Secţiuni » JURIDICE NEXT » Universitaria
Universitaria
GrileDezbateriCărţiStudenţi

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – Admitere 2021. UPDATE: Concursul de admitere la Facultatea de Drept. UPDATE: Platformă deschisă pentru înscrieri. UPDATE: Informații privind testul de raționament logic. UPDATE: Aproape 10.000 de candidați și-au creat conturi pe platforma de admitere
16.07.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 13 iulie 2021, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a anunțat că aproape 10.000 de conturi active au fost create pe platforma de admitere după doar două zile de la începerea perioadei de înscriere.

În această perioadă au fost încărcate în platformă peste 3.500 de dosare pentru admiterea la programele de studii organizate la nivel de licență, 480 de dosare pentru studiile de master, 8 dosare pentru studiile de doctorat și alte 17 dosare pentru programele de reconversie profesională organizate de UBB.

Dosarele încărcate de candidați sunt verificate de comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei facultăți și validate în cazul în care documentele incluse de candidați corespund cerințelor de admitere.

***

Luni, 12 iulie 2021, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a informat că proba scrisă de raționament logic din data de 19 iulie va începe la ora 10:00.

Candidații se vor prezenta la locație și vor fi introduși în săli la ora 8:30.

Intrarea în sala de examen se va face pe baza cărții de identitate sau a pașaportului și a E-MAILULUI DE CONFIRMARE A VALIDĂRII dosarului de înscriere în care să fie VIZIBIL NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Locațiile vor fi afișate, sâmbătă, 17 iulie 2021.

***

Luni, 12 iulie 2021, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a anunțat că absolvenții de liceu, dar și cei de facultate se pot înscrie începând de astăzi, pe unul dintre locurile scoase la concurs pentru admiterea în anul universitar 2020-2021.

Înscrierile se vor desfășura online, prin intermediul platformei de admitere.

***

Joi, 8 iulie 2021, pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, organizează admitere la specializarea DREPT.

CRITERII DE SELECȚIE

o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;
– media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu.
Prin excepţie, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET
– români – 155 locuri
– maghiari – 22 locuri
– rural – (candidați absolvenți de licee situate în mediul rural) – 2 locuri

2. TAXĂ
– români – 330 locuri
– maghiari – 24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) – taxă -150 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2021:

12-17 iulie 2021 – înscrieri ONLINE;
19 iulie 2021 – proba scrisă (cu prezența fizică a candidaților);
20 iulie 2021 – afişarea rezultatelor;
21 iulie 2021 – depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora;
21 -24 iulie şi 26 iulie 2021 – confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate ONLINE;
27 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale.

TAXA DE ȘCOLARIZARE – 3600 lei/ an de studiu

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Încărcarea actelor, la următoarea adresă: https://admitere2021.ubbcluj.ro/;
b) Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei) – online;
c) Validarea dosarului de către comisia de admitere – online;
d) Susţinerea probei scrise de examinare, constând în verificarea raţionamentului logic (necesită prezența fizică a candidatului).

ÎNSCRIEREA SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere – completată online (la linkul mai sus menționat) – cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare;

2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (scanate față verso color) sau diploma echivalentă acesteia – în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă;
Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).

3. certificatul de naştere scanat color;

4. actul de identitate – scanat color;

5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat color;

6. adeverinţă medicală tip (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau dispensarul teritorial, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere;

7. Dovada achitării taxei de procesare (30 lei) și a taxei de admitere (220), în cazul în care plata nu s-a realizat prin platforma admiterii;

8. Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (declarația se generează în urma preînscrierii. Se va lista, semna şi se va trimite copia scanată);

9. ALTE ACTE, după caz:

a) pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate – adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă);

b) adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditaore pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament);

c) pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1)o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă; Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici;

d) pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidatilor din sistemul de protectie speciala (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și  o cerere înscriere tip. Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici;

e) Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută;

e) Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php )
De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, email: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro;

f) Pentru cetățenii din Republica Moldova – vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova.

:: Detalii

***

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va scoate la concurs, pentru anul universitar 2021-2022, un număr de 5.279 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceupeste 10.670 de locuri în regim cu taxă și 2.840 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă. Din aceste locuri bugetate, 30 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 188 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, 15 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, în timp ce alte 128 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit unui comunicat.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2021-2022, un număr de 3.879 de locuri la buget şi 6.332 de locuri la taxă. Un număr de 248 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare, alte 10 locuri sunt destinate studenților rromi,  10 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială,  iar 109 sunt destinate etnicilor români din afara granițelor țării. De asemenea, UBB va scoate la concurs 50 de locuri la masteratele didactice introduse în anul universitar 2020-2021.

Candidații vor putea alege între cele 252 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 235 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2021-2022 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând specializări noi la nivel licență, la Facultatea de Litere și Facultatea de Inginerie și nu mai puțin de 12 programe noi de studiu la nivel de master.

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 12 și 29 iulie 2021. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponible pentru fiecare dintre cele 22 de facultăți ale UBB.

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate aici și aici.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti