat (de până la 50%) taxei de utilizare a infrastructurii percepute pe anumite sectoare rutiere unde traficul este foarte congestionat, dacă toate statele membre afectate sunt de acord.

Textul convenit include o serie de derogări privind, de exemplu, contractele de concesiune existente, persoanele cu handicap și zonele slab populate.

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti