Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Dreptul Uniunii Europene Flux informații Monitorul Oficial al României

Camera Deputaţilor susţine iniţiativa de reformare a Directivei 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor

14 iunie 2024 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 13 iunie 2024 a fost publicată Hotărârea nr. 41/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) – COM (2024) 60.

Camera Deputaţilor:

1. susţine prezenta iniţiativă de reformare a Directivei 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a materialelor care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor, dată fiind necesitatea actualizării legislaţiei în domeniu a Uniunii şi a statelor sale membre, în scopul asigurării eficacităţii sale;

2. aderă la constatarea necesităţii de a continua armonizarea infracţiunilor şi sancţiunilor referitoare la abuzul sexual şi exploatarea sexuală a copiilor şi la materialele care conţin abuzuri sexuale asupra lor, în scopul creării unui nivel egal de protecţie la nivelul UE, cu păstrarea posibilităţii statelor membre de a menţine norme naţionale mai stricte faţă de prevederile directivei, şi susţine înăsprirea sancţiunilor aplicabile, în acord cu recunoaşterea importanţei valorilor sociale protejate;

3. atrage atenţia asupra imperativului unei actualizări permanente a tehnicilor digitale de investigaţie, pentru a lua în considerare progresul tehnologic rapid;

4. sprijină iniţiativele de limitare a diseminării materialelor care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor, inclusiv pentru a lua în considerare evoluţiile tehnologice şi riscurile de utilizare a inteligenţei artificiale pentru producerea unor atari materiale. În acest sens, recunoaşte conferirea unui caracter suficient de larg expresiei „prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” în contextul incriminării ademenirii copiilor în scopuri sexuale. Susţine includerea în definiţia amintitelor materiale a aşa-numitelor „manuale ale pedofililor”;

5. remarcă neincriminarea în directivă a comportamentelor de tipul „extorcării sexuale” sau a aşa-numitei „pornografii vindicative”, în pofida recunoaşterii în preambulul său a creşterii rapide în ultimii ani a celui dintâi fenomen, respectiv a reglementării în unele state membre, inclusiv în România, a celui de al doilea tip de comportament;

6. urmăreşte cu interes, îndeosebi din perspectiva identificării, eliminării şi blocării paginilor de internet care conţin materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, aplicarea eficace a prezentei iniţiative în mod complementar cu cadrul juridic al UE dedicat combaterii abuzului sexual online asupra copiilor, în particular cu viitorul Regulament al UE de stabilire a normelor de prevenire şi combatere a abuzului sexual asupra copiilor, precum şi cu măsurile relevante adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2.065 privind serviciile digitale;

7. salută promovarea unor criterii privind autorizarea de statele membre a organizaţiilor care acţionează în interes public împotriva abuzurilor sexuale asupra copiilor, dar solicită clarificări în legătură cu posibilităţile de sporire a cooperării între astfel de organizaţii şi autorităţile naţionale de aplicare a legii şi cu privire la eficacitatea cercetării şi urmăririi penale a faptelor incriminate de directivă;

8. subliniază importanţa cooperării cu ţările terţe, în scopul prevenirii şi combaterii abuzului sexual asupra copiilor şi a exploatării sexuale a copiilor, inclusiv pentru reprimarea aşanumitului turism sexual;

9. recomandă sporirea cooperării autorităţilor competente ale statelor membre, prin intermediul Europol şi Eurojust, în scopul cercetării şi urmăririi penale a abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi materialelor care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor;

10. este interesată de cursul lucrărilor legislative în legătură cu extinderea termenelor de prescripţie pentru a permite cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor care implică abuz sexual şi exploatarea sexuală a copiilor şi în particular în contextul solicitărilor de despăgubiri;

11. recomandă asigurarea unei conformităţi depline a iniţiativei de faţă cu Directiva 2012/29/UE privind drepturile victimelor criminalităţii, astfel cum ea va fi modificată şi completată;

12. doreşte să fie informată asupra mijloacelor de sporire a cooperării între serviciile financiare şi alţi furnizori de servicii relevanţi, cum ar fi furnizorii de servicii de difuzare de conţinut în direct, în scopul cercetării şi urmăririi penale a infracţiunilor reglementate de directivă;

13. ia act de sublinierea în viitoarea directivă a mecanismelor menite să protejeze şi să sprijine copilul şi interesul său superior, care presupun accesul copiilor, victime ale infracţiunii de abuz sexual, la servicii de asistenţă, de sprijin psihosocial şi de protecţie, specifice şi integrate. Aminteşte recomandarea adaptării metodelor pedagogice – în familie, în şcoală şi în afara şcolii – în funcţie de vârsta copiilor, cu scopul de a spori capacitatea lor de apărare faţă de toate formele de abuz;

14. subliniază relevanţa deosebită a dezvoltării competenţelor de alfabetizare digitală şi a rolului personalului din sectorul educaţiei, în contextul măsurilor de prevenire, respectiv de combatere a abuzului sexual şi a exploatării sexuale a copiilor, precum şi a campaniilor de sensibilizare, de prevenire şi de formare;

15. cere clarificări privind eficacitatea scontată a obligării profesioniştilor din sectoarele protecţiei copilului, educaţiei, îngrijirii copiilor şi asistenţei medicale care lucrează îndeaproape cu copiii să raporteze existenţa unor motive rezonabile privind comiterea sau probabilitatea comiterii unei infracţiuni pedepsite de directivă;

16. reliefează importanţa cazierului judiciar ca instrument de împiedicare a persoanelor condamnate pentru una dintre infracţiunile vizate de directivă să exercite activităţi profesionale care presupun contacte directe şi periodice cu copiii sau în cadrul unor organizaţii care lucrează pentru copii sau al unor organizaţii care acţionează în interesul public în lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor, precum şi la necesitatea unei circulaţii adecvate a informaţiilor relevante din registrele naţionale de cazier judiciar, atât între statele membre, cât şi în legătură cu ţările terţe;

17. recomandă organizarea unor schimburi de bune practici asupra celor mai eficace modalităţi de instituire şi funcţionare la nivel naţional a mecanismelor de coordonare şi cooperare însărcinate cu prevenirea şi combaterea abuzului sexual şi exploatării sexuale a copiilor.

Intrare în vigoare: 13 iunie 2024

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership