Secţiuni » JURIDICE NEXT » Universitaria
Universitaria
GrileDezbateriCărţiStudenţi

Curtea de Apel Bucureşti a anulat unele prevederi ref. standardele minimale necesare pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior. UPDATE: Poziția Ministrului Sorin Cîmpeanu. UPDATE: Drept la replică formulat de președintele Comisiei de Științe juridice a CNATDCU, prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan
04.07.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Selected, Sistemul judiciar, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust

Duminică, 4 iulie 2021, prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan, Președintele Comisiei de Științe juridice a CNATDCU, a transmis următorul drept la replică: ”Am luat la cunoștință vineri, 2 iulie 2021, de pe portalul Juridice.ro, de reacția domnului  Ministru al Educației Naționale, cu privire la sent. civ. nr. 1028/29.06.2021, pronunțată de s. VIII CAF a  Curții de Apel București. În esență, s-a dispus în primă instanță anularea parțială și suspendarea  parțială a executării unor dispoziții cuprinse în criteriul C1 (Performanța de fond) din Anexa 24 la  OMEN nr. 6129/2016, care prevede standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea  titlurilor didactice din învătămantul superior si a atestatului de abilitare. Mai precis, este vorba de: 
– publicarea a două comunicări susținute, într-o limbă de largă circulație internațională, la  congresul sau conferința unei societăți științifice internaționale din specializarea candidatului;
– deținerea calității de director/responsabil a două granturi de cercetare sau contracte directe  de cercetare, cu rutele alternative acolo menționate. 

Ministrul Educației Naționale critică activitatea Comisiei de Științe juridice a CNATDCU, mă acuză direct de pierderea procesului de către Minister, de conduită necorespunzătoare în corespondența cu MEN și cere sancționarea mea.  

Ca urmare, cu mandatul membrilor Comisiei noastre, vă înaintez REPLICA de mai jos. Voi demonstra în cele ce urmează două chestiuni esențiale

    1. nu există niciun text de lege care să oblige președintele Comisiei de Științe juridice să acorde consultanță de specialitate Ministerului Educației Naționale; 
    2. atacul la adresa Comisiei de Științe juridice (și a mea personal) se înscrie în seria de șicane la care suntem supuși în ultima perioadă. 

1. Atribuțiile membrilor CNATDCU sunt expres reglementate în Anexa 1 la Ordinul MEN nr.  4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (abreviat, ROF) ale  CNATDCU.

Conform art. 5, „Principiile care stau la baza organizării si functionării CNATDCU sunt:
a) delimitarea atributiilor, responsabilitătilor si limitelor de competentă atribuite fiecărei structuri  din componenta CNATDCU
b) respectarea principiilor de etică si a reglementărilor legale în vigoare privind incompatibilitătile si  conflictele de interese în cadrul întregii activităti a CNATDCU.  

Conform art. 55, „Membrii CNATDCU au următoarele obligatii: 
a) de a participa la sedintele de lucru si activitătile din cadrul CNATDCU; 
b) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională; 
c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calității deținute.” 

Sarcinile care îmi revin mie, în calitate de președinte al Comisiei de Științe juridice, sunt  enumerate la art. 46 din ROF:

„Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții: 
a) coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea comisiei de specialitate;
b) reprezintă comisia în cadrul panelului pe un domeniu fundamental sau la invitația Consiliului  general, ori de cate ori este necesar; 
c) alte atribuții stabilite prin regulamentul intern de funcționare. 

În absența unui Regulament intern de funcționare (cum este cel menționat la lit. c),  președintele Comisiei de Științe juridice NU ARE NICIO OBLIGAȚIE LEGALĂ DE A OFERI ASISTENȚA JURIDICĂ solicitată de Ministerul Educației Naționale. El este ținut să răspundă exclusiv la solicitările venite de la Consiliul General (CG) al CNATDCU.  

În concluzie, acuzațiile aduse de domnul Ministru sunt LIPSITE DE ORICE BAZĂ LEGALĂ. Menționez faptul că, în calitate de președinte al Comisiei de Științe juridice a CNATDCU, am oferit prompt consultanță juridică de specialitate, ori de cate ori mi s-a solicitat ÎN MOD LEGAL acest  lucru. Dau un exemplu edificator în acest sens. 

În data de 3.08.2020, ora 11.44, Secretariatul tehnic al CNATDCU mi-a remis prin email  solicitarea președintelui CG al CNATDCU de a formula un punct de vedere privind o cerere de chemare în judecată a MEN, înaintată de dl. Codruț Olaru. Solicitarea pe care am primit-o a fost însoțită de toate documentele primite la Minister legat de cauză: 
– cererea de chemare în judecată; 
– copie după CI a d-lui Codruț Olaru; 
– copie după chitanța doveditoare a achitării taxei de timbru; 
– formularul Anexă transmis de Curtea de Apel Bacău, privind măsurile în contextul pandemiei; – citația emisă la 30.07.2020 de către Curtea de Apel Bacău pe numele MEN, în dosarul  341/32/2020, reclamant Codruț Olaru; 
– copie după Comunicarea adresată d-lui Codruț Olaru în data de 6.04.2020, cu decizia nr.  15045/1.04.2020 a CG al CNATDCU; 
– răspunsul Direcției Generale Învățămant Universitar (DGIU) din cadrul MEN la solicitarea  UEFISCDI de a se comunica unele acte din dosarul de suspiciune de plagiat privind pe dl. Codruț Olaru; 
– adresa UEFISCDI prin care se răspunde d-lui Codruț Olaru la o solicitare privind admisibilitatea  unei noi cereri de analiză a suspiciunii de plagiat; 
– textul celor două sesizări din 2018 și 2019 privind suspiciunile de plagiat la adresa tezei d-lui  Codruț Olaru. 

Am remis solicitarea, astfel LEGAL adresată și CORESPUNZĂTOR documentată, colegului din cadrul Comisiei care este specialist în domeniu. Ca urmare, în data de 5.08.2020, ora 15.46, am putut transmite Secretariatului tehnic al CNATDCU și Președintelui CG al CNATDCU consultația de  specialitate solicitată. 

În solicitarea pentru care Ministrul Educației Naționale a adus acuzații publice Comisiei  noastre și președintelui acesteia, s-a procedat cu totul altfel.  

Direcția Generală Juridic, Control, Relații publice și Comunicare (DGJCRC) a solicitat CNATDCU să transmită până în 22.06.2021 (nicidecum în data de 29.06, declarată de domnul Ministru) un punct  de vedere privind câteva aspecte extrase dintr-o adresă a Curții de Apel București. Emailul a fost  transmis din partea DGJCRC și adresat în bloc Ministrului secretar de stat, directoarei DGIU, conducerii CG al CNATDCU, Secretariatului tehnic al CNATDCU și Președintelui Comisiei de Științe juridice. Așa  cum arătam anterior, legislația în vigoare mă obligă la respectarea lanțului ierarhic, respectiv la a răspunde doar la solicitările pe care CG al CNATDCU mi le adresează direct. Menționez și faptul că,  în textul emailului, apărea termenul de 19.06.2021 pentru formularea de către CNATDCU a unui punct  de vedere, nicidecum cel de 29.06 – cum se afirmă în declarația domnului Ministru. Mai mult, nici nu era inclus vreun alt document, care să permită formularea unei opinii temeinice.  

Chiar dacă aș fi acceptat să încalc legislația în vigoare și să răspund la solicitarea  necorespunzător formulată, nu aș fi putut să o fac: niciun jurist serios, stimate domnule Ministru, nu va formula o opinie, dacă nu are la dispoziție măcar cererea de chemare în judecată pe baza căreia instanța întocmise chestionarul. 

În CONCLUZIE, îi recomand Ministrului Educației Naționale să ia atitudine nu față de mine, ci  față de lipsa de profesionalism a funcționarului din cadrul MEN care nu a știut să clarifice competențele legale ale Președintelui de Comisie.

2. Reacția denigratoare publicată de domnul Ministru se înscrie într-un context de șicane, la care sunt supuși Comisia de Științe juridice și Președintele acesteia din luna decembrie 2020 pană astăzi. Președintele Comisiei de Științe juridice este înfierat public și se susține că ar trebui aspru  sancționat, pentru că nu a răspuns în trei zile la o chestiune la care nu avea nicio obligație legală de a răspunde. Pe de altă parte, cum se califică, din punct de vedere al profesionalismului, faptul că au trecut aproape patru luni de cand Ministrul Educației Naționale trebuia să răspundă la Sesizarea depusă din partea Comisiei de Științe juridice a CNATDCU, înregistrată sub nr. 15514/15.02.2021? Pe scurt, această sesizare viza două probleme: 

– Comisia de Științe juridice a constatat existența unor dovezi conform cărora reclamantul din  procesul aflat acum pe rolul Curții de Apel București avusese acces la platforma secretizată în care  lucrau membrii comisiei – platformă pusă la dispoziție și gerată de MEN. Nici pană astăzi nu s-a dat  un răspuns acestei Sesizări.

– Subsemnatul am solicitat MEN urgentarea răspunsului la petiția denigratoare la adresa mea, înregistrată sub nr. 700124/07.01.2021, de către un petent care a semnat Ileana Popovici (personaj  fictiv), președinte al Grupului de investigații academice (organizație inexistentă). Prin petiție, se contestau competențele mele profesionale și se cerea Fișa mea de îndeplinire a standardelor și criteriilor minimale pentru abilitare. Petiția mi-a fost comunicată prin email în data de 13.01.2021, ora  15.19, cu precizarea că trebuie să răspund de urgență! Am trimis Fișa în data de 17.01.2021 ora 11.44, aceasta putand fi și astăzi vizualizată în platforma owncloud.edu.ro. O comisie special numită de vicepreședintele CNATDCU a analizat Fișa și a constatat că îndeplinesc și depășesc standardele și criteriile minimale pentru obținerea abilitării (obținută în anul 2014). CG al CNATDCU a aprobat în unanimitate constatările de mai sus. De șase luni aștept reabilitarea mea profesională de către MEN, prin răspunsul pe care ar fi trebuit să-l dea ”Ilenei Popovici”.

3. Cât privește susținerea privind pretinsele jigniri aduse de mine prin corespondența oficială cu MEN, nici nu le pot lua în seamă. Lucrez de 24 de ani în învățămantul superior, sunt la al doilea mandat de președinte al Comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU, am avut dosare dificile de plagiat pe rol (Ponta, Oprea, Kövesi, Olaru), am lucrat ca expert pentru Ministerul Justiției și sunt autor direct al actualului Cod civil român, am fost invitat de 6 ori să predau la cea mai prestigioasă universitate de profil juridic din Franța (Paris 2, Panthéon-Assas), am efectuat stagii de cercetare, respectiv am predat sau/și am fost invitat să conferențiez la universitățile/institutele din Toulouse, Bordeaux, Rennes, St. Etienne, Budapesta, Liège, Bogota, Edinburgh, Viena, Salzburg, Baton Rouge,  Loyola, Montréal, Sherbrooke, Laval, McGill, Belgrad, Novi Sad, Sofia, Münster, Frankfurt am Main, Hamburg, Luzern, Neuchatel, Lausanne, Rotterdam, Pretoria etc. Cine dorește referințe despre  conduita mea, le poate obține din oricare din aceste locuri. 

Ținând cont de caracterul denigrator al Reacției domnului Ministru al Educației Naționale publicate pe juridice.ro, aștept RECONSIDERAREA POZIȚIEI și SCUZE PUBLICE din partea acestuia

Prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan 
Președinte, Comisia de Științe juridice a CNATDCU 
Cluj-Napoca, 4 iulie 2021”

***

Vineri, 2 iulie 2021, Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației, a declarat pentru JURIDICE.ro: ”Prin sentința civilă nr. 1028/29.06.2021, Curtea de Apel București a dispus anularea și suspendarea în parte a OMECS nr. 6129/2016 referitor la Anexa 24, pct. 2 („Standarde minimale”), criteriul C1 („Performanţă de fond”).

Prin urmare, începând cu data de 29.06.2021, CNATDCU are obligația soluționării dosarelor pentru acordarea atestatelor de abilitare în domeniul științelor juridice, fără să țină cont de criteriile suspendate/anulate, soluția pronunțată de instanța de fond fiind executorie.

Ministerul Educației nu înțelege de ce comisia de științe juridice a CNATDCU nu a răspuns la solicitarea instanței, solicitare transmisă de către Direcția Juridică a Ministerului, cu privire la maniera de interpretare și aplicare a standardelor minimale. În această speță, deși Ministerul Educației s-a adresat explicit și clar, în scris, nu s-a primit nici un fel de răspuns până acum din partea CNATDCU, prin comisia de științe juridice, răspuns care ar fi trebuit formulat de către experți CNATDCU în vederea susținerii apărărilor Ministerului Educației în instanță.

Efectele neglijenței/lipsei de reacție a comisiei de științe juridice a CNATDCU sunt extrem de grave la nivelul întregului sistem de învățământ superior, respectiv pentru toate universitățile care au în structura lor facultăți de drept, având în vedere faptul că tezele de abilitare nu vor mai putea fi analizate prin raportare la criteriile suspendate/anulate de instanță.

Mai mult decât atât, se vor pune sub semnul întrebării toate deciziile CNATDCU de invalidare a dosarelor de abilitare în științe juridice, prin raportare la aceste criterii!

Dat fiind deficitul de imagine adus Ministerului Educației prin pierderea acestui proces din cauza neclarităților procedurale la nivelul reglementărilor CNATDCU și a nerespectării obligațiilor de către președintele comisiei de știinte juridice, pe baza consecințelor antrenate în întregul sistem de învățământ superior în domeniul științelor juridice, Ministerul Educației va solicita conducerii CNATDCU să analizeze lipsa de profesionalism și diligență a președintelui comisiei de științe juridice, care nu a formulat răspunsul cerut de Ministerul Educației, deși solicitarea a fost adresată cu mai bine de două săptămâni înainte de pronunțarea instanței de judecată (solicitarea DG Juridice a ME din data de 16 iunie a.c. vs. sentința din data de 29 iunie a.c.).

Pe de alta parte, în calitate de ministru al educației, îmi exprim îngrijorarea față de limbajul folosit de președintele comisiei de științe juridice la nivelul corespondenței oficiale purtate cu Ministerul Educației, limbaj pe care-l apreciez ca fiind cel puțin nepotrivit cu standardele de comunicare academică.

Mai mult decât atât, în orice stat de drept, reprezentarea intereselor Ministerului Educației este atributul ministrului în funcție și nicidecum al unui membru al unui organism consultativ al ministerului. Consider că acest aspect este inacceptabil, cu atât mai mult cu cât vorbim de cei care ar trebui să fie etalonul excelenței în domeniul științelor juridice.”

***

Marți, 29 iunie 2021, Curtea de Apel Bucureşti – Secția a VIII a Contencios Administrativ și Fiscală a hotărât următoarele:

“Anulează în parte Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/2016, doar în ceea ce priveşte Anexa 24, pct. 2 („Standarde minimale”), criteriul C1 („Performanță de fond”), liniuţele a doua și a treia.

Anulează în parte Ordinul Cercetării nr. 5229/2020, doar în ceea ce priveşte art. 10 lit. a din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, aprobată prin ordinul indicat și prevăzută în Anexa 1 din acest ordin.

Suspendă executarea în parte a Ordinului Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/2016, doar în ceea ce priveşte Anexa 24, pct. 2 („Standarde minimale”), criteriul C1 („Performanță de fond”), liniuţele a doua şi a treia.

Suspendă executarea în parte a Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 5229/2020, doar în ceea ce priveşte art. 10 lit. a din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, aprobată prin ordinul indicat şi prevăzută în Anexa 1 din acest ordin.

Cu drept de recurs.”

Procesul a fost inițiat de av. Sebastian Bodu.

:: Minuta

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti