Secţiuni » Arii de practică » Business » Insolvenţă
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Articole Insolvență Opinii SELECTED

OUG nr. 37/2020. Mai este spațiu pentru insolvență?

2 aprilie 2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ
Cătălin I. Radbâță

Cătălin I. Radbâță

Prezentul articol se adresează în special profesioniștilor și antreprenorilor. Prima parte prezintă un sumar al beneficilor prevăzute de OUG nr. 37/2020, dar și a unor beneficii acordate prin alte acte normative recente. Cea de-a doua parte a articolului prezintă modul în care insolvența și mai ales procedurile de prevenție, anume mandatul ad-hoc și concordatul preventiv, pot veni în sprijinul antreprenorilor în această perioadă.

I. OUG NR. 37/2020

1. Repere generale

La data de 30.03.2020 a fost publicată OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Solicitările pentru a beneficia de aceste dispoziții trebuie formulate în 45 de zile de la publicare, adică până în 13.05.2020.

În termen de 15 zile de la publicare urmează a fi adoptate și normele de aplicare ale acestei ordonanțe.

Potrivit art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020, beneficiul instituit este suspendarea la cererea debitorilor a plății ratelor scadente aferente contractelor de credit/leasing, pentru o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

2. Beneficiază și persoanele juridice de OUG nr. 37/2020?

Persoanele juridice parte la contractele de credit sau leasing sunt definite ca debitori și deci beneficiari ai dispozițiilor OUG nr. 37/2020 (art. 1 lit. b).

Se observă însă o inconsecvență în actul normativ deoarece în preambul se vorbește de o lipsă severă de lichiditate a „întreprinderilor mici și mijlocii”. Totuși, raportat la condițiile enumerate în OUG nr. 37/2020, care nu limitează în niciun fel beneficiile doar la IMM-uri, concluzia care se desprinde este că dispozițiile se pot aplica oricăror persoane juridice.

3. Condițiile pentru acordarea beneficiilor

Acordarea beneficiilor presupune îndeplinirea mai multor condiții cumulative de către debitori. Trebuie subliniat faptul că beneficiile (i) sunt necesar a fi solicitate de debitor creditorului, iar (ii) acestea nu se obțin automat, după formularea solicitării, ci trebuie aprobate de către creditor, conform normelor ce urmează a fi publicate.

Condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească debitorii sunt:

1. Să existe o solicitare scrisă transmisă de debitor creditorului până la 13.05.2020 (un model de solicitare este anexat la finalul articolului)

2. Contractele de credit/leasing să fi fost încheiate anterior datei de 30.03.2020

3. Creditorul să nu fi declarat anterior datei de 30.03.2020 scadența anticipată sau creditul să nu fi ajuns la maturitate

4. Să nu existe restanțe la plată la data de 16.03.2020 sau dacă există acestea să fi fost achitate la data formulării solicitării

5. Veniturile solicitantului să fi fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform Normelor de aplicare

6. Solicitantul persoană juridică, fie:

a. A întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și deține certificatul de situații de urgență (CSU) emis de MEEMA conform art. 12 din Decretul nr. 195/2020 și art. 2 lit. a) din Ordinul nr. 791/2020 al MEEMA, sau

b. Deține certificatul de situații de urgență (CSU) emis de MEEMA conform art. 12 din Decretul nr. 195/2020 și art. 2 lit. b) din Ordinul nr. 791/2020 al MEEMA, prin care s-a constatat, în baza declarațiilor pe propria răspundere a solicitantului diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minim 25% în luna martie 2020 raportat la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate

7. Solicitantul nu se află în insolvență la data solicitării conform informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

4. Specificități

Un prim aspect important este faptul că pentru a beneficia de facilități, solicitantul nu trebuie obligatoriu să își fi întrerupt total sau parțial activitatea. Conform art. 6 lit. a) din OUG nr. 37/2020, facilitățile se pot acorda și atunci când există o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu 25% în luna martie 2020 raportat la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

Un al doilea aspect important privește durata acordării suspendării – OUG nr. 37/2020 stabilește durata maximă de 9 luni, fără a menționa expres dacă se pot face solicitări succesive. Mai exact, nu este precizat dacă, de exemplu, un solicitant poate formula o cerere inițială de suspendare pentru 3 luni, după care să formuleze o nouă solicitare pentru o altă perioadă suplimentară, fără a depăși limita de 9 luni. Deși formularea de solicitări succesive nu este interzisă, din cauza modului de formulare a OUG nr. 37/2020 și a faptului că solicitanții nu vor dori să piardă niciun beneficiu legal, este de așteptat ca majoritatea solicitărilor să indice perioada maximă de 9 luni.

Un al treilea aspect important este acela că vor beneficia de prevederile OUG nr. 37/2020 inclusiv debitorii care au fost afectați indirect de pandemia COVID-19. Astfel, un furnizor de produse alimentare care colabora cu restaurante sau alte unități a căror activitate a fost suspendată prin actele normative adoptate recent (în special Ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3/2020), și care a fost nevoit să întrerupă total sau parțial activitatea din lipsa comenzilor, va putea solicita beneficiile din OUG nr. 37/2020.

II. INSOLVENȚA ȘI PROCEDURILE DE PREVENȚIE

1. Cum vor fi afectate procedurile de insolvență de OUG nr. 37/2020?

Potrivit art. 6 lit. b) din OUG nr. 37/2020, nu pot beneficia de prevederile acestui act normativ persoanele juridice care se află în insolvență la data formulării solicitării de suspendare a rambursării creditului, conform evidenței de la ONRC. Per a contrario, societățile ale căror venituri sunt afectate și care vor putea beneficia de OUG nr. 37/2020 urmează a fi:

(i) Societățile care nu sunt în procedură de insolvență și nici în stare de insolvență (adică cele care au lichidități pentru plata creanțelor certe, lichide și exigibile)

(ii) Societățile care nu sunt în procedură de insolvență dar care sunt în stare de insolvență dar încă nu au depus cererea de insolvență, și

(iii) Societățile care nu sunt în procedură de insolvență dar care sunt în stare de insolvență și care au depus cerere de insolvență dar care nu s-a judecat (fie deoarece procesul a fost început înainte de 16.03.2020 și este suspendat de drept, fie din cauză că procesul a fost inițiat începând cu 16.03.2020 și ca regulă nu face parte din cauzele urgente ce se judecă conform Hotărârii CSM nr. 417 din 24.03.2020).

O clarificare în acest sens urmează să fie adusă prin Normele de aplicare ale OUG nr. 37/2020, deși acestea pot doar detalia nu și adăuga la dispozițiile ordonanței. Oricum, este de așteptat ca aprobarea solicitărilor formulate de debitori care nu sunt în insolvență dar au formulat cereri de deschidere a procedurii, să fie privită restrictiv de creditori.

În orice caz, pe fondul condiției din art. 6 lit. b) din OUG nr. 37/2020, este de așteptat ca în această perioadă debitorii aflați în dificultate să reanalizeze sau să amâne formularea de cereri pentru deschiderea insolvenței proprii, pentru a putea beneficia de dispozițiile OUG nr. 37/2020 (și prezumtiv și de a ieși din starea de insolvență odată cu suspendarea plății ratelor). În acest sens avem în vedere și faptul că durata relativ generoasă de 9 luni de suspendare a ratelor, poate prezenta un stimulent extrem de eficient pentru debitori pentru a încerca să evite declanșarea insolvenței și evitarea intrării în stare de insolvență.

Acest aspect se poate verifica cu atât mai mult cu cât, în afara beneficiilor aduse de OUG nr. 37/2020, în prezent profesioniștii beneficiază sau mai pot beneficia și de:

a. Suspendarea executărilor fiscale desfășurate împotriva lor, cu anumite excepții (OUG nr. 29/2020)

b. Necalcularea de accesorii la obligațiile fiscale ce devin scadente pe perioada stării de urgență și până la 30 de zile după ridicarea acestei stări (OUG nr. 29/2020)

c. Ajutorul de șomaj tehnic de până la 75% din salariul mediu brut pe economie (OUG nr. 30 și 32/2020)

d. Amânarea scadenței plății impozitelor locale de la 31.03.2020 la 30.06.2020 (OUG nr. 29/2020)

e. Suspendarea proceselor civile prin care se urmăresc creanțele creditorilor lor (Decretul nr. 195/2020) – cu toate acestea creditorii pot obține măsuri asigurătorii.

Toate aceste dispoziții sunt menite și pot avea aptitudinea redresării profesioniștilor aflați în dificultate. Totuși, în cazul în care pofida acestor măsuri și a eventualității implementării lor, administratorii societăților constată că există o stare de insolvență, atunci aceasta trebuie declarată. Înainte de a lua în calcul însă insolvența, se impune încercarea de a se recurge la procedurile de prevenție a insolvenței, anume mandatul ad-hoc sau concordatul preventiv.

2. Procedurile de prevenție a insolvenței

În cadrul normativ curent, profesioniștii și antreprenorii beneficiază după cum am văzut de numeroase facilități, în special în raport cu datoriile fiscale și ajutoarele de șomaj tehnic, dar și cu privire la cei mai importanți creditori, anume instituțiile de credit, fiind posibilă amânarea plății ratelor cu până la 9 luni. Rămân însă dificultăți inerente privind încasarea creanțelor și plata celorlalte datorii curente.

Mai exact, un profesionist prins în lanțul raporturilor comerciale obișnuite, cum ar fi un subantreprenor, ce soluții are la îndemână? Cum gestionează situația în care clienții întârzie plățile și furnizorii trebuie achitați?

Evident, calea negocierilor deschise și transparente raportat la situația dificilă generată de pandemie este una recomandabilă. Cu toate acestea, o problemă majoră este faptul că astfel de negocieri trebuie purtate în mod normal separat cu fiecare client/furnizor, și readaptate în funcție de modul în care evoluează fiecare dintre ele.

Un mecanism extrem de util de concentrare a tuturor acestor negocieri și conducerea lor unitară și în mod organizat de un profesionist este procedura mandatului ad-hoc (art. 10 -15 din Legea nr. 85/2014). Această procedură presupune următoarele:

(i) profesionistul să se afle în dificultăți financiare reale

(ii) acesta să adreseze o cerere tribunalului pentru numirea unui mandatar ad-hoc (care trebuie să fie un practician în insolvență)

(iii) mandatarul ad-hoc primește obiectivul ca în 90 de zile de la numire să ajungă la o înțelegere cu unul sau mai mulți creditori ai debitorului, pentru depășirea situației de dificultate

(iv) scopul să fie salvgardarea debitorului, păstrarea locurilor de muncă și acoperirea creanțelor asupra debitorului.

Avantajele și compatibilitatea acestei proceduri în situația actuală sunt următoarele:

a. epidemia COVID-19 a pus multe societăți în dificultate financiară, iar recurgerea la mandatul ad-hoc este menită tocmai pentru astfel de situații

b. Președintele Tribunalului dispune citarea debitorului și a mandatarului ad-hoc în termen de 5 zile de la primirea cererii

c. Raportat la Hotărârea nr. 417 din 24.03.2020 a CSM, cererile privind numirea unui mandatar ad-hoc pot fi calificate drept situații excepționale de urgență deosebită care pot fi judecate și în această perioadă: dificultățile financiare reale sunt cauze de epidemia COVID-19 și urgența rezidă în salvgardarea societății și a locurilor de muncă

d. negocierile cu creditorii sau o parte din aceștia se poartă organizat, în comun, cu șanse crescute să se ajungă la o abordare unitară față de debitor

e. procedura este confidențială și obligatorie pentru toate persoanele care participă, inclusiv instanță și alte instituții.

Drept urmare, pentru a coordona eforturile de ieșire din actuala situație dificilă, profesioniștii au la îndemână această procedură eficace prin care, în termene extrem de scurte se poate obține desemnarea mandatarului ad-hoc, și ulterior într-un termen de maxim 90 de zile, ajungerea la o înțelegere cu creditorii.

Similar mandatului ad-hoc, Legea nr. 85/2014 prevede și procedura concordatului preventiv la art. 16-25. Această procedură poate fi folosită atunci când există un număr mai ridicat de creditori și situații mai complexe. Ca mecanism procedural și aceasta se judecă cu urgență, în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii, și poate fi compatibilă cu Hotărârea CSM nr. 417 din 24.03.2020. Chiar și necesitatea ținerii adunărilor creditorilor concordatari se poate realiza în starea de urgență, aceștia putând vota prin corespondență iar notificările urmând a fi făcute prin mijloace de comunicare rapidă de administratorul concordatar (art. 22 și 23 din Legea nr. 85/2014).

În plus, atât procedura mandatului ad-hoc cât și concordatul preventiv sunt proceduri pe deplin compatibile cu noua OUG nr. 37/2020.

III. CONCLUZIE

Dincolo de dificultățile economice și pericolul privind sănătatea și viața cetățenilor, epidemia COVID-19 a generat un număr de acte normative adecvate și apte să susțină antreprenorii în această perioadă dificilă. Aceștia trebuie să recurgă și să obțină beneficiile oferite în termenele legale, și să folosească de asemenea mecanismele deja existente înaintea stării de urgență acolo unde acestea sunt necesare.

Dintre mecanismele existente, pare că apetența pentru procedura insolvenței poate scădea pe termen scurt, în special urmare a dispozițiilor OUG nr. 37/2020, care impun inexistența unei astfel de stări pentru a beneficia de prevederile sale. Efectul este însă pe termen scurt, deoarece cererile întemeiate pe OUG nr. 37/2020 trebuie formulate oricum cel târziu până la 13.05.2020.

În orice caz, deoarece Legea nr. 85/2014 prevede proceduri alternative extrem de eficace și care se potrivesc pe deplin actualei situații de criză financiară, proceduri precum mandatul ad-hoc și concordatul preventiv, antreprenorii trebuie să ia toate aceste date în calcul pentru a fi pregătiți și pentru a ieși puternici financiar în lumea de după COVID-19.

Avocat Cătălin I. Radbâță – RN LEX Litigation & Insolvency – Baroul Brașov
Practician în insolvență – RN LEX IPURL – UNPIR București

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership