Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Drept penal Fiscalitate Opinii SELECTED

O analogie de explorat din penal în fiscal

16 mai 2024 | Daniel UDRESCU
Daniel Udrescu

Daniel Udrescu

Răspunderea persoanei fizice este una financiară şi expertizele în astfel de cazuri se bazează pe legislaţia civilă. Penalul se axează pe infracţiune, fiscalul pe neconformare, dar contribuabilul răspunde patrimonial cu partea financiară pentru presupusul prejudiciu. Drept pentru care este esenţial să delimităm aspectul penal sau fiscal, de aspectul financiar.

Întreruperea cursului termenului de prescripţie prin îndeplinirea oricărui act de procedură este neconstituţională. Prin analogie, suspendarea inspecției fiscale sau verificării reprezintă un incident procedural care intervine în cursul derulării/duratei unei inspecții fiscale, deci ulterior datei începerii inspecției fiscale, așa cum aceasta este definită la art. 123 C. proc. fisc. și care constă în oprirea temporară a inspecției fiscale. Ca urmare, în cazul suspendării inspecției, durata/cursul termenului inspecției se oprește la data la care suspendarea produce efecte și va continua, de la punctul la care s‑a oprit, la data la care au încetat efectele suspendării. Aici avem o problemă în sensul că perioada nu poate fi mai mare de 6 luni, dar legea tace cu ce se întâmplă când de depăşesc cele 6 luni. Răspunsul corect ar fi că începe să curgă prescripţia.

În primul rând avem o deficienţă a legii, în sensul în care cei ce au promulgat legea protejează funcţionarul public care comite abuzuri faţă de contribuabil. Ca atare, din lege sunt „uitate” elemente necesare unui proces echitabil. Durata controlului fiscal, prescrierea printre altele, nu sunt clar definite de lege.

Primul aspect al unui control fiscal ţine de SPECIA din Titlul VI – Controlul fiscal. Capitolul I Inspecţia fiscală, CAPITOLUL IV Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central şi CAPITOLUL V Verificarea documentară sunt „genuri” ale „speciei” şi li se aplică toate atributele inspecţiei fiscale.

Art. 127. Suspendarea inspecției fiscale. (1) Conducătorul inspecției fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecții fiscale în oricare din următoarele situații și numai dacă apariția acestei situații împiedică finalizarea inspecției fiscale:

 a) pentru desfășurarea unuia sau mai multor controale încrucișate în legătură cu actele și operațiunile efectuate de contribuabilul/plătitorul supus inspecției fiscale;

 b) pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecție fiscală, inclusiv în situația în care acestea privesc elaborarea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer;

 c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

 d) pentru efectuarea unei expertize, potrivit art. 63;

 e) pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane sau stabilirii realității unor tranzacții;

 f) pentru solicitarea de informații sau documente de la autorități, instituții ori terți, inclusiv de la autorități fiscale din alte state, în legătură cu obiectul inspecției fiscale;

 g) pentru finalizarea unor acțiuni de control fiscal efectuate în condițiile legii la același contribuabil/plătitor care pot influența rezultatele inspecției fiscale;

 h) pentru efectuarea verificărilor la ceilalți membri ai grupului fiscal unic, definit potrivit Codului fiscal;

 i) atunci când, în scopul valorificării informațiilor rezultate din alte acțiuni de inspecție fiscală sau obținute de la alte autorități ori de la terți, se impune începerea de îndată a unei inspecții fiscale la un alt contribuabil/plătitor;

 j) în alte cazuri temeinic justificate.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), inspecția fiscală este suspendată până la data la care încetează motivul suspendării, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendării.

(3) Conducătorul inspecției fiscale competent poate decide suspendarea unei inspec­ții fiscale la cererea justificată a contribuabilului/plătitorului. În acest caz, suspendarea nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) Conducătorul inspecției fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecții fiscale în situația în care soluționarea contestației formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis anterior sau a unei acțiuni în contencios‑administrativ, pentru același contribuabil/plătitor, poate influența rezultatele inspecției fiscale în curs. În acest caz, inspecția fiscală se reia după emiterea deciziei de soluționare a contestației sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

(5) Ori de câte ori conducătorul inspecției fiscale decide suspendarea inspecției, se emite o decizie de suspendare care se comunică contribuabilului/plătitorului.

(6) Data reluării inspecției fiscale se aduce la cunoștința contribuabilului/plătitorului.

(7) Perioadele în care inspecția fiscală este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei acesteia.

Suspendarea inspecției fiscale reprezintă un incident procedural care intervine în cursul derulării/duratei unei inspecții fiscale, deci ulterior datei începerii inspecției fiscale, așa cum aceasta este definită la art. 123 C. proc. fisc. și care constă în oprirea temporară a inspecției fiscale. Ca urmare, în cazul sus­pendării inspecției, durata/cursul termenului inspecției se oprește la data la care sus­pendarea produce efecte și va continua, de la punctul la care s‑a oprit, la data la care au încetat efectele suspendării.

Cu alte cuvinte, ulterior momentului de la care suspendarea produce efecte și până la momentul încetării suspendării, inspecția fiscală nu mai poate continua, ceea ce înseamnă că organul fiscal, raportat la persoana supusă inspecției fiscale suspendate, nu mai poate întreprinde nicio activitate dintre cele care intră în sfera/obiectul inspecției fiscale, așa cum acestea sunt definite la art. 113 C. proc. fisc., cu excepția celor care constituie cauza suspendării. Suspendarea are drept scop protejarea intereselor părții din inițiativa căreia intervine suspen­darea, care poate fi organul fiscal sau contribuabilul, pentru o stabilire corectă a situației fiscale supuse examinării, prin sistarea temporară a efectuării oricăror acte de inspecție. În această perioadă sunt posibile doar efectuarea de operațiuni care se circumscriu motivului suspendării.

Un alt aspect este cel cu privire la fondul formulat în contextul pronunţării Deciziilor Curţii Constituţionale a României nr. 297/2018, 358/2022 şi a Deciziei 67/2022 a ÎCCJ, referitoare la întreruperea prescripţiei răspunderii penale, care prin analogie se extinde şi la prescripţia răspunderii fiscale, ambele fiind de fapt răspunderi financiare civile, judecate în baza legislaţiei civile. Mai mult, avem şi Hotărârea din 24 iulie 2023 a CJUE în cauza C-107/23 PPU şi a Ordonanţei Curţii (Camera a noua) din 9 ianuarie 2024, în cauza C-131/23 (fiind verificată compatibilitatea cu dreptul Uniunii a unui regim naţional de prescripţie a răspunderiicare nu prevede pentru o anumită perioadă, posibilitatea întreruperii termenelor de prescripţie.

Situaţia juridică evocată prin Decizia CCR 297/2018 a constatat că soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului de prescripţie prin îndeplinirea oricărui act de procedură este neconstituţională, pentru că este lipsită de previzibilitate şi contrară principiului legalităţii învinuirii, operând şi în baza unor acte ce nu erau comunicate în timp real.

Ulterior, prin Decizia nr. 358/2022 CCR a admis o nouă excepţie, lămurind natura Deciziei 297/2018 ca fiind o decizie simplă. Prin Decizia CCR 67/2022, ÎCCJ a stabilit cu caracter obligatoriu, că normele referitoare la termenele de prescripţie referitoare la întreruperea termenului de prescripţie sunt norme de drept material. Prin Hotărârea din data de 24 iulie 2023 în cauza C-107/23 PPU (Lin) CJUE, la punctul 1 din dispozitiv a răspuns statuând că art. 235 alin. 1 din TFUE și art. 2 alineatul (1) din Convenţia PIF trebuie interpretate în sensul că instanţele unui stat membru nu sunt obligate să lase neaplicabile deciziile curţii constituţionale prin care este invalidată dispoziţia legislativă naţională care reglementează cauzele de întrerupere a termenului de prescripţie.

Daniel Udrescu, CPA, ECJ, Auditor

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership