Secţiuni » Top Legal
Top Legal
Publicare
Banner BA-01
Banner BA-02
Consilieri juridici Flux informații Proiecte speciale SELECTED Top Legal

Consilierii juridici – o profesie bine reglementată

10 iunie 2024 | JURIDICE.ro

Potrivit unui comunicat dat publicității vineri, 7 iunie 2024, de Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici București (CCJB), “Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesii juridice din Romania, profesia de consilier juridic este recunoscuta de catre statul roman in categoria profesie reglementata si a fost notificata inca din 2008 Comisiei Europene, in conformitate cu Art.59 alineat 1 din Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost acesta  modificat prin art. 1 pct. 49 din Directiva 2013/55/UE.

Directiva 2005/36/CE a fost transpusa in dreptul intern prin adoptarea Legii nr. 200 din 25 mai 2004 (*actualizată*) privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,  care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.500/3 iunie 2004 si documentul oficial, respectiv Monitorul oficial al Romaniei nr. 500 din 3 iunie 2004 a fost transmis Comisiei Europene inca din 2008, odata cu notificarea profesiei de consilier juridic in categoria profesie reglementata, in plus documentul oficial nr. 500 din 3 iunie 2004 se regaseste si sub forma evidentei electronice pe site-ul E-monitor al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Profesia de consilier juridic consta in prestare de servicii juridice in mod obisnuit, in schimbul unei remuneratii, similar cu profesia de avocat, iar prestarea acestor servicii juridice in mod obisnuit se face in conformitate cu principiile din Directiva 2005/36/CE, respectiv profesia poate fi exercitata cu titlu de salariat sau cu titlu independent, similar cu profesia de avocat.

Prestarea de servicii in mod obisnuit, in schimbul unei remuneratii are reglementare la nivelul tratatelor in Art.57 alineat (1) si alineat (2) litera (d) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si se aplica in mod direct si profesiei de consilier juridic.

Prestarea activitatii profesionale in cadrul acestei profesii juridice, cea de consilier juridic se regaseste in dreptul intern reglementata la Art. 2 din Legea nr. 200/2004:

“(1) Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiționată, direct sau indirect, în conformitate cu legislația română în vigoare, de deținerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.

(2) Sunt considerate activități profesionale reglementate activitățile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională.

(3) Sunt considerate, de asemenea, activități profesionale reglementate activitățile desfășurate de membrii unei organizații profesionale, dacă organizația respectivă:

  1. a)are ca obiectiv fundamental promovarea și menținerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional;
  2. b)este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv;
  3. c)eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională;
  4. d)impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de aceasta;
  5. e)conferă membrilor săi dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia și de a beneficia de un statut corespunzător nivelului de formare profesională”.

In categoria ASOCIATIA  PROFESIONALA, in sensul reglementarii din Art.2 din legea nr.200/2004 intra in mod direct Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, denumita in continuare CCJB, care a dobandit personalitate juridica in data de 3.02.2004, in conformitate cu art. 5 alineat 1 din OG nr.2 6/2000, odata cu inscrierea in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Serviciul de Grefa al Judecatoriei Sector 4 Bucuresti la nr.3/03.02.2004.

Indicam in acest sens avizul Ministerului Justitiei nr.5 4 din 21 ianuarie 2004 cu privire la avizarea prev. de art. 6 si art. 7 din Statutul Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti.

Art. 6. “Scopul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI constă în asigurarea organizării şi exercitării unitare în Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov a profesiei de consilier juridic şi consacrarea principiului că profesia de consilier juridic cu organizarea şi funcţionarea ei structural-sistemică este o componentă complementară a sistemului judiciar NAŢIONAL”.

Art. 7. “Scopul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI constă în protejarea şi PROMOVAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR membrilor săi, licenţiaţi în ştiinţe juridice, privind exerciţiul UNITAR al profesiei de consilier juridic, pentru asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autorităţilor şi instituţiilor publice în relaţia lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu ORICE PERSOANA JURIDICA sau FIZICA, ROMANA sau STRAINA”.

Profesia de consilier juridic se exercita in Romania in conformitate cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic care se completeaza cu actul normativ, si anume Statutul profesiei de consilier juridic, adoptat in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 514/2003 care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 684 din 29 iulie 2004.

Statutul profesiei de consilier juridic a fost adoptat de catre persoana juridica Federatia Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania, prin raportare la  sentinta civila nr. 14/4.06.2004 dosar nr. 12/PJ/2004 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a III a civila, prin care s-a admis cererea privind dobandirea PERSONALITATII JURIDICE a Federatiei Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania, prin raportare la avizul nr. 51/541 din 15 iulie 2004 dat de catre Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Secretariatul General al Camerei Deputatilor, prin care s-a aprobat, in conformitate cu art. 5 litera J din legea nr. 202/1998, PUBLICAREA in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 684 din 29 iulie 2004 a statutului profesiei de consilier juridic.

Activitatile prestate in considerarea unei profesii au reglementare la nivelul tratatelor in art. 57 alineat 1 si alineat 2 litera (d) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, iar principiile remuneratiei reprezentand aceiasi munca sau munca de aceiasi valoare, indiferent daca munca este prestata la norma sau este prestata in baza unui tarif orar sunt  reglementate la nivelul tratatelor in Art.157 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si se aplica si profesiei de consilier juridic prin prisma recunoasterii de catre statul roman in categoria profesie reglementata.

Statutul profesiei de consilier juridic a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 684/29 iulie 2004, cu respectarea procedurii legale din art.5 litera (j) din legea nr. 202/1998 care a fost publicata in MOF nr. 423/10.11.1998, “În Partea I se publică următoarele categorii de acte:actele normative adoptate de persoane juridice – altele decât autorităţile publice – care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi”, prin raportare la avizul nr.51/541 din 15 iulie 2004 dat de catre Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Secretariatul General al Camerei Deputatilor, document care se gaseste in arhiva Parlamentului Romaniei.

Avizul nr. 51/541 din 15 iulie 2004 a dat de catre Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Secretariatul General al Camerei Deputatilor, in exercitarea in mod exclusiv, de catre Secretariatul General al Camerei Deputatilor a competentelor din art. 3 din legea nr.202/1998: ”Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcţionează sub AUTORITATEA Camerei Deputaţilor”.

 Statutul profesiei de consilier juridic a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 684/29 i8ulie 2004, cu respectarea dispozitiilor imperative din art. 10 din legea nr.202/1998, ”Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, SE ÎNAINTEAZĂ SECRETARULUI GENERAL al Camerei Deputaţilor, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnatura conducătorului acestora sau a loctiitorului sau.Secretarul general al Camerei Deputaţilor TRANSMITE Regiei Autonome „Monitorul Oficial” SPRE PUBLICARE actele prevăzute la alin. 1”, similar cu procedura urmata pentru adoptarea statutului profesiei de avocat in conformitate cu art.76 litera (b) si (e) din legea nr. 51/7.06.1995 publicata in Mof nr. 116/9.06.1995.

COSTURILE pentru publicarea statutului profesiei de consilier juridic in Monitorul oficial al Romaniei nr. 684/29 iulie 2004 au fost suportate in conformitate cu art. 16 din legea nr. 202/1998,” În cazul actelor a căror publicare este prevăzută de Constituţie, precum şi în cazul actelor ce se publică în Partea a II-a, cheltuielile de publicare SUNT SUPORTATE DE REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL” DIN BUGETUL PROPRIU.”

COSTURILE pentru publicarea statutului profesiei de consilier juridic in Monitorul oficial al Romaniei nr. 684/29 iulie 2004 au fost raportate si la art. 1 din legea nr. 202/1998: ”Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative”, precum si la Art.2 din Legea nr. 202/1998:”Editorul Monitorului Oficial al României este CAMERA DEPUTAŢILOR”.

 In dreptul intern profesia de consilier juridic face parte din GRUPA DE BAZA AVOCATI, cod COR 2611, in cadrul grupei de baza avocati exista recunoscuta grupa avocati salarizati 261101 si grupa consilieri juridici salarizati 261103, sase caractere, indicam in acest sens publicatia oficiala a statutui roman, si anume Monitorul Oficial nr. Partea I nr. 135 din 16 februarie 2023 prin care s-a publicat Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, respectiv ordinul nr.42/8/2023 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania-nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011.

Profesia de consilier juridic are reglementata in mod distinct regimul incompatibilitatilor similar cu regimul incompatibilitatilor pentru profesia de avocat, sens in care reglementarea regimului incompatibilitatilor impune respectarea normei imperative din art. 26 din legea nr. 514/2003 “Evidentele consilierilor juridici și actualizarea permanenta a acestora se vor realiza de către asociațiile profesionale la sfârșitul fiecarui an și se vor comunică prefecturii, consiliului judetean, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penala și baroului din județul respectiv”  care se completeaza cu normele din actul normativ statutul profesiei de consilier juridic tinut sub forma tabloului profesional al consilierilor juridici stagiari/definitivi sau suspendati din exercitarea profesiei.

Exercitarea profesiei atat in Romania cat in afara Romaniei, in afara cadrului legal prevazut de Legea 514/2003 si de statutul profesiei de consilier juridic publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 684 din 29 iulie 2004 are reglementata atat sanctiune civila, cat si sanctiune de natura penala,  similar cu exercitarea fara drept a profesiei de avocat, sanctiunile se aplica si celor care exercita profesia de consilier juridic fata drept,  in sensul art. 54 din statutul profesiei de consilier juridic, Mof nr. 684/29 iulie 2004:“Exercitarea activităţilor specifice profesiei de consilier juridic: consultanţă, asistenţă, reprezentare juridică, avizare pentru legalitate şi contrasemnare de acte juridice de către persoane neautorizate prin nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut reprezintă exercitare fără drept a profesiei de consilier juridic şi se sancţionează conform legii penale”. iar sanctiunile se aplica prin intermediul normei de trimitere din art. 107 alineat 3 si art. 25 alineat 4 din Legea 51/1995.

Exercitarea profesiei atat in Romania cat in afara Romaniei, in afara cadrului legal prevazut de Legea 514/2003 si de statutul profesiei de consilier juridic publicat in Mof nr. 684/29 iulie 2004 are reglementata sanctiune si in dreptul Uniunii, inclusiv cand profesia de consilieri juridic este remunerata  in cadrul unor proiecte derulate din fonduri europene nerambursabile, sens in care sanctiunea este cea reglementata art. 4 alineat  (2) din Regulamentul 2020/2092 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii:

În sensul prezentului regulament, încălcările principiilor statului de drept se referă la unul sau mai multe dintre elementele următoare:

b) funcționarea corespunzătoare a autorităților care efectuează controale financiare, acțiuni de monitorizare și de audit, precum și funcționarea corespunzătoare a unor sisteme eficiente și transparente de gestiune financiară și de responsabilitate financiară;

(f) recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit;

 Drept urmare, principiile, regulile si statutul CCJB privind organizarea si exercitarea profesiei in baza Legii 514/2003 si in baza principiilor din statutul profesiei de consilier juridic, reprezinta transpunerea exacta si precisa a legislatiei Europene referitoare la intrarea/accederea in profesie, stagiatura, pregatirea profesionala continua, codului de deontologie, norma de conduita si etica profesioanala, definitivare in profesie, formare profesionala continua, cu drept de reprezentare la instantele de toate gradele.

Tinerea evidentelor profesionale este o obligatie legala asumata de catre statul roman inca din 2008, odata cu notificarea in categoria profesie reglementata si pentru profesia de consilier juridic similar cu  evidentele profesionale pentru profesia de avocat si reprezinta exact cerintele din art. 2 alineat 3 din legea nr. 200/2004 fata de recunoasterea profesiei consilier juridic ca fiind profesie reglementata, cu statut al profesiei, cu tablou profesional, cu regim al incompatibilitatilor reglementat la art. 10 din Legea nr. 514/2003, indiferent de parerile/opiniile aparute pe marginea interpretarii Legii 514/2003,  a Statutului profesiei de consilier juridic si aplicarea lui.

Declaram ca orice alta procedura de exercitare a profesiei reglementata in Romania, conform normelor EU este ilegala si contravine principiului prioritatii legislatiei Europene cu riscul angajarii Romaniei intr-un proces de incalcare a normelor Europene.

De notat, ca orice modificare care intervine dupa anul 2004, momentul aparitiei Legii 200/2004 si de transpunere in legislatia Romaniei a legislatiei Europene in referire la profesiile reglementate, trebuie notificata Comisiei Europene fara intarziere, conform Art.59 alineat 1 din Directiva 2005/36/CEE, inclusiv in referire la profesia reglementata de consilier juridic care se exercita in baza Legii nr. 514/2003 si in baza Statutului profesiei de consilier juridic, statut care a fost publicat in MOf nr. 684/29 iulie 2004 in conformitate cu art. 5 litera (J) din Legea nr.202/1998.

Precizam ca NOTIFICARILE in referire la profesia de consilier juridic au fost facute!”

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership